Přidání vlastního textu nápovědy k šabloně formuláře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Který uživatelům pomůže pochopit účel formuláře a pomůžou vyplňovat uživatelé povede, které můžete přidat text s pokyny nápovědy do šablony formuláře.

Tento článek vysvětluje, jak určit nejlepší typ text nápovědy pro šablony formuláře v úvahu faktory třeba typ šablony formuláře vytvoříte, vaší cílovou skupinou, jak často má být nasazené šablony formuláře, a zda budou uživatelé vyplňovat formuláře založené na vaše Šablona formuláře pomocí webového prohlížeče.

V tomto článku

Důležité informace o kompatibilitě

Typy nápovědy

Vytvoření zobrazení pro zobrazení nápovědy

Vytvoření vlastního podokna úloh zobrazení nápovědy

Použití podmíněného formátování pro zobrazení kontextové nápovědy

Vytvoření hypertextového odkazu na externí soubor nápovědy nebo webu

Přidání pokyny pro uživatele, jak zobrazit systému nápovědy k aplikaci InfoPath

Důležité informace o kompatibilitě

Když návrh šablony formuláře v Microsoft Office InfoPath 2007 můžete navrhnout Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Když návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem některé funkce nejsou k dispozici. Vlastní podokna úloh, které se často používá k zobrazení vlastního textu nápovědy, například nejsou podporovány v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem. Přidání nápovědy do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zvažte alternativní způsob přidání nápovědy, například pomocí Podmíněné formátování zobrazení kontextové nápovědy.

Začátek stránky

Typy nápovědy

V závislosti na složitosti šablony formuláře a potřebám uživatelů můžete přidat různé typy text nápovědy různé postupy. V závislosti na šablonu formuláře může používat víc než jednoho typu text nápovědy v šabloně formuláře. Následující obrázek je seznam nejběžnějších způsobů, jak zobrazit nápovědu v šabloně formuláře:

 • Zobrazení Nápověda    Vytvoření samostatného Zobrazení zobrazit nápovědu, když budete chtít uživatelům poskytnout podrobné pokyny. Zobrazení nápovědy, která obsahuje pouze text nápovědy můžete vytvořit nebo duplicitní ovládací prvky, které jste přidali do výchozího zobrazení šablony formuláře a přidat k nim text nápovědy. Přidáním ovládacích prvků s textem nápovědy neposkytnete alternativní zobrazení vyplňující formulář, který obsahuje kontextové nápovědy pro každého oddílu nebo ovládacího prvku. To je užitečné přístup, když vaší cílovou skupinou obsahuje noví uživatelé, kteří potřebují další pomoc, a zkušení uživatelé, kteří už vědět, jak vyplňte formulář.

  Tip: Protože šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem nepodporují vlastní podokna úloh, pomocí zobrazení nápovědy se zobrazí text nápovědy je dobré alternativy vlastní podokna úloh.

 • Podokno úloh vlastní    Vlastní podokno úloh je soubor ve formátu HTML, jejíž obsah zobrazený v podokně úloh aplikace InfoPath při vyplňování formuláře. Můžete zadat pouze jeden soubor HTML otevřete ve výchozí vlastní podokno úloh pro šablonu formuláře, ale můžete přidat další soubory ve formátu HTML do šablony formuláře jako soubory zdroje a pak vytvořte hypertextové odkazy mezi nimi. Pouze soubory ve formátu HTML lze zobrazit ve vlastní podokna úloh. Vlastní podokna úloh můžete poskytují příkazy specifické pro formulář a obsah nápovědy. Soubor HTML můžete přidat přímo do šablony formuláře, aby uživatelé mohli zobrazit vlastní podokno úloh Nápověda, i když vyplňte formulář v offline režimu, nebo můžete vytvořit odkaz vlastní podokno úloh soubor HTML, který je uložený v jiném umístění. Například pokud chcete aktualizovat obsah nápovědy často, ale nechcete, aby k publikování šablony formuláře pokaždé, když chcete provedené změny aktualizaci je soubor nápovědy HTML, je vhodné pro uložení souboru ve formátu HTML do jiného umístění a odkaz na něj z podokna úloh. Myslete na to, že šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem nepodporují vlastní podokna úloh, takže byste měli vytvořit vlastní podokno úloh pouze u formulářů, které budou vyplňovat v aplikaci InfoPath.

 • Podmíněné formátování     Použití podmíněného formátování k určení různé možnosti formátování pro ovládací prvek, které jsou na základě podmínek, které nastanou ve formuláři. Pokud při vyplňování formuláře jsou splněny zadané podmínky, podmíněné formátování se použije. Při přidání textu nápovědy k oddílu v šabloně formuláře a podmíněné formátování oddílu povolit uživatele k zobrazení nebo skrytí Kontextová nápověda pro oddílu či ovládacích prvků podle potřeby, bez přepnutí zobrazení. Toto je užitečný způsob, jak poskytnout vloženou nápovědu pro konkrétní části nebo ovládací prvky pro uživatele, kteří mají Nápověda.

 • Externí nápovědy     Přidání odkazu na externí soubor, například soubor ve formátu HTML na webu. Například obsahuje-li na webu technické podpory vaší organizace na webovou stránku pro spuštění živou konverzaci s pracovník technické podpory, můžete přidat hypertextový odkaz na šablonu formuláře, který umožňuje uživatelům otevřete stránku ve webových prohlížečích. Tento přístup je užitečná, když návrh šablony formuláře pro jiné oblasti ve vaší organizaci a toto oddělení je nejlepší kvalifikované uživatelům poskytnout nápovědu nebo technické podpory.

 • Nápověda k InfoPath systému pro uživatele, kteří vyplňování formulářů     Aplikace InfoPath obsahuje vlastní systém nápovědy pro uživatele, kteří vyplňování formulářů. Podle instrukce uživatelům stisknutím klávesy F1 během vyplňování formuláře, je nepovolíte přístup k tato témata nápovědy o standardní funkce aplikace InfoPath. Tento postup použijte pro formuláře, které uživatelé vyplnit pouze pomocí aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení pro zobrazení nápovědy

Chcete-li vytvořit samostatné zobrazení v šabloně formuláře pro uživatele se dá zobrazit Nápověda o vyplňující formulář, budete muset nejdřív vytvořit zobrazení nápovědy k šabloně formuláře a tlačítko Přidat do výchozího zobrazení formuláře, který uživatelů můžou kliknout, abyste mohli zobrazit nápovědu.

Vytvoření zobrazení nápovědy

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Spravovat zobrazení.

 2. V části Akce podokna úloh zobrazení klikněte na Přidat nové zobrazení.

 3. Do pole název nového zobrazení zadejte název zobrazení Nápověda a potom klikněte na OK.

  Zadejte například Nápověda.

 4. V šabloně formuláře klepněte do zobrazení, které jste právě přidali a zadejte nebo vložte text nápovědy, které chcete.

 5. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 6. V podokně úloh ovládací prvky na tlačítko.

 7. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko, které jste přidali a potom v místní nabídce klikněte na Tlačítko Vlastnosti.

 8. Klikněte na kartu Obecné.

 9. Do pole Popisek zadejte popisek na tlačítko. Zadejte například vraťte se do formuláře.

 10. Klikněte na pravidla.

 11. V dialogovém okně pravidla klikněte na Přidat.

 12. Klikněte na Přidat akci.

 13. V poli Akce klikněte na tlačítko Přepnout zobrazení.

 14. V poli Zobrazit klikněte na název výchozí zobrazení.

 15. Klikněte na OK čtyřikrát se vraťte do šablony formuláře.

Po vytvoření zobrazení Nápověda pro šablonu formuláře, musíte přidat tlačítko do výchozího zobrazení tak, aby uživatelé mohli snadno přístup k zobrazení Nápověda při vyplňování formuláře.

Přidání tlačítka do výchozího zobrazení

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Spravovat zobrazení.

 2. V podokně úloh zobrazení klikněte na název výchozí zobrazení.

 3. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 4. V podokně úloh ovládací prvky na tlačítko.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko, které jste přidali a potom v místní nabídce klikněte na Tlačítko Vlastnosti.

 6. Klikněte na kartu Obecné.

 7. Do pole Popisek zadejte popisek na tlačítko. Zadejte například Nápověda.

 8. Klikněte na pravidla.

 9. V dialogovém okně pravidla klikněte na Přidat.

 10. Klikněte na Přidat akci.

 11. V poli Akce klikněte na tlačítko Přepnout zobrazení.

 12. V poli Zobrazit klikněte na název zobrazení nápovědy, které jste přidali předchozího postupu.

 13. Klikněte na OK čtyřikrát se vraťte do šablony formuláře.

Tip: Jaké jsou ve výchozím zobrazení do zobrazení nápovědy můžete volitelnému zadání stejných ovládacích prvků. To umožňuje uživatelům volba mezi vyplňující formulář ve výchozím zobrazení, pokud nepotřebujete pomoc nebo zobrazení nápovědy k vyplnění formuláře, pokud budou muset najdete v článku pokyny.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního podokna úloh zobrazení nápovědy

Poznámky: Než začnete vytvářet vlastní podokno úloh zobrazit nápovědu v šabloně formuláře, zvažte následující skutečnosti:

 • Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nepodporují vlastní podokna úloh.

 • Dříve než povolíte vlastní podokno úloh, je třeba nejprve vytvořit soubor ve formátu HTML pro vlastní podokno úloh pomocí HTML editoru například Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Vytvoření a povolení vlastní podokno úloh, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V části kategorie klikněte na programování.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit vlastní podokno úloh.

 4. Do pole Název podokna úloh zadejte název, který se má zobrazit v horní části podokna úloh. Zadejte například Nápověda.

 5. Přidání souboru do šablony formuláře, klikněte na Soubory zdroje.

  Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkaz soubor šablony formuláře do pole umístění podokna úloh zadejte absolutní cestu k umístění souboru ve formátu HTML a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka zabezpečení: Je vhodné propojení se souborem HTML, který je umístěn ve stejné domény jako šablony formuláře. V opačném uživatelů, kteří otevřete formulář, který je založený na vaší šabloně formuláře se zobrazí upozornění.

 6. V dialogovém okně Souborů prostředků klikněte na Přidat.

 7. V dialogovém okně Přidat soubor vyhledejte a vyberte požadovaný soubor HTML a klikněte na OK.

 8. Pokud soubor HTML přidat odkazy na další soubory, jako je stylů CSS přidat i tyto soubory.

  Tip: Můžete zadat pouze jeden soubor HTML otevřete ve výchozí vlastní podokno úloh pro šablonu formuláře, ale můžete přidat další soubory ve formátu HTML do šablony formuláře jako soubory zdroje a pak vytvořte hypertextové odkazy mezi nimi.

 9. V dialogovém okně Možnosti formuláře klikněte na název souboru HTML, který jste právě přidali do pole umístění podokna úloh.

 10. Chcete-li otestovat provedené změny, klikněte na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + B. Vlastní podokno úloh, který jste právě vytvořili by se měly ve výchozím nastavení při zobrazení náhledu šablony formuláře.

Začátek stránky

Použití podmíněného formátování pro zobrazení kontextové nápovědy

Následující postup popisuje, jak lze pomocí podmíněného formátování k zobrazení nebo skrytí kontextové nápovědy.

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. V podokně úloh ovládací prvky klikněte na zaškrtávací políčko a potom klikněte na oddíl.

 3. Klikněte v oddílu, který jste právě přidali do šablony formuláře a zadejte text nápovědy.

 4. Odstranit výchozí text popisku pro zaškrtávací políčko a zadejte, klikněte na Zobrazit nebo skrýt nápovědy.

 5. Klikněte na kartu oddílu v šabloně formuláře a potom v nabídce Formát klikněte na Podmíněné formátování.

 6. Klikněte na Přidat.

 7. Pokud tato podmínka vyhodnotí jako PRAVDA, v prvním poli klikněte na Výběr pole nebo skupiny.

 8. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu vyberte pole, která odpovídá ovládací prvek zaškrtávacího políčka, který jste přidali v kroku 2 a klikněte na OK.

 9. V druhém poli v dialogovém okně Podmíněné formátování klikněte na je rovno.

 10. Ve třetím poli klepněte na položku Nepravda.

 11. Ve skupinovém rámečku použít toto formátování zaškrtněte políčko Skrýt tento ovládací prvek.

  Poznámka: Podmínka nyní zajistí, že pokud je zaškrtnuté políčko v části se zobrazí.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na externí soubor nápovědy nebo webu

Následující postup popisuje, jak přidat hypertextový odkaz ze šablony formuláře do externí soubor nápovědy, například soubor ve formátu HTML nebo zkompilovaný soubor nápovědy (CHM) nebo k webovému serveru, jako je webu technické podpory.

Poznámky: 

 • Ujistěte se, že externí nápovědy soubor nebo webovou stránku, kterou vytvoříte odkaz je dostupný můžete uživatelům. Pokud chcete přidat odkaz na soubor ve formátu HTML v šabloně formuláře, která je kompatibilní s aplikací InfoPath pouze (to znamená, uživatelé musí pomocí aplikace InfoPath vyplňovat formuláře založené na této šabloně), souborů ve formátu HTML můžete přidat do šablony formuláře přidáním jako zdrojové soubory, které otevřete v podokně úloh. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem by měl publikování souborů ve formátu HTML na web, který bude přístupný pro vaši uživatelé nejlépe na stejném webu kde je uložena, šablony formuláře a vytvořte statický hypertextový odkaz v šabloně formuláře, který odkazuje na externího HTML soubor.

 • Pokud se rozhodnete použít jiný formát souboru nápovědy, například CHM, nezapomeňte ověřit, zda formát souboru, který se rozhodnete je podporován na operační systémy v počítačích vašich uživatelů.

Vytvoření statické hypertextového odkazu na externí soubor

 1. V šabloně formuláře klikněte na místo, kam chcete vložit hypertextový odkaz nebo vyberte text nebo obrázek, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vložit hypertextový odkaz   Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na kartu Obecné.

 4. Do pole adresa zadejte adresu URL, kterou chcete vytvořit odkaz.

 5. Chcete-li změnit text hypertextového odkazu, která se zobrazí v šabloně formuláře, zadejte text, který chcete do textového pole.

  Poznámka: Pokud jste vybrali obrázek v kroku 1, tato možnost je k dispozici.

 6. Tip, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na hypertextový odkaz, klikněte na kartu Upřesnit a potom do pole Popis zadejte text, který chcete zobrazit.

 7. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pokyny pro uživatele, jak zobrazit systému nápovědy k aplikaci InfoPath

Aplikace InfoPath poskytuje vyhrazené systém nápovědy, které mohou uživatelé používat při vyplňování formuláře. Tato nápověda obsahuje informace o běžných úkolů, jako jsou zapnutí nebo vypnutí funkce Automatické dokončování a kontrola pravopisu u textu ve formuláři. Při návrhu formuláře můžete otevřít aplikace InfoPath nápovědu pro uživatele formuláře stisknutím klávesy F1 při náhled formuláře v okně náhledu.

Nápověda pro uživatele formuláře se omezí na úkoly, které se vztahují všem formulářům, takže je dobré šablon formulářů, které je Navrhněte vlastní nápovědu. Pokud chcete pro uživatele systému nápovědy k aplikaci InfoPath při vyplňování formuláře, můžete přidat pokyny do šablony formuláře, která popisují, jak získat přístup k systému nápovědy k aplikaci InfoPath. Například můžete zadat jeden z následujících příkladech v šabloně formuláře:

 • Otevření nápovědy k aplikaci InfoPath, stiskněte klávesu F1.

 • Otevření nápovědy k aplikaci InfoPath, klikněte na Nápověda k Microsoft Office InfoPath v nabídce Nápověda.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×