Přidání posuvníku nebo číselníku do listu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Posuvník nebo číselník slouží k rychlému zadání nebo změně rozsahu hodnot.

Posuvník    Posunuje oblast hodnot po kliknutí na šipky posuvníku nebo po přetažení jezdce posuvníku. Můžete procházet stránku hodnot (přednastavený interval) kliknutím na oblast mezi jezdcem a jednou ze šipek posuvníku. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole. Posuvník slouží k nastavení nebo úpravám velké oblasti hodnot nebo jej lze použít v případech, kdy přesnost není důležitá. Posuvník můžete použít například pro rozsah procentuálních hodnot, které jsou odhady, nebo k postupným úpravám výběru barvy.

Posuvník (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Posuvník

Posuvník (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Posuvník

Číselník    Usnadňuje zvýšení nebo snížení hodnoty, například číselného přírůstku, času nebo data. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru. Chcete-li hodnotu snížit, klikněte na šipku dolů. Uživatel může také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole. Číselník můžete použít například k usnadnění zadávání měsíce, dne, roku nebo ke zvýšení úrovně hlasitosti.

Číselník (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Číselník

Číselník (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Číselník

Poznámka: Před přidáním ovládací prvky na list, budete muset povolit kartu Vývojář. Další informace najdete v tématu zobrazení karty Vývojář.

Přidání posuvníku (ovládacího prvku formuláře)

 1. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky formuláře klikněte na posuvník Obrázek tlačítka .

  Skupina Ovládací prvky

 2. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh posuvníku.

  Poznámka: Posuvník bude přidán s orientací shora dolů.

 3. Chcete-li posuvník orientovat zleva doprava, přetáhněte jeden z úchytů v šikmém směru.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Formát ovládacího prvku.

  Poznámka: Před kliknutím na Vlastnosti se ujistěte, že je objekt, jehož vlastnosti chcete prozkoumat nebo změnit, už vybraný.

  Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, postupujte takto:

  1. Do pole Aktuální hodnota zadejte počáteční hodnotu v následujícím rozsahu povolených hodnot, která odpovídá pozici jezdce na posuvníku. Tato hodnota nesmí být:

   • nižší než Minimální hodnota; v opačném případě bude použita Minimální hodnota.

   • vyšší než Maximální hodnota; v opačném případě bude použita Maximální hodnota.

  2. Do pole Minimální hodnota zadejte nejnižší hodnotu, kterou uživatel může zadat umístěním jezdce co nejblíže k hornímu konci svislého posuvníku nebo k levému konci vodorovného posuvníku.

  3. Do pole Maximální hodnota zadejte nejvyšší hodnotu, kterou uživatel může zadat umístěním jezdce do nejdále od horního konce svislého posuvníku nebo pravého konce vodorovného posuvníku.

  4. Do pole Přírůstková změna zadejte množství, o které se daná hodnota zvýší nebo sníží, a stupeň, na který se jezdec posune, po kliknutí na jednu ze šipek na koncích posuvníku.

  5. Do pole Změna o stránku zadejte množství, o které se hodnota zvýší nebo sníží, a stupeň, na který se jezdec posune, po kliknutí na oblast mezi jezdcem a jednou ze šipek posuvníku. Například pokud u posuvníku s minimální hodnotou 0 a maximální hodnotou 10 nastavíte vlastnost Změna o stránku na hodnotu 2, hodnota se po kliknutí na oblast mezi jezdcem a jednou ze šipek posuvníku zvýší nebo sníží o 2 (v tomto případě o 20 % rozsahu hodnot posuvníku).

  6. Do pole Propojení s buňkou zadejte odkaz na buňku obsahující aktuální pozici posuvníku.

   Propojená buňka vrátí aktuální hodnotu odpovídající pozici jezdce posuvníku.

   Tato hodnota použitá ve vzorci bude odpovídat hodnotě buňky zadané v poli Propojení s buňkou, která odpovídá aktuální pozici jezdce posuvníku. Můžete například vytvořit posuvník faktoru rizika s následujícími vlastnostmi:

Vlastnost

Hodnota

Aktuální hodnota

1000

Minimální hodnota

+

Maximální hodnota

1000

Přírůstková změna

2,5

Změna o stránku

17

Propojení s buňkou

C1

Pomocí tohoto nastavení může uživatel použít posuvník k zadání přesného čísla nebo kliknutím na oblast mezi jezdcem posuvníku a šipkou měnit hodnotu v přírůstcích po 5.

Následující vzorec v buňce D1 vrátí přesnou hodnotu založenou na aktuální hodnotě v propojené buňce:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Následující maticový vzorec v buňce D1 přiřadí k faktoru rizika stupeň na základě aktuální hodnoty v propojené buňce.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Poznámka: Kliknutí na horní nebo pravou šipku po dosažení minimální hodnoty nebo kliknutí na pravou či dolní šipku po dosažení maximální hodnoty nemá žádný vliv na vrácenou hodnotu. Posuvník zůstane na minimální nebo maximální hodnotě a neprochází cyklicky rozsahem povolených hodnot.

Přidání posuvníku (ovládacího prvku ActiveX)

 1. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky ActiveX klikněte na Posuvník Obrázek tlačítka .

  Skupina Ovládací prvky

 2. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh posuvníku.

 3. Pokud chcete upravit ovládací prvek, ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

  Přehled vlastností podle funkčních kategorií

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Data a vazby:

Oblast, která je propojena s hodnotou ovládacího prvku

LinkedCell (Excel)

Obsah nebo stav ovládacího prvku

Value (formulář)

Velikost a umístění:

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Zda je orientace svislá nebo vodorovná.

Orientation (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Klávesnice a myš:

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Specifické pro posuvník:

Zpoždění v milisekundách po jednom kliknutí na posuvník

Delay (formulář)

Velikost pohybu, který bude proveden poté, co uživatel klikne na oblast mezi jezdcem posuvníku a jednou ze šipek posuvníku.

LargeChange (formulář)

Maximální a minimální povolené hodnoty

Max, Min (formulář)

Zda je velikost posuvníku proporcionální nebo pevná vzhledem k oblasti s možností posouvání.

ProportionalThumb (formulář)

Velikost pohybu, který bude proveden poté, co uživatel klikne na šipku posuvníku v ovládacím prvku.

SmallChange (formulář)

Přidání číselníku (ovládacího prvku formuláře)

 1. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky formuláře klikněte na Tlačítko číselník Obrázek tlačítka .

  Skupina Ovládací prvky

 2. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh číselníku.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Formát ovládacího prvku.

  Chcete-li nastavit vlastnosti ovládacího prvku, postupujte takto:

  1. Do pole Aktuální hodnota zadejte počáteční hodnotu číselníku z následujícího rozsahu povolených hodnot. Tato hodnota nesmí být:

   • nižší než Minimální hodnota; v opačném případě bude použita Minimální hodnota.

   • vyšší než Maximální hodnota; v opačném případě bude použita Maximální hodnota.

  2. Do pole Minimální hodnota zadejte nejnižší hodnotu, kterou může uživatel zadat kliknutím na dolní šipku číselníku.

  3. Do pole Maximální hodnota zadejte nejvyšší hodnotu, kterou může uživatel zadat kliknutím na horní šipku číselníku.

  4. Do pole Přírůstková změna zadejte množství, o které se hodnota zvýší nebo sníží po kliknutí na šipky.

  5. Do pole Propojení s buňkou zadejte odkaz buňky obsahující aktuální pozici číselníku.

   Propojená buňka vrátí aktuální pozici číselníku.

   Tato hodnota použitá ve vzorci bude odpovídat hodnotě buňky zadané v poli Propojení s buňkou, která odpovídá aktuální pozici číselníku. Můžete například vytvořit číselník pro nastavení aktuálního věku zaměstnance s následujícími vlastnostmi:

Vlastnost

Hodnota

Aktuální hodnota

350

Minimální hodnota

21

Maximální hodnota

70

Přírůstková změna

2,5

Propojení s buňkou

C1

Pomocí tohoto nastavení může uživatel kliknutím na číselník zadat věk, který spadá do rozsahu mezi minimálním a maximálním věkem. Střední věk zaměstnanců je 35, proto je vhodné hodnotu 35 nastavit jako počáteční hodnotu.

Následující vzorec v buňce D1 určuje délku zaměstnání založenou na aktuální hodnotě věku v buňce, která je propojena s číselníkem, a na věku zaměstnance k datu přijetí – hodnota v buňce B1 (načtená z jiného zdroje dat). Vzorec poté vypočítá procentuální bonus dovolené, který je založen na době trvání zaměstnaneckého poměru:

=(C1 - B1)* .01

Poznámka: Kliknutí na horní šipku po dosažení minimální hodnoty nebo kliknutí na dolní šipku po dosažení maximální hodnoty nemá žádný vliv na vrácenou hodnotu. Číselník zůstane na minimální nebo maximální hodnotě a neprochází cyklicky rozsahem povolených hodnot.

Přidání číselníku (ovládacího prvku ActiveX)

 1. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky ActiveX klikněte na Tlačítko číselník Obrázek tlačítka .

  Skupina Ovládací prvky

 2. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh číselníku.

 3. Pokud chcete upravit ovládací prvek, ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

  Přehled vlastností podle funkčních kategorií

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Data a vazby:

Oblast, která je propojena s hodnotou ovládacího prvku

LinkedCell (Excel)

Obsah nebo stav ovládacího prvku

Value (formulář)

Velikost a umístění:

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Zda je orientace svislá nebo vodorovná.

Orientation (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Klávesnice a myš:

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Specifické pro číselník:

Zpoždění v milisekundách po jednom kliknutí na číselník

Delay (formulář)

Maximální a minimální povolené hodnoty

Max, Min (formulář)

Velikost pohybu, který bude proveden poté, co uživatel klikne na číselník v ovládacím prvku.

SmallChange (formulář)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×