Přidání vlastního textu nápovědy k šabloně formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li uživatelům pomoci pochopit účel formuláře a správně jej vyplnit, můžete k šabloně formuláře přidat text s nápovědou a pokyny.

Tento článek vám pomůže rozhodnout se, jaký typ nápovědy k šabloně formuláře bude nejvhodnější v závislosti na faktorech, jako jsou typ vytvářeného formuláře, cílová skupina, rozsah nasazení šablony formuláře a předpoklad, zda budou uživatelé vyplňovat formuláře založené na šabloně pomocí webového prohlížeče.

V tomto článku

Aspekty kompatibility:

Typy nápovědy

Vytvoření zobrazení pro nápovědu

Vytvoření vlastního podokna úloh pro zobrazení nápovědy

Použití podmíněného formátování pro zobrazení kontextové nápovědy

Vytvoření hypertextového odkazu na externí soubor nápovědy nebo web

Přidání pokynů, aby uživatelé zobrazili systém nápovědy k aplikaci InfoPath

Aspekty kompatibility:

Když návrh šablony formuláře v Microsoft Office InfoPath 2007 můžete navrhnout Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Když návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem některé funkce nejsou k dispozici. Vlastní podokna úloh, které se často používá k zobrazení vlastního textu nápovědy, například nejsou podporovány v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem. Přidání nápovědy do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zvažte alternativní způsob přidání nápovědy, například pomocí Podmíněné formátování zobrazení kontextové nápovědy.

Začátek stránky

Typy nápovědy

V závislosti na složitosti šablony formuláře a potřebách uživatelů můžete různými postupy přidat různé typy textu nápovědy. V některých šablonách formuláře může být vhodné využít více typů textu nápovědy. Následující seznam popisuje nejobvyklejší způsoby zobrazení textu nápovědy v šablonách formulářů:

 • Zobrazení Nápověda:     Chcete-li uživatelům poskytnout podrobné pokyny, vytvořte samostatné Zobrazení, ve kterém bude zobrazen text nápovědy. Můžete vytvořit zobrazení Nápověda, ve kterém bude obsažen pouze text nápovědy, nebo můžete duplikovat ovládací prvky, které jste přidali ve výchozím zobrazení šablony formuláře, a přidat k nim text nápovědy. Pokud kromě textu nápovědy zahrnete i ovládací prvky, vytvoříte tím alternativní zobrazení pro vyplňování formuláře s kontextovou nápovědou ke každému oddílu nebo ovládacímu prvku. Tento přístup může být užitečný, pokud cílová skupina zahrnuje jak nové uživatele, kteří potřebují pomoc, tak zkušené uživatele obeznámené se způsobem vyplňování formulářů.

  Tip: Vzhledem k tomu, že šablony formulářů kompatibilní s prohlížeči nepodporují vlastní podokna úloh, představuje zobrazení Nápověda užitečnou alternativu ke zobrazení nápovědy ve vlastním podokně úloh.

 • Vlastní podokno úloh:     Vlastní podokno úloh je soubor ve formátu HTML, jehož obsah se při vyplňování formuláře uživatelem zobrazuje v podokně úloh aplikace InfoPath. Lze zadat pouze jeden soubor HTML, který se otevře ve výchozím vlastním podokně úloh pro šablonu formuláře, ale další soubory HTML je možné přidat do šablony formuláře jako soubory prostředků. Mezi jednotlivými soubory HTML lze potom vytvořit hypertextové odkazy. Ve vlastních podoknech úloh lze zobrazit pouze soubory ve formátu HTML. Vlastní podokna úloh mohou obsahovat příkazy a obsah nápovědy specifické pro daný formulář. Soubor HTML lze přidat přímo do šablony formuláře, aby uživatelé mohli zobrazit nápovědu ve vlastním podokně úloh i při vyplňování formuláře v offline režimu. Druhou možností je propojit vlastní podokno úloh se souborem HTML uloženým v jiném umístění. Pokud například plánujete časté aktualizace obsahu nápovědy, ale nechcete šablonu formuláře vždy znovu publikovat při každé aktualizaci souboru HTML s nápovědou, je vhodné uložit tento soubor v jiném umístění a vytvořit na něj propojení z vlastního podokna úloh. Připomeňme si, že vlastní podokna úloh nejsou podporována v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči, takže vlastní podokna úloh byste měli vytvářet pouze pro formuláře, které budou vyplňovány v aplikaci InfoPath.

 • Podmíněné formátování     Použití podmíněného formátování k určení různé možnosti formátování pro ovládací prvek, které jsou na základě podmínek, které nastanou ve formuláři. Pokud při vyplňování formuláře jsou splněny zadané podmínky, podmíněné formátování se použije. Při přidání textu nápovědy k oddílu v šabloně formuláře a podmíněné formátování oddílu povolit uživatele k zobrazení nebo skrytí Kontextová nápověda pro oddílu či ovládacích prvků podle potřeby, bez přepnutí zobrazení. Toto je užitečný způsob, jak poskytnout vloženou nápovědu pro konkrétní části nebo ovládací prvky pro uživatele, kteří mají Nápověda.

 • Externí nápověda:     Můžete přidat odkaz na externí soubor, například soubor ve formátu HTML na webu. Pokud například web technické podpory ve vaší organizaci obsahuje webovou stránku umožňující zahájit živou konverzaci s pracovníkem technické podpory, můžete do šablony formuláře přidat hypertextový odkaz, který uživatelům umožní otevřít tuto stránku ve webovém prohlížeči. Tento přístup je vhodný, jestliže vytváříte šablonu formuláře pro jiné oddělení ve vaší organizaci a toto oddělení je nejlépe kvalifikováno k tomu, aby uživatelům poskytlo nápovědu či technickou podporu.

 • Systém nápovědy aplikace InfoPath pro uživatele vyplňující formuláře:     Aplikace InfoPath obsahuje vlastní systém nápovědy pro uživatele vyplňující formuláře. Dáte-li uživatelům informaci, že při vyplňování formuláře mohou stisknout klávesu F1, usnadníte jim tím přístup k těmto tématům nápovědy popisujícím standardní funkce aplikace InfoPath. Tento přístup lze využít pouze u formulářů, které budou uživatelé vyplňovat pomocí aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení pro nápovědu

Chcete-li v šabloně formuláře vytvořit samostatné zobrazení pro uživatele, kteří při vyplňování formuláře potřebují nápovědu, je třeba pro šablonu formuláře nejprve vytvořit zobrazení s názvem Nápověda či podobným a potom do výchozího zobrazení formuláře přidat tlačítko, jehož pomocí budou moci uživatelé do zobrazení Nápověda přepnout.

Vytvoření zobrazení Nápověda

 1. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Spravovat zobrazení.

 2. V podokně úloh Zobrazení klepněte v části Akce na odkaz Přidat nové zobrazení.

 3. Do pole Název nového zobrazení zadejte název zobrazení s nápovědou a potom klepněte na tlačítko OK.

  Můžete zadat například název Nápověda.

 4. V šabloně formuláře klepněte do zobrazení, které jste právě přidali, a zadejte nebo vložte požadovaný text nápovědy.

 5. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 6. V podokně úloh Ovládací prvky klepněte na prvek Tlačítko.

 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko, které jste přidali, a v místní nabídce klepněte na příkaz Tlačítko – vlastnosti.

 8. Klepněte na kartu Obecné.

 9. Do pole Popisek zadejte popisek na tlačítko. Zadejte například vraťte se do formuláře.

 10. Klepněte na tlačítko Pravidla.

 11. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 12. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 13. V rozevíracím seznamu Akce vyberte položku Přepnout zobrazení.

 14. V seznamu Zobrazit klepněte na název výchozího zobrazení.

 15. Klepněte čtyřikrát na tlačítko OK, čímž se vrátíte do šablony formuláře.

Po vytvoření zobrazení Nápověda pro šablonu formuláře je třeba přidat do výchozího zobrazení tlačítko, které uživatelům při vyplňování formuláře umožní snadno přepnout do zobrazení Nápověda.

Přidání tlačítka do výchozího zobrazení

 1. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Spravovat zobrazení.

 2. V podokně úloh Zobrazení klepněte na název výchozího zobrazení.

 3. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 4. V podokně úloh Ovládací prvky klepněte na prvek Tlačítko.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko, které jste přidali, a v místní nabídce klepněte na příkaz Tlačítko – vlastnosti.

 6. Klepněte na kartu Obecné.

 7. Do pole Popisek zadejte popisek tlačítka. Můžete například zadat text Nápověda.

 8. Klepněte na tlačítko Pravidla.

 9. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 10. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 11. V rozevíracím seznamu Akce vyberte položku Přepnout zobrazení.

 12. V seznamu Zobrazit klepněte na název zobrazení s nápovědou, které jste přidali výše popsaným postupem.

 13. Klepněte čtyřikrát na tlačítko OK, čímž se vrátíte do šablony formuláře.

Tip: Do zobrazení Nápověda můžete volitelně přidat stejné ovládací prvky, jaké jsou ve výchozím zobrazení. Díky tomu budou mít uživatelé možnost vyplňovat formulář buď ve výchozím zobrazení, pokud nápovědu nepotřebují, nebo v zobrazení s nápovědou, pokud potřebují pokyny.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního podokna úloh pro zobrazení nápovědy

Poznámky: Než se rozhodnete v šabloně formuláře vytvořit vlastní podokno úloh pro zobrazení nápovědy, zvažte následující faktory:

 • Šablony formulářů kompatibilní s prohlížeči nepodporují vlastní podokna úloh.

 • Před povolením vlastního podokna úloh je třeba nejprve vytvořit soubor HTML pro vlastní podokno úloh pomocí editoru jazyka HTML, jako je například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Vlastní podokno úloh můžete vytvořit a povolit následujícím postupem:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie klepněte na položku Programování.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit vlastní podokno úloh.

 4. Do pole Název podokna úloh zadejte název, který chcete zobrazit v záhlaví vlastního podokna úloh. Můžete zadat například text Nápověda.

 5. Chcete-li do šablony formuláře přidat soubor, klepněte na tlačítko Soubory prostředků.

  Poznámka: Chcete-li šablonu formuláře propojit se souborem, zadejte absolutní cestu k umístění požadovaného souboru HTML do pole se seznamem Umístění podokna úloh a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka zabezpečení: Doporučuje se propojit soubor HTML umístěný ve stejné doméně jako šablona formuláře. Jinak se uživatelům při otevření formuláře založeného na vaší šabloně zobrazí upozornění.

 6. V dialogovém okně Soubory prostředků klepněte na tlačítko Přidat.

 7. V dialogovém okně Přidat soubor vyhledejte a vyberte požadovaný soubor HTML a klepněte na tlačítko OK.

 8. Pokud soubor HTML přidat odkazy na další soubory, jako je stylů CSS přidat i tyto soubory.

  Tip: Lze zadat pouze jeden soubor HTML, který se otevře ve výchozím podokně úloh, ale do šablony formuláře lze přidat i další soubory HTML jako soubory prostředků. Následně lze mezi jednotlivými soubory HTML vytvořit hypertextové odkazy.

 9. V dialogovém okně Možnosti formuláře klepněte na název právě přidaného souboru HTML v seznamu Umístění podokna úloh.

 10. Chcete-li otestovat provedené změny, klikněte na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + B. Vlastní podokno úloh, který jste právě vytvořili by se měly ve výchozím nastavení při zobrazení náhledu šablony formuláře.

Začátek stránky

Použití podmíněného formátování pro zobrazení kontextové nápovědy

Následující postup vysvětluje, jak lze pomocí podmíněného formátování zobrazit nebo skrýt kontextovou nápovědu.

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. V podokně úloh Ovládací prvky klepněte na položku Zaškrtávací políčko a potom na položku Oddíl.

 3. Klepněte do právě přidaného oddílu v šabloně formuláře a zadejte text nápovědy.

 4. Odstraňte výchozí popisek zaškrtávacího políčka a potom zadejte text Zaškrtnutím políčka zobrazíte nápovědu.

 5. Klepněte na ouško oddílu v šabloně formuláře a potom v nabídce Formát klepněte na příkaz Podmíněné formátování.

 6. Klepněte na tlačítko Přidat.

 7. V prvním seznamu v části Pokud je tato podmínka pravdivá klepněte na položku Vybrat pole nebo skupinu.

 8. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu vyberte pole odpovídající zaškrtávacímu políčku, které jste přidali v kroku 2, a klepněte na tlačítko OK.

 9. V druhém seznamu v dialogovém okně Podmíněné formátování vyberte položku je rovno.

 10. Ve třetím seznamu vyberte položku NEPRAVDA.

 11. V části Pak použít toto formátování zaškrtněte políčko Skrýt tento ovládací prvek.

  Poznámka: Podmínka nyní zajistí, že oddíl bude zobrazen, pokud bude zaškrtávací políčko zaškrtnuto.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na externí soubor nápovědy nebo web

Následující postup popisuje, jak lze přidat hypertextový odkaz z šablony formuláře na externí soubor nápovědy (například soubor ve formátu HTML či kompilovaný modul nápovědy ve formátu CHM) nebo na web (například web technické podpory).

Poznámky: 

 • Ujistěte se, že externí nápovědy soubor nebo webovou stránku, kterou vytvoříte odkaz je dostupný můžete uživatelům. Pokud chcete přidat odkaz na soubor ve formátu HTML v šabloně formuláře, která je kompatibilní s aplikací InfoPath pouze (to znamená, uživatelé musí pomocí aplikace InfoPath vyplňovat formuláře založené na této šabloně), souborů ve formátu HTML můžete přidat do šablony formuláře přidáním jako zdrojové soubory, které otevřete ve vlastní podokno úloh. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem by měl publikování souborů ve formátu HTML na web, který bude přístupný pro vaši uživatelé nejlépe na stejném webu kde je uložena, šablony formuláře a vytvořte statický hypertextový odkaz v šabloně formuláře, který odkazuje na externí soubor ve formátu HTML.

 • Jestliže se rozhodnete použít jiný formát souboru s nápovědou, například soubor CHM, nezapomeňte ověřit, zda je daný formát souboru podporován operačními systémy v počítačích uživatelů formuláře.

Vytvoření statického hypertextového odkazu na externí soubor

 1. V šabloně formuláře klepněte na místo, kam chcete vložit hypertextový odkaz, nebo vyberte text či obrázek, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vložit hypertextový odkaz   Obrázek tlačítka .

 3. Klepněte na kartu Obecné.

 4. Do pole Adresa zadejte adresu URL, na kterou chcete vytvořit odkaz.

 5. Chcete-li změnit text hypertextového odkazu zobrazený v šabloně formuláře, zadejte požadovaný text do pole Text.

  Poznámka: Jestliže jste v kroku 1 vybrali obrázek, není tato možnost k dispozici.

 6. Pokud chcete přiřadit tip, který se zobrazí v případě, že uživatel nastaví ukazatel myši na hypertextový odkaz, klepněte na kartu Upřesnit a zadejte požadovaný text do pole Tip.

 7. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pokynů, aby uživatelé zobrazili systém nápovědy k aplikaci InfoPath

Aplikace InfoPath obsahuje vlastní systém nápovědy, který mohou uživatelé využít při vyplňování formulářů. Tento systém nápovědy obsahuje informace o běžných úkolech, jako jsou vypnutí a zapnutí funkce Automatické dokončování nebo kontrola pravopisu v textu formuláře. Jako návrhář formulářů můžete otevřít nápovědu aplikace InfoPath pro uživatele formulářů tak, že při zobrazení náhledu formuláře v okně náhledu stisknete klávesu F1.

Nápověda pro uživatele formulářů je omezena na úkoly, které se týkají všech formulářů, takže může být výhodnější poskytnout vlastní nápovědu k šablonám formulářů, jež navrhujete. Chcete-li uživatelům pomoci získat při vyplňování formuláře přístup k systému nápovědy aplikace InfoPath, můžete do šablony formuláře přidat vysvětlující pokyny. Do šablony formuláře můžete například zahrnout některý z následujících textů:

 • Chcete-li otevřít nápovědu k aplikaci InfoPath, stiskněte klávesu F1.

 • Chcete-li otevřít nápovědu k aplikaci InfoPath, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz Nápověda k aplikaci Microsoft Office InfoPath.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×