Přidání vizualizací Visia do sestav Power BI

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ve Visiu můžete vytvářet přehledné diagramy, na kterých jsou třeba propojené pracovní postupy nebo rozložení odpovídající skutečnosti. S těmito diagramy můžete řídit provozní informace. V Power BI můžete vytvářet intuitivní řídicí panely z různých vizualizací, jako jsou grafy a mapy, abyste dokázali pochopit složité datové sady, naměřené klíčové ukazatele výkonu a mohli sledovat cíle – vše pro dosažení business intelligence.

Společným použitím Visia a Power BI můžete na jednom místě znázorňovat a porovnávat data v podobě diagramů a vizualizací, abyste získali celkový přehled, zlepšili provozní informace a business intelligence.

Chcete vyzkoušet různé ukázky? Podívejte se na tyto ukázkové vizualizace Visia pro Power BI a klikáním na různé obrazce Visia nebo datové grafy Power BI vyzkoušejte interakce.

Přidání vizualizací Visia do sestav na webu Power BI

Tady jsou fáze a kroky postupu získání této konkrétní ukázkové vizualizace Visia pro Power BI.

1. fáze: Získání požadovaného softwaru a stažení ukázkových souborů

Než začnete, zkontrolujte, že máte potřebný software. Doporučujeme také používat následující ukázkové soubory, které vám pomohou dodržet postup uvedený v následujících oddílech.

2. fáze: Modelování dat Power BI a vytvoření diagramu Visia

 1. Vytvořte sadu dat Power BI a zkontrolujte, že jeden sloupec jedinečně identifikuje každý řádek. Tento sloupec se použije k mapování obrazců v diagramu Visia.

  Můžete přidat další sloupce dat, které se použijí jako data obrazce. Ve staženém souboru Lead Management Flow Data.xlsx ID sloupce jedinečně identifikuje každý řádek. Hodnoty sloupců Cílové hodnoty, Skutečné hodnoty a Mezera také můžete zobrazit jako pole datových symbolů připojených ke každému obrazci.

  Ukázková excelová data
 2. Ověřte, že obrazce Visia, které chcete v diagramu připojit k datům Power BI, mají jedinečný text nebo data obrazce, které můžete použít k mapování dat Power BI k obrazcům diagramu.

  Ukázkový diagram Visia

  Proces mapování: Data v tabulce se mapují na každý obrazec a jeho data

  Mapování také můžete přidat nebo upravit později přímo ve vlastním vizuálu.

  Tip: Prázdné místo na plátně můžete z diagramu odebrat tak, že přejdete na kartu Návrh | Velikost| Přizpůsobit výkresu.

Přehled mapování

3. fáze: Vytvoření sestavy Power BI

 1. Pokud chcete vytvořit sestavu Power BI, přejděte na https://www.powerbi.com/ nebo spusťte Power BI Desktop a klikněte na tlačítko Získat data v levém dolním rohu okna Power BI.

 2. Na obrazovce Získat data v části Import nebo připojení k datům klikněte v části Soubory na Získat.

 3. Jako zdroj dat vyberte Lead Management Flow Data.xlsx. Zdroje dat můžou být místní soubory, soubory uložené na webech OneDrive nebo SharePoint nebo jiné datové zdroje podporované aplikací Power BI.

 4. Po importu dat klikněte na Datové sady a pak klikněte na Vytvořit sestavu, abyste vytvořili novou sestavu Power BI.

4. fáze: Import vlastního vizuálu Visia do sestavy Power BI

 1. V sestavě Power BI klikněte na tlačítko se třemi tečkami (...), které je v Power BI v podokně vizualizace, a v nabídce vyberte Import z obchodu.

 2. Vyhledejte Visio a klikněte na Přidat.

  Nový vlastní vizuál Visia se zobrazí jako ikona v podokně vizualizací.

  Ikona nového vlastního vizuálu

5. fáze: Vložení diagramu Visia do sestavy Power BI

 1. Klikněte na vlastní vizuál Visia, abyste ho mohli přidat na plátno sestavy.

 2. V podokně Pole vyberte pole Power BI, které jedinečně identifikuje obrazce Visia, a přidejte ho do oddílu ID.

 3. Na plátno sestavy zadejte adresu URL pro vložení do diagramu aplikace Visio.

  Pokud si nejste jistí, jakou adresu URL používat, otevřít na nové záložce prohlížeče, přejděte do knihovny dokumentů, kam se ukládají výkres aplikace Visio a klikněte na Otevřít v aplikaci Visio Online. Otevření dialogového okna Vložit, zkopírujte adresu URL pro vložení výkresu a potom je vložte do textového pole Enter souborovou URL pro otevření diagramu Visia na plátno sestavu Power BI. Pokud používáte úprav diagramu aplikace Visio Online, otevření dialogového okna Vložit tak, že vyberete soubor > sdílet > Vložit. Pokud si prohlížíte diagramu aplikace Visio Online, výběrem zobrazení dalších příkazů (...) otevřete dialogové okno Vložit > Vložit.

 4. Klikněte na Připojit.

  V diagramu Visia se zobrazí vlastní vizuál Visia, který je připojený k datům aplikace Power BI.

 5. Pokud chcete diagram zobrazit v režimu čtení na celé obrazovce, klikněte ve vlastním vizuálu Visia na tlačítko se třemi tečkami (...) a v nabídce vyberte Upravit.

  Otevření režimu čtení na celé obrazovce

6. fáze: Propojení dat Power BI s diagramem Visia

 1. Na pravé straně vlastního vizuálu Visia rozbalte okno mapování. Vlastní vizuál Visia přečte vlastnosti diagramu nebo data obrazce a automaticky se k datům připojí pomocí namapovaných ID řádků Power BI. Použijí se výchozí barvy, které můžete změnit v možnostech přizpůsobení.

  Připojení jiných dat

  Další vlastnosti diagramu můžete připojit, když kliknete na nepřipojené obrazce Visia a pak kliknete na řádek Power BI.

 2. Pokud chcete do diagramu přidat další sloupce Power BI jako barvy nebo hodnoty, vyberte sloupce Power BI a vložte je do oddílu Hodnoty vlastního vizuálu Visia.

  Propojení polí s barvami
 3. Pokud chcete režim čtení na celé obrazovce zavřít, klikněte na Zpět k sestavě.

Výsledky vlastního vizuálu Visia

Teď můžete tuto sestavu připnout na řídicí panel, který můžete sdílet se svým týmem.

Vlastní vizuál Visia podporuje při filtrování v Power BI interaktivitu v obou směrech. Pokud chcete automaticky přiblížit vlastní vizuál Visia, klikněte na některý vizuální prvek Power BI, třeba na pruh v pruhovém grafu.

Publikování z Power BI na web

Pomocí funkce Power BI Publikovat na web můžete snadno vkládat interaktivní vizualizace Power BI online, třeba do blogových příspěvků, na weby, do e-mailů nebo na sociální sítě. Vizualizace Visia podporují funkci Power BI Publikovat na web z Power BI. Uděláte to tak, že zkopírujete URL pro anonymní sdílení souboru Visia – přejdete na OneDrive pro firmy nebo SharePoint Online a pro soubor Visia kliknete na Sdílet. Řetězec URL bude obsahovat parametry „/guestaccess.aspx?docid=" & "authkey=“. Tuto adresu URL vložíte do textového pole pro zadání adresy URL souboru pro otevření diagramu Visia na plátně sestavy Power BI (5. fáze popsaná výše) a budete postupovat podle zbývajících kroků.

Zrychlení načítání vizualizací Visia

Rychlost načítání diagramů Visia v Power BI ovlivňuje nejen počet obrazců v diagramech Visia, ale i jejich složitost (geometrie, stínování atd.). Pokud chcete zrychlit načítání stránek, odeberte z diagramu Visia všechny nepotřebné obrazce. Můžete také na kartě Návrh nastavit motiv na Žádný motiv.

Přidání obrazců vyžadujících mapování dat Power BI na vrstvu nebo vrstvy # ve velkých souborech Visia

Dalším efektivním způsobem, jak zlepšit výkon při načítání stránek, je přidat obrazce, které je potřeba namapovat na data Power BI, do vrstvy s názvem # nebo do jakékoli vrstvy začínající na # ve velkém souboru Visia. Pokud má diagram vrstvu #, můžete na data Power BI namapovat pouze obrazce na vrstvě #. Čím menší počet obrazců máte na vrstvě nebo vrstvách #, tím kratší je čas načítání stránek.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Vrstvy ve Visiu

S přístupem vrstev # získáte také několik dalších výhod:

 1. Podpora složitých diagramů – Diagram obsahující více než 1 000 obrazců může být podporován, pokud se obrazce vyžadující mapování na data Power BI přesunou do vrstvy nebo vrstev # a celkový počet obrazců na vrstvě nebo vrstvách # je menší než 1 000.

 2. Zobrazení s naprostou přesností – Některé přechody a vzorky čar by se ve vizuálu Visia nevykreslily podle očekávání. Pokud tyto obrazce nevyžadují mapování na data Power BI, můžete je vynechat nebo z vrstvy nebo vrstev # odebrat. Vizuál Visia vykreslí vše ostatní kromě obrazců na vrstvě nebo vrstvách # ve formátu PNG. Zobrazení tedy bude věrnější.

Zapnutí a vypnutí automatického měřítka

Nastavení pro automatické měřítko výběru obrazců nebo během interakcí s dalšími vizuály můžete změnit zapnutím nebo vypnutímautomatického měřítka na kartě nastavení v podokně vizualizací.

Podokno vizualizací v Power BI

Důležité informace o verzi Preview

 • Vlastní vizuál Visia v Power BI potřebuje přístup k diagramu Visia, se kterým pracujete. To znamená, že se může zobrazit výzva k přihlášení. Pokud přihlašovací údaje uživatele pro přihlášení k Power BI nejsou přístupné prostřednictvím ověření jednotného přihlášení, může se uživatelům, kteří se pokusí zobrazit vaši sestavu Power BI, zobrazit výzva k přihlášení, aby se ověřila jejich identita pro práci s vlastním vizuálem Visia.

 • Pokud máte při práci s vlastním vizuálem Visia v Internet Exploreru stále potíže s ověřováním, může to být tím, že máte Power BI a SharePoint v různých zónách zabezpečení internetu. V Možnostech internetu přidejte doménu Power BI i doménu SharePointu do stejné zóny zabezpečení a pak zkuste znovu pracovat s vlastním vizuálem Visia. Další informace najdete v článku Změna nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů v Internet Exploreru 11.

 • Datové symboly použité v diagramech Visia z desktopových aplikací Visia se odeberou, aby aplikace Power BI mohla použít vlastní grafiku.

 • Možná si všimnete některých vizuálních rozdílů mezi diagramy zobrazenými v desktopových aplikacích Visia a v Power BI. Může se to stát, pokud jsou v diagramu použity složité styly, motivy a vzorky výplně.

 • Rozsáhlé diagramy, u kterých počet obrazců překročí 1000, nejsou podporované.

 • Pokud přidáte nové obrazce nebo odeberete obrazce, které jsou namapované na data Power BI, a výsledná sestava se nezobrazí správně, zkuste znovu vložit vlastní vizuál Visia a ještě jednou namapovat obrazce.

 • Vlastní vizuál Visia není podporovaný na Serveru sestav Power BI.

 • Pokud pole hodnot nastavíte na možnost Nevytvářet souhrn, kliknutí na vizuál Power BI nebude reflektovat žádné změny ve vizuálu Visia.

 • Pokud chcete zobrazit vlastní vizuál Visia v aplikaci Power BI pro Windows, upgradujte si zařízení na nejnovější verzi Windows Creators Update.

 • Vlastní vizuály Visia budou fungovat jenom na jednom (1) SharePoint Online serveru, kde jsou soubory Visia uložené v mobilních aplikacích Power BI.

 • Vizuál Visia vyžaduje, aby byly v používaném prohlížeči povoleny soubory cookie třetích stran pro weby *.sharepoint.com a *.powerbi.com (nebo odpovídající domény SharePointu a Power BI pro vaši společnost).

Chcete se podívat na další videa a příklady?

Videa:    Integrace vlastních vizuálů Visia do Power BI byla zdůrazněna v hlavním příspěvku na summitu Microsoft Data Insights a také se o ní hovořilo na prezentaci inteligentního modelování a monitorování procesů v rámci prezentace Visia a Power BI na stejné akci. Tato videa vám pomůžou pochopit možnosti vaší vlastní práce.

Příklady:     Několik užitečných příkladů najdete v příspěvku na blogu Office, které má název Gain complete insights with the Visio visualizations in Power BI Preview (Získání úplného přehledu pomocí vizualizací Visia v Power BI Preview; příspěvek je v angličtině).

Chcete nám poslat svůj názor nebo máte potíže?

Budeme rádi, když se nám ozvete. Navštivte náš web UserVoice, kde nám můžete poslat své návrhy na zlepšení integrace Visia a Power BI. Nebo nám můžete poslat e-mail na adresu tellvisio@microsoft.com.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×