Přidání uživatele

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Dříve, než uživatelům v organizaci mohou získat přístup k Project Web Appmusí být přidán jako uživatel. Pouze uživatel, který má potřebná oprávnění, můžete přidat uživatele do Project Web App. Pokud nemáte správná oprávnění, získáte od správce serveru Project Server.

 1. On the Snadné spuštění , click Nastavení serveru .

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat uživatele.

 3. Na stránce Spravovat uživatele klepněte na možnost Nový uživatel.

  Chcete-li změnit uživatele, klepněte na jeho název v tabulce a potom dokončete zbývající kroky v tomto článku. Pokud žádná uživatelská jména v tabulce, vyberte Všichni uživatelé možnost, nebo vyhledejte uživatele zadáním celého nebo jeho části název nebo e-mailové jméno uživatele a pak klepněte na Hledání .

 4. Na stránce Nový uživatel (nebo Upravit uživatele, pokud upravujete stávajícího uživatele) v části Identifikační informace zadejte zobrazované jméno uživatele, e-mailovou adresu, fonetický přepis jména, iniciály a hodnotu RBS (Resource Breakdown Structure).

  Pokud uživatel udržuje týmový web, zadejte cíl hypertextového odkazu a adresu URL do polí Název hypertextového odkazu a Adresa URL hypertextového odkazu.

  Poznámka: Chcete-li povolit přiřazení uživatele k úkolům jakožto prostředku, zaškrtněte políčko Uživatel může být přiřazen jako zdroj. Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že uživatel je Zdroje organizace.

 5. V Ověřování uživatele oddílu, zadejte název účtu uživatele. Chcete-li zabránit informací uživatele synchronizována se službou Active Directory vaší organizace, vyberte Zabránit synchronizaci s adresářem služby Active Directory pro tohoto uživatele zaškrtávací políčko. :

  Důležité informace: Přesnou formu názvu účtu je určena během instalace aplikace Microsoft Project Server 2010 a mohou být odlišné od formuláře navržena v tomto poli. Obraťte se na správce systému nebo osoby, která je nainstalován Server Microsoft Office Project k určení formátu názvu účtu.

 6. V Atributy přiřazení oddílu, zadejte následující informace o možnosti uživatele být přiřazen k projektům jako zdroj. V této části se zobrazí pouze v případě Uživatel může být přiřazen jako zdroj. je políčko zaškrtnuto.

  • Chcete-li vyloučit uživatele z procesu Vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Zdroj lze vyrovnávat. Dále vyberte Základní kalendář, který bude uživateli přiřazen.

  • V seznamu Výchozí typ rezervace vyberte typ rezervace: Pověřený prostředek nebo Navržený zdroj.

  • Má-li uživatel správce časového rozvrhu, v poli Správce časového rozvrhu zadejte nebo vyhledejte jméno vedoucího.

 7. V poli Výchozí vlastník přiřazení zadejte nebo vyhledejte jméno Vlastník přiřazení.

  • Určit uživatele v Dostupnost , zadejte data do Nejdříve k dispozici pole a Nejpozději k dispozici pole.

   Tip: Klepněte na tlačítko Výběr data Button image a klepněte na datum v kalendáři.

  • Chcete-li určit pevnou pořizovací cenu zdroje, zadejte požadovanou velikost Standardní sazba pole.

  • Přesčasová sazba nákladů na zdroj, zadejte částku Přesčasová sazba pole.

  • Určete maximální částku, kterou je zdroj k dispozici pro práci na všechny úkoly v projektu, zadejte částku Aktuální maximální počet. Jednotky pole. Tento součet se používá k výpočtu, kolik času může pracovní zdroj stráví na jednotlivá přiřazení úkolu.

  • Náklady, které je sada poplatek pro zdroj, zadejte částku nákladů Náklady na použití pole. Chcete-li určit, že osoba má konzultaci jednorázový poplatek $ 1,500, zadejte například \ldblquote $ 1,500 \rdblquote .

 8. Podrobné informace o systému Exchange Server Vyberte oddíl, chcete-li určit, že projektové úkoly s úkoly v poštovní schránce serveru Exchange Server Synchronizovat úkoly zaškrtávací políčko

 9. Oddělení Oddílu, vyberte položku oddělení, které prostředek náleží Oddělení zdrojů seznamu. Ostatní pole může být zobrazen v této části v závislosti na pole, která byla vytvořena pro různá oddělení ve vaší organizaci.

 10. V části Vlastní pole zdroje zadejte hodnoty představující vlastní pole, která byla pro organizaci vytvořena. Tato část se zobrazí pouze v případě, že organizace používá vlastní pole zdrojů.

 11. V části Skupiny zabezpečení klepněte na Skupina v tabulce Dostupné skupiny a pak klepněte na tlačítko Přidat. Zdroj bude přidán do tabulky Skupiny obsahující tohoto uživatele.

  Klepnutím na tlačítko Přidat vše lze přidat tohoto uživatele do všech dostupných skupin. Uživatelé automaticky zdědí oprávnění přiřazená skupinám.

 12. V části Kategorie zabezpečení v seznamu Kategorie k dispozici vyberte Kategorie, k nimž může uživatel přistupovat a pak klepněte na tlačítko Přidat. Klepnutím na tlačítko Přidat vše lze přidat uživatele do všech dostupných kategorií.

 13. Pro každou kategorii v seznamu Vybrané kategoriezadejte oprávnění, která chcete uživateli udělit při přístupu k dané kategorii. V části Globální oprávnění zaškrtněte pro každé oprávnění jedno z těchto políček:

  • Povolit      Zaškrtněte toto políčko, chcete-li výslovně povolit oprávnění pro uživatele.

  • Odepřít      Zaškrtněte toto políčko, chcete-li výslovně odepřete oprávnění pro uživatele.

   Poznámky: 

   • Není-li zaškrtnuto žádné z políček Povolit a Odepřít, uživatelé nebudou mít přístup ke kategorii, pokud jim nebyl výslovně udělen přístup na jiném místě, například prostřednictvím oprávnění skupiny, do které patří.

   • Ve většině případů je nutné nastavit oprávnění pouze na úrovni skupiny a nikoliv na úrovni uživatele. Pro uživatele se specifickými oprávněními, která nejsou pokryta oprávněními skupiny, použijte globální oprávnění.

   • Je-li oprávnění nastaveno na možnost povolit na úrovni uživatele a nastavena na hodnotu Odepřít na úrovni skupiny, bude odepřeno oprávnění. Oprávnění na úrovni skupiny mají přednost před oprávnění na úrovni uživatele.

   • Chcete-li rychle nastavit oprávnění, můžete použít šablonu. V poli Nastavit oprávnění pomocí šablony vyberte Šablona zabezpečení, kterou chcete na oprávnění uživatele použít, a pak klepněte na tlačítko Použít.

 14. V případě, že jsou v organizaci vytvořeny kódy účely seskupování a výpočet nákladů, zadejte tyto kódy v polích Skupina, Kód, Nákladové středisko a Typ nákladů v části Skupinová pole.

 15. Podrobnosti o týmu Oddílu, pokud má uživatel být členem existujícího týmu, vyberte Fond přiřazení týmu políčko a zadejte název týmu v Název týmu pole.

 16. V části Systémová identifikační data zadejte v poli Externí ID další identifikační informace. Tyto informace lze použít k vytvoření vazby osoby na odpovídající informace v oddělení oddělení lidských zdrojů nebo k usnadnění sjednocení vykazování používání zdrojů nad rámec možností poskytovaných serverem Project Server.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×