Grafy

Přidání spojnice trendu nebo klouzavého průměru do grafu

Přidání spojnice trendu nebo průměru do grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Excel můžete přidat spojnice trendu a vynášecíčáry grafy Prognóza dat a zobrazení trendů v datech vizuální.

Poznámka: Následující postupy platí pro Office 2013 a novějších verzích. Hledáte pokyny Office 2010?

Přidání spojnice trendu

 1. Vyberte graf.

 2. Vyberte umístění v datové řadě (například spojnicový graf, sloupcový graf nebo pruhovém grafu).

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Přidat spojnici trendu.

Formát spojnice trendu

 1. V podokně Formát spojnice trendu vyberte Možnost spojnice trendu zvolit, které chcete pro graf spojnice trendu. Formát spojnice trendu je statistická způsob, jak měřit dat:
  Spojnice trendu

 2. Nastavte hodnotu do pole směrem dopředu nebo dozadu a project data do budoucna.

Přidání vynášecí čáry

 1. Vyberte graf, ve které chcete přidat vynášecí čáry.

 2. Vyberte Návrh > přidat prvky grafu > řádky > Vynášecí čáry.

Přidání spojnice trendu nebo klouzavého průměru do grafu v Office 2010

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na datovou řadu, ke které chcete přidat spojnici trendu nebo klouzavý průměr, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Poznámka: Pokud vyberete graf, který má více než jednu datovou řadu, aniž byste vybrali datovou řadu, Excel zobrazí dialogové okno Přidat spojnici trendu. V seznamu klikněte na požadovanou datovou řadu a potom klikněte na OK.

 3. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Klikněte na předdefinovanou možnost spojnice trendu, kterou chcete použít.

   Poznámka: Spojnice trendu se použije, aniž by vám bylo umožněno vybrat konkrétní možnosti.

  2. Klikněte na Další možnosti spojnice trendu a potom v kategorii Možnosti spojnice trendu klikněte v části Typ trendu a regrese na požadovaný typ spojnice trendu.

  Typ

  Získáte

  Lineární

  Lineární spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin odpovídajících přímce tuto lineární rovnici:

  rovnice

  kde m je směrnice a b je průsečík s osou Y.

  Logaritmická

  Logaritmická spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde c a b jsou konstanty a In je přirozený logaritmus.

  Polynomická

  Polynomická nebo křivočará spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde b a Proměnná jsou konstanty.

  Výkon

  Spojnice trendu výkonu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde c a b jsou konstanty.

  Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

  Exponenciální

  Exponenciální spojnice trendu používající pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

  rovnice

  kde c a b jsou konstanty a e je základ přirozeného logaritmu.

  Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

  Klouzavý průměr

  Spojnice trendu klouzavého průměru používající následující rovnici: rovnice

  Poznámka: Počet bodů ve spojnici trendu klouzavého průměru se rovná celkovému počtu bodů v řadě zmenšenému o číslo zadané pro toto období.

  Hodnota spolehlivosti R

  Spojnice trendu zobrazující hodnotu spolehlivosti R v grafu pomocí následující rovnice:

  rovnice

  Tato možnost spojnice trendu je dostupná na kartě Možnosti v dialogovém okně Přidat spojnici trendu nebo Formát spojnice trendu.

  Poznámka: Hodnota spolehlivosti R, kterou můžete zobrazit se spojnicí trendu, není přizpůsobená hodnota spolehlivosti R. Excel používá pro logaritmické a exponenciální spojnice trendu a spojnice trendu výkonu transformovaný regresní model.

  • Pokud vyberete typ Polynomický, zadejte do číselníku Pořadí nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.

  • Pokud vyberete typ Klouzavý průměr, zadejte do číselníku Období požadovaný počet období, která chcete použít pro výpočet klouzavého průměru.

  • Pokud přidáte klouzavý průměr do bodového grafu XY, je tento průměr založen na pořadí hodnot X vynesených v grafu. Pokud chcete získat požadovaný výsledek, budete pravděpodobně muset před přidáním klouzavého průměru hodnoty X seřadit.

  • Pokud spojnici trendu přidáte do spojnicového, sloupcového, plošného nebo pruhového grafu, vypočítá se spojnice trendu na základě předpokladu, že hodnoty X jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6 atd. Tento předpoklad se vztahuje na číselné a textové hodnoty X. Pokud chcete spojnici trendu založit na číselných hodnotách X, měli byste použít XY bodový graf.

  • Excel automaticky přiřadí spojnici trendu název. Tento název ale můžete změnit. V dialogovém okně Formát spojnice trendu v kategorii Možnosti spojnice trendu v části Název spojnice trendu klikněte na Vlastní a potom zadejte název do pole Vlastní.

Tipy: 

 • Můžete také vytvořit klouzavý průměr, který vyhladí kolísání dat a zobrazuje vzorek nebo trend jasněji.

 • Pokud změníte graf nebo datovou řadu tak, že už nebude podporovat související spojnici trendu, například změníte typ grafu na prostorový nebo změníte zobrazení kontingenčního grafu nebo přidružené kontingenční tabulky, spojnice trendu už se v grafu nebude zobrazovat.

 • Pro data na řádku bez grafu můžete použít automatické vyplňování nebo některou ze statistických funkcí, jako je například LOGLINTREND() nebo LINTREND(), a vytvořit data pro nejvhodnější lineární nebo exponenciální čáry.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Pokud chcete změnit barvu, styl nebo možnosti stínu spojnice trendu, klikněte na kategorii Barva čáry, Styl čáry nebo Stín a pak vyberte požadované možnosti.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Pokud chcete zadat počet období, která chcete zahrnout do odhadu, klikněte v části Odhad na číslo v poli Dopředu nebo Dozadu.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Zaškrtněte políčko Hodnota Y a potom do pole Hodnota Y zadejte hodnotu určující bod na svislé ose (ose hodnot), ve kterém spojnice trendu protíná tuto osu.

  Poznámka: Toto můžete udělat, jenom pokud použijete exponenciální, lineární nebo polynomickou spojnici trendu.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Pokud chcete rovnici spojnice trendu zobrazit v grafu, zaškrtněte políčko Zobrazit rovnici v grafu.

  Poznámka: Rovnice spojnice trendu nejdou zobrazit pro klouzavý průměr.

Tip: Rovnice spojnice trendu se zaokrouhlí, aby byla srozumitelnější. Můžete ale změnit počet číslic pro popisek vybrané spojnice trendu v poli Desetinná místa na kartě Číslo v dialogovém okně Formát popisku spojnice trendu. (Karta Formát, skupina Aktuální výběr, tlačítko Formátovat výběr).

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, pro kterou chcete zobrazit hodnotu spolehlivosti R, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

 3. Na kartě Možnosti spojnice trendu vyberte Zobrazit hodnotu spolehlivosti R.

Poznámka: Hodnota spolehlivosti R nejde zobrazit pro klouzavý průměr.

 1. V neskládaném, dvojrozměrném, plošném, pruhovém, sloupcovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu klikněte na spojnici trendu, kterou chcete odebrat, nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu pomocí následujícího postupu.

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Na kartě Rozložení ve skupině Analýza klikněte na Spojnice trendu a potom klikněte na Žádná.

   Skupina Analýza na kartě Formát (Nástroje grafu)

  2. Stiskněte DELETE.

Tip: Spojnici trendu můžete také odebrat hned po jejím přidání do grafu kliknutím na Zpět Undo button na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+Z.

Přidání spojnice trendu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat spojnici trendu k a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

  Graf na kartě Návrh

 3. Na kartě Grafu – návrh klikněte na Prvek grafu přidat a potom klikněte na tlačítko spojnice trendu.

  Přidání spojnice trendu

 4. Vyberte možnost spojnice trendu nebo klikněte na Další možnosti spojnice trendu.

  Možnosti spojnice trendu

  Máte na výběr z následujících možností:

  • Exponenciální

  • Lineární:

  • Logaritmická

  • Polynomická

  • Napájení

  • Klouzavý průměr

  Můžete taky pojmenujte svůj spojnice trendu a zvolte Prognózování možnosti.

Odebrání spojnice trendu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf spojnicí trendu a pak klikněte na kartu Grafu – návrh.

  Graf na kartě Návrh

 3. Klikněte na Přidat prvek grafu, klikněte na tlačítko spojnice trendu a pak klikněte na žádná.

  Odebrání trandline

  Můžete taky kliknout na příslušnou spojnici trendu a potom stisknout DELETE.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz taky

Možnosti spojnice trendu v Office

Vytvoření grafu od začátku do konce

Formátování prvků grafu

Přidání popisků dat ke grafu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×