Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy při tisku

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Chcete-li tištěné stránky aplikace Microsoft Project užitečnější a profesionálního vzhledu, můžete přidat informace jako je název vaší společnosti nebo logo, čísla stránek, datum a čas, název souboru nebo informace související s projektem Záhlaví nebo Zápatí z vytištěný Zobrazení nebo Sestava. Můžete také přidat informace do projektu legenda.

Ve výchozím nastavení bude legenda na každé stránce zobrazení pro tisk kalendáře, zobrazení Ganttův diagram nebo zobrazení Síťový Diagram. Můžete však vůbec tisku legendy nebo budete chtít dopis vytisknout na samostatné stránce.

Záhlaví a zápatí se specifické pro zobrazení specifické pro sestavy; popisy jsou specifické pro zobrazení pouze. Třeba když naopak přidáte informace do záhlaví, zápatí nebo legendy zobrazení Ganttova diagramu, tyto informace se nezobrazí v zobrazení Síťový Diagram.

Poznámka: Tento článek se nezabývá postup vytvoření záhlaví, zápatí nebo legendy pro funkci Vizuální sestavy v aplikaci Microsoft Project. Protože vizuální sestavy vytvořené v aplikaci Microsoft Excel a Visio, použijte tyto aplikace změnit záhlaví, zápatí nebo legendy.

Co chcete udělat?

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Přidání záhlaví nebo zápatí do sestavy

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

 1. Na kartě soubor klikněte na Tisk a potom klikněte na Vzhled stránky.

 2. Na kartě záhlaví, zápatí nebo Legenda klikněte na kartu doleva, na střed nebo doprava.

 3. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidejte informace o dokumentu nebo projektu vložit nebo vložit obrázek.

  Chcete-li přidat čísla stránek, klikněte na tlačítko Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky nebo Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek .

  Pokud chcete přidat aktuální datum nebo čas, klikněte na Vložit aktuální datum Ikona vložení aktuálního data nebo Vložit aktuální čas Ikona vložení aktuálního času .

  Pokud chcete přidat název souboru, klikněte na Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  Pokud chcete přidat obrázek, klikněte na tlačítko Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

 4. Předvolené informace formátovat, vyberte ampersand (& ) nebo vyberte text, který chcete formátovat, klikněte na Formát textu tlačítko Formát textu a pak vyberte požadované možnosti formátování.

 5. Přidat informace související s projektem, klikněte na informace, které chcete v polích Obecné a pole projektu a klepněte na tlačítko Přidat pro každou položku. Opakujte tento krok přidat další informace o projektu.

Tip: Můžete přizpůsobit pole a pruhy, které se zobrazí v legendě v dialogovém Styly pruhů. Pomocí zobrazení Diagram zdrojů nebo Ganttově diagramu zobrazené na kartě Formát klikněte na rozevírací nabídku Formát v části Styly pruhů a klikněte na Styly pruhů. Ve sloupci název zadejte hvězdičku (*) před název pole, které nemají zobrazit v legendě vytištěné.

Poznámky: 

 • Můžete vytvořit více řádků záhlaví, zápatí a legendy. Na konci prvního řádku textu nebo informace stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete přidat řádky za obrázku, klikněte na obrázek, umístěte kurzor na obrázek a stiskněte klávesu Enter. Záhlaví může mít až pět řádků informací. Zápatí a legendy může mít až tři řádky.

 • Můžete mít legendu projeví na každé stránce, na jeho vlastní stránce nebo vůbec. Na kartě soubor klikněte na Tisk, klikněte na Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Legenda. V části Legenda klikněte na každé stránce, na stránce legendy nebo žádný.

 • Záhlaví a zápatí, které jste nastavili se zobrazí na každé stránce. Nelze zadat, že budou lišit na první stránce a dalších stránek, jinak na lichých a sudých stránkách, lichých ani jinak na jednotlivých stránkách.

 • Můžete nastavit šířku textového pole legendy od 0 do 5 palců.

 • V místní nabídce slouží k přesunutí textu, informace nebo obrázek z jedné karty na další. Vyberte text, informace nebo obrázek, který chcete přesunout, klikněte pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na Vyjmout nebo Kopírovat. Umístěte kurzor na kartu, kterou chcete, klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Vložit v místní nabídce.

 • Až přidáte do záhlaví, zápatí nebo legendy výběrem na obrázek a přetažením jeho ohraničení, můžete změnit velikost obrázku. Přejděte na obrázek, vyberte ho a přetáhněte ho do jiného umístění. Nelze ořízněte obrázek.

Přidání záhlaví nebo zápatí do sestavy

 1. Na kartě sestavy klikněte na sestavy.

 2. Klikněte na sestavu, kterou chcete.

 3. Na kartě Návrh klikněte na rozevírací nabídku okraje a klikněte na Vlastní okraje... dole.

 4. Klikněte na kartu Záhlaví nebo Zápatí.

 5. Klikněte na kartu doleva, na střed nebo doprava.

 6. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidat informace o dokumentu nebo projektu, vložit nebo vložit obrázek.

  Chcete-li přidat čísla stránek, klikněte na tlačítko Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky nebo Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek .

  Pokud chcete přidat aktuální datum nebo čas, klikněte na Vložit aktuální datum Ikona vložení aktuálního data nebo Vložit aktuální čas Ikona vložení aktuálního času .

  Pokud chcete přidat název souboru, klikněte na Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  Pokud chcete přidat obrázek, klikněte na tlačítko Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

 7. Předvolené informace formátovat, vyberte ampersand (& ) nebo vyberte text, který chcete formátovat, klikněte na Formát textu tlačítko Formát textu a pak vyberte požadované možnosti formátování.

 8. Přidat informace související s projektem, klikněte na informace, které chcete v polích Obecné a pole projektu a klepněte na tlačítko Přidat pro každou položku. Opakujte tento krok přidat další informace o projektu.

Tip: Můžete přizpůsobit pole a pruhy, které se zobrazí v legendě v dialogovém Styly pruhů. Pomocí zobrazení Diagram zdrojů nebo Ganttově diagramu zobrazené na kartě Formát klikněte na rozevírací nabídku Formát v části Styly pruhů a klikněte na Styly pruhů. Ve sloupci název zadejte hvězdičku (*) před název pole, které nemají zobrazit v legendě vytištěné.

Poznámka: 

 • Můžete mít legendu projeví na každé stránce, na jeho vlastní stránce nebo vůbec. V nabídce soubor klikněte na Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Legenda. V části Legenda klikněte na každé stránce, na stránce legendy nebo žádný.

 • Záhlaví a zápatí, které jste nastavili se zobrazí na každé stránce. Nelze zadat, že budou lišit na první stránce a dalších stránek, jinak na lichých a sudých stránkách, lichých ani jinak na jednotlivých stránkách.

 • Můžete nastavit šířku textového pole legendy od 0 do 5 palců.

 • V místní nabídce slouží k přesunutí textu, informace nebo obrázek z jedné karty na další. Vyberte text, informace nebo obrázek, který chcete přesunout, klikněte pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na Vyjmout nebo Kopírovat. Umístěte kurzor na kartu, kterou chcete, klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Vložit v místní nabídce.

 • Po přidání záhlaví, zápatí nebo Legenda výběrem na obrázek a přetažením jeho ohraničení, můžete změnit velikost obrázku. Přejděte na obrázek, vyberte ho a přetáhněte ho do jiného umístění. Nelze ořízněte obrázek.

Co chcete udělat?

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Přidání záhlaví nebo zápatí do sestavy

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Na kartě záhlaví, zápatí nebo Legenda klikněte na kartu doleva, na střed nebo doprava.

 3. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidejte informace o dokumentu nebo projektu vložit nebo vložit obrázek.

  Chcete-li přidat čísla stránek, klikněte na tlačítko Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky nebo Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek .

  Pokud chcete přidat aktuální datum nebo čas, klikněte na Vložit aktuální datum Ikona vložení aktuálního data nebo Vložit aktuální čas Ikona vložení aktuálního času .

  Pokud chcete přidat název souboru, klikněte na Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  Pokud chcete přidat obrázek, klikněte na tlačítko Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

 4. Předvolené informace formátovat, vyberte ampersand (& ) nebo vyberte text, který chcete formátovat, klikněte na Formát textu tlačítko Formát textu a pak vyberte požadované možnosti formátování.

 5. Přidat informace související s projektem, klikněte na informace, které chcete v polích Obecné a pole projektu a klepněte na tlačítko Přidat pro každou položku. Opakujte tento krok přidat další informace o projektu.

Tip: Můžete přizpůsobit pole a pruhy, které se zobrazí v legendě v dialogovém Styly pruhů. Diagram zdrojů nebo v zobrazení Ganttův diagram klikněte v nabídce FormátStyly pruhů. Ve sloupci název zadejte hvězdičku (*) před název pole, které nemají zobrazit v legendě vytištěné.

Poznámky: 

 • Můžete vytvořit více řádků záhlaví, zápatí a legendy. Na konci prvního řádku textu nebo informace stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete přidat řádky za obrázku, klikněte na obrázek, umístěte kurzor na obrázek a stiskněte klávesu ENTER. Záhlaví může mít až pět řádků informací. Zápatí a legendy může mít až tři řádky.

 • Můžete mít legendu projeví na každé stránce, na jeho vlastní stránce nebo vůbec. V nabídce soubor klikněte na Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Legenda. V části Legenda klikněte na každé stránce, na stránce legendy nebo žádný.

 • Záhlaví a zápatí, které jste nastavili se zobrazí na každé stránce. Nelze zadat, že budou lišit na první stránce a dalších stránek, jinak na lichých a sudých stránkách, lichých ani jinak na jednotlivých stránkách.

 • Můžete nastavit šířku textového pole legendy od 0 do 5 palců.

 • V místní nabídce slouží k přesunutí textu, informace nebo obrázek z jedné karty na další. Vyberte text, informace nebo obrázek, který chcete přesunout, klikněte pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na Vyjmout nebo Kopírovat. Umístěte kurzor na kartu, kterou chcete, klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Vložit v místní nabídce.

 • Až přidáte do záhlaví, zápatí nebo legendy výběrem na obrázek a přetažením jeho ohraničení, můžete změnit velikost obrázku. Přejděte na obrázek, vyberte ho a přetáhněte ho do jiného umístění. Nelze ořízněte obrázek.

Přidání záhlaví nebo zápatí do sestavy

 1. V nabídce Sestava klikněte na Sestavy.

 2. Klikněte na požadovaný typ sestavy a potom klikněte na Výběr.

  Pokud vyberete možnost vlastní typ sestavy, v seznamu zpráv klikněte na sestavu, klikněte na Nastavení a potom přejděte k části Krok 5.

 3. Klikněte na požadovanou sestavu a pak klikněte na Vybrat.

 4. Klikněte na Vzhled stránky.

 5. Klikněte na kartu Záhlaví nebo Zápatí.

 6. Klikněte na kartu doleva, na střed nebo doprava.

 7. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidat informace o dokumentu nebo projektu, vložit nebo vložit obrázek.

  Chcete-li přidat čísla stránek, klikněte na tlačítko Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky nebo Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek .

  Pokud chcete přidat aktuální datum nebo čas, klikněte na Vložit aktuální datum Ikona vložení aktuálního data nebo Vložit aktuální čas Ikona vložení aktuálního času .

  Pokud chcete přidat název souboru, klikněte na Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  Pokud chcete přidat obrázek, klikněte na tlačítko Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

 8. Předvolené informace formátovat, vyberte ampersand (& ) nebo vyberte text, který chcete formátovat, klikněte na Formát textu tlačítko Formát textu a pak vyberte požadované možnosti formátování.

 9. Přidat informace související s projektem, klikněte na informace, které chcete v polích Obecné a pole projektu a klepněte na tlačítko Přidat pro každou položku. Opakujte tento krok přidat další informace o projektu.

Tip: Můžete vytvořit více řádků záhlaví, zápatí a legendy. Na konci prvního řádku textu nebo informace stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete přidat řádky za obrázku, klikněte na obrázek, umístěte kurzor na obrázek a stiskněte klávesu ENTER. Záhlaví může mít až pět řádků informací. Zápatí a legendy může mít až tři řádky.

Poznámka: 

 • Můžete mít legendu projeví na každé stránce, na jeho vlastní stránce nebo vůbec. V nabídce soubor klikněte na Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Legenda. V části Legenda klikněte na každé stránce, na stránce legendy nebo žádný.

 • Záhlaví a zápatí, které jste nastavili se zobrazí na každé stránce. Nelze zadat, že budou lišit na první stránce a dalších stránek, jinak na lichých a sudých stránkách, lichých ani jinak na jednotlivých stránkách.

 • Můžete nastavit šířku textového pole legendy od 0 do 5 palců.

 • V místní nabídce slouží k přesunutí textu, informace nebo obrázek z jedné karty na další. Vyberte text, informace nebo obrázek, který chcete přesunout, klikněte pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na Vyjmout nebo Kopírovat. Umístěte kurzor na kartu, kterou chcete, klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Vložit v místní nabídce.

 • Po přidání záhlaví, zápatí nebo Legenda výběrem na obrázek a přetažením jeho ohraničení, můžete změnit velikost obrázku. Přejděte na obrázek, vyberte ho a přetáhněte ho do jiného umístění. Nelze ořízněte obrázek.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×