Formátování

Přidání vodoznaku v Excelu

Přidání vodoznaku v Excelu

Microsoft Excel neobsahuje žádnou předdefinovanou funkci vodoznaku. Existuje ale několik způsobů, jak můžete vzhled vodoznaku napodobit. V tomto tématu se dozvíte, jak vytvořit vodoznaky pomocí obrázků, třeba loga společnosti, a jak obrázek použít jako pozadí listu.

Excel nepodporuje tvorbu vodoznaků z textu. Vodoznaky Excelu dále nepodporují postupy, jako je vložení bloku textu z Microsoft Wordu jako vodoznaku z textu. Text, který chcete použít pro vodoznak, vytvoříte v grafickém programu ve standardním formátu souboru obrázku, jako je třeba .PNG, .JPG nebo .BMP, a pak ho naimportujete do záhlaví listu Excelu. Tento obrázek pak můžete použít jako vodoznak na listech Excelu tolikrát, kolikrát jen budete chtít.

 1. Použijte svůj oblíbený grafický program, třeba Microsoft Malování, a vytvořte soubor obrázku s textem, který chcete použít jako vodoznak.

 2. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí. Excel přejde do zobrazení Rozložení stránky.

  Zobrazuje tlačítko Záhlaví a zápatí na kartě Vložení.

 3. Karta Návrh se zobrazí pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělení panelu nástrojů Návrh v Excelu

 4. Záhlaví se zobrazí přímo nad prvním řádkem listu ve třech oddílech.

  Zobrazí záhlaví nad prvním řádkem.

 5. Klikněte do levého, středního nebo pravého oddílu záhlaví. Na kartě Návrh klikněte na Obrázek.

  Zobrazuje tlačítko Obrázek na kartě Návrh.

 6. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Přejděte k obrázku, který chcete použít, a poklikejte na něj. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 7. Stiskněte klávesu Tab nebo klikněte jinam než do záhlaví. Vodoznak loga společnosti se zobrazí v aktuálně zobrazeném listu. Když vytváříte data na nové stránce stejného listu, vodoznak se zobrazí i na nové stránce.

  Logo společnosti

  Poznámky: 

  • Jakmile vodoznak naimportujete do Excelu, můžete změnit jeho velikost. V režimu Rozložení stránky klikněte myší před znak & označení &[Obrázek]. Na kartě Návrh klikněte na Formát obrázku. Pomocí karty Velikost změňte velikost obrázku vodoznaku na listu. Informace týkající se dalších nastavení vodoznaku najdete v části Úprava grafických vlastností vodoznaků.

  • Vodoznak se zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem. Vodoznak se také zobrazuje jen na aktuálním listu. Vodoznak přidejte na každý list v sešitu.

Při sdílení vytištěných listů tabulky můžete ostatní upozornit na to, že nejde o konečnou kopii, a to tak, že na pozadí všech vytištěných stránek vašeho listu přidáte slovo KONCEPT.

Poznámka: Vodoznak se zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem. Vodoznak se také zobrazuje jen na aktuálním listu. Vodoznak přidejte na každý list v sešitu.

Koncept

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tento odkaz (KONCEPT), klikněte na Uložit obrázek jako nebo Uložit cíl jako a uložte soubor do počítače. Tento ukázkový obrázek pak můžete použít pro vodoznak.

 2. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí. Excel přejde do zobrazení Rozložení stránky.

  Zobrazuje tlačítko Záhlaví a zápatí na kartě Vložení.

 3. Karta Návrh se zobrazí pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělení panelu nástrojů Návrh v Excelu

 4. Záhlaví se zobrazí přímo nad prvním řádkem listu ve třech oddílech.

  Zobrazí záhlaví nad prvním řádkem.

 5. Klikněte do levého, středního nebo pravého oddílu záhlaví. Na kartě Návrh klikněte na Obrázek.

  Zobrazuje tlačítko Obrázek na kartě Návrh.

 6. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Přejděte k obrázku, který chcete použít, a poklikejte na něj. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 7. Stiskněte klávesu Tab nebo klikněte jinam než do záhlaví. Nový vodoznak KONCEPT se zobrazí v aktuálně zobrazeném listu. Když vytváříte data na nové stránce stejného listu, vodoznak se zobrazí i na nové stránce. Vodoznak se nezobrazuje na jiných listech stejného sešitu. Každý list musí mít svůj vlastní vodoznak.

  Vodoznak KONCEPT

  Poznámka: Jakmile vodoznak naimportujete do Excelu, můžete změnit jeho velikost. V režimu Rozložení stránky klikněte myší před znak & označení &[Obrázek]. Na kartě Návrh klikněte na Formát obrázku. Pomocí karty Velikost změňte velikost obrázku vodoznaku na listu. Informace týkající se dalších nastavení vodoznaku najdete v části Úprava grafických vlastností vodoznaků.

Pokud chcete, aby se na vytištěných listech zobrazovala značka vaší společnosti, můžete přidat obrázek loga společnosti jako vodoznak na všechny vytištěné stránky listu.

Logo společnosti

Poznámka: Vodoznak se zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem. Vodoznak se také zobrazuje jen na aktuálním listu. Vodoznak přidejte na každý list v sešitu.

 1. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí. Excel přejde do zobrazení Rozložení stránky.

  Zobrazuje tlačítko Záhlaví a zápatí na kartě Vložení.

 2. Karta Návrh se zobrazí pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělení panelu nástrojů Návrh v Excelu

 3. Záhlaví se zobrazí přímo nad prvním řádkem listu ve třech oddílech.

  Zobrazí záhlaví nad prvním řádkem.

 4. Klikněte do levého, středního nebo pravého oddílu záhlaví. Na kartě Návrh klikněte na Obrázek.

  Zobrazuje tlačítko Obrázek na kartě Návrh.

 5. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Přejděte k obrázku, který chcete použít, a poklikejte na něj. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 6. Stiskněte klávesu Tab nebo klikněte jinam než do záhlaví. Vodoznak loga společnosti se zobrazí v aktuálně zobrazeném listu. Když vytváříte data na nové stránce stejného listu, vodoznak se zobrazí i na nové stránce.

  Logo společnosti

  Poznámka: Jakmile vodoznak naimportujete do Excelu, můžete změnit jeho velikost. V režimu Rozložení stránky klikněte myší před znak & označení &[Obrázek]. Na kartě Návrh klikněte na Formát obrázku. Pomocí karty Velikost změňte velikost obrázku vodoznaku na listu. Informace týkající se dalších nastavení vodoznaku najdete v části Úprava grafických vlastností vodoznaků.

Když chcete ostatním říct, že list obsahuje citlivé informace, které se nesmí sdílet, přidejte na všechny vytištěné stránky listu slovo DŮVĚRNÉ jako vodoznak.

Důvěrné

Poznámka: Vodoznak se zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem. Vodoznak se také zobrazuje jen na aktuálním listu. Vodoznak přidejte na každý list v sešitu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tento odkaz (DŮVĚRNÉ), klikněte na Uložit obrázek jako nebo Uložit cíl jako a uložte soubor do počítače. To je obrázek, který se použije jako vodoznak.

 2. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí. Excel přejde do zobrazení Rozložení stránky.

  Zobrazuje tlačítko Záhlaví a zápatí na kartě Vložení.

 3. Karta Návrh se zobrazí pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělení panelu nástrojů Návrh v Excelu

 4. Záhlaví se zobrazí přímo nad prvním řádkem listu ve třech oddílech.

  Zobrazí záhlaví nad prvním řádkem.

 5. Klikněte do levého, středního nebo pravého oddílu záhlaví. Na kartě Návrh klikněte na Obrázek.

  Zobrazuje tlačítko Obrázek na kartě Návrh.

 6. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Přejděte k obrázku, který chcete použít, a poklikejte na něj. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 7. Stiskněte klávesu Tab nebo klikněte jinam než do záhlaví. Nový vodoznak DŮVĚRNÉ se zobrazí v aktuálně zobrazeném listu. Když vytváříte data na nové stránce stejného listu, vodoznak se zobrazí i na nové stránce.

  Vodoznak DŮVĚRNÉ

  Poznámka: Jakmile vodoznak naimportujete do Excelu, můžete změnit jeho velikost. V režimu Rozložení stránky klikněte myší před znak & označení &[Obrázek]. Na kartě Návrh klikněte na Formát obrázku. Pomocí karty Velikost změňte velikost obrázku vodoznaku na listu. Informace týkající se dalších nastavení vodoznaku najdete v části Úprava grafických vlastností vodoznaků.

Obrázek na pozadí

Práci s pozadími pro list Excelu si můžete rychle vyzkoušet. Na rozdíl od vodoznaků se pozadí dají zobrazit v Normálním zobrazení listu a nejsou vidět v režimu Rozložení stránky.

 1. Klikněte na Rozložení stránky > Pozadí.

 2. V dialogovém okně klikněte na Procházet.

 3. V zobrazeném dialogovém okně pro výběr souborů vyberte soubor, který chcete použít, a klikněte na Otevřít.

  Obrázek se automaticky vloží (vedle sebe) na pozadí listu. Když použijete tuto funkci, pozadí se nevloží do oddílu záhlaví listu, jako jste to dělali u vodoznaku.

  Poznámky: 

  • Pozadí se zobrazuje jenom na aktuálním listu. Pokud chcete použít vodoznak ve stejném listu jako pozadí, vodoznak se v listu zobrazí přes pozadí. Pozadí i vodoznak jsou vidět (pokud ovšem nemá vodoznak stejnou velikost jako obrázek pozadí).

  • Pokud se vám výsledné pozadí nelíbí, klikněte na Rozložení stránky > Odstranit pozadí.

Některá základní grafická nastavení vodoznaků můžete změnit. Patří sem svislé zarovnání vodoznaku na stránce na střed, nastavení jasu a kontrastu a změna velikosti nebo škálování vodoznaku na stránce listu. Žádné z těchto nastavení se nepoužije pro obrázek pozadí.

Definice grafických vlastností pro vodoznaky a pozadí:

Zarovnání vodoznaku na střed

 1. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí. Excel přejde do zobrazení Rozložení stránky.

  Zobrazuje tlačítko Záhlaví a zápatí na kartě Vložení.

 2. Karta Návrh se zobrazí pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělení panelu nástrojů Návrh v Excelu

 3. Záhlaví se zobrazí přímo nad prvním řádkem listu ve třech oddílech. Vodoznak se zobrazí na listu.

  Zobrazí záhlaví nad prvním řádkem.

 4. Pokud chcete vodoznak zarovnat na střed stránky mezi horní a dolní okraj, vyberte záhlaví a zkontrolujte, že je kurzor před symbolem & v označení &[Obrázek]. Opakovaně stiskněte Enter, až bude obrázek svisle zarovnaný tak, jak potřebujete. Nejdou provádět žádné úpravy ve směru zleva doprava.

  Umístěte kurzor do záhlaví tímto způsobem.

Nastavení jasu a kontrastu pro vodoznak

 1. V zobrazení Rozložení stránky vyberte záhlaví a zkontrolujte, že je kurzor před znakem & označení &[Obrázek].

 2. V části Nástroje záhlaví a zápatí klikněte na kartu Návrh > Formát obrázku.

  Formát pozadí v Excelu

 3. Na kartě Obrázek v části Ovládací prvek obrázek zvolte v poli Barva možnost Zesvětlit. Tím nastavíte Jas na 85 % a Kontrast na 15 %. Jas a kontrast můžete změnit tak, jak vám to vyhovuje. Obrázek je optimálně vyvážený, když součet hodnot je 100 %, třeba když nastavíte 80 % a 20 % nebo 67 % a 33 %.

 4. V části Nástroje záhlaví a zápatí klikněte na kartu Návrh > Formát obrázku.

Změna velikosti nebo škálování vodoznaku

 1. Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že kurzor je před znakem & označení &[Obrázek].

  Umístěte kurzor do záhlaví tímto způsobem.

 2. V části Nástroje záhlaví a zápatí klikněte na kartu Návrh > Formát obrázku.

  Formát pozadí v Excelu

 3. Na kartě Velikost nastavíte velikost obrázku, když změníte hodnoty polí Výška a Šířka. K nastavení měřítka můžete použít zaškrtávací políčka Zamknout poměr stran a Vzhledem k původní velikosti obrázku.

Poznámka: V Excelu se vodoznak zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem. Vodoznak se také zobrazuje jen na aktuálním listu. Vodoznak přidejte na každý list v sešitu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×