Přidání tabulek a sloupců do diagramů modelu databáze

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tabulky v diagramu modelu databáze reprezentují strukturu tabulky v databázi, včetně názvu tabulky, názvů sloupců, primárních klíčů a datových typů. Pomocí šablony Diagram modelu databáze můžete vytvářet nové tabulky, měnit existující tabulky nebo vytvářet tabulky zpětnou analýzou existujících databází.

Nemůžete najít databázi funkcí modelování?

Vaše verze aplikace Microsoft Office Visio s největší pravděpodobností hledané funkce neobsahuje. Chcete-li zjistit verzi aplikace Visio, se kterou pracujete, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Visio. Název verze je uveden v horním řádku textu v dialogovém okně.

Aplikace Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

Aplikace Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy u šablon Diagramu modelu databáze (tzn. použití existující databáze k vytvoření modelu v aplikaci Visio), nepodporuje ale dopřednou analýzu (tzn. použití modelu databáze aplikace Visio pro generování kódu SQL).

Poznámka: Celou sadu funkcí modelování databáze, včetně funkcí zpětné a dopředné analýzy, naleznete v aplikaci Visio for Enterprise Architects. Aplikace Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici v rámci aplikací Visual Studio Professional a Visual Studio Team System založených na rolích.

Co chcete udělat?

Vytvoření tabulky v diagramu modelu databáze

Přidání sloupce do tabulky

Nastavení primárního klíče

Odstranění tabulky

Zobrazit informace o tabulky

Vytvoření tabulky v diagramu modelu databáze

 1. Otevřete diagram modelu databáze, se kterým chcete pracovat.

 2. Obrazec Entita přetáhněte do výkresu ze vzorníku Vztah entity nebo vzorníku Objektově-relační.

 3. Dvojitým kliknutím na obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

 4. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Definice a zadejte název tabulky.

 5. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce, zadejte název a zvolte datový typ.

 6. U sloupců, které nemohou mít nulové hodnoty, zaškrtněte políčko Požadováno.

 7. U sloupce, který jednoznačně určuje každý řádek databázové tabulky zaškrtněte políčko PK (primární klíč).

 8. Klepnutím na možnosti Indexy, Aktivační události, Kontrola nebo Rozšířený ve skupinovém rámečku Kategorie vytvoříte tyto volitelné prvky.

Tip: Po přetažení do diagramu má obrazec Entita výchozí název. Chcete-li změnit výchozí nastavení, přejděte v nabídce Databáze na položku Možnosti, klepněte na příkaz Modelování a přejděte na kartu Logické modely – různé.

Začátek stránky

Přidání sloupce do tabulky

Po vytvoření tabulky musíte přidat sloupce a definovat vlastnosti, např. datové typy a primární klíče.

 1. Poklepejte na tabulku v diagramu.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

 3. Klepněte na první prázdnou buňku Fyzický název a zadejte název.

 4. Chcete-li změnit datový typ sloupce, klepněte ve sloupci na pole Datový typ a vyberte v seznamu datový typ, nebo jej do seznamu zadejte. Můžete například zadat výraz decimal(8,2) nebo char(30).

 5. Zaškrtnutím políčka Vyžadováno předejdete výskytu nulových hodnot.

 6. Chcete-li nastavit sloupec jako primární klíč, zaškrtněte políčko PK.

Začátek stránky

Nastavení primárního klíče

Vztahy používají primární a cizí klíče k přiřazení řádků v jedné tabulce odpovídajícím řádkům v jiné tabulce. Chcete-li vytvořit vztah, musí mít alespoň jedna z tabulek ve vztahu primární klíč.

 1. Poklepejte na tabulku v diagramu.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

 3. U sloupce, pro který chcete použít primární klíč, zaškrtněte políčko PK. Chcete-li vytvořit složený klíč, můžete zaškrtnout více políček.

Poznámka: Jako primární klíče nelze použít typy.

Začátek stránky

Odebrání tabulky

Odebíráte-li tabulku z diagramu databázového modelu, můžete ji odebrat pouze z diagramu, nebo z diagramu i podkladového modelu. Pokud zkoušíte scénáře, je užitečné odebrat tabulku pouze z diagramu.

 1. V modelu klepněte na tabulku a stiskněte klávesu DELETE.

 2. V dialogovém okně Odstranit objekt proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat tabulku z výkresu i podkladového modelu, klepněte na příkaz Ano.

  • Chcete-li odebrat tabulku pouze z výkresu, klepněte na příkaz Ne.

   Poznámka: Klepnete-li na příkaz Ne a později budete chtít přidat tabulku zpět do výkresu, můžete ji do výkresu přetáhnout z okna Tabulky a zobrazení.

Tip: Můžete zvolit, zda chcete odstraněné vztahy z podkladového modelu vždy odebrat, nebo je v modelu vždy ponechat. V nabídce Databáze přejděte na položku Možnosti, klepněte na příkaz Modelování a na kartě Logický diagram vyberte požadovanou možnost.

Začátek stránky

Zobrazení informací o tabulce

V diagramu můžete zobrazit informace o tabulkách, například primární klíče (PK), cizí klíče (FKn), alternativní klíče (AKn), jedinečný (UN), indexy (In) a datové typy.

 1. V nabídce Databáze přejděte na položku Možnosti a poté klepněte na příkaz Dokument.

 2. Na kartě Tabulky vyberte položku, kterou chcete zobrazit v diagramu.

  Pokud máte nastaven relační zápis, zobrazí se poznámky v levém sloupci. V zápisu IDEF1X jsou poznámky uvedeny v závorkách vedle názvu sloupce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×