Přidání souboru XML jako zdroje dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve vašem podniku ukládáte více dat XML souborů se změnami. Tato data lépe zpřístupní na vašem webu, který Pokud chcete použít tyto soubory XML jako zdroje dat. S Microsoft Office SharePoint Designer 2007 můžete snadno přidání připojení k souboru v knihovně zdrojů dat XML jako zdroje dat. Po připojení k souboru XML můžete vytvořit zobrazení dat v souboru XML vytvořením zobrazení dat. Další informace o zobrazení dat, naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

Soubor XML můžete ke svému webu přidat jako zdroj dat některým ze tří způsobů. Máte tyto možnosti:

 • vytvořit soubor XML v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a uložit ho jako součást webu,

 • importovat soubor XML ze souboru nebo složky v počítači nebo síti,

 • připojit se k souboru XML, který je uložený na externím serveru.

Když vytvoříte nebo importujete nový soubor XML, zobrazí se odpovídající připojení automaticky v knihovně zdrojů dat. Při výchozím nastavení má každý soubor XML na webu odpovídající připojení zdroje dat v knihovně zdrojů dat.

Co chcete udělat?

Vytvoření souboru XML

Import souboru XML nachází na počítači nebo v síti

Připojení k souboru XML nachází na externí server

Vytvoření souboru XML

Když vytvoříte soubor XML v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a uložíte ho jako součást webu, zobrazí se automaticky v knihovně zdrojů dat připojení odpovídajícího zdroje dat.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.

 2. V dialogovém okně Nový klepněte na kartě Stránka na položku Obecné a potom na položku XML.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

  Na webu se otevře nový soubor XML s deklarací XML DOCTYPE (<?xml version="1.0" encoding="utf-8">).

 4. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 umístěte kurzor za deklaraci XML DOCTYPE a stisknutím klávesy ENTER začněte vytvářet soubor XML. Po vytvoření souboru XML nezapomeňte zkontrolovat, že nechybí uzavírací značka </xml>.

 5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 6. Do pole Název zadejte název souboru XML a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: 

 • Když pracujete se souborem XML jako se zdrojem dat, musí soubor XML obsahovat pouze správně vytvořený formát XML. Neplatné značky mohou způsobit potíže.

 • Kromě toho musí soubor XML obsahovat schéma nebo mu musí odpovídat anebo musí obsahovat data, ze kterých je možné schéma odvodit.

Začátek stránky

Import souboru XML umístěného v počítači nebo síti

Když importujete soubor XML na web, zobrazí se automaticky v knihovně zdrojů dat odpovídající připojení.

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V části Soubory XML podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na odkaz Přidat soubor XML.

  Jestliže je položka Soubory XML sbalená, rozbalte ji klepnutím na znaménko plus (+).

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat zadejte do pole Umístění na kartě Zdroj cestu k požadovanému souboru XML nebo klepněte na tlačítko Procházet a tento soubor vyhledejte a vyberte.

  Pole Umístění na kartě Zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat

 4. Když se zobrazí výzva k importu souboru, klepněte na tlačítko OK. Klepněte znovu na tlačítko OK.

Poznámka: 

 • Když pracujete se souborem XML jako se zdrojem dat, musí soubor XML obsahovat pouze správně vytvořený formát XML. Neplatné značky mohou způsobit potíže.

 • Kromě toho musí soubor XML obsahovat schéma nebo mu musí odpovídat anebo musí obsahovat data, ze kterých je možné schéma odvodit.

Začátek stránky

Připojení k souboru XML, který je uložený na externím serveru

Když se připojujete k souboru XML umístěnému na externím serveru (narozdíl od importu souboru XML do vašeho vlastního počítače nebo sítě), neimportujete tento soubor na váš web. Namísto toho se k němu přímo připojujete pomocí adresy URL externího souboru XML.

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V části Soubory XML podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na odkaz Přidat soubor XML.

  Jestliže je položka Soubory XML sbalená, rozbalte ji klepnutím na znaménko plus (+).

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat zadejte do pole Umístění na kartě Zdroj adresu URL požadovaného souboru XML nebo klepněte na tlačítko Procházet a tento soubor vyhledejte a vyberte.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Pokud je soubor XML uložený na webu, který vyžaduje uživatelské jméno a heslo, zobrazí se výzva k zadání těchto pověření.

 5. Soubor XML může také k pověřením k aktuálnímu webu služby Microsoft SharePoint vyžadovat další přihlašovací pověření. Můžete například potřebovat uživatelské jméno a heslo pro změnu vlastností nebo přístup k datům. Pokud víte, že potřebujete další pověření, klepněte na položku Přihlásit a potom klepnutím vyberte jednu z následujících možností:

  • Neověřovat:    Tato možnost se pokusí o anonymní připojení nebo zadá pověření aktuálního člena týmu. Tuto možnost vyberte, pokud soubor XML není chráněný heslem nebo pokud chcete požadovat, aby členové týmu použili pro přístup ke všem chráněným souborům svoje uživatelská jména a hesla.

  • Uložit uživatelské jméno a heslo do datového připojení:    Tato možnost ukládá zadané uživatelské jméno a heslo, aby mohl k souboru získat přístup kterýkoli uživatel. Tuto možnost použijte tehdy, pokud chcete obejít existující ochranu heslem zadáním uživatelského jména a hesla do odpovídajících polí.

  • Použít ověření systému Windows:    Tato možnost používá uživatelské jméno a heslo aktuálního člena týmu. Tato možnost funguje pouze v případě, že jsou služba Windows SharePoint Services 3.0 a soubor XML umístěny na stejném serveru.

  • Použít ověření jednotného přihlášení (vyžaduje servery Microsoft Office SharePoint Server 2007):    Tuto možnost lze použít, když je web součástí portálového webu vytvořeného pomocí serverů Office SharePoint Server 2007 a když správce povolil a konfiguroval jednotné přihlášení. Chcete-li použít jednotné přihlášení, vyberte tuto možnost a potom klepněte na možnost Nastavení. V dialogovém okně Nastavení jednotného přihlášení postupujte takto:

   • Do pole Název aplikace zadejte název aplikace pro databázi.

   • Do pole Pole aplikace pro použití jako uživatelské jméno zadejte název pole, ve kterém je uloženo vaše uživatelské jméno.

   • Do pole Pole aplikace pro použití jako heslo zadejte název pole, ve kterém je uloženo vaše heslo.

    Jestliže nemáte tyto potřebné informace k dispozici, požádejte o ně správce serveru.

Poznámka: 

 • Když pracujete se souborem XML jako se zdrojem dat, musí soubor XML obsahovat pouze správně vytvořený formát XML. Neplatné značky mohou způsobit potíže.

 • Kromě toho musí soubor XML obsahovat schéma nebo mu musí odpovídat anebo musí obsahovat data, ze kterých je možné schéma odvodit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×