Přidání popisku nebo textového pole do listu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Popisek a textové pole se společně používají k zadávání základních dat.

Co chcete udělat?

Získat informace o popiscích a textových polích

Přidání popisku (ovládací prvek formuláře)

Přidání popisku (ovládacího prvku ActiveX)

Přidat textové pole (ovládací prvek ActiveX)

Informace o popiscích a textových polích

Popisek je text, který určuje účel buňky či textového pole nebo zobrazuje popisný text, například názvy, titulky nebo stručné pokyny. Popisek může navíc zobrazit popisný obrázek. Pomocí popisku můžete flexibilně umístit pokyny, zvýraznit text a použít jej v případě, že sloučené buňky nebo umístění konkrétní buňky nejsou pro váš účel praktické.

Textové pole je obdélníkové pole, ve kterém můžete zobrazit, zadat nebo upravit text nebo data vázaná na buňku. Textové pole může být také statické textové pole obsahující informace jen pro čtení. Textové pole lze použít jako alternativu k zadávání textu do buňky, pokud chcete zobrazit volně plovoucí objekt. Textové pole můžete použít také k zobrazení textu, který je nezávislý na ohraničení řádku či sloupce, a zachovat tak rozložení mřížky nebo tabulky dat v listu.

Popisek (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Popisek

Popisek (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Popisek

Textové pole (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Textové pole

Začátek stránky

Přidání popisku (ovládací prvek formuláře)

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na kartu soubor, klikněte na tlačítko Možnosti a klikněte na Přizpůsobit pás karet.

  2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vložit a pak ve skupinovém rámečku Ovládací prvky formuláře klikněte na tlačítko Popisek Obrázek tlačítka .

  controls group

 3. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh popisku.

 4. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

Začátek stránky

Přidání popisku (ovládacího prvku ActiveX)

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na kartu soubor, klikněte na tlačítko Možnosti a klikněte na Přizpůsobit pás karet.

  2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vložit a pak ve skupinovém rámečku Ovládací prvky ActiveX klikněte na tlačítko Popisek Obrázek tlačítka .

  controls group

 3. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh popisku.

 4. Chcete-li upravit ovládací prvek ActiveX, ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 5. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh popisku.

 6. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti. Obrázek tlačítka

  Tip: Můžete také kliknout na popisek pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

  Přehled vlastností podle funkčních kategorií

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Text:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Popisný text prvku, který jej identifikuje nebo popisuje

Caption (formulář)

Zarovnání textu v ovládacím prvku (vlevo, na střed nebo vpravo)

TextAlign (formulář)

Zda se obsah ovládacího prvku automaticky zalomí na konci řádku.

WordWrap (formulář)

Velikost a umístění:

Zda se velikost ovládacího prvku automaticky přizpůsobí zobrazení veškerého obsahu.

AutoSize (formulář)

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Styl pozadí (průhledný nebo neprůhledný)

.Stylpozadí (formulář)

Barvu okraje

.Barvaokraje (formulář)

Typ okraje (žádná nebo jednoduchá čára)

BorderStyle (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled okraje (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo textura)

SpecialEffect (formulář)

Obrázek:

Rastrový obrázek zobrazený v ovládacím prvku

Picture (formulář)

Umístění obrázku vzhledem k jeho popisku (vlevo, nahoře, vpravo atd.)

PicturePosition (formulář)

Klávesnice a myš:

Klávesovou zkratku pro ovládací prvek

Accelerator (formulář)

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Začátek stránky

Přidání textového pole (ovládacího prvku ActiveX)

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  1. Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na kartu soubor, klikněte na tlačítko Možnosti a klikněte na Přizpůsobit pás karet.

  2. V části Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vložit a pak ve skupinovém rámečku Ovládací prvky ActiveX klikněte na tlačítko Textové pole Obrázek tlačítka .

  controls group

 3. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj textového pole.

 4. Chcete-li upravit ovládací prvek ActiveX, ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 5. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti. Obrázek tlačítka

  Tip: Můžete také kliknout na textové pole pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

  Přehled vlastností podle funkčních kategorií

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Text:

Zda je slovo nebo znak základní jednotka pro rozšíření výběru.

AutoWordSelect (formulář)

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Zda vybraný text zůstane zvýrazněný, pokud na ovládacím prvku není umístěn fokus.

HideSelection (formulář)

Výchozí režim spuštění editoru IME (Input Method Editor)

IMEMode (formulář)

Zda bude upravena velikost ovládacího prvku za účelem zobrazení úplných nebo částečných řádků textu.

IntegralHeight (formulář)

Maximální počet znaků, které může uživatel zadat

MaxLength (formulář)

Zda ovládací prvek podporuje více řádků textu.

MultiLine (formulář)

Zda mají být místo skutečných znaků zobrazeny znaky hesla, například hvězdička (*).

PasswordChar (formulář)

Zda může uživatel vybrat řádek textu kliknutím vlevo od textu.

SelectionMargin (formulář)

Text v ovládacím prvku

Text (formulář)

Zarovnání textu v ovládacím prvku (vlevo, na střed nebo vpravo)

TextAlign (formulář)

Zda se obsah ovládacího prvku automaticky zalomí na konci řádku.

WordWrap (formulář)

Data a vazby:

Oblast, která je propojena s hodnotou ovládacího prvku

LinkedCell (Excel)

Obsah nebo stav ovládacího prvku

Value (formulář)

Velikost a umístění:

Zda se velikost ovládacího prvku automaticky přizpůsobí zobrazení veškerého obsahu.

AutoSize (formulář)

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Styl pozadí (průhledný nebo neprůhledný)

.Stylpozadí (formulář)

Barvu okraje

BorderColor (formulář)

Typ okraje (žádná nebo jednoduchá čára)

BorderStyle (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled okraje (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo textura)

SpecialEffect (formulář)

Zda bude vložen automatický tabulátor, pokud uživatel vloží do ovládacího prvku maximální počet znaků.

AutoTab (formulář)

Klávesnice a myš:

Zda je povoleno přetažení.

DragBehavior (formulář)

Chování výběru při zadávání ovládacího prvku (vybrat vše nebo nevybírat)

EnterFieldBehavior (formulář)

Efekt stisknutí klávesy ENTER (vytvoření nového řádku nebo přesunutí výběru)

EnterKeyBehavior (formulář)

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Zda jsou v oblasti pro úpravy povoleny tabulátory.

TabKeyBehavior (formulář)

Specifické pro textové pole:

Zda má ovládací prvek má svislé posuvníky, vodorovné posuvníky či obojí.

ScrollBars (formulář)

Poznámky: 

 • Chcete-li vytvořit textové pole se sadou zástupných znaků, které akceptuje heslo, použijte vlastnost PasswordChar. Je třeba nastavit ochranu propojené buňky nebo jiného umístění, do kterého je text uložen.

  Poznámka zabezpečení: 

  • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků.

  • Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

 • Chcete-li vytvořit posouvání, víceřádkové textové pole s vodorovnými a svislými posuvníky, nastavte vlastnost MultiLine na hodnotu True, vlastnosti AutoSize a WordWrap na hodnotu False, vlastnost ScrollBars na hodnotu 3 a vlastnost LinkedCell na adresu buňky (například D1), která má obsahovat text. Chcete-li zadat nový řádek, musí uživatel stisknout kombinaci kláves CTRL+ENTER nebo SHIFT+ENTER, která vygeneruje zvláštní znak uložený v propojené buňce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×