Přidání videosoubory, zvukové soubory nebo obrázky na stránku klasické

Přidání videosoubory, zvukové soubory nebo obrázky na stránku klasické

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Médií (například videosoubory, zvukové soubory nebo obrázek) můžete přidat na stránku klasické SharePoint. Mediální soubor můžou pocházet z vašeho počítače, ze služby SharePoint nebo z jiného umístění, jako jsou sdílené složky. Můžete vložit video z webu, jako je YouTube, Vimeo nebo Hulu pro sdílení videí.

Upozornění: Pokud nahrání zvukového souboru v. Formát WAV, může se zobrazit zpráva, která není správného u většiny prohlížečů. Zpráva "Webové části Multimédia přehrávače nedá přehrát, soubory v tomto formátu." Toto je nesprávné pro všechny podporované prohlížeče kromě Chrome. Ignorovat a pokračujte nahrajte soubor.

Důležité informace: K provedení těchto kroků musíte mít oprávnění k úpravám stránek.

Vložení videa do klasického Sharepointu Online, 2016 nebo 2013 stránky

 1. Přejděte na stránku, na kterou chcete přidat multimédia.

 2. Vyberte kartu Stránka a potom na pásu karet klikněte na Upravit.

 3. Klikněte do upravitelné oblasti na stránce.

 4. Klikněte na kartu Vložení a ve skupině Multimédia na pásu karet klikněte na videa a zvuku.

  Vložení videa nebo zvuku tlačítko na pásu karet úpravy

 5. Zobrazí se následující možnosti:

  • Z počítače

  • Vložení

  • Ze SharePointu

  • Z adresy

  Informace o tom, jak vložit multimédia pomocí jedné z těchto možností, získáte kliknutím na některý z následujících odkazů.

Pokud chcete nahrát soubor z počítače, postupujte takto.

 1. Klikněte na Z počítače.

 2. Přejděte na umístění požadovaného souboru, vyberte soubor a potom klikněte na Otevřít.

 3. Určení cílovou knihovnu, kam chcete soubor uložit.
  Doporučujeme jako cíl určit knihovny materiálů. Knihovny materiálů je určen zejména pro média a automaticky obsahuje funkce, například náhledu a miniatury videa. Tyto funkce usnadňují práci s mediální soubory.
  Informace o nastavení knihovny materiálů pro mediální soubory, najdete v článku Nastavení knihovny materiálů pro ukládání obrázků, souborů zvuku nebo videa.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Vložení videa z webu pro sdílení videoklipů jako je YouTube, Vimeo, Hulu nebo podobné weby, postupujte podle těchto základních kroků.

Na stránce Video takto:

 1. Otevřete okno video, které chcete použít.

 2. Najděte a klikněte na sdílet videa.

 3. V závislosti na webu budete muset kliknou na odkaz Vložit nebo je rovnou. Klikněte na kód pro vložení a stiskněte klávesuCTRL+CKopírovat, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klikněte na příkaz Kopírovat.

Poznámka zabezpečení:  Z bezpečnostních důvodů podporuje SharePoint jen vložený kód se značkou <iframe>.

Na webu služby SharePoint postupujte takto:

 1. Klikněte na Vložení.

 2. Vložte kód pro vložení do dialogového okna.

  Snímek obrazovky s kódem pro vložení prvku <iframe> pro video, který byl zkopírovaný z webu pro sdílení videí. Kód pro vložení je fiktivní.

  Tip:  Získat kód pro vložení videa z oblíbených webů pro sdílení videí je většinou lehké. Stačí najít možnost Vložit nebo Sdílet a podle pokynů na obrazovce kód pro vložení zobrazit. Až se kód pro vložení zobrazí, zkopírujte ho a vložte podle předchozího obrázku.

 3. Klikněte na Vložit.

Pokud chcete přidat video z umístění na sharepointovém webu, postupujte takto.

 1. Klikněte na ze služby SharePoint. Otevře se okno pro výběr materiálů, která můžete procházet pro složky nebo knihovny, které chcete.

 2. Přejděte na umístění na webu, jako je třeba Knihovna materiálů, kde jsou uložené soubory videa a zvuku.

 3. Vyberte požadovaný soubor a potom klikněte na Vložit.

Pokud chcete přidat video z jiného umístění na webu, postupujte takto.

 1. Klikněte na Z adresy.

 2. Zadejte adresu URL pro soubor, který chcete použít a klikněte na tlačítko OK. Adresa URL musí odkazovat přímo na videosoubor. Příklad: http://contoso.com/VideoFile.wmv.

Přidání videa nebo zvuku na stránku vložíte SharePoint webová část média. Po přidání médií je upravit webovou část. Můžete například chtít změnit jeho velikost nebo umístění, upravit název nebo přidání loga katalogu.

Pokaždé, když na stránku přidáte video, k obsahu nezapomeňte přidat titulky a popisy zvuku. Titulky informují sluchově postižené uživatele o obsahu a pomáhají divákům, kteří sledují video v jazyce, který není jejich mateřským.

Pokud chcete změnit webovou část Multimédia na stránce, postupujte takto:

 1. Přejděte na stránku, která obsahuje video.

 2. Vyberte kartu Stránka a potom klikněte na Upravit.

 3. Po zobrazení videa na stránce klikněte na obrázek videa zobrazíte kartu média s pásem karet.

  Média karta na pásu karet úpravy

 4. Ve skupině Náhled na pásu karet umístěte kurzor na Změnit obrázek a vyberte soubor obrázku, který se má pro zvuk nebo video zobrazovat. Pokud neaktualizujete náhledový obrázek, zobrazí se výchozí obrázek pro daný typ souboru.

 5. Ve skupině Vlastnosti zadejte název nebo změňte ten, který se objevil. Můžete také určit, jestli se má soubor přehrávat automaticky při načtení stránky nebo jestli se má přehrávat ve smyčce, dokud ho uživatel nezastaví.

 6. Ve skupině Styly přehrávače na pásu karet přejděte na Styly a vyberte požadovaný styl přehrávače.

 7. Ve skupině Velikost na pásu karet můžete také zadat nové rozměry přehrávače ve vodorovném nebo svislém směru.

 8. Úpravy webové části multimédia, najeďte myší na název média a pak klikněte na šipku, která se zobrazí otevření nabídky Webová část média.

  Nabídka webové části vyberte Upravit webovou část

 9. Vyberte Upravit webovou část. V boční části obrazovky se otevře okno úprav.

 10. Ve webové části panelem úprav, vyberte vlastnosti, které chcete změnit. Až budete mít Hotovo, klikněte na použít.

  Snímek obrazovky s panelem úprav webové části Multimédia, kde jsou zobrazené některé vlastnosti, které můžete konfigurovat

 11. Kliknutím na OK zavřete okno úprav a vrátíte se na stránku.

 12. Jakmile provedete všechny potřebné změny na stránce, vyberte kartu Stránka a potom klikněte na Uložit. Pokud nemáte stránku rezervovanou, zobrazí se zpráva upozornění s odkazem, pomocí kterého si ji můžete zarezervovat.

Tady je postup, jak provést mnoho menší, tenčí ovládací panel do webové stránky. Ovládací panel je nejvhodnější pro zvukových souborů, jako podcasty, ve kterém bude webové části Multimédia úplné příliš velká.

 1. Do složky Prostředky webu nahrajte zvukový soubor a soubor s jeho přepisem.

  1. V pravém horním rohu otevřete nabídku Nastavení, vyberte Nastavení.

  2. Vyberte odkaz Obsah webu.

  3. Přejděte do složky Prostředky webu.

  4. Přetáhněte soubor zvuk a přepis do složky.

  5. Zjistěte adresu URL souborů. Když chcete otevřít nabídku akcí souboru, vyberte symbol tří teček (...) vedle názvu souboru. Odkaz zkopírujte z nabídky akcí a vložte ho do jiného souboru. Tento odkaz budeme potřebovat později v části zaměřené na kód pro vložení zvukového souboru.

 2. Když chcete otevřít pás karet Úpravy a vstoupit do režimu úprav, na stránce, kde se má video zobrazit, vyberte odkaz Upravit.

 3. Fokus umístěte tam, kde chcete video zobrazit.

 4. Když chcete otevřít dialogové okno Vkládání, na kartě Vložit otevřete skupinu Video a zvuk a vyberte Vkládání.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Vložit v SharePointu Online. Můžete vložit skript nebo kód pro vložení videosouborů nebo zvukových souborů.
 5. Vložte kód pro vložení do pole: adresu URL vašeho zvukového souboru vložte po „src=“ a mezi uvozovky.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Tento kód umístí na stránku ovládací panel médií. Panel umožňuje uživatelům spustit a zastavit přehrávání.

  Tip: Pokud není kód pro vložení správně naformátovaný nebo pokud vede do umístění souboru, který neexistuje, tlačítko Vložit nebude aktivní.

 6. Až budete hotovi, vyberte Vložit přepněte zvukové ovládací prvek na stránce. Vložený zvukový soubor vypadat takto:

  Snímek obrazovky se SharePointem Online s ovládacím panelem zvuku Fragment kódu, který zobrazuje celkovou délku zvukového souboru a nabízí ovládací prvky pro spuštění a zastavení přehrávání souboru
 7. Přesuňte fokus na konec ovládacího prvku fragmentu zvuku a pro přechod na další řádek stiskněte Enter.

 8. Vložte odkaz na soubor s přepisem zvuku.

  1. Když chcete otevřít dialogové okno Vybrat materiály, na kartě Vložit vyberte Odkaz a pak Ze SharePointu.

  2. Vyberte soubor s přepisem zvuku a stiskněte Vložit. Tím vložíte hypertextový odkaz, který bude mít text odkazu stejný, jako je název souboru.

  3. Přesuňte fokus na odkaz těsně před poslední znak v názvu souboru. Opakovaně stiskněte klávesu Backspace, abyste odstranili všechny znaky v názvu souboru kromě prvního a posledního.

   Tip: Odkaz tak zůstane zachovaný a kurzor bude přesně tam, kde ho potřebujete, abyste mohli změnit text odkazu.

  4. Zadejte požadovaný text odkazu. Třeba v případě zvukového přepisu zadejte Zobrazit zvukový přepis.

  5. Odstraňte zbývající znaky názvu souboru.

 9. Až skončíte, všechny změny uložíte tak, že v horní části stránky kliknete na Uložit.

Pokud používáte SharePoint Online klasické, můžete přidat Office 365 Video nebo Microsoft Stream na stránku. V tématu Vložení videa z Office 365 Video nebo použití webové části proudu.

Při použití fotografie, obrázky, kliparty nebo zvuku, máte povinnost respektovat autorských práv.

 1. Když chcete otevřít pás karet Úpravy a vstoupit do režimu úprav, na stránce, kterou chcete upravit, vyberte odkaz Upravit.

 2. Fokus umístěte tam, kde chcete zobrazit obrázek.

 3. Když chcete otevřít dialogové okno Odeslat obrázek, na kartě Vložit otevřete skupinu Obrázek a vyberte Z počítače.

  Snímek obrazovky s pásem karet v SharePointu Online. Vyberte kartu Vložit a pak možnost Obrázek. Pak se rozhodněte, jestli chcete nahrát soubor z počítače, webové adresy nebo sharepointového umístění.

  Tip: Pokud chcete vložit obrázek z Internetu vložením do pole Adresa URL obrázku, vyberte Z adresy. Pokud chcete vložit obrázek z webu SharePoint, vyberte Ze Sharepointu.

 4. Vyberte soubor, vyberte cílovou složku na webu SharePoint (výchozí nastavení je složka Prostředky webu ) a zahrnout všechny poznámky k verzi jiným obrázkem.

 5. Vložení obrázku a aktivace na kartu Obrázek, vyberte OK.

  Snímek obrazovky zobrazuje část pásu karet v SharePointu Online s vybranou kartou Obrázek a možnostmi dostupnými ve skupinách Vybrat, Vlastnosti, Styly, Uspořádat, Velikost a Mezery.

  Tip: Karta Obrázek se zobrazí, jen když je vybraný obrázek.

 6. Přesuňte se do pole Alternativní text na kartě Obrázek a pak zadejte alternativní text pro daný obrázek.

 7. Až skončíte, klikněte na Uložit.

Tipy pro přístupnost   

 • Alternativní text by měl být stručný, ale popisný.

 • Dobrý alternativní text řekne posluchači, proč je obrázek důležitý.

Další informace o alternativním textu včetně příkladů a odkazů k dalším zdrojům najdete na stránce WebAIM – Alternativní text.

Přidání webové části multimédia na stránku

Webová část média umožňuje přehrávání zvuku nebo videa na stránce. Informace o konkrétních videa a zvuku formáty podporované kodérem webové části Multimédia najdete v článku podporované multimediálních formátů a protokoly v Silverlightu.

K provedení těchto kroků musíte mít oprávnění k úpravám stránek.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete aktualizovat.

 2. Na kartě stránka na pásu karet klikněte na Upravit.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jsou úpravy stránky wikiwebu nebo stránky publikování, klikněte na Upravit místo na stránce místo, kam chcete přidat webové části multimédia, klikněte na kartě Vložení klikněte v části Nástroje pro úpravu na pásu karet a potom klikněte na videa a zvuku.

  • Pokud upravujete stránka webových částí, klikněte na Přidat webovou část ve sloupci nebo zóny místo, kam chcete vložit média. V části kategorie klikněte na média a obsah. V části Webové části klikněte na Webová část média a potom klikněte na Přidat.

 4. Po zobrazení webové části multimédia na stránce klikněte na text, které je tento pokyn Konfigurace po kliknutí sem.
  Nově vložená webová část Média

 5. Klikněte na kartu Možnosti médium na pásu karet.

 6. Ke konfiguraci webové části Multimédia zobrazíte konkrétní zvuk nebo video souboru, přejděte na Změnit média a pak vyberte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete nahrát soubor z počítače, klikněte na Z počítače, přejděte do umístění souboru a klikněte na OK.

  • Chcete-li vložit video, které už je uložený na webu služby SharePoint, klikněte na Ze Sharepointu a potom a přejděte do umístění na webu, například do Knihovny prostředky, kde jsou uložené soubory videa a zvuku. Vyberte soubor, který chcete a klikněte na OK.

  • Chcete-li vložit video z webu pro sdílení videoklipů, klikněte na Z adresy a zadejte adresu URL pro soubor, který chcete použít.

   Webová část média podporuje přehrávání souborů z adresy URL odkazujícími přímo na videosoubor. Příklad: http://contoso.com/VideoFile.wmv. Pokud používáte kód pro vložení nebo sdílení odkazů pro stránek hostujících video, nebudou fungovat. Informace o vkládání při připojení přes kód pro vložení, najdete v tématu vložení na video na stránku pomocí kód pro vložení.

 7. Jakmile vyberete požadovaný soubor, klikněte na OK.

 8. Ve skupině Náhled přejděte na příkaz Změnit vzhled a vyberte soubor obrázku, který chcete zobrazit jako náhled pro zvuk nebo video soubor. Pokud se neaktualizují náhledu, zobrazí se výchozí obrázek pro typ souboru.

 9. Ve skupině Vlastnosti zadejte název, který se má zobrazovat webové části. Můžete taky určit, jestli má soubor přehrát automaticky při načtení stránky, případně ho opakovat do ukončení uživatelem.

 10. Ve skupině Styly přehrávače na pásu karet přejděte na položku styly a vyberte styl, který chcete pro přehrávač.

 11. Ve skupině velikost na pásu karet můžete volitelně zadáte všechny změny, které chcete rozměry přehrávače ve vodorovném nebo svislém.

Webové části dotaz na obsah slouží k přidání dynamického zobrazení videosouborů nebo zvukových souborů na stránku. To je užitečné, pokud chcete přidat oddíl na stránku, která funkce "horní hodnocení" videa nebo všechna videa klíčovým slovem konkrétní metadata.

Příklad webové části Dotaz na obsah

Po přidání webové části dotaz obsah na stránku, můžete ji nakonfigurovat dotazu pro všechny položky obsahu na webu, které splňují určitá kritéria. Potom zobrazuje výsledky tohoto dotazu na stránce. Pokud splňuje kritéria pro dotaz a nový obsah se přidá na web, se také zobrazí ve webové části. Webové části dotaz na obsah vracet obsah z konkrétního seznamu nebo knihovně, nebo z více seznamů a knihoven v kolekci webů.

K provedení těchto kroků musíte mít oprávnění k úpravám stránek.

Tento postup předpokládá, který chcete zobrazit videa, ale budou fungovat i pro zvuk nebo souborům s obrázky.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete aktualizovat.

 2. Na kartě stránka na pásu karet klikněte na Upravit. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jsou úpravy stránky wikiwebu nebo stránky publikování, klikněte na upravitelné oblasti stránce Přidat místo, kam chcete přidat webovou část dotaz na obsah. Klikněte na kartě Vložení na pásu karet Nástroje pro úpravu a potom klikněte na Webovou část. V části kategorie klikněte na Souhrn obsahu. V části Webové části klikněte na Dotaz na obsah a potom klikněte na Přidat.

  • Pokud upravujete stránka webových částí, klikněte na Přidat webovou část ve sloupci nebo zóny místo, kam chcete přidat webovou část dotaz na obsah. V části kategorie klikněte na Souhrn obsahu. V části Webové části klikněte na Dotaz na obsah a potom klikněte na Přidat.

 3. V část dotaz na obsah webu klikněte na šipku a potom klikněte na Upravit webovou část.

 4. Klikněte na odkaz otevřete podokno nástrojů.

 5. V podokně nástrojů dotaz na obsah kliknutím rozbalte dotazu.

 6. V části zdroj zadejte umístění u položek, které chcete zobrazit. Pokud je to potřeba, přejděte do umístění, určitému webu, podřízeného webu nebo seznamu.

 7. Pokud obor dotazu na webu, určete v části typ seznamu typ použitého seznamu, ze kterého chcete zobrazit položky. Pokud jste vybrali v kroku 6 konkrétním seznamu nebo knihovny, toto pole budou se automaticky vyplní za vás.

 8. Ve skupinovém rámečku Typ obsahu klikněte v části Zobrazit položky tohoto typu obsahu skupiny vyberte Typy obsahu digitálních materiálů.

 9. Ve skupinovém rámečku Zobrazit položky tohoto typu obsahu vyberte Video. Pokud vaše organizace vytvořila přizpůsobený verzích digitálních materiálů typy obsahu, můžete také zaškrtněte políčko Zahrnout podřízeným typům obsahu.

 10. Pokud chcete klikněte v části Cílovou, můžete se rozhodnout pro použít filtrování cílových skupin, zobrazování určité položky do určité cílové skupiny, v závislosti na konfiguraci cílové skupině pro web.

 11. V části Další filtry můžete metadata položky k filtrování, co se bude zobrazovat. Pokud chcete zobrazit videa, která označili jako určité klíčové slovo, vyberte Podniková klíčová slova s některým z operátor a zadejte požadované hodnoty.

 12. Pokud chcete přidat další filtry, zaškrtněte a a nebo a zadejte další filtry.

 13. Rozbalte položku prezentaci, udělejte v sešitě úpravy podle potřeby v části seskupení a řazení, styly a pole pro zobrazení. V seznamu styly je užitečné, abyste měli jistotu, že je zaškrtnuto políčko přehrávat odkazy médií v prohlížeči, pokud chcete návštěvníkům přehrávat multimediální klipy přímo v prohlížeči.

  Při konfiguraci původně webové části dotaz na obsah, nemusí vědět, jak chcete konfigurovat položky v části prezentace. Může být užitečné nejdřív Náhled dotazu ve webové části a pak upravte ji znovu přizpůsobení vzhledu informací.

  Například pokud není přizpůsobení všech pracovních nastavení v části prezentace, může zobrazit videa s obrázkem velký náhled, který nemusí fungovat návrh stránky. V takovém případě můžete chtít vyberte pevnou velikostí obrázků v seznamu styly | Položka styl návštěvníků poskytnout malé náhledy obrázků můžete kliknout na k přehrání videa. Následující příklad ukazuje část dotaz na obsah webu, která se zobrazují tři videa. Nakonfigurované s pevnou velikostí obrázků.
  Webová část Dotaz na obsah s nakonfigurovanou pevnou velikostí obrázků

 14. Klikněte na tlačítko OK.

 15. Na stránce uložte provedené změny.

Další informace o webové části dotaz na obsah najdete v tématu zobrazení dynamického zobrazení obsahu na stránce přidáním webové části dotaz na obsah.

Pokud chcete pomocí kódu pro vložení z jiných výrobců sdílení webu přidáte video na stránku, můžete provedete tak, že přidání kódu pro vložení na webovou část Editor obsahu.

Tento postup vyžaduje oprávnění Návrhář.

 1. Vyhledejte video, které chcete vložit na stránce a zkopírujte kód pro vložení.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete aktualizovat.

 3. Na kartě stránka na pásu karet klikněte na Upravit. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jsou úpravy stránky wikiwebu, klikněte na místo na stránce, kam chcete přidat webovou část Editor obsahu, klikněte na kartě Vložení na pásu karet Nástroje pro úpravu a potom klikněte na Webovou část. V části kategorie klikněte na média a obsah. V části Webové částiEditor obsahu klikněte na a klikněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud upravujete stránka webových částí, klikněte na Přidat webovou část ve sloupci nebo zóny místo, kam chcete vložit média. V části kategorie klikněte na média a obsah. V části Webové částiEditor obsahu klikněte na a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Ve webové části Editor obsahu přejděte na šipku a klikněte na Upravit webovou část.

 5. Ve webové části Editor obsahu zadejte libovolný text, který se má zobrazovat představující video.

 6. Na kartě Formátování textu na pásu karet Nástroje pro úpravu ve skupině kód na položku HTML a potom klikněte na Upravit zdroj HTML.
  Příkaz Upravit zdroj HTML

 7. Vložte kód pro vložení do dialogového okna Zdrojového kódu HTML a potom klikněte na OK.
  Editor zdrojového kódu HTML pro webovou část Editor obsahu s kódem pro vložení videa

 8. Uložte stránku (nebo uložit a vrátit se změnami, pokud se požaduje stránek na webu rezervace).

 9. Klikněte na tlačítko Přehrát na vloženého přehrávače videa pro přehrání videa.

Přidání obrázků s alternativním textem

Zpřístupnění obsahu pro všechny uživatele, postupujte podle následujících pokynů.

Při použití fotografie, obrázky, kliparty nebo zvuku, máte povinnost respektovat autorských práv.

 1. Když chcete otevřít pás karet Úpravy a vstoupit do režimu úprav, na stránce, kterou chcete upravit, vyberte odkaz Upravit.

 2. Fokus umístěte tam, kde chcete zobrazit obrázek.

 3. Chcete-li přidat obrázek, na kartě Vložení, otevřete skupině Obrázek a vyberte Z počítače.

  Klikněte na tlačítko obrázek na pásu karet a vyberte z počítače, adresy nebo SharePoint.

  Tip: Pokud chcete vložit obrázek z Internetu vložením do pole Adresa URL obrázku, vyberte Z adresy. Pokud chcete vložit obrázek z webu SharePoint, vyberte Ze Sharepointu.

 4. Vyberte soubor, vyberte cílovou složku na webu SharePoint (výchozí nastavení je složka Prostředky webu ) a zahrnout všechny poznámky k verzi jiným obrázkem.

 5. Pokud chcete vložit obrázek a aktivace na kartě Nástroje obrázku, vyberte OK.

  Karta Nástroje obrázku umožňuje nastavení velikosti, stylu, pozice a alternativní text na obrázky.

  Tip: Na kartě Nástroje obrázku se zobrazuje, když je vybrán obrázek.

 6. Přesuňte se do pole Alternativní text na kartě Obrázek a pak zadejte alternativní text pro daný obrázek.

 7. Až skončíte, klikněte na Uložit.

Tipy pro přístupnost   

 • Alternativní text by měl být stručný, ale popisný.

 • Dobrý alternativní text řekne posluchači, proč je obrázek důležitý.

Další informace o alternativním textu včetně příkladů a odkazů k dalším zdrojům najdete na stránce WebAIM – Alternativní text.

Podporované formáty videa

Webová část média videem HTML5 a podporuje ASF, AVI, MPG, MP3, MP4, .ogg, .ogv, .webm, WMA WMV videoformáty.

Webové části Multimédia klasický program Silverlight podporuje ASF MP3, MP4, WMA a WMV.

Poznámka: Během všechny výše uvedené formáty jsou podporovány, nikoli všech máte přístup k mimo pole (například WMV). Stiskněte klávesovou zkratku formátu MP4 nejčastěji přístupných osobám s postižením řešení.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×