Grafy

Přidání spojnice trendu nebo klouzavého průměru do grafu

Přidání spojnice trendu nebo průměru do grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Přidáním spojnice trendu do grafu zobrazíte vizuální trendy dat.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámka: Tento postup platí pro Office 2013 a novější verze. Hledáte kroky pro Office 2010?

Přidání spojnice trendu

 1. Vyberte graf.

 2. Vyberte + v pravém horním rohu grafu.

 3. Vyberte spojnice trendu.

  Poznámka: Aplikace Excel zobrazí možnost spojnice trendu pouze v případě, že vyberete graf, který obsahuje více než jednu datovou řadu, aniž byste vybrali datovou řadu.

 4. V dialogovém okně Přidat spojnici trendu vyberte požadované možnosti datové řady a klikněte na OK.

Formátování spojnice trendu

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

 2. Na kartě Formát ve skupině aktuální výběr vyberte v rozevíracím seznamu možnost spojnice trendu.

 3. Klikněte na formát výběru.

 4. V podokně Formát spojnice trendu vyberte možnost spojnice trendu a zvolte spojnici trendu, kterou chcete použít jako graf. Formátování spojnice trendu je statisticky způsob měření dat
  : Spojnice trendu

 5. Nastavte hodnotu v polích dopředu a dozadu tak, aby prodávala data v budoucnu.

Přidání spojnice klouzavý průměr

Spojnici trendu můžete naformátovat na řádek klouzavého průměru.

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

 2. Na kartě Formát ve skupině aktuální výběr vyberte v rozevíracím seznamu možnost spojnice trendu.

 3. Klikněte na formát výběru.

 4. V podokně Formát spojnice trendu klikněte v části Možnosti spojnice trenduna položku klouzavý průměr. V případě potřeby určete body.

  Poznámka: Počet bodů v spojnici trendu klouzavého průměru se rovná celkovému počtu bodů v řadě minus číslo zadané pro období.

Přidání spojnice trendu nebo klouzavého průměru do grafu v Office 2010

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na datovou řadu, ke které chcete přidat spojnici trendu nebo klouzavý průměr, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Poznámka: Pokud vyberete graf, který má více než jednu datovou řadu, aniž byste vybrali datovou řadu, Excel zobrazí dialogové okno Přidat spojnici trendu. V seznamu klikněte na požadovanou datovou řadu a potom klikněte na OK.

 3. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Klikněte na předdefinovanou možnost spojnice trendu, kterou chcete použít.

   Poznámka: Spojnice trendu se použije, aniž by vám bylo umožněno vybrat konkrétní možnosti.

  2. Klikněte na Další možnosti spojnice trendu a potom v kategorii Možnosti spojnice trendu klikněte v části Typ trendu a regrese na požadovaný typ spojnice trendu.

  Typ

  Získáte

  Lineární

  Lineární spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin odpovídajících přímce tuto lineární rovnici:

  rovnice

  kde m je směrnice a b je průsečík s osou Y.

  Logaritmická

  Logaritmická spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde c a b jsou konstanty a In je přirozený logaritmus.

  Polynomická

  Polynomická nebo křivočará spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde b a Proměnná jsou konstanty.

  Výkon

  Spojnice trendu výkonu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde c a b jsou konstanty.

  Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

  Exponenciální

  Exponenciální spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde c a b jsou konstanty a e je základ přirozeného logaritmu.

  Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

  Klouzavý průměr

  Spojnice trendu klouzavého průměru používající následující rovnici: rovnice

  Poznámka: Počet bodů ve spojnici trendu klouzavého průměru se rovná celkovému počtu bodů v řadě zmenšenému o číslo zadané pro toto období.

  Hodnota spolehlivosti R

  Spojnice trendu zobrazující hodnotu spolehlivosti R v grafu pomocí následující rovnice:

  rovnice

  Tato možnost spojnice trendu je dostupná na kartě Možnosti v dialogovém okně Přidat spojnici trendu nebo Formát spojnice trendu.

  Poznámka: Hodnota spolehlivosti R, kterou můžete zobrazit se spojnicí trendu, není upravená hodnota spolehlivosti R. V Excelu se používá pro výpočet logaritmických, mocninných a exponenciálních spojnic trendu transformovaný regresní model.

  • Pokud vyberete typ Polynomický, zadejte do číselníku Pořadí nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.

  • Pokud vyberete typ Klouzavý průměr, zadejte do číselníku Období požadovaný počet období, která chcete použít pro výpočet klouzavého průměru.

  • Pokud přidáte klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot X vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, budete pravděpodobně muset před přidáním klouzavého průměru hodnoty X seřadit.

  • Pokud přidáte spojnici trendu do spojnicového, sloupcového nebo pruhového grafu, vypočítá se spojnice trendu na základě předpokladu, že hodnoty x jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6 atd.. Tento předpoklad je na to, jestli jsou hodnoty x číselné nebo textové. Chcete-li použít spojnici trendu u číselných hodnot x, použijte XY bodový graf.

  • Excel automaticky přiřadí název spojnici trendu, ale můžete ho změnit. V dialogovém okně Formát spojnice trendu v kategorii Možnosti spojnice trendu klikněte v části název spojnice trenduna vlastnía zadejte název do pole vlastní .

Tipy: 

 • Můžete také vytvořit klouzavý průměr, který vyhladí kolísání dat a zobrazuje vzorek nebo trend jasněji.

 • Pokud změníte graf nebo datovou řadu tak, že už nebude podporovat související spojnici trendu, například změníte typ grafu na prostorový nebo změníte zobrazení kontingenčního grafu nebo přidružené kontingenční tabulky, spojnice trendu už se v grafu nebude zobrazovat.

 • Pro data na řádku bez grafu můžete použít automatické vyplňování nebo některou ze statistických funkcí, jako je například LOGLINTREND() nebo LINTREND(), a vytvořit data pro nejvhodnější lineární nebo exponenciální čáry.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Pokud chcete změnit barvu, styl nebo možnosti stínu spojnice trendu, klikněte na kategorii Barva čáry, Styl čáry nebo Stín a pak vyberte požadované možnosti.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Pokud chcete zadat počet období, která chcete zahrnout do odhadu, klikněte v části Odhad na číslo v poli Dopředu nebo Dozadu.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Zaškrtněte políčko Hodnota Y a potom do pole Hodnota Y zadejte hodnotu určující bod na svislé ose (ose hodnot), ve kterém spojnice trendu protíná tuto osu.

  Poznámka: Toto můžete udělat, jenom pokud použijete exponenciální, lineární nebo polynomickou spojnici trendu.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Pokud chcete rovnici spojnice trendu zobrazit v grafu, zaškrtněte políčko Zobrazit rovnici v grafu.

  Poznámka: Rovnice spojnice trendu nejdou zobrazit pro klouzavý průměr.

Tip: Rovnice spojnice trendu se zaokrouhlí, aby byla srozumitelnější. Můžete ale změnit počet číslic pro popisek vybrané spojnice trendu v poli Desetinná místa na kartě Číslo v dialogovém okně Formát popisku spojnice trendu. (Karta Formát, skupina Aktuální výběr, tlačítko Formátovat výběr).

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, pro kterou chcete zobrazit hodnotu spolehlivosti R, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Na kartě Možnosti spojnice trendu vyberte Zobrazit hodnotu spolehlivosti R.

Poznámka: Hodnota spolehlivosti R nejde zobrazit pro klouzavý průměr.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete odebrat, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Žádná.

   Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

  2. Stiskněte DELETE.

Tip: Spojnici trendu můžete také odebrat hned po jejím přidání do grafu kliknutím na tlačítko zpět Tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + Z.

Přidání spojnice trendu

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat spojnici trendu, a klikněte na kartu Návrh grafu

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

  Karta Návrh grafu

 3. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafua potom na spojnice trendu.

  Přidání spojnice trendu

 4. Zvolte možnost spojnice trendu nebo klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Možnosti spojnice trendu

  Můžete si vybrat z těchto možností:

  • Exponenciální

  • Lineární

  • Logaritmická

  • Polynomická

  • Výkon

  • Klouzavý průměr

  Můžete taky zadat název spojnice trendu a zvolit možnosti prognózování.

Odebrání spojnice trendu

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf se spojnicí trendu a potom klikněte na kartu Návrh grafu .

  Karta Návrh grafu

 3. Klikněte na Přidat prvek grafu, klikněte na spojnice trendua potom na žádné.

  Odebrat trandline

  Můžete taky kliknout na příslušnou spojnici trendu a potom stisknout DELETE.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz taky

Možnosti spojnice trendu v Office

Vytvoření grafu od začátku do konce

Formátování prvků grafu

Přidání popisků dat ke grafu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×