Přidání tabulky na webovou stránku

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pro přidání tabulky na webovou stránku v rámci webu aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 použijte editor HTML Pomocí editoru HTML lze přidat tabulku do ovládacího prvku pole Obsah stránky nebo do Webová část Editor obsahu.

Co chcete udělat?

Otevření editoru HTML

Přidání tabulky na webovou stránku

Otevření editoru HTML

Způsob otevření editoru HTML závisí na tom, zda používáte ovládací prvek Obsah stránky nebo webovou část Editor obsahu.

Otevření editoru v ovládacím prvku Obsah stránky

 1. Na stránce, na kterou chcete přidat tabulku, klepněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit panel nástrojů pro úpravy stránky.

 2. Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Upravit stránku.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnostUpravit obsah. Zobrazí se panel nástrojů Editor HTML.

  Poznámka: Některá rozložení stránek obsahují ovládací prvek pole Obsah stránky, který zobrazí Editor HTML v dialogovém okně webové stránky a ne jako vložený. Pokud se jedná o tento případ rozložení stránky, které bylo použito k vytvoření stránky, kterou upravujete, zobrazí se Editor HTML po klepnutí na volbu Upravit obsah v novém okně.

Přidání webové části Editor obsahu na stránku

Pokud stránka, na kterou chcete přidat tabulku, podporuje webové části, ale neobsahuje webovou část Editor obsahu, lze tuto část přidat následujícím způsobem:

 1. Na stránce, do které chcete přidat webovou část Editor obsahu vyberte zónu, kam chcete webovou část přidat a potom v této zóně klepněte na příkaz Přidat webovou část. Otevře se webová stránka s dialogovým oknem Přidat webové části.

 2. Na webové stránce s dialogovým oknem Přidat webové části posuňte zobrazení na část Různé, zaškrtněte políčko Webová část Editor obsahu a potom klepněte na tlačítko Přidat. Stránka se aktualizuje a zobrazí webovou část Editor obsahu ve zvolené zóně.

Otevření editoru HTML ve webové části Editor obsahu

 1. V panelu nástrojů Webová část Editor obsahu klepněte na příkaz Upravit a potom na možnost Upravit sdílenou webovou část. Zobrazí se podokno s nástroji Editor obsahu.

 2. V podokně s nástroji Editor obsahu klepněte na editor formátu RTF. Zobrazí se webová stránka s dialogovým oknem Editor HTML.

Začátek stránky

Přidání tabulky na webovou stránku

Použití editoru HTML, můžete vložit tabulku tak, že kliknete na tlačítko na panelu nástrojů Obrázek tlačítka Vložit tabulku. Když kliknete na tlačítko Vložit tabulku, otevře se nové okno, kde si můžete zvolit následující vlastnosti tabulky:

 • Vlastnosti týkající se velikosti tabulky:

  • Řádky:      Tato vlastnost určuje počet řádků.

  • Sloupce:      Tato vlastnost určuje počet sloupců.

  • Určit dimenze:      Jestliže chcete změnit šířku nebo výšku tabulky v polích Šířka a Výška, zaškrtněte toto políčko. Pokud chcete, aby rozměry tabulky byly spravovány serverem, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  • Šířka a Výška:     Jestliže jste zaškrtli políčko Určit dimenze, můžete k určení velikosti tabulky použít vlastnosti Šířka a Výška. Zadejte čísla do políček Šířka nebo Výška a potom klepněte na šipku a vyberte, zda se jedná o pixely nebo o procenta. Chcete-li například určit, že šířka tabulky bude odpovídat polovině stránky, napište hodnotu 50 do políčka Šířka a potom klepněte v seznamu na možnost procenta.

 • Vlastnosti týkající se formátu tabulky:

  • Použít předdefinovaný formát tabulky:      Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vybrat formát tabulky z rozevíracího seznamu. Aplikace Office SharePoint Server 2007 obsahuje několik předdefinovaných formátů tabulky, které lze použít v ovládacím prvku pole Obsah stránky, nebo ve webové části Editor obsahu, která je na stránce obsahující také ovládací prvek pole Obsah stránky. Uživatelé webu s úrovní oprávnění Návrh mohou vytvořit vlastní formáty tabulky a přidat je do seznamu předdefinovaných formátů tabulky. Vlastní formáty tabulky mohou být k dispozici jak v ovládacím prvku pole Obsah stránky, tak ve webových částech Editor obsahu.

   Když vyberete ze seznamu formát tabulky, zobrazí se jeho náhled v poli Náhled.

   Zrušením zaškrtnutí políčka Použít předdefinovaný formát tabulky vypnete možnosti v části Formát a u tabulky nebude použit žádný formát.

  • Odlišně formátovat:      Každý předdefinovaný formát tabulky může obsahovat formátování, které se použije pro řádek záhlaví, poslední řádek a první a poslední sloupec. Jestliže chcete určit, zda se určité formátování použije pro řádek nebo sloupec, použijte čtyři uvedené možnosti. Chcete-li například určit, že řádek záhlaví nebude zformátován podle předdefinovaného formátu tabulky, zrušte zaškrtnutí políčka Řádek záhlaví.

   Poznámka: Uvedené možnosti jsou dostupné jedině tehdy, když je zaškrtnuté políčko Použít předdefinovaný formát tabulky.

Můžete rovněž změnit velikost, formátování, nebo jiné vlastnosti upravované tabulky. Nejlepší způsob jak upravit tabulku je pomocí Nabídky buňky. Chcete-li otevřít Nabídku buňky, klepněte na šipku na pravém okraji upravované buňky.

Nabídka buňky obsahuje následující příkazy:

 • Vložit řádek nad:      Tento příkaz vloží řádek přímo nad upravovanou buňku.

 • Vložit řádek pod:      Tento příkaz vloží řádek přímo pod upravovanou buňku.

 • Vložit sloupec vlevo:      Tento příkaz vloží sloupec přímo vlevo od upravované buňky.

 • Vložit sloupec vpravo:      Tento příkaz vloží sloupec přímo vpravo od upravované buňky.

 • Odstranit řádek:      Tento příkaz odstraní řádek obsahující upravovanou buňku.

 • Odstranit sloupec:      Tento příkaz odstraní sloupec obsahující upravovanou buňku.

 • Sloučit buňku:      Tento příkaz sloučí buňku, kterou právě upravujete, se sousední buňkou vpravo. V případě jazyků, které se píší zprava do leva, příkaz sloučí upravovanou buňku se sousední buňkou vlevo.

 • Rozdělit buňku:      Tento příkaz rozdělí buňku, kterou právě upravujete, a umístí kurzor do výsledné buňky vlevo.

 • Výška a Šířka:      Tento příkaz otevře dialogové okno, které umožní změnit výšku řádku a šířku sloupce u řádku nebo sloupce, v němž se nachází upravovaná buňka.

 • Upravit tabulku:      Tento příkaz otevře dialogové okno, které umožní změnit libovolné vlastnosti tabulky obsahující buňku, kterou právě editujete.

Všechny akce v Nabídce buňky můžete rovněž provést pomocí tlačítek, umístěných na panelu nástrojů.

Další informace o použití editoru HTML naleznete v článku použití editoru HTML.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×