Přidání přechodu k podrobnostem do grafu nebo matice Power View

Přidejte do grafu nebo matice v nástroji Power View procházení k souhrnným datům nebo procházení k podrobnostem, aby byla zobrazena vždy jen jedna úroveň. Uživatelé sestavy prochází k podrobnostem, aby zobrazili podrobnosti, nebo prochází k souhrnným datům, aby zobrazili souhrnná data. Aby bylo v matici či grafu možné procházet k podrobnostem nebo souhrnným datům, musí obsahovat hierarchii – buď hierarchii v datovém modelu nebo hierarchii vytvořenou v nástroji Power View.

Videa o přechodu k podrobnostem

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Toto video ukazuje použití hierarchie, která už je v datovém modelu doplňku.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Toto video znázorňuje vytvoření hierarchie v nástroji Power View pro procházení k podrobnostem nebo souhrnným datům.

Přidání procházení k podrobnostem nebo souhrnným datům pomocí stávající hierarchie

Tento příklad vysvětluje přidání procházení k podrobnostem nebo souhrnným datům k matici. Procházení k podrobnostem nebo souhrnným datům jde taky přidat k pruhovým, sloupcovým a výsečovým grafům.

Výhodou toho, když v datovém modelu už máte hierarchii, je to, že ji můžete používat znova a znova v mnoha listech a sestavách Power View.

 1. Vytvořte vizualizaci pomocí stávající hierarchie. Hierarchie v seznamu polí mají šipku pro rozbalení a sbalení složek hierarchie. Kliknutí na hierarchii přidá do vizualizace všechna pole složek jako tabulku.

  Hierarchie Power View v datovém modelu

 2. Převeďte tabulku na matici nebo graf. Na kartě Návrh > Přepnout vizualizaci > Matice.

 3. Pokud chcete povolit procházení k podrobnostem, matici sbalte. Na kartě Návrh > Zobrazit úrovně > Povolit rozbalení po jedné úrovni.

  Úrovně podrobností Power View

 4. Poklikejte na pole nejvyšší úrovně hierarchie. Třeba v hierarchii Sports-Disciplines-Events klikněte na sport Aquatics. Tím přejdete na následující úroveň hierarchie a zobrazí se čtyři dílčí disciplíny, které tvoří plavecké sporty: Diving, Swimming, Synchronized S. a Water polo.

  Šipky pro procházení podrobností Power View

 5. Přejděte k dalším podrobnostem kliknutím na jedno z polí. Kliknutím na Synchronized S. přejdete do úrovně Events a zobrazí se duet, solo a team.

 6. Přejděte k souhrnným datům kliknutím na šipku nahoru.

Začátek stránky

Vytvoření hierarchie v Power View a její použití k procházení k podrobnostem nebo souhrnným datům

Tento příklad vysvětluje přidání procházení k podrobnostem nebo souhrnným datům k pruhovému grafu. Procházení k podrobnostem nebo souhrnným datům jde taky přidat k maticím, sloupcovým a výsečovým grafům.

Aby bylo možné procházet k podrobnostem nebo souhrnným datům, je potřeba mít hierarchii. V předchozím příkladu jste použili stávající hierarchie. V tomto příkladu vytvoříte ad-hoc hierarchii v Power View. Hierarchie nemusí být „logická“, můžou to být jakákoli pole, u kterých chcete přecházet na nižší úroveň.

Vytvořte tabulku z polí, která bude možné sbalovat a procházet u nich k podrobnostem nebo souhrnným datům. Nápovědu k vytvoření tabulky najdete v tématu Tabulky v Power View.

Můžete ručně vytvořit stejnou hierarchii, kterou jste použili v předchozím příkladu.

V tabulce Events vyberte Sport.

Poznámka:  Pole Sport se objeví v tabulce Events dvakrát – jednou samotné a znova jako součást hierarchie SDE. Když budete chtít do tabulky přidat sport, můžete zaškrtnout kterékoliv políčko.

V tabulce Disciplines vyberte Discipline.

V tabulce Events vyberte Event.

Přidejte do tabulky pole s hodnotou. Třeba Count of Medal.

Tabulka s úrovněmi Power View

Převeďte tabulku na graf nebo matici. Na kartě Návrh > Přepnout vizualizaci > Pruhový graf > Skládaný pruhový.

V oblasti rozložení polí v Power View se ujistěte, že pole Osy jsou v požadovaném pořadí. V tomto případě Sport-Discipline-Event.

Pole s úrovněmi Osy v Power View

Poklikejte na pruh. Třeba kliknutím na Aquatics přejdete na následující úroveň hierarchie a zobrazí se čtyři soutěže, které tvoří plavecké sporty: Diving, Swimming, Synchronized S. a Water polo.

Ad hoc podrobnosti v Power View

Poklikáním na jedno z polí přejděte k dalším podrobnostem. Poklikáním na Synchronized S. přejdete do úrovně Events a zobrazí se duet, solo a team.

Na vyšší úroveň přejdete kliknutím na šipku v pravém horním rohu vizualizace.

Začátek stránky

V matici

Pokud máte matici s víc poli v řádcích či sloupcích, můžete ji nastavit, aby zobrazovala úrovně, a sbalit ji, aby zobrazovala jen nejvyšší či nejméně vnořenou úroveň. Poklikáním na hodnotu v této úrovni matici rozbalíte a zobrazíte hodnoty níže v hierarchii. Když například Power View nastavíte, aby zobrazoval úrovně, zobrazí se v hierarchii sestávající z polí Kontinent > Země/oblast > Stát/kraj > Město pouze názvy kontinentů. Když poklikáte na kontinent, například Asii, zobrazí se země/oblasti v Asii a šipka procházení zpět ke kontinentům. Když poklikáte na zemi, například Indii, zobrazí se státy/provincie v Indii a znovu také šipka procházení zpět k zemím/oblastem.

Matice nástroje Power View s šipkou procházení k podrobnostem od Státu/Provincie k Zemi/Oblasti

Začátek stránky

V pruhovém, sloupcovém a výsečovém grafu

Pruhové, sloupcové i výsečové grafy fungují stejně. Pokud má graf více polí v poli Osy, nastavili jste zobrazení úrovní a vidíte vždy pouze jednu úroveň, počínaje nejvyšší úrovní. Pokud v příkladu s kontinenty poklikáte na pruh Evropa v pruhovém grafu Kontinenty...

Sloupcový graf nástroje Power View s funkcí procházení k podrobnostem

zobrazí se pruhy pro země/oblasti Evropy a šipka procházení zpět k souhrnným datům.

Sloupcový graf nástroje Power View se zobrazenými podrobnostmi země/oblasti v Evropě

Začátek stránky

Viz taky

Hierarchie v Power View

Hierarchie v doplňku Power Pivot

Práce s maticí v Power View

Hierarchie v Power View

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Videa o nástroji Power View a doplňku Power Pivot

Kurz: Kontingenční tabulka a analýza dat pomocí datového modelu Excelu 2013

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×