Přidání pravidla

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když návrh šablony formuláře můžete automaticky zobrazí dialogové okno, nastavte hodnotu pole, dotaz nebo odeslání na datové připojení, přepnutí zobrazení, nebo otevření nebo zavření formuláře v odpovědi na některé události a podmínky pravidla. Události můžete zahrnout změnu v konkrétním poli nebo skupinu Zdroj dat, klikněte na tlačítko, vložení Opakující se oddíl nebo řádku v Opakující se tabulka nebo otevření nebo odeslání formuláře. Podmínky mohou obsahovat výpočty, výrazy XPath, role uživatelů a zda je hodnota pole prázdné, je v určitém rozsahu, se rovná hodnotě jiné pole začíná nebo obsahuje určité znaky.

Ke každému pravidlu je také možné přidat více akcí. Můžete například přidat pravidlo, které zobrazí dialogové okno se zprávou informující uživatele o tom, že se projeví nové zobrazení formuláře. Pravidlo dále změní zobrazení formuláře a potom použije datové připojení, jakmile uživatel vyplní ovládací prvek, který je svázaný s tímto polem.

V tomto článku

Základní informace

Důležité informace o kompatibilitě

Přidání pravidla, které se spustí při otevření formuláře

Přidání pravidla k ovládacímu prvku

Přidání pravidla do pole nebo skupiny

Přidání pravidla, když uživatel odešle formuláře

Přehled

Potřebujete-li v šabloně formuláře uplatnit obchodní logiku, můžete použít pravidla. Pomocí pravidla lze provést následující činnosti:

 • Zobrazení zprávy dialogového okna:    Můžete přidat pravidlo, které uživateli zobrazí dialogové okno v případě, že je ve formuláři splněna určitá podmínka. Ve formuláři vyúčtování výdajů zaměstnance je například možné zobrazit zprávu, pokud uživatel zadá hodnotu, která překročí určitou částku.

 • Zobrazení výrazu dialogového okna:    Můžete přidat pravidlo pro zobrazení výsledků výrazu XPath, který vypočítá hodnoty různých polí ve formuláři. Tuto akci můžete například použít uprostřed několika pravidel sloužících k provedení složitějšího výpočtu. Slouží také ke sledování každé změny hodnoty, která nastane v průběhu výpočtu, a tedy k ověření správnosti celého výpočtu.

 • Přepnutí zobrazení:    Můžete přidat pravidlo sloužící k přepínání mezi několika zobrazeními nebo ke změně zobrazení formuláře v závislosti na roli uživatele, který formulář otevřel. Můžete například přidat k tlačítku pravidlo, které po klepnutí umožní uživatelům přechod k předchozímu nebo dalšímu zobrazení.

 • Nastavení hodnoty pole:    Je možné přidat pravidlo pro výpočet hodnoty pole. Můžete například do pole přidat pravidlo, které zobrazí datum ukončení projektu. Toto datum bude založené na datu z jiného pole plus stanovený počet dní.

 • Dotaz pomocí datového připojení    Můžete přidat pravidlo, které odesílá dotazu pomocí datového připojení dojde podmínky na formuláři. Můžete například přidat pravidla, která odešle dotazu pomocí datového připojení, pokud uživatel zadá číslo zaměstnance přihlásil ve formuláři vyúčtování výdajů.

 • Odeslání pomocí datového připojení:    Je možné přidat pravidlo, které pomocí datového připojení odešle všechna data ve formuláři do externího zdroje dat. Do šablony formuláře s žádostí o povolení lze například přidat pravidlo, které po klepnutí na tlačítko Odeslat ve formuláři odešle data jak webové službě, tak do databáze.

 • Otevření nového formuláře k vyplnění:    Můžete přidat pravidlo, které otevře novou kopii formuláře založeného na této, případně jiné šabloně formuláře. Do šablony formuláře s žádostí o povolení můžete například přidat pravidlo, které provede následující akce: Jestliže hodnota pole překročí pevně danou částku, pomocí tohoto pravidla se otevře nový formulář založený na jiné šabloně formuláře, která se používá jak v případě žádostí o povolení zavedení elektřiny, tak pro žádosti o stavební povolení.

 • Zavření formuláře    Můžete přidat pravidlo, které zavře formulář, jakmile v něm nastane určitá událost. Lze například přidat pravidlo, které zavře formulář, jakmile ho uživatel vyplněný odešle a externí zdroj dat potvrdí úspěšné přijetí.

Poznámka: Typy pravidel, která lze v šabloně formuláře použít, závisí na ovládacích prvcích a polích v šabloně formuláře.

Pravidla ovládacího prvku, která jsou svázaná s polem, se u tohoto pole použijí automaticky. Pravidla pole se automaticky použijí u ovládacího prvku, který je svázaný s tímto polem. Svážete-li ovládací prvek s polem, které obsahuje existující pravidla, použijí se tato pravidla automaticky pro ovládací prvek. Přidáte-li pravidlo k ovládacímu prvku, použije se pravidlo automaticky pro pole, které je s tímto ovládacím prvkem svázané.

Přidáte-li do šablony formuláře několik pravidel, aplikace Microsoft Office InfoPath spustí každé pravidlo v pořadí, v jakém jsou pravidla seřazena v dialogovém okně Pravidla. Je možné zastavit zpracování zbývajících pravidel po spuštění předchozího pravidla.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Sice vytvořit pravidlo můžete přidat do šablony formuláře, která se zobrazí dialogové okno uživatelům, dialogová okna nezobrazují automaticky ve formulářích, které uživatelé vyplňovat ve webovém prohlížeči. Dialogových oken se automaticky zobrazí pouze ve formulářích vyplňované v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Přidání pravidla, které se spustí, když uživatel otevře formulář

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie klepněte na možnost Otevřít a uložit.

 3. V části Chování při otevření klepněte na tlačítko Pravidla.

 4. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li určit podmínku pro spuštění pravidla, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku, zadejte požadovanou podmínku a potom klepněte na tlačítko OK. Pravidlo se použije, když bude splněna podmínka zadaná v tomto kroku.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 8. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na požadovanou akci a potom zadejte její parametry.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete u daného pravidla provést.

 10. Zaškrtnutím políčka Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla zabráníte spuštění dalších pravidel, pokud byla splněna podmínka tohoto pravidla a pravidlo bylo spuštěno.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla k ovládacímu prvku

Je-li ovládací prvek svázán s polem, které obsahuje jedno nebo více pravidel, pravidla pole budou automaticky použita i u tohoto ovládacího prvku. Do pole bude přidáno také jakékoli pravidlo, které přidáte do ovládacího prvku. Přidáte-li ovládací prvek do zobrazení šablony formuláře a potom svážete ovládací prvek s polem obsahujícím existující pravidla, budou tato pravidla automaticky použita i u ovládacího prvku. Přidáte-li pravidlo do pole a toto pole je svázáno s ovládacím prvkem, budou pravidla automaticky použita rovněž u ovládacího prvku.

 1. Poklepejte na ovládací prvek.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Klepněte na tlačítko Pravidla.

 4. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li určit podmínku pro spuštění pravidla, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku, zadejte požadovanou podmínku a potom klepněte na tlačítko OK. Pravidlo se použije, když bude splněna podmínka zadaná v tomto kroku.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 8. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na požadovanou akci a potom zadejte její parametry.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete u daného pravidla provést.

 10. Zaškrtnutím políčka Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla zabráníte spuštění dalších pravidel, pokud byla splněna podmínka tohoto pravidla a pravidlo bylo spuštěno.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla k poli nebo skupině

Je-li ovládací prvek svázaný s polem obsahujícím existující pravidla, budou tato pravidla automaticky použita i pro ovládací prvek. K ovládacímu prvku bude přidáno také jakékoli pravidlo, které přidáte k poli.

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Poklepejte na pole.

 3. Klepněte na kartu Pravidla a sloučení.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Chcete-li určit podmínku pro spuštění pravidla, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku, zadejte požadovanou podmínku a potom klepněte na tlačítko OK. Pravidlo se použije, když bude splněna podmínka zadaná v tomto kroku.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 8. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na požadovanou akci a potom zadejte její parametry.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pro každou akci, kterou chcete u daného pravidla provést.

 10. Jestliže nechcete, aby se po dokončení tohoto pravidla (pro aktuální událost) spouštěla jakákoli další pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit zpracování pravidel po dokončení tohoto pravidla.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání pravidla, když uživatel odešle formuláře

Můžete nakonfigurovat šablony formulářů na spustit jedno nebo více pravidel, když uživatel odešle formuláře založené na šabloně formuláře. Můžete například přidat pravidlo do šablony formuláře, které automaticky odešle formulář k databázi a e-mailové zprávy, když uživatel vybere odeslat dokončený. Můžete také přidat pravidlo do šablony formuláře, který kombinace kláves vymění formuláře do jiného zobrazení při odeslání formuláře.

Poznámka: Před zahájením tohoto postupu, ujistěte se, že šablony formuláře má alespoň jedno datové připojení pro odesílání. Dialogové okno najdete odkazy na další informace o odeslání datová připojení v části Viz také.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání.

 2. V dialogovém okně Možnosti odeslání zaškrtněte políčko Povolit uživatelům odeslat tento formulář.

  Poznámka: Po zaškrtnutí tohoto políčka přidá aplikace Microsoft Office InfoPath při vyplňování formuláře na panel nástrojů Standardní tlačítko Odeslat a do nabídky Soubor přidá příkaz Odeslat.

 3. Klepněte na položku Provést vlastní akci pomocí pravidel a poté na položku Pravidla.

 4. V dialogovém okně Pravidla pro odesílání formulářů klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla, který popisuje umístění pro odesílání. Příklad: Pokud chcete uživatelům povolit, aby formulář odesílali pomocí e-mailu pouze tehdy, jestliže hodnota určitého pole je vyšší než 50$, zadejte Odeslání e-mailem pro více než 50$.

 6. Nastavení podmínek, které je nutné splnit před použitím tohoto pravidla, klikněte na tlačítko Nastavit podmínku v dialogovém okně pravidla. V dialogovém okně Podmínka nastavte podmínky, které musí být pravdivé a klikněte na OK.

 7. V dialogovém okně Pravidlo klikněte na Přidat akci.

 8. V seznamu Akce klikněte na tlačítko akce, kterou chcete provést po odeslání formuláře založené na této šabloně formuláře a potom vyberte příslušné možnosti pro tuto akci.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

 10. Pokud chcete přidat další akce, opakujte kroky 7 až 9 pro každou další akci.

 11. Pokud chcete přidat další pravidla, opakujte kroky 4 až 9 pro každý další pravidlo.

 12. Klepněte na tlačítko OK.

  1. Chcete-li změnit název tlačítka Odeslat, které se zobrazuje na panelu nástrojů Standardní a příkazu Odeslat, který se zobrazuje v nabídce Soubor, když uživatelé vyplní formulář, zadejte nový název do pole Titulek v dialogovém okně Možnosti odeslání.

   Tip: Pokud chcete k tomuto tlačítku a příkazu přiřadit klávesovou zkratku, zadejte znak ampersandu (&) před znak, který chcete použít jako klávesovou zkratku. Chcete-li k tlačítku a příkazu Odeslat přiřadit například klávesovou zkratku ALT+D, zadejte O&deslat.

 13. Chcete-li uživatelům zabránit v použití příkazu Odeslat nebo tlačítka Odeslat na panelu nástrojů Standardní během vyplňování formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položku nabídky Odeslat a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů.

  1. Ve výchozím nastavení zůstane formulář po odeslání otevřený a aplikace InfoPath zobrazí zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán. Jestliže chcete toto výchozí chování změnit, klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jeden z následujících kroků:

   • Chcete-li po odeslání vyplněného formuláře uživatelem formulář zavřít nebo vytvořit nový prázdný formulář, klikněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Po odeslání.

   • Chcete-li vytvořit vlastní zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán, zaškrtněte políčko Použít vlastní zprávy a potom zadejte požadované zprávy do polí Při úspěchu a Při neúspěchu.

    Tip: Pomocí zprávy v poli Při neúspěchu uživatelům sdělte, co je třeba provést, pokud nelze formulář odeslat. Můžete uživatelům například navrhnout, aby uložili formulář a požádali o další pokyny jinou osobu.

   • Pokud nechcete, aby se po odeslání formuláře uživateli zobrazila zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zprávy o úspěšném nebo neúspěšném provedení.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×