Přidání poznámky pod čarou a vysvětlivek ve Wordu na Mac a v iOS

Poznámky pod čarou a vysvětlivky slouží jako vysvětlivky, komentáře nebo nabízejí reference pro text v dokumentu. Poznámky pod čarou jsou umístěné v dolní části stránky, zatímco vysvětlivky ze všech stránek jsou společně umístěné na stránce na konci dokumentu. Poznámky pod čarou nebo vysvětlivka se skládá ze dvou částí – ze značky odkazu na poznámku a z odpovídajícího textu poznámky. Poznámky pod čarou a vysvětlivky se liší od citací, což jsou reference vložené přímo do textu. Zdrojové informace uložené v nástroji Citations (Citace) nebo Source Manager (Správce referencí) můžete použít k vytvoření citací, seznamu citovaných děl nebo seznamu bibliografie. Informace z nástroje Citations nebo ze Source Manager ale nemůžete použít k vytvoření poznámek pod čarou nebo vysvětlivek. A poznámky pod čarou a vysvětlivky nemůžete použít k vytvoření seznamu citovaných děl nebo seznamu bibliografie.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete vložit značku odkazu na poznámku.

 3. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Footnote (Poznámka pod čarou).

 4. V části Location (Umístění) klikněte na Footnotes (Poznámky pod čarou) nebo Endnotes (Vysvětlivky) a potom v místní nabídce Footnotes (Poznámky pod čarou) nebo Endnotes (Vysvětlivky) klikněte na požadované umístění.

 5. V části Format (Formát) vyberte požadované možnosti číslování a klikněte na Insert (Vložit).

  Word vloží číslo poznámky a přemístí kurzor vedle příslušného čísla poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 6. Zadejte text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

  Tipy: 

  • Pokud přidáte, odstraníte nebo přesunete křížový odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, musíte také aktualizovat číslo křížového odkazu. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na číslo křížového odkazu a potom v místní nabídce klikněte na Update Field (Aktualizovat pole). Word zaktualizuje křížové odkazy automaticky při tisku.

  • Pokud chcete rychle přidat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, klikněte na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) v části Citations (Citace) na Footnote (Poznámka pod čarou) nebo Endnote (Vysvětlivka).

Úprava textu v poznámce pod čarou nebo ve vysvětlivce

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V dokumentu poklikejte na značku odkazu na poznámku.

  Word stránku automaticky posune na poznámku pod čarou nebo na vysvětlivku.

 3. Proveďte požadované změny.

  Tip: Pokud přidáte, odstraníte nebo přesunete křížový odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, musíte také aktualizovat číslo křížového odkazu. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na číslo křížového odkazu a potom v místní nabídce klikněte na Update Field (Aktualizovat pole). Word zaktualizuje křížové odkazy automaticky při tisku.

Restart číslování poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Číslování poznámek pod čarou nebo vysvětlivek můžete restartovat, aby číslování na každé stránce nebo v každém oddílu začínalo číslem 1.

 1. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Footnote (Poznámka pod čarou).

 2. V části Format (Formát) zadejte do pole Start at (Začít na) hodnotu 1.

 3. V místní nabídce Numbering (Číslování) klikněte na požadovanou možnost a potom na Apply (Použít).

Změna formátu čísel ve značce odkazu na poznámku

 1. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Footnote (Poznámka pod čarou).

 2. V části Format (Formát) v místní nabídce Number format (Formát čísla) klikněte na požadovanou možnost a potom na Apply (Použít).

  Tipy: 

  • Velikost písma i písmo značky odkazu na poznámku, poznámky pod čarou nebo vysvětlivky můžete měnit úplně stejně jako u jiných textů. Vyberte značku odkazu na poznámku, poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a potom na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) použijte požadované formátování.

  • Pokud přidáte, odstraníte nebo přesunete křížový odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, musíte také aktualizovat číslo křížového odkazu. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na číslo křížového odkazu a potom v místní nabídce klikněte na Update Field (Aktualizovat pole). Word zaktualizuje křížové odkazy automaticky při tisku.

Přesunutí poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat poznámku, budete se značkou odkazu na poznámku pracovat v okně dokumentu (ne v textu poznámky).

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Přetáhněte značku na nové místo.

Kopírování poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Podržte klávesu OPTION a přetáhněte značku na nové místo.

Odstranění jednotlivé poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

Pokud chcete odstranit poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, odstraňte značku odkazu na poznámku v okně dokumentu (ne v textu poznámky).

 • Vyberte v dokumentu značku odkazu poznámky, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámky: 

  • Když odstraníte automaticky číslovanou značku odkazu na poznámku, budou zbývající poznámky přečíslovány.

  • Pokud odstraníte poznámku pod čarou s křížovým odkazem, musíte křížový odkaz odstranit ručně.

Odstranění všech automaticky číslovaných poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

 1. V nabídce Edit (Úpravy) najeďte myší na Find (Najít) a potom klikněte na Advanced Find and Replace (Rozšířené hledání a nahrazení).

 2. Klikněte na kartu Replace (Nahradit) a ujistěte se, že pole Replace with (Nahradit s) je prázdné.

 3. V části Find (Najít) v místní nabídce Special (Speciální) klikněte na Endnote Mark (Značka vysvětlivky) nebo Footnote Mark (Značka poznámky pod čarou) a potom klikněte na Replace All (Nahradit vše).

  Poznámka: Pokud se nezobrazí místní nabídka Special (Speciální), klikněte na šipku Arrow button .

Viz taky

Převod poznámek pod čarou na vysvětlivky

Několikanásobné odkazování na stejnou poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Přidání nebo změna zdrojů, citací či bibliografií

Vytvoření nebo aktualizace křížového odkazu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×