Přidání podpisu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Přidání podpisu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Uživatelům, kteří nejsou používat čtečku obrazovky, najdete v článku Vytvoření a přidání podpisu do zpráv (v systému Windows) nebo Vytvoření a vložení podpisu v Outlooku for Mac.

Pomocí Outlook 2016 klávesu a čtečky obrazovky JAWS ATP Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows přidat podpis. Podpis se bude automaticky zobrazovat na konci nové e-maily, včetně vašich odpovědí a e-maily, předat dál.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte aplikaci JAWS. Informace o JAWS pro Windows vám poskytne úvodní příručka k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Vytvoření nového podpisu

Nemusíte používat stejný podpis pro všechno. Pro každý typ e-mailu můžete používat jiný podpis. Například pracovní podpis může obsahovat vaše jméno, pozici a kontaktní údaje, zatímco soukromý podpis se bude skládat jen z přezdívky a obrázku.

 1. V Outlook stiskněte kombinaci kláves Alt + F, T. Otevře se okno Možnosti aplikace Outlook a poslouchat "Možnosti aplikace Outlook."

 2. Stiskněte klávesu Šipka dolů, abyste uslyšeli „Pošta“.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Alt + N, Enter. Otevření dialogového okna podpisy a šablony a uslyšíte: "podpisy a šablony dialogového okna. Stránku podpis e-mailu." V programu Předčítání, uslyšíte: "podpisy a šablony. OK tlačítko,."

 4. Pokud chcete vytvořit nový podpis, stiskněte kombinaci kláves Alt + N, Enter. Otevření dialogového okna Nový podpis a uslyšíte: "dialogové okno Nový podpis. Zadejte název podpisu." V programu Předčítání uslyšíte "nový podpis. Zadejte název podpisu."

 5. Zadejte název pro tento podpis. Pak se klávesou Tab přesuňte na tlačítko OK a stiskněte Enter.

  Tip: Podpisům dávejte výstižné názvy, například „Závěrečný obchodní podpis“. Vhodný název vám v budoucnu pomůže najít požadovaný podpis.

 6. Fokus se vrátí do dialogového okna Podpisy a šablony do pole Vyberte podpis, který chcete upravit.

 7. Pokud používáte Outlook pro víc e-mailových účtů, vyberte ten, ve kterém budete podpis používat.

  • Chcete-li změnit do pole e-mailových účtů, stisknutím klávesy Alt + A. Uslyšíte "E-mailových účtů dvojtečka se seznamem" a název vybraný podpis. V programu Předčítání uslyšíte pouze název vybraný podpis.

  • Procházejte seznamem pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného účtu. Pak stiskněte Enter.

 8. Vyberte podpis, který chcete-li se automaticky přidávaly do všech nových e-mailové zprávy, stiskněte kombinaci kláves Alt + M přejděte na rozevíracím seznamu Nové zprávy. Uslyšíte: "stojící dialogové okno a podpisy. Pokud chcete změnit výběr, pomocí kláves se šipkami." Nahoru nebo dolů kláves se šipkami podpis, který chcete a stiskněte klávesu Enter.

 9. Vyberte podpis má být automaticky přidána (roční znak) při odpovídání nebo přeposílání zprávy, stiskněte Alt + F pro návrat na rozevírací seznam Odpovědí a zpráv předaných dál. Uslyšíte: "stojící dialogové okno a podpisy. Pokud chcete změnit výběr, pomocí kláves se šipkami." V programu Předčítání uslyšíte pouze podpis vybraný. Pomocí kláves se šipkami přejděte na požadovaný podpis a potom stiskněte klávesu Enter.

 10. Abyste otevřeli pole Upravit podpis a přidali text podpisu, stiskněte Alt+U a potom klávesu Tab, až uslyšíte, že tato možnost není k dispozici mimo otevřenou zprávu. V programu Předčítání uslyšíte, že jde o pole Upravit podpis a můžete upravit text. Fokus je v poli Podpis.

 11. Zadejte text podpisu.

  Tip: Kromě textu můžete také přidat obrázek do pole podpisu, jako jsou loga nebo obrázku vašeho vlastnoručního podpisu. Chcete-li přidat obrázek, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte "obrázky... tlačítko" (programu Předčítání uslyšíte "Tlačítko obrázky"), a stiskněte klávesu Enter. Otevře dialogové okno Vložit obrázek, kde můžete přecházet obrázek se má. Vhodné na obrázku, stiskněte klávesu Enter.

 12. Pomocí klávesy Tab přejděte na tlačítko OK a stisknutím klávesy Enter zavřete okno Podpisy a šablony.

 13. Abyste zavřeli okno Možnosti aplikace Outlook, přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko OK a stiskněte Enter.

  Fokus se vrátí tam, kde jste začali.

Klávesové zkratky pro formátování podpisů

Tady je několik klávesových zkratek, které můžete použít pro formátování e-mailového podpisu:

Akce

Klávesová zkratka

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Nastavení formátování v podobě podtržení

Ctrl+U

Odebrání formátování textu

Ctrl+Mezerník

Změna písma

Alt+U

Zarovnání doleva

Ctrl+L

Zarovnání na střed

Ctrl+E

Zarovnat doprava

Ctrl+R

Vložení podpisu

 1. Při vytváření zprávy v aplikaci Outlook přejděte stisknutím Alt+V na kartu Vložení a potom stisknutím Ě otevřete možnost Podpis.

 2. Pokud je v seznamu jenom jeden podpis a chcete tento podpis přidat do zprávy, stiskněte Enter. Pokud máte víc podpisů, můžete mezi podpisy přecházet pomocí klávesy Šipka dolů. Čtečka obrazovky přitom bude oznamovat jednotlivé podpisy. Až budete na podpisu, který chcete použít, stiskněte Enter.

  Podpis se přidá do zprávy a fokus se vrátí do zprávy.

Nastavení výchozího podpisu

 1. V aplikaci Outlook stiskněte Alt+S, M. Otevře se okno Možnosti aplikace Outlook.

 2. Pokud je potřeba, stiskněte klávesu Šipka dolů, abyste uslyšeli: „Pošta“. Stiskněte Alt+Tečka, Tečka. Čtečka obrazovky oznámí, že jste na tlačítku Podpisy. Stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Podpisy a šablony.

 3. Pokud používáte několik e-mailových účtů, stiskněte Alt+I (písmeno i), abyste přešli do seznamu E-mailový účet. V seznamu se pohybujte pomocí kláves se šipkami, a až budete na účtu, pro který chcete nastavit podpisy, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete, aby se výchozí podpis přidával do nových zpráv, které budete pomocí tohoto účtu vytvářet, přejděte stisknutím Alt+Z do seznamu Nové zprávy. Uslyšíte aktuálně vybranou možnost. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte na požadovaný podpis a stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete, aby se výchozí podpis přidával do zpráv, kterými budete odpovídat a které budete přeposílat, přejděte stisknutím Alt+D do seznamu Odpovědi a přeposlané zprávy. Uslyšíte aktuálně vybranou možnost. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte na požadovaný podpis a stiskněte Enter.

 6. Aby se změny uložily, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Pak stiskněte Enter. Dialogové okno Podpisy a šablony se zavře a vy se vrátíte do okna Možnosti aplikace Outlook. Stisknutím klávesy Esc toto okno zavřete a vrátíte se do doručené pošty.

Odebrání výchozího podpisu

 1. Pokud používáte Outlook pro více e-mailových účtů, vyberte v dialogovém okně podpisy a šablony e-mailový účet obsahující podpis, že který chcete odstranit.

 2. Přejděte do seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit, klávesy Tab nebo Shift + Tab opakovaným stisknutím uslyšíte "Vyberte podpis, který chcete upravit," a za ním uveďte název aktuálně vybraného podpisu.

 3. Vyberte podpis, nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte podpis potřebujete.

 4. Pokud chcete odstranit podpis, stiskněte Alt + D. Otevře okno s upozorněním a uslyšíte: "Tlačítko Ano." Stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

V aplikaci Outlook 2016 pro Mac můžete přidat podpis pomocí klávesnice a programu VoiceOver (čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS). Podpis můžete nastavit tak, aby se objevil automaticky na konci nových e-mailových zpráv, odpovědí a e-mailů, které budete přeposílat.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření nového podpisu

Nemusíte používat stejný podpis pro všechno. Pro každý typ e-mailu můžete používat jiný podpis. Například pracovní podpis může obsahovat vaše jméno, pozici a kontaktní údaje, zatímco soukromý podpis se bude skládat jen z přezdívky a obrázku.

 1. V aplikaci Outlook přejděte stisknutím kombinace kláves Control+Option+M do řádku nabídek.

 2. Stiskněte jednou klávesu Šipka doprava. Uslyšíte: „Outlook“. Otevřete nabídku stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na třech tečkách pro zobrazení předvoleb. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Otevře se dialogové okno Předvolby Outlooku. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Podpisy. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Otevře se dialogové okno Podpisy. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat podpis. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 6. Fokus se přesune do pole podpisu a můžete zadávat text podpisu.

  Tip: Kromě textu můžete také přidat obrázek do pole podpisu, například logo nebo obrázek vašeho vlastnoručního podpisu. Pokud chcete přidat obrázek, zkopírujte ze složky nebo plochy a jeho umístění, ve které chcete zobrazit do pole podpisu.

 7. Abyste dali podpisu popisný název, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že je vybraný obsah bez názvu a můžete upravit text. Jste v poli Název podpisu a můžete zadat nový název.

 8. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka obrazovky VoiceOver neoznámí váš e-mailový účet.

  Pokud používáte Outlook pro víc e-mailových účtů, zvolte účet, u kterého chcete nastavit tento podpis jako výchozí. Seznam účtů otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. V seznamu se pohybujte pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný účet. Vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 9. Pokud chcete nastavit, aby se tento podpis automaticky přidával do všech nových zpráv, které budete vytvářet a odesílat z tohoto e-mailového účtu, stiskněte jednou klávesu Tab. Fokus je v seznamu Nové zprávy. Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Žádný. VoiceOver oznámí, že se jedná o tlačítko rozevíracího seznamu s vybranou možností Žádný.

 10. Seznam možností otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Pomocí klávesy Šipka dolů se přesuňte na podpis. Až uslyšíte název podpisu, vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 11. Pokud chcete automaticky vkládat podpis do všech zpráv odpovědět a jednou předat dál, stiskněte klávesu Tab. Se zaměřuje na seznam odpovědí a zpráv předaných dál. Ve výchozím nastavení je vybraná možnost žádná. VoiceOver oznamuje: "Žádný, objevovat tlačítko."

 12. Seznam otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Pomocí klávesy Šipka dolů se přesuňte na podpis. Až uslyšíte název podpisu, vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 13. Stisknutím kombinace kláves Command+W zavřete dialogové okno Podpisy a vrátíte se tam, kde jste začali.

Vložení podpisu

 1. Při vytváření zprávy v aplikaci Outlook, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka obrazovky VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Podpis. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Otevře se podnabídka podpisů. Mezi položkami seznamu se pohybujte pomocí kláves Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Až uslyšíte název podpisu, který chcete použít, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

  Podpis se přidá do zprávy. Fokus zůstane na tlačítku Podpis na pásu karet. Abyste fokus přesunuli do textu zprávy, stiskněte opakovaně klávesu Tab.

Nastavení výchozího podpisu

 1. V aplikaci Outlook přejděte stisknutím kombinace kláves Control+Option+M do řádku nabídek.

 2. Stiskněte jednou klávesu Šipka doprava. Uslyšíte: „Outlook“. Otevřete nabídku stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na třech tečkách pro zobrazení předvoleb. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Otevře se dialogové okno Předvolby Outlooku. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Podpisy. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Otevře se dialogové okno Podpisy. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka obrazovky VoiceOver neoznámí váš e-mailový účet.

 6. Pokud máte v aplikaci Outlook několik e-mailových účtů, zvolte účet, který má používat tento podpis. Seznam účtů otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. V seznamu se pohybujte pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný účet. Vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 7. Pokud chcete, aby se výchozí podpis přidával do nových zpráv, které budete pomocí tohoto účtu vytvářet, přejděte jedním stisknutím klávesy Tab do seznamu Nové zprávy. Uslyšíte aktuálně vybranou možnost. Seznam možností otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte na požadovaný podpis a stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník ho vyberte.

 8. Pokud chcete, aby se výchozí podpis přidával do zpráv, kterými budete odpovídat a které budete přeposílat, přejděte jedním stisknutím klávesy Tab do seznamu Odpovědi a přeposílání. Uslyšíte aktuálně vybranou možnost. Seznam možností otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte na požadovaný podpis a stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník ho vyberte.

 9. Stisknutím kombinace kláves Command+W uložíte změny a zavřete dialogové okno Podpisy.

Odebrání výchozího podpisu

 1. Přejděte do seznamu název podpisu, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab dokud uslyšíte "vyberte podpis, který název tabulky," a za ním uveďte název aktuálně vybraného podpisu.

 2. Vyberte podpis, nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte podpis potřebujete.

 3. Odstranění podpisu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Odstranit tlačítko vybrané podpisy" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se okno s upozorněním.

 4. Stisknutím klávesy Tab jednou. Uslyšíte: "Odstranit výchozímu tlačítku." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×