Přidání zdrojů do projektu

Zdroj se obvykle definuje jako libovolná osoba, vybavení a materiál použitý k dokončení úkolů, které tvoří projekt.

Mezi další typy zdrojů, které můžete přidat do projektu, patří:

 • Zdroje organizace:     Každý zdroj organizace je součástí seznamu zdrojů celé organizace, každý z těchto zdrojů tedy může být sdílen více projekty. Seznam zdrojů organizace obvykle spravuje Správce a každý vedoucí projektu podle potřeby přidává tyto zdroje do svého projektu.

 • Zdroje, které nepatří do organizaci:     Zdroj, který nepatří organizaci (neboli lokální zdroj, není součástí seznamu zdrojů celé organizace. Žádný jiný vedoucí projektu nesmí používat vaše zdroje, které nepatří organizaci, ve svých projektech.

 • Obecné zdroje:     Obecné zdroje slouží k zadání požadavků na personální obsazení projektu, jako například tesaři a vývojáři nebo tým zdrojů.

Co chcete udělat?

Přidat zdroje organizace do projektu

Přidat zdroje, které nejsou součástí organizace, do projektu

Přidat obecné zdroje organizace do projektu

Přidat obecné zdroje, které nejsou součástí organizace, do projektu

Přidání zdrojů organizace do projektu

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vytvořit tým ze zdrojů organizace.

 2. V dialogovém okně Vytvořit tým ze zdrojů organizace klikněte v rozevíracím seznamu Existující filtry na Filtr, který chcete použít. Filtrovaný seznam zdrojů organizace se zobrazuje ve sloupci Zdroj organizace. Zdroje, které jsou už součástí vašeho projektového týmu, jsou zobrazené ve sloupci Zdroj projektu.

 3. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici určitý počet hodin v konkrétním období, zaškrtněte políčko K dispozici pro práci. Zadejte počet hodin, po který by měl být zdroj pro práci k dispozici, a potom vyberte období v polích Od a Do.

 4. Ve sloupci Zdroj organizace klikněte na zdroj organizace, který chcete přidat do projektu, a potom klikněte na tlačítko Přidat. Pokud chcete vybrat víc zdrojů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny požadované zdroje.

  • Pokud chcete vyhledat zdroje organizace se shodnou kvalifikací a dalšími atributy, jako má některý z existujících zdrojů vašeho týmu, vyberte ve sloupci Zdroj projektu zdroj, se kterým chcete provést srovnání, a klikněte na tlačítko Shoda.

  • Pokud chcete existující zdroj nahradit zdrojem organizace, vyberte ve sloupci Zdroj projektu zdroj nebo obecný zdroj, který chcete nahradit. V části Zdroj organizace vyberte nový zdroj organizace a potom klikněte na tlačítko Nahradit.

   Když nahrazujete zdroj, který už na projektu dokončil skutečnou práci, tento zdroj se neodebere a náhradní zdroj se přiřadí ke zbývající práci.

 5. Pokud chcete přidat Navržený zdroj do projektového týmu, klikněte ve sloupci Rezervovat na Navržený.

 6. Pokud chcete zobrazit Dostupnost vybraného zdroje v grafu, klikněte na tlačítko Grafy.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Přidání zdroje organizace do projektu umožňuje jenom přiřazovat zdroj k práci na úkolech projektu. Nemůžete provádět změny jeho atributů, jako jsou například sazba nebo dostupnost.

  • Chcete-li přidat zdroje do seznamu dostupných zdrojů organizace, je nutné zdroje importovat. Další informace o importu zdrojů naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání zdrojů, které nejsou součástí organizace, do projektu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na Seznam zdrojů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klikněte na příkaz Položka.

 3. Do pole Název zdroje zadejte název pracovního, materiálového nebo obecného zdroje.

 4. Pokud chcete označit skupiny zdrojů, zadejte příslušný název skupiny do pole Skupina u názvu zdroje.

 5. Zadejte typ zdroje.

  • Pokud chcete určit, že daný zdroj je Pracovní zdroj, klepněte v poli Typ na položku Pracovní.

  • Pokud chcete zdroj označit jako materiálový zdroj, klikněte v poli Typ na položku Materiálový. Do pole Popisek materiálu zadejte popisek daného zdroje (například metry, tuny nebo kusy).

  • Chcete-li zdroj označit jako nákladový zdroj, klepněte v poli Typ na položku Náklady.

 6. V poli Maximální počet jednotek daného zdroje zadejte celkový počet jednotek, které jsou pro příslušný zdroj v tomto projektu k dispozici. Hodnota maximálního počtu jednotek označuje dostupnost zdroje pro práci na projektu, například částečný úvazek nebo sloučení několika zdrojů do jednoho.

  Pokud například existuje zdroj, který je pro projekt k dispozici dva dny v týdnu, můžete jako hodnotu maximálního počtu jednotek zadat 40 %. Maximální počet jednotek můžete taky použít k označení vícenásobné Dostupnost zdroje. Předpokládejme například, že máte zdroj nazvaný Technici, který představuje tři techniky vašeho týmu. Pro zdroj Technici můžete zadat maximální počet jednotek 300 %. Můžete tak naplánovat pro všechny tři techniky práci na plný úvazek současně bez toho, aby došlo k přetížení zdroje Technici.

  Maximální počet jednotek lze zadat jako procentuální hodnotu (50 %, 100 %, 300 %) nebo jako desetinné číslo (0,5, 1, 3).

Poznámka: 

 • Pokud chcete vytvořit rozpočtový zdroj, vyberte zdroj, klikněte na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka a zaškrtněte políčko Rozpočtový.

 • Pracovní zdroj včetně informací k němu přidružených můžete přidat pomocí adresáře e-mailových adres rozhraní Rozhraní MAPI, adresářové služby Active Directory nebo serveru Microsoft Office Project Server. V Seznamu zdrojů přejděte v nabídce Vložit na příkaz Nový zdroj z a potom klikněte na příkaz Adresář, Adresářová služba Active Directory nebo Project Server. Vyberte zdroj a klikněte na tlačítko OK.

 • Chcete-li vy nebo jiný vedoucí projektu sdílet zdroje, můžete je přidat z Fond zdrojů.

Začátek stránky

Přidání obecného zdroje organizace do projektu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Seznam zdrojů, přejděte na příkaz Tabulka a klikněte na příkaz Zadávání.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vytvořit tým ze zdrojů organizace.

  Existuje-li více než 1000 zdrojů organizace, je možné filtrovat seznam zdrojů pomocí Kódy osnovy. Kódy osnovy jsou definovány podle požadavků organizace.

 3. V dialogovém okně Vytvořit tým kliknutím na Obrázek tlačítka rozbalte seznam Vlastní nastavení filtrů.

 4. V poli Vlastní filtry klepněte na položku Obecné ve sloupci Název pole, klepněte na položku Rovná se ve sloupci Testovat a poté zadejte Ano do sloupce Hodnoty.

 5. Po kliknutí na tlačítko Použít filtr se nastavení filtru Filtr použije pro seznam zdrojů organizace.

 6. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici určitý počet hodin v konkrétním období, zaškrtněte políčko K dispozici pro práci. Zadejte počet hodin, po který by měl být zdroj pro práci k dispozici, a potom vyberte období v polích Od a Do.

 7. Ve sloupci Zdroj organizace vyberte obecný zdroj, který chcete přidat do projektu, a potom klikněte na tlačítko Přidat. Pokud chcete vybrat víc zdrojů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny požadované zdroje.

Začátek stránky

Přidání obecných zdrojů, které nejsou součástí organizace, do projektu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Seznam zdrojů, přejděte na příkaz Tabulka a klikněte na příkaz Zadávání.

 2. Do pole Název zdroje zadejte název zdroje.

 3. Klikněte na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Obecné.

 4. Zaškrtněte políčko Obecný.

 5. Na kartě Vlastní pole zadejte v seznamu Vlastní pole hodnoty pro všechna pole, která jsou u tohoto zdroje vyžadována.

  Tato pole jsou v každé organizaci jiná, s dotazy na jejich použití se proto obraťte na správce.

Poznámka: 

 • Do seznamu zdrojů organizace lze přidat libovolný obecný zdroj. Pravděpodobně budete muset určit další atributy zdroje, například kalendáře a kvalifikační předpoklady, podle požadavků organizace.

 • Později, až budete schopni nahradit obecný zdroj zdrojem organizace disponujícím správnými kvalifikačními předpoklady, můžete použít dialogové okno Vytvořit tým nebo Průvodce nahrazením zdrojů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×