Přidání seznamu nebo pole se seznamem

Přidání seznamu nebo pole se seznamem

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při zadávání dat do formulářů v desktopových databázích Accessu může být rychlejší a jednodušší vybrat hodnotu ze seznamu, než si pamatovat hodnotu, kterou chcete zadat. Seznam možností také zajistí, aby byla hodnota zadaná do pole přiměřená. Ovládací prvek seznamu se může připojit k existujícím datům nebo může zobrazit opravené hodnoty, které zadáte při vytváření ovládacího prvku. PřeČtěte si o ovládacích prvcích seznamu, které jsou dostupné pro formuláře Accessu, a o tom, jak je vytvářet a přizpůsobovat.

V tomto článku

Informace o typech seznamů

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem pomocí Průvodce

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem přidáním vyhledávacího pole do formuláře

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem bez použití Průvodce

Přizpůsobení seznamu nebo pole se seznamem

Informace o typech seznamů

Access nabízí dva ovládací prvky seznamu pro formuláře – seznam a pole se seznamem.

Seznam:    V seznamu se zobrazí seznam hodnot nebo možností. Seznam obsahuje řádky dat a je obvykle nastaven tak, aby bylo vždy vidět několik řádků. Řádky můžou mít jeden nebo víc sloupců, které se můžou zobrazit s nadpisy nebo bez nich. Pokud seznam obsahuje více řádků, než se dá v ovládacím prvku zobrazit, zobrazí se v něm posuvník. Uživatel je omezený na možnosti zadané v seznamu. nelze zadat hodnotu do seznamu.

Seznam

Pole se seznamem:    Ovládací prvek pole se seznamem nabízí kompaktní způsob prezentování seznamu možností. seznam je skrytý, dokud nekliknete na rozevírací šipku. Pole se seznamem umožňuje také zadat hodnotu, která není v seznamu. Tímto způsobem zkombinuje ovládací prvek pole se seznamem funkce textového pole a seznamu.

Použití pole se seznamem (rozevíracího seznamu)

1. Kliknutím na šipku zobrazte rozevírací seznam.

2. klikněte na možnost v rozevíracím seznamu.

Seznamy a pole se seznamem mohou být vázané nebo nevázané ovládací prvky. Tyto ovládací prvky mohou vyhledávat hodnoty v pevném seznamu, který sami zadáte, nebo mohou vyhledat hodnoty v tabulce nebo dotazu. Pokud chcete vytvořit vázaný seznam nebo pole se seznamem, které vyhledá hodnoty v tabulce nebo dotazu, ujistěte se, že je formulář založený na Zdroj záznamů, který obsahuje Cizí klíč pole nebo Vyhledávací pole. Díky tomu je možné vytvořit relace, které jsou potřeba k propojení dat v seznamu nebo v poli se seznamem s daty ve formuláři.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem pomocí Průvodce

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Poznámka: Tento postup předpokládá, že je formulář svázán s tabulkou nebo dotazem. Některé kroky nebudou použity, pokud je formulář nevázaný. Pokud chcete zjistit, jestli je formulář svázaný s tabulkou nebo dotazem, zobrazte stisknutím klávesy F4 seznam vlastností. Na kartě data v seznamu vlastností se v poli vlastnosti zdroj záznamů zobrazuje tabulka nebo dotaz, na který je formulář svázán.

 2. Zajistěte, aby na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky byla vybraná možnost Použít průvodce ovládacími prvky Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na nástroj Vzhled tlačítka seznamu nebo nástroj pro Obrázek tlačítka pole se seznamem .

 4. Ve formuláři klikněte na místo, kam chcete umístit seznam nebo pole se seznamem.

  • Podle toho, jaký je váš výběr, se spustí Průvodce seznamem nebo Průvodce polem se seznamem.

 5. Až vás průvodce zeptá, jak chcete získat hodnoty pro ovládací prvek, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit aktuální data ze zdroje záznamů, klikněte na položku seznam nebo pole se seznamem, aby se vyhledaly hodnoty v tabulce nebo dotazu.

  • Pokud chcete zobrazit pevný seznam hodnot, který se bude zřídka měnit, klikněte na hodnoty, které chcete zadat.

  • Pokud chcete, aby ovládací prvek prováděl operaci vyhledání a nesloužil jako nástroj pro zadávání dat, klikněte na položku najít záznam na mém formuláři na základě hodnoty vybrané v seznamu nebo poli se seznamem. Tím se vytvoří nevázaný ovládací prvek s vloženým makrem, které provede operaci vyhledání na základě hodnoty zadané uživatelem.

 6. Postupujte podle pokynů pro určení způsobu zobrazení hodnot.

 7. Pokud jste na první stránce průvodce vybrali jednu z prvních dvou možností, zobrazí průvodce dotaz, co má Access udělat, když vyberete nějakou hodnotu. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit Nevázaný ovládací prvek, klikněte na Zapamatovat hodnotu pro pozdější použití. To znamená, že Access pozastaví vybranou hodnotu, dokud uživatel nezmění nebo neuloží formulář, ale nezapíše hodnotu do tabulky.

  • Pokud chcete vytvořit Vázaný ovládací prvek, klikněte na Uložit hodnotu do tohoto polea vyberte pole, na které chcete ovládací prvek svázat.

 8. Klikněte na Další a zadejte popisek ovládacího prvku. Tento popisek se zobrazí vedle ovládacího prvku.

 9. Klikněte na Dokončit.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem přidáním vyhledávacího pole do formuláře

Přidáním vyhledávacího pole do formuláře můžete vytvořit vázaný seznam nebo pole se seznamem.

 1. Vytvoření vyhledávacího pole v tabulce Vyhledávací pole, které vytvoříte, může mít více hodnot nebo obsahuje jednu hodnotu.

  Další informace o vytváření vyhledávacích polí s více hodnotami najdete v článku Vytvoření nebo odstranění vícehodnotového pole.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vytvořte nový formulář založený na zdroji záznamů, který obsahuje vyhledávací pole. Například v navigačním podokně vyberte tabulku nebo dotaz, které obsahují vyhledávací pole, a potom na kartě Vytvoření ve skupině formuláře klikněte na tlačítko formulář Obrázek tlačítka .

   Access automaticky vytvoří pole se seznamem pro vyhledávací pole.

  • Přidání seznamu nebo pole se seznamem do formuláře:

   1. V návrhovém zobrazení otevřete formulář založený na zdroji záznamů, který obsahuje vyhledávací pole.

   2. Pokud se podokno seznam polí nezobrazí, zobrazte ho stisknutím Alt + F8.

   3. Poklikejte na vyhledávací pole nebo přetáhněte vyhledávací pole z podokna seznam polí do formuláře. Access automaticky vytvoří pole se seznamem svázané s tímto polem.

    Tip: Pokud chcete změnit pole se seznamem na seznam (nebo naopak), klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, v místní nabídce klikněte na změnit na a potom klikněte na požadovaný typ ovládacího prvku.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem bez použití Průvodce

Když vytvoříte seznam nebo pole se seznamem bez použití průvodce, nastavíte řadu vlastností ovládacího prvku sami. Pokud potřebujete další informace o konkrétní vlastnosti, klikněte do pole odpovídající vlastnosti a stiskněte F1.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení.

 2. Zajistěte, aby na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky nebyla vybraná možnost Použít průvodce ovládacími prvky.

  Vzhled tlačítka

 3. Klikněte na nástroj Vzhled tlačítka seznamunebo nástroj pro Obrázek tlačítka pole se seznamem.

 4. Jedním kliknutím ve formuláři vytvořte ovládací prvek výchozí velikosti, nebo ho klikněte a přetáhněte, dokud nebude mít ovládací prvek požadovanou velikost.

 5. Vyberte ovládací prvek a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností.

 6. Nastavte vlastnosti typ zdroje řádků a Zdroj řádků podle pokynů v následující tabulce.

Požadovaná akce

Nastavte vlastnost typ zdroje řádků na...

a nastavte vlastnost zdroj řádků takto:

Zobrazení hodnot z tabulky nebo dotazu nebo výsledků příkazu SQL

Tabulka nebo dotaz

V rozevíracím seznamu vyberte tabulku nebo dotaz obsahující hodnoty, které chcete zobrazit v seznamu nebo poli se seznamem.

– nebo –

Zadejte příkaz SQL.

– nebo –

Kliknutím na Tlačítko Tvůrce na kartě data v seznamu vlastností otevřete Tvůrce dotazů. Další informace o vytváření dotazů najdete v článku Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu.

Zobrazení pevného seznamu hodnot

Seznam hodnot

Zadejte seznam pevných hodnot oddělených středníky (;). Například sever; Jižní Východě Západ

– nebo –

Kliknutím na Tlačítko Tvůrce na kartě data v seznamu vlastností otevřete dialogové okno Upravit položky seznamu a zadejte položky na samostatné řádky.

Zobrazení seznamu polí z tabulky nebo dotazu

Seznam polí

V rozevíracím seznamu vyberte tabulku nebo dotaz obsahující názvy polí, které chcete zobrazit v seznamu nebo poli se seznamem.

 1. Chcete-li v ovládacím prvku zobrazit více sloupců, klikněte na pole vlastnosti počet sloupců a zadejte požadovaný počet sloupců. Nastavením vlastnosti šířky sloupců upravte šířky sloupců. Další informace o jednotlivých vlastnostech získáte tak, že umístíte kurzor do pole vlastnosti a stisknete klávesu F1.

 2. Pokud chcete, aby aplikace Access ukládala vybranou hodnotu, klikněte na pole vlastnosti zdroj ovládacího prvku a vyberte pole, do kterého chcete seznam nebo pole se seznamem svázat.

Začátek stránky

Přizpůsobení seznamu nebo pole se seznamem

Otevřete formulář v návrhovém zobrazení, ujistěte se, že je vybraný seznam nebo pole se seznamem, a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností ovládacího prvku. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

 • Změna pořadí řazení v seznamu nebo poli se seznamem    Pokud jste k vytvoření seznamu nebo pole se seznamem použili průvodce, aplikace Access automaticky seřadí řádky tvořící seznam podle prvního viditelného sloupce. Pokud chcete zadat jiné pořadí řazení nebo pokud jste vlastnost Zdroj řádků ovládacího prvku nastavili na uložený dotaz, postupujte takto:

  • Klikněte na kartu data a potom na pole vlastnosti Zdroj řádků .

  • Kliknutím na Tlačítko Tvůrce na kartě data v seznamu vlastností otevřete Tvůrce dotazů.

  • V řádku řazení sloupce, který chcete seřadit, zadejte požadované pořadí řazení.

 • Svázání sloupce ze seznamu nebo pole se seznamem    

  V poli vlastnosti vázaný sloupec seznamu nebo pole se seznamem zadejte číslo odpovídající umístění sloupce v seznamu nebo poli se seznamem. Pokud chcete například vytvořit vazbu prvního sloupce v seznamu nebo pole se seznamem do podkladového pole zadaného ve vlastnosti zdroj ovládacího prvku , zadejte 1 . Při počítání sloupců zahrnout skryté sloupce

  Pokud nastavíte vlastnost vázaný sloupec na hodnotu 0, uloží se index seznamu místo hodnoty z jednoho ze sloupců. To je užitečné, pokud chcete místo seznamu Uložit posloupnost čísel.

 • Skrytí sloupce v seznamu nebo poli se seznamem ve formuláři    

  • V poli vlastnost šířky sloupců zadejte hodnotu 0 pro sloupec nebo sloupce, které chcete skrýt.

   Předpokládejme například, že máte vázané pole se seznamem ve dvou sloupcích, které má sloupec KódDodavatele 0,5 a 2 sloupce "široký dodavatel". Sloupec KódDodavatele je prvním sloupcem v seznamu, takže vlastnost šířky sloupců je nastavena na hodnotu 0,5 "; 2". Pokud chcete sloupec KódDodavatele skrýt, nastavte vlastnost šířky sloupců na 0 "; 2". Sloupec KódDodavatele může být stále vázaný sloupec, i když je skrytý.

   Poznámka: V poli se seznamem se první viditelný sloupec zobrazí v textové části pole se seznamem, pokud se seznam nezobrazí. Například sloupec Dodavatel v předchozím příkladu se zobrazí, protože sloupec KódDodavatele je skrytý. Pokud sloupec KódDodavatele není skrytý, zobrazí se místo sloupce dodavatel.

 • Přidání záhlaví sloupců do pole se seznamem ve formuláři    

  • V dialogovém okně vlastnosti hlavičky sloupců klikněte na tlačítko Ano a zobrazte záhlaví sloupců. Nadpisy v polích se seznamem se zobrazují jenom v případě, že je seznam otevřený.

   Pokud je pole se seznamem nebo seznam založený na zdroji záznamů, aplikace Access použije názvy polí ze zdroje záznamů jako záhlaví sloupců. Pokud je pole se seznamem nebo seznam založený na seznamu neměnných hodnot, použije aplikace Access prvních n položek dat ze seznamu hodnot (vlastnostZdroj řádků ) jako záhlaví sloupců, kde n = číslo nastavené ve vlastnosti počet sloupců .

 • Vypnutí funkce vyplnit jako typ pro pole se seznamem ve formuláři    

  • V poli vlastnosti automaticky doplnit klikněte na ne.

   Je-li vlastnost automaticky rozbalit nastavena na hodnotu ne, je nutné vybrat hodnotu ze seznamu nebo zadat celou hodnotu.

 • Nastavení šířky seznamu v poli se seznamem ve formuláři    

  • V poli vlastnosti Šířka seznamu zadejte požadovanou šířku pomocí současných měrných jednotek (nastavených v Ovládacích panelech systému Windows). Pokud chcete použít jinou měrnou jednotku než výchozí, použijte indikátor měření. Zadejte například 2 cm. Zajistěte dostatek místa pro posuvník.

   Seznam v poli se seznamem může být širší než textová část, ale nedá se zúžit. Výchozí nastavení (auto) nastaví stejnou šířku seznamu jako textová část pole se seznamem.

 • Nastavení maximálního počtu řádků zobrazených v poli se seznamem ve formuláři    

  • Do pole vlastnosti počet řádků seznamu zadejte číslo.

   Pokud je skutečný počet řádků větší než číslo zadané ve vlastnosti počet řádků seznamu , zobrazí se v poli se seznamem svislý posuvník.

 • Omezení položek pole se seznamem na položky v seznamu v poli se seznamem ve formuláři    

  • V poli vlastnost omezit na seznam klikněte na Ano.

   Poznámky: 

   • Pokud první sloupec zobrazený v poli se seznamem není vázaný sloupec, omezí aplikace Access položky na seznam, i když je vlastnost limit to list nastavená na hodnotu ne.

   • Pokud je vlastnost limit na seznam nastavená na ne, když zadáte položku, která není v seznamu, pokud je pole se seznamem vázané, položka se uloží do podkladového pole, ale nepřidá se do seznamu. Pokud chcete do seznamu přidat nové položky, použijte vlastnost on Not in a list Not in .

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×