Přidání podřízeného datového listu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Dvou tabulek obsahujících společné jedno nebo více polí, můžete vložit datového listu z jedné tabulky do jiného. Vložený datový list, který se nazývá vnořeného datového listu, je užitečná, když chcete zobrazovat a upravovat data v tabulce nebo Dotaz související nebo jste se připojili.

V tomto článku

Úvod k vnořených datových listech

Otevírat a zavírat vnořeného datového listu

Přidání podřízeného datového listu

Úvod k podřízeným datovým listům

Podřízené datové listy je užitečné používat v případě, že chcete zobrazit informace z více zdrojů dat v jediném zobrazení datového listu. Například v ukázkové databázi Northwind má tabulka Objednávky Relace 1:N s tabulkou Rozpis objednávek.

Zobrazuje relaci mezi dvěma tabulkami.

Jestliže je tabulka Rozpis objednávek přidána jako podřízený datový list v tabulce Objednávky, můžete zobrazovat a upravovat data, jako například produkty zahrnuté do konkrétní objednávky (každý řádek), otevřením podřízeného datového listu pro danou objednávku.

Zobrazuje datový list s otevřeným podřízeným datovým listem.

Jestliže do tabulek přidáte podřízené datové listy, nastavte, aby je bylo možné pouze prohlížet, nikoli upravovat (může se například jednat o důležitá podniková data). Pokud byste chtěli data v tabulce upravovat, doporučujeme k úpravám dat místo podřízených datových listů používat formuláře. V zobrazení datového listu totiž existuje větší pravděpodobnost, že uživatelé zadají chybná data, pokud budou psát omylem do jiné buňky. Také je potřeba počítat s tím, že přidání podřízeného datového listu do velké tabulky může negativně ovlivnit výkon při práci s tabulkou.

Aplikace Microsoft Office Access automaticky vytvoří podřízený datový list v případě, že vytvoříte tabulku odpovídající jednomu z následujících kritérií:

 • Tabulka je v Relace 1:1.

 • Tabulka je v relaci typu 1:N na straně „1“, přičemž vlastnost SubdatasheetName tabulky je nastavena na možnost Automaticky.

Relace je definována vytvořením vztahu Primární klíč a Cizí klíč v souvisejících tabulkách.

Podřízený datový list také můžete přidat do jakýchkoli tabulek, dotazů nebo Formulář v databázi. V zobrazení datového listu lze ve formuláři zobrazit vždy pouze jeden podřízený datový list.

Začátek stránky

Otevření a zavření podřízeného datového listu

Chcete-li zjistit, zda tabulka, dotaz nebo formulář již podřízený datový list neobsahují, otevřete objekt v zobrazení datového listu. Jestliže uvidíte indikátor rozbalení (znaménko +), pak tabulka, dotaz nebo formulář podřízený datový list obsahují. Když podřízený datový list otevřete, indikátor se změní na znaménko -. Podřízené datové listy lze vnořovat do hlavního podřízeného datového listu, a to až do osmi úrovní.

Zobrazení podřízeného datového listu

 • Chcete-li otevřít podřízený datový list, klikněte na znaménko plus vedle hodnoty, pro kterou chcete záznamy zobrazit.

 • Pokud chcete podřízený datový list zavřít, klikněte na znaménko minus.

Tip: Chcete-li rozbalit nebo sbalit všechny podřízené datové listy v datovém listu najednou, klikněte na kartě Domů ve skupině Záznamy na položku Další. Pak vyberte možnost Vnořený datový list a klikněte na požadovanou možnost.

Můžete taky odstranit nebo skrýt vnořeného datového listu. Informace o tom, jak odebrat vnořeného datového listu naleznete v článku Odebrání vnořeného datového listu.

Tip: Chcete-li podřízený datový list skrýt, otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a potom na kartě Návrh ve skupině Zobrazit či skrýt klikněte na položku Seznam vlastností. Najděte řádek s názvem Název vnořeného datového listu, nastavte v něm hodnotu [Žádný] a potom změnu uložte.

Začátek stránky

Přidání podřízeného datového listu

 1. V zobrazení datového listu otevřete tabulku nebo dotaz, do kterých chcete přidat podřízený datový list.

 2. Na kartě Domů ve skupině Záznamy klikněte na položku Další, přejděte na položku Vnořený datový list a pak klikněte na položku Vnořený datový list.

 3. V dialogovém okně Vložit vnořený datový list vyberte kartu (Tabulky, Dotazy nebo Obojí) odpovídající typu objektu, který chcete vložit jako podřízený datový list.

 4. V seznamu Podřízená pole propojení klikněte na pole, které chcete použít jako Cizí klíč, nebo odpovídající pole, které bude pro podřízený datový list poskytovat data.

 5. V seznamu Řídicí propojovací pole klikněte na pole, které chcete používat jako Primární klíč, nebo odpovídající pole pro hlavní tabulku či dotaz, a klikněte na tlačítko OK.

  Pokud byste například chtěli vytvořit podřízený datový list pro zobrazení souvisejících objednávek pro každý záznam Zákazník v tabulce Zákazník, vybrali byste tabulku Objednávky, v seznamu Podřízená pole propojení byste vybrali položku ID zákazníka a v seznamu Řídicí propojovací pole položku ID.

  Výběr primárního pole pro podřízený datový list

  Poznámka: Hodnoty v seznamech Podřízená pole propojení a Řídicí propojovací pole vytvoří u zadaných polí Spojení s relací typu 1:N.

 6. Podřízený datový list, který jste do tabulky dotazu nebo formuláře přidali, zobrazíte kliknutím na znaménko +.

  Poznámka: Podřízené pole (cizího klíče) se nezobrazuje jako sloupec podřízeného datového listu. Když v podřízeném datovém listu přidáte nový záznam, aplikace Access automaticky vloží hodnotu primárního klíče vybrané základní tabulky.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×