Přidání popisku nebo textového pole do listu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud někdo zadává data nesprávně, nebo pokud si myslíte, že by některý z vašich kolegů nemusel mít jasno v tom, jak zadávat data, přidejte popisek. Stačí jednoduchý název, například Telefon, aby ostatní věděli, co do dané buňky zadávat. Popisky ale mohou obsahovat i složitější instrukce.

Popisky můžete přidat k formulářům a ovládacím prvkům ActiveX

Přidání popisku (ovládací prvek formuláře)

 1. Klikněte na Vývojář, klikněte na Vložit a potom klikněte na Popisek Obrázek tlačítka .

  Skupina Ovládací prvky

 2. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh popisku.

 3. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 1. Klikněte na Vývojář a klikněte na Vložit a v části ovládací Prvky ActiveX klikněte na Popisek Obrázek tlačítka .

  Skupina Ovládací prvky

 2. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh popisku.

 3. Klikněte na Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 4. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh popisku.

 5. Pokud chcete změnit vlastnosti ovládacích prvků, klikněte na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na popisek pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Pokud chcete zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech formátu, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma nápovědy k Visual Basicu, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k Visual Basicu. Tato tabulka uvádí souhrn vlastností.

  Přehled vlastností popisku podle funkčních kategorií

Informace, které chcete zadat

Vlastnost, která má být použita

Obecné:

Je ovládací prvek načten při otevření sešitu (ignorováno pro ovládací prvky ActiveX)?

AutoLoad (Excel)

Může být na ovládací prvek přesunut fokus a může ovládací prvek reagovat na události generované uživatelem?

Enabled (formulář)

Lze ovládací prvek upravit?

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Lze ovládací prvek vytisknout?

PrintObject (Excel)

Je ovládací prvek viditelný nebo skrytý?

Visible (formulář)

Text:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Popisný text ovládacího prvku, který jej identifikuje nebo popisuje

Caption (formulář)

Způsob zarovnání textu v ovládacím prvku (vlevo, na střed nebo vpravo)

TextAlign (formulář)

Je obsah ovládacího prvku na konci řádku automaticky zalamován?

WordWrap (formulář)

Velikost a pozice:

Zda se velikost ovládacího prvku automaticky přizpůsobí zobrazení veškerého obsahu.

AutoSize (formulář)

Výška nebo šířka v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barva pozadí

BackColor (formulář)

Styl pozadí (průhledné nebo neprůhledné)

BackStyle (formulář)

Barvu okraje

BorderColor (formulář)

Typ okraje (žádná nebo jednoduchá čára)

BorderStyle (formulář)

Barva popředí

ForeColor (formulář)

Má ovládací prvek stín?

Shadow (Excel)

Vizuální vzhled ohraničení (ploché, vystouplé, vmáčknuté, leptané nebo textura)

SpecialEffect (formulář)

Obrázek:

Rastrový obrázek zobrazený v ovládacím prvku

Picture (formulář)

Umístění obrázku vzhledem k jeho popisku (vlevo, nahoře, vpravo atd.)

PicturePosition (formulář)

Klávesnice a myš:

Klávesová zkratka pro ovládací prvek

Accelerator (formulář)

Vlastní ikona myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I)

MousePointer (formulář)

 1. Klikněte na Vývojář a klikněte na Vložit a v části ovládací Prvky ActiveX klikněte na Textové pole Vzhled tlačítka .

  Skupina Ovládací prvky

 2. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj textového pole.

 3. Pokud chcete upravit ovládací prvek ActiveX, klikněte na Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete změnit vlastnosti ovládacích prvků, klikněte na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na textové pole pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Pokud chcete zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma nápovědy k Visual Basicu, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k Visual Basicu.

  Přehled vlastností textového pole podle funkčních kategorií

Informace, které chcete zadat

Vlastnost, která má být použita

Obecné:

Je ovládací prvek načten při otevření sešitu (ignorováno pro ovládací prvky ActiveX)?

AutoLoad (Excel)

Může být na ovládací prvek přesunut fokus a může ovládací prvek reagovat na události generované uživatelem?

Enabled (formulář)

Lze ovládací prvek upravit?

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Lze ovládací prvek vytisknout?

PrintObject (Excel)

Je ovládací prvek viditelný nebo skrytý?

Visible (formulář)

Text:

Zda je slovo nebo znak základní jednotka pro rozšíření výběru.

AutoWordSelect (formulář)

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Zda vybraný text zůstane zvýrazněný, pokud na ovládacím prvku není umístěn fokus.

HideSelection (formulář)

Výchozí režim spuštění editoru IME (Input Method Editor)

IMEMode (formulář)

Zda bude upravena velikost ovládacího prvku za účelem zobrazení úplných nebo částečných řádků textu.

IntegralHeight (formulář)

Maximální počet znaků, které může uživatel zadat

MaxLength (formulář)

Zda ovládací prvek podporuje více řádků textu.

MultiLine (formulář)

Zda mají být místo skutečných znaků zobrazeny znaky hesla, například hvězdička (*).

PasswordChar (formulář)

Zda může uživatel vybrat řádek textu kliknutím vlevo od textu.

SelectionMargin (formulář)

Text v ovládacím prvku

Text (formulář)

Způsob zarovnání textu v ovládacím prvku (vlevo, na střed nebo vpravo)

TextAlign (formulář)

Je obsah ovládacího prvku na konci řádku automaticky zalamován?

WordWrap (formulář)

Data a vazby:

Oblast, která je propojena s hodnotou ovládacího prvku

LinkedCell (Excel)

Obsah nebo stav ovládacího prvku

Value (formulář)

Velikost a pozice:

Je velikost ovládacího prvku automaticky přizpůsobena tak, aby byl zobrazen veškerý obsah?

AutoSize (formulář)

Výška nebo šířka v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barva pozadí

BackColor (formulář)

Styl pozadí (průhledné nebo neprůhledné)

BackStyle (formulář)

Barvu okraje

BorderColor (formulář)

Typ okraje (žádná nebo jednoduchá čára)

BorderStyle (formulář)

Barva popředí

ForeColor (formulář)

Má ovládací prvek stín?

Shadow (Excel)

Vizuální vzhled ohraničení (ploché, vystouplé, vmáčknuté, leptané nebo textura)

SpecialEffect (formulář)

Zda bude vložen automatický tabulátor, pokud uživatel vloží do ovládacího prvku maximální počet znaků.

AutoTab (formulář)

Klávesnice a myš:

Zda je povoleno přetažení.

DragBehavior (formulář)

Chování výběru při zadávání ovládacího prvku (vybrat vše nebo nevybírat)

EnterFieldBehavior (formulář)

Efekt stisknutí klávesy ENTER (vytvoření nového řádku nebo přesunutí výběru)

EnterKeyBehavior (formulář)

Vlastní ikona myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I)

MousePointer (formulář)

Zda jsou v oblasti pro úpravy povoleny tabulátory.

TabKeyBehavior (formulář)

Specifické pro textové pole:

Zda má ovládací prvek má svislé posuvníky, vodorovné posuvníky či obojí.

ScrollBars (formulář)

 1. Klikněte na Soubor a Možnosti. Potom klikněte na Přizpůsobit pás karet.

 2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

Popisek udává účel buňky či textového pole nebo zobrazuje stručné pokyny, název či popis. Popisek může také zobrazovat popisný obrázek. Pomocí popisku můžete flexibilně umístit pokyny, zvýraznit text a použít jej v případě, že sloučené buňky nebo umístění konkrétní buňky nejsou pro váš účel praktické.

Textové pole je obdélníkové pole, ve kterém můžete zobrazit, zadat nebo upravit text nebo data v buňce. Textové pole může být také statické a zobrazovat data, která mohou uživatele pouze číst Textové pole lze použít jako alternativu k zadávání textu do buňky, pokud chcete zobrazit volně plovoucí objekt. Textové pole můžete použít také k zobrazení textu, který je nezávislý na ohraničení řádku či sloupce, a zachovat tak rozložení mřížky nebo tabulky dat v listu.

Popisek ovládacího prvku formuláře:

Příklad ovládacího prvku formuláře Popisek

Popisek ovládacího prvku ActiveX

Příklad ovládacího prvku ActiveX Popisek

Textové pole ovládacího prvku ActiveX

Příklad ovládacího prvku ActiveX Textové pole

 • Pokuc chcete vytvořit textové pole se sadou zástupných znaků, které akceptuje heslo, použijte vlastnost PasswordChar. Je třeba nastavit ochranu propojené buňky nebo jiného umístění, do kterého je text uložen. Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly, například Y6dh!et5, naopak nepoužívejte například Domek27. Hesla by měla mít více než 8 znaků, nejlépe 14.

  Nezapomeňte své heslo. Pokud ho zapomenete, nemůžeme vám ho říci. Office nemá žádný hlavní klíč, kterým by se dalo cokoli odemknout. Svá hesla uchovejte na bezpečném místě mimo informace, které tato hesla chrání.

 • Chcete-li vytvořit posouvání, víceřádkové textové pole s vodorovnými a svislými posuvníky, nastavte vlastnost MultiLine na hodnotu True, vlastnosti AutoSize a WordWrap na hodnotu False, vlastnost ScrollBars na hodnotu 3 a vlastnost LinkedCell na adresu buňky (například D1), která má obsahovat text. Chcete-li zadat nový řádek, musí uživatel stisknout kombinaci kláves CTRL+ENTER nebo SHIFT+ENTER, která vygeneruje zvláštní znak uložený v propojené buňce.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×