Přidání skriptu na straně serveru jako zdroje dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje postup přidání skriptu na straně serveru jako zdroje dat, otestovat připojení ke zdroji dat a zobrazit informace vrácené skriptu straně serveru vytvořením zobrazení dat na webu.

Důležité informace: Pokud váš web je umístěn na serveru Windows SharePoint Services, vyžadují výchozí nastavení na serveru, požádejte správce serveru nejdřív upravit nastavení(Web.config)) na serveru před připojením k skriptu straně serveru podle popisu v části otestovat připojení ke zdroji dat. Pokud váš web je umístěn na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007, můžete připojit k skriptu straně serveru bez jakýchkoli změn na serveru.

V tomto článku

Co je skriptu na straně serveru?

Přidání skriptu na straně serveru ke knihovně zdrojů dat

Test připojení ke zdroji dat

Vytvoření zobrazení dat skriptu na straně serveru

Co je skriptu na straně serveru?

Skript na straně serveru je malý program, který je umístěn na serveru a spouští se jako odpověď na určité akce v prohlížeči. Skripty na straně serveru je možné psát v řadě jazyků včetně Perl, PHP a Microsoft ASP.NET. Narozdíl od skriptů na straně klienta, jako je JavaScript, se skripty na straně serveru spouští před tím, než se webová stránka zobrazí v prohlížeči. Jako příklady skriptových aplikací na straně serveru můžeme uvést nákupní košíky, dynamické nabídky a průzkumy.

Pokud chcete vytvořit zobrazení dat, které zobrazují data poskytovaná skriptu straně serveru, musíte získat skript data ve formátu XML. Můžete se připojit k skripty na straně serveru napsané v různých jazycích a pomocí různých metod, včetně prvků ASP.NET PHP a AJAX. Skript musí však odeslat Výsledná data ve formátu XML. Jeden běžné serveru skriptu na straně, která vrací XML je informační kanál RSS.

Pokud chcete přidat připojení k informační kanál RSS, který je skriptu na straně serveru a ne souboru XML (například informační kanál RSS s adresou URL končící aspx nebo PHP), měl by být součástí kategorii skripty na straně serveru v knihovně zdrojů dat připojení. Informační kanál RSS, který je souboru XML (například informační kanál RSS s adresou URL končící .xml) můžete přidat kategorii skriptu na straně serveru nebo kategorii soubory ve formátu XML.

K přidání skriptu na straně serveru jako zdroje dat, musíte znát URL skriptu a podrobnosti o všechny požadované parametry adresy URL.

Začátek stránky

Přidání skriptu na straně serveru ke knihovně zdrojů dat

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat v části skripty na straně serveru, klikněte na připojit k skript nebo informační kanál RSS.

  Poznámka: Pokud je nadpis Skripty na straně serveru sbalený, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

 3. Na kartě Zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte v seznamu Metoda HTTP na jednu z následujících položek:

  • Metoda HTTP Get připojuje k adrese URL jakékoli názvy parametrů a hodnoty.

  • Metoda HTTP Post odesílá veškeré názvy parametrů a hodnoty do adresy URL v textu požadavku.

   U tohoto příkladu klepněte na možnost Metoda HTTP Get.

 4. V seznamu Vyberte datový příkaz, který chcete konfigurovat jsou čtyři možnosti:

  • Příkaz Select načte informace pomocí skriptu na straně serveru. Můžete pak k zobrazení informací na vašem webu vytváření zobrazení dat.

  • Příkazy Vložit, Aktualizovat a Odstranit také načítat informace pomocí skriptu na straně serveru. Však nelze vytvořit zobrazení dat, které slouží k zobrazení nebo mění informace, které se načítá pomocí tyto příkazy. Zobrazení dat můžete použít jenom pro zobrazení informací, které se načítá pomocí příkazu Select.

   V tomto příkladu klikněte na příkaz Select vzhledem k tomu, který chcete vytvořit zobrazení dat obsahující data, která vám vrátil skriptu straně serveru.

 5. V části Informace o připojení vyberte do pole Zadejte adresu URL skriptu straně serveru zadejte adresu URL skriptu nebo informační kanál, ke kterému chcete připojit.

  V tomto příkladu zadejte http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx přidat informační kanál RSS vývojáře článků z GotDotNet webu rozhraní Microsoft .NET komunity.

  Zdrojová karta dialogového okna Vlastnosti zdroje dat se zobrazenou adresou URL skriptu na straně serveru

 6. Některé skripty na straně serveru vyžadují předání dalších informací z prohlížeče na server ve formě parametrů. Příklad zde použitý nevyžaduje parametry. Pokud skript na straně serveru vyžaduje parametry, postupujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li přidat parametr, klepněte na tlačítko Přidat a potom v dialogovém okně Parametr zadejte název a výchozí hodnotu parametru.

   Poznámka: Pokud je parametr nastaven během spuštění pomocí připojení webové části, zaškrtněte políčko Hodnotu tohoto parametru lze nastavit prostřednictvím připojení webové části.

  • Chcete-li změnit existující parametr, klepněte na parametr v seznamu, klepněte na možnost Změnit, a potom v dialogovém okně Parametr změňte název nebo výchozí hodnotu parametru.

  • Chcete-li odebrat existující parametr, klepněte na parametr v seznamu a potom na tlačítko Odebrat.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

  Skriptu straně serveru teď zobrazuje jak v knihovně zdrojů dat.

Začátek stránky

Test připojení ke zdroji dat

Teď, když jste vytvořili připojení ke zdroji dat, která se zobrazí v knihovně zdrojů dat, chcete, aby zkontrolovala, jestli je správně funguje připojení. Chcete-li otestovat připojení ke zdroji dat:

 • V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klikněte na zdroj dat a potom klikněte na Zobrazit Data. Otevře se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat.

Pokud v podokně úloh Podrobnosti zdroje dat zobrazuje data ze zdroje dat, připojení ke zdroji dat funguje správně. Jste připraveni vytvořit zobrazení dat obsahující tato data. Přejděte k následující části.

Pokud v podokně úloh Podrobnosti zdroje dat nejsou zobrazena data ze zdroje dat, ale místo toho požadované podokno úloh odkazuje na prázdnou buňku nebo se zobrazí chybová zpráva, připojení ke zdroji dat nefunguje správně. Tomuto problému může dojít, pokud váš server běží Windows SharePoint Services server je za serveru proxy nebo brány firewall a nastavení proxy serveru nejsou zadány v nastavení(Web.config)) virtuálního serveru.

Pokud chcete vyřešit tento problém, požádejte správce serveru společnost mu tak pomocí následujícího postupu. Správce serveru musí upravit nastavení(Web.config)) zahrnout nastavení proxy serveru virtuálního serveru kde jsou uložená webu. V prostředí serverové farmy musí správce serveru upravte nastavení(Web.config)) pro každou virtuálního serveru v každé front-end webový server v serverové farmy.

Poznámka: Změnit výchozí nastavení proxy serveru povolí komunikace na serveru, ale není nijak vliv na příchozí připojení nebo přístupová oprávnění k serveru.

Konfigurace nastavení(Web.config)) na serveru

Abyste mohli nakonfigurovat nastavení(Web.config)), postupujte takto na serveru se službou Windows SharePoint Services:

 1. Spusťte textovém editoru například programu Poznámkový blok.

 2. Vyhledejte a otevřete nastavení(Web.config)) virtuálního serveru místo, kam chcete umožnit uživatelům vytvářet připojení webové služby XML a zdrojů dat skriptu na straně serveru.

  Složka Web.config nachází v oblasti obsahu serveru – například výchozí cesta je \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte Windows SharePoint Services 3.0    Zkopírujte a vložte následující řádky nastavení(Web.config)) kdekoli na úrovni přímo pod uzel < Konfigurace >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy zjišťovat = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Pokud používáte Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Zkopírujte a vložte následující řádky nastavení(Web.config)) kdekoli na úrovni přímo pod uzel < Konfigurace >. Změna < ProxyServer > název svého serveru proxy a < Port > portu, který používáte.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy proxyaddress = "http:// < ProxyServer >: < Port >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Uložte nastavení(Web.config)) a potom zavřete textovém editoru.

 5. Obnovte Microsoft Internetové informační služby (IIS) uplatněte provedené změny. Můžete taky můžete obnovit po dalším krokem uplatněte provedené změny na více moderátora najednou. Změnit nastavení služby IIS, otevřete okno příkazového řádku a zadejte iisreset na příkazovém řádku.

 6. Opakujte kroky 1 až 5 pro každý virtuálního serveru, ve které chcete povolit uživatelům vytvářet připojení webové služby XML a zdrojů dat skriptu na straně serveru.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení dat u skriptu na straně serveru

Nyní, když jste do knihovny zdrojů dat přidali skript na straně serveru, můžete vytvořit zobrazení dat, které zobrazí výsledky skriptu na straně serveru.

Zobrazení dat můžete rychle vytvořit jednoduše přetažením zdroje dat stránky. Když přetáhnete na stránku zdroje dat, výsledkem je výchozí zobrazení dat, ve kterém prvních pět polí ve zdroji dat zobrazí v každém řádku v základní tabulka. Pokud prvních pět polí zobrazí s odpovídající data, zdroje dat je správně nakonfigurované.

Zobrazení dat jsou založena na technologii Microsoft ASP.NET 2.0. Chcete-li vytvořit zobrazení dat, musíte začít stránkou ASP.NET (soubor ASPX).

 1. V nabídce Soubor přejděte na  příkaz Nový a klepněte na položku ASPX.

  Otevře se nová stránka se značkou FORM.

  Značka form technologie ASP.NET

 2. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat vyhledejte příslušný zdroj dat (v tomto příkladu rss.aspx na webu www.gotdotnet.com) a přetáhněte ho na tuto stránku.  

  Nyní se na vaší stránce zobrazí zobrazení dat, které obsahuje všechny názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální webové kolekce, a otevře se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat.

Další informace o zobrazení dat naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×