Přidání ovládacího prvku textového pole do formuláře nebo sestavy

Textové pole je v Accessu standardní ovládací prvek, který se používá k zobrazení a úpravám dat ve formulářích a sestavách. V textových polích se dá zobrazit mnoho různých typů dat a dají se také používat k provádění výpočtů. Tento článek popisuje, jak textová pole vytvářet a používat, a vysvětluje také některé důležité vlastnosti textového pole.

V tomto článku

Přidání vázaného textového pole

Přidání nevázaného textového pole

Přidání počítaného textového pole

Základní informace o vlastnostech textového pole

Přidání vázaného textového pole

Vázané textové pole zobrazuje data z pole tabulky nebo dotazu. Ve formuláři můžete textové pole, které je vázané na aktualizovatelný zdroj záznamů, použít k zadávání nebo úpravám dat v poli. Změny, které v textovém poli uděláte, se projeví v tabulce, která je zdrojem záznamů.

Vázané textové pole můžete rychle vytvořit tak, že do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole z podokna Seznam polí. Access vytvoří automaticky textové pole pro pole následujících datových typů:

 • Krátký text

 • Dlouhý text

 • Číslo

 • Datum a čas

 • Měna

 • Hypertextový odkaz

 • Počítané

Poznámka: Od Accessu 2013 se datový typ Text nazývá Krátký text a datový typ Memo se nazývá Dlouhý text.

Při přetažení polí jiných datových typů se vytvoří jiné typy ovládacích prvků. Pokud třeba přetáhnete z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy pole typu Ano/ne, vytvoří Access zaškrtávací políčko. Pokud do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole typu Objekt OLE, vytvoří Access rámeček vázaného objektu. Pokud do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole typu Příloha, vytvoří Access ovládací prvek Příloha.

Přidání vázaného textového pole do formuláře nebo sestavy přetažením pole z podokna Seznam polí

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení – pravým tlačítkem klikněte na formulář nebo sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na požadované zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Přidat existující pole Obrázek tlačítka .

 3. V podokně Seznam polí rozbalte tabulku obsahující pole, které má být svázané s textovým polem.

 4. Přetáhněte toto pole z podokna Seznam polí do sestavy nebo formuláře.

  Další informace o tom, jak pracovat s podoknem Seznam polí, najdete v článku Přidání pole do formuláře nebo sestavy.

Vázané textové pole můžete do formuláře nebo sestavy přidat také tak, že nejdřív přidáte nevázané textové pole a potom u něho nastavíte vlastnost Zdroj ovládacího prvku na pole, se kterým ho chcete svázat.

Přidání nevázaného textového pole

Nevázané textové pole není spojené s polem tabulky nebo dotazu. Nevázané textové pole se dá použít k zobrazení výsledků výpočtu nebo k zadání dat, která nemají být uložená přímo v tabulce. Nejsnadněji přidáte nevázané textové pole v návrhovém zobrazení.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení – pravým tlačítkem klikněte na formulář nebo sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Textové pole.

 3. Umístěte ukazatel myši ve formuláři nebo sestavě tam, kde má textové pole být, a kliknutím textové pole vložte.

  Poznámka: Access umístí vlevo od textového pole také popisek, nechte proto vlevo od ukazatele myši dostatečné místo pro popisek. Popisek i textové pole můžete později přemístit. Popisek můžete také odstranit – stačí na něj kliknout a stisknout klávesu Delete.

Nevázané textové pole můžete vytvořit také tak, že nejdřív vytvoříte vázané textové pole přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy a potom u takto vytvořeného vázaného textového pole odstraníte hodnotu vlastnosti Zdroj ovládacího prvku. Pokud to uděláte v návrhovém zobrazení, zobrazí se v textovém poli místo názvu pole text „Nevázaný“. V zobrazení rozložení se v textovém poli přestanou zobrazovat data – bude prázdné.

Přidání počítaného textového pole

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení – pravým tlačítkem klikněte na formulář nebo sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Textové pole.

 3. Umístěte ukazatel myši ve formuláři nebo sestavě tam, kde má textové pole být, a kliknutím textové pole vložte.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Umístěte do textového pole kurzor a zadejte výraz, který bude počítat například součet.

  Vyberte textové pole, stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností a zadejte výraz do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku. Pokud chcete k vytvoření výrazu použít Tvůrce výrazů, klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku.

 5. Uložte formulář nebo sestavu a přepněte do Formulářového zobrazení nebo do Zobrazení sestavy, abyste zkontrolovali výsledky.

Další informace o vytváření výrazů najdete v článku Tvorba výrazu.

POZNÁMKY:

 • Pokud potřebujete k zadání výrazu do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku víc místa, stiskněte Shift+F2 a otevřete tak dialogové okno Zoom.

 • Pokud je zdrojem záznamů pro formulář nebo sestavu dotaz, můžete umístit výraz do dotazu, místo abyste ho dávali do počítaného ovládacího prvku. Může se tak zlepšit výkon, a pokud chcete počítat souhrny pro skupiny záznamů, je snadnější použít název počítaného pole v agregační funkci.

Základní informace o vlastnostech textového pole

Bez ohledu na to, jak textové pole vytvoříte, musíte nastavit některé vlastnosti, aby textové pole fungovalo a vypadalo požadovaným způsobem. Následující seznam obsahuje několik důležitých a běžně používaných vlastností textového pole:

 • Název:    Textovému poli byste měli dát krátký výstižný název, abyste snadno poznali, jaká data obsahuje. Usnadní vám to odkazování na toto textové pole ve výrazech použitých v jiných textových polích. Někteří vývojáři databází jsou zvyklí dávat před názvy textových polí předponu, například txt, aby snadno rozeznali textová pole od jiných typů ovládacích prvků – třeba txtJméno nebo txtAdresa.

  Když vytvoříte vázané textové pole přetažením pole z podokna Seznam polí, použije Access název pole jako název textového pole. To většinou vyhovuje, ale pokud budete chtít upravit vlastnost Zdroj ovládacího prvku a vytvořit výraz, je vhodné nejdřív změnit název textového pole tak, aby se lišil od názvu pole. Access jinak nemusí být schopen zjistit, jestli odkazujete na textové pole nebo na pole tabulky. Předpokládejme například, že máte sestavu obsahující textové pole s názvem First Name (Jméno), které je vázané na pole tabulky nazvané také First Name. Pokud chcete oříznout mezery na začátku a na konci hodnoty v poli First Name, můžete u textového pole nastavit vlastnost Zdroj ovládacího prvku na tento výraz:

  =Trim([First Name])

  Výsledkem ale bude, že se v textovém poli zobrazí #CHYBA, protože Access nemůže určit, jestli výraz odkazuje na pole nebo na textové pole. Tento problém můžete vyřešit tím, že textová pole přejmenujete, aby měla jedinečné názvy.

 • Zdroj ovládacího prvku:    Tato vlastnost určuje, jestli je textové pole vázané, nevázané nebo počítané.

  • Pokud je hodnotou vlastnosti Zdroj ovládacího prvku název pole tabulky, je textové pole vázané na toto pole.

  • Pokud je vlastnost Zdroj ovládacího prvku prázdná, je textové pole nevázané.

  • Pokud je hodnotou vlastnosti Zdroj ovládacího prvku výraz, je textové pole počítané.

 • Formát textu:    Pokud je textové pole vázané na pole typu Dlouhý text, můžete vlastnost Formát textu nastavit na RTF. To umožní používat u textu obsaženého v textovém poli různé styly formátování. U jednoho slova můžete třeba použít tučné formátování a u jiného slova použít podtržení.

 • Možnost zvětšení:    Tato vlastnost je užitečná konkrétně u sestav pro textová pole, která jsou vázaná na pole typu Krátký text nebo Dlouhý text. Výchozí nastavení je Ne. Pokud se text do textového pole nevejde, bude při tomto nastavení oříznut. Když ale nastavíte vlastnost Možnost zvětšení na Ano, svislá velikost textového pole se automaticky upraví tak, aby sestava při náhledu nebo tisku obsahovala všechna data, která toto pole obsahuje.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×