Přidání ovládacího prvku skupinového rámečku nebo rámečku do listu

Excel pro Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ovládací prvek skupinový rámeček nebo rámeček můžete použít k seskupení souvisejících ovládacích prvků (například přepínačů, zaškrtávacích políček nebo úzce souvisejícího obsahu) do jedné vizuální jednotky.

Ovládací prvky skupinový rámeček a rámeček jsou obdélníkové objekty s nepovinnými popisky. Pomocí ovládacího prvku skupinový rámeček nebo rámeček můžete vizuálně uspořádat související položky ve formuláři. V aplikaci pro objednávky zákazníků můžete například seskupit jméno, adresu a číslo účtu zákazníka. Je také možné ve formuláři objednávky seskupit seznam dostupných položek.

Skupinový rámeček (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Skupinový rámeček

Ovládací prvek Rámeček (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Skupinový rámeček

Jaké typy ovládacích prvků chcete použít?

 1. Zkontrolujte, že je k dispozici karta Vývojář.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

  2. V části Přizpůsobit pás karet klikněte v rozevíracím seznamu Hlavní karty.

  3. Zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na OK.

  4. Ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář klikněte na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Vložit a potom v části ovládací Prvky formuláře klikněte na Skupinový rámeček Obrázek tlačítka .

  skupina ovládacích prvků

 3. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj skupinového rámečku.

 4. Umístěte související ovládací prvky uvnitř ohraničení Skupinového rámečku.

  Například:

  1. Zaškrtávací políčka, například seznam souvisejících produktů pro nákup.

  2. Popisky a textová pole, například informace o jménu a adrese.

  3. Přepínače, které označují vytvoření sady vzájemně se vylučujících voleb, jako například Malý, Střední nebo Velký.

 5. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 1. Zkontrolujte, že je k dispozici karta Vývojář.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

  2. V části Přizpůsobit pás karet klikněte v rozevíracím seznamu Hlavní karty.

  3. Zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na OK.

  4. Ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář klikněte na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Vložit a potom v části ovládací Prvky ActiveX klikněte na Další ovládací prvky Obrázek tlačítka .

  skupina ovládacích prvků

 3. V dialogovém okně Další ovládací prvky vyberte možnost Microsoft Forms 2.0 Frame ze seznamu dostupných ovládacích prvků v počítači.

 4. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh ovládacího prvku rámečku.

 5. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku na kartu Vývojář, klikněte na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Podrobné informace o jednotlivých vlastností vyberte vlastnost a potom stiskněte klávesu F1 slouží k zobrazení tématu nápovědy Visual Basic. Také můžete zadat název vlastnosti Visual Basic Help vyhledávací pole.

  Tato tabulka shrnuje podle funkčních kategorií vlastnosti dostupné.

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Text:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Popisný text prvku, který jej identifikuje nebo popisuje

Caption (formulář)

Velikost a umístění:

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Barvu okraje

BorderColor (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled okraje (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo textura)

SpecialEffect (formulář)

Obrázek:

Rastrový obrázek zobrazený v ovládacím prvku

Picture (formulář)

Umístění obrázku pozadí (vlevo nahoře, vpravo nahoře, na střed atd.)

PictureAlignment (formulář)

Jak zobrazit obrázek pozadí v ovládacím prvku (oříznou, roztáhnout, přiblížit nebo oddálit).

PictureSizeMode (formulář)

Zda chcete vedle sebe uspořádat více kopií obrázku v ovládacím prvku.

PictureTiling (formulář)

Klávesnice a myš:

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Specifické pro rámeček:

Typ použitého okraje, buď jednoduchá čára nebo žádný

BorderStyle (formulář)

Zda má ovládací prvek svislé posuvníky, vodorovné posuvníky či obojí.

ScrollBars (formulář)

Akci, která bude provedena, když uživatel odejde z posledního ovládacího prvku v rámečku nebo na stránce (všechny formuláře nebo aktuální formulář).

Cycle (formulář)

Zda posuvníky zůstávají zobrazeny, pokud nejsou nutné.

KeepScrollBarsVisible (formulář)

Výška nebo šířka (v bodech) celkové oblasti, kterou lze zobrazit pomocí posuvníků.

ScrollHeight, ScrollWidth (formulář)

Vzdálenost (v bodech) levého nebo horního okraje logického formuláře od levého nebo horního okraje rámečku.

ScrollLeft, ScrollTop (formulář)

Jak se změní velikost obrázku v rámečku.

Zoom (formulář)

Poznámky: 

 • Pokud budete ovládací prvek rámeček používat často, přidejte jej na list Uložené ovládací prvky a pak tento list uložte pro opakované použití. Když budete příště tento ovládací prvek potřebovat, otevřete tento list a zkopírujte ovládací prvek rámeček do listu, který upravujete.

 • Všechny přepínače v rámečku se ve výchozím nastavení vzájemně vylučují.

 • V rámečku lze použít také přepínací tlačítko za účelem výběru jedné nebo více položek ze související skupiny. Můžete například vytvořit formulář objednávky obsahující seznam dostupných položek s přepínacím tlačítkem před každou položkou.

Jaké typy ovládacích prvků chcete použít?

 1. Zkontrolujte, že je k dispozici karta Vývojář.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vložit a pak ve skupinovém rámečku Ovládací prvky formuláře klikněte na položku Skupinový rámeček Obrázek tlačítka .

  skupina ovládacích prvků

 3. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj skupinového rámečku.

 4. Umístěte související ovládací prvky uvnitř ohraničení Skupinového rámečku.

  Například:

  1. Zaškrtávací políčka, například seznam souvisejících produktů pro nákup.

  2. Popisky a textová pole, například informace o jménu a adrese.

  3. Přepínače, které označují vytvoření sady vzájemně se vylučujících voleb, jako například Malý, Střední nebo Velký.

 5. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vložit a pak v části Ovládací prvky ActiveX klepněte na tlačítko Další ovládací prvky Obrázek tlačítka .

  skupina ovládacích prvků

 3. V dialogovém okně Další ovládací prvky vyberte možnost Microsoft Forms 2.0 Frame ze seznamu dostupných ovládacích prvků v počítači.

 4. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh ovládacího prvku rámečku.

 5. Pokud chcete upravit ovládací prvek ActiveX, ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 6. Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Podrobné informace o jednotlivých vlastností vyberte vlastnost a potom stiskněte klávesu F1 slouží k zobrazení tématu nápovědy Visual Basic. Také můžete zadat název vlastnosti Visual Basic Help vyhledávací pole.

  Tato tabulka shrnuje podle funkčních kategorií vlastnosti dostupné.

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Text:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Popisný text prvku, který jej identifikuje nebo popisuje

Caption (formulář)

Velikost a umístění:

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Barvu okraje

BorderColor (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled okraje (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo textura)

SpecialEffect (formulář)

Obrázek:

Rastrový obrázek zobrazený v ovládacím prvku

Picture (formulář)

Umístění obrázku pozadí (vlevo nahoře, vpravo nahoře, na střed atd.)

PictureAlignment (formulář)

Jak zobrazit obrázek pozadí v ovládacím prvku (oříznou, roztáhnout, přiblížit nebo oddálit).

PictureSizeMode (formulář)

Zda chcete vedle sebe uspořádat více kopií obrázku v ovládacím prvku.

PictureTiling (formulář)

Klávesnice a myš:

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Specifické pro rámeček:

Typ použitého okraje, buď jednoduchá čára nebo žádný

BorderStyle (formulář)

Zda má ovládací prvek svislé posuvníky, vodorovné posuvníky či obojí.

ScrollBars (formulář)

Akci, která bude provedena, když uživatel odejde z posledního ovládacího prvku v rámečku nebo na stránce (všechny formuláře nebo aktuální formulář).

Cycle (formulář)

Zda posuvníky zůstávají zobrazeny, pokud nejsou nutné.

KeepScrollBarsVisible (formulář)

Výška nebo šířka (v bodech) celkové oblasti, kterou lze zobrazit pomocí posuvníků.

ScrollHeight, ScrollWidth (formulář)

Vzdálenost (v bodech) levého nebo horního okraje logického formuláře od levého nebo horního okraje rámečku.

ScrollLeft, ScrollTop (formulář)

Jak se změní velikost obrázku v rámečku.

Zoom (formulář)

Poznámky: 

 • Pokud budete ovládací prvek rámeček používat často, přidejte jej na list Uložené ovládací prvky a pak tento list uložte pro opakované použití. Když budete příště tento ovládací prvek potřebovat, otevřete tento list a zkopírujte ovládací prvek rámeček do listu, který upravujete.

 • Všechny přepínače v rámečku se ve výchozím nastavení vzájemně vylučují.

 • V rámečku lze použít také přepínací tlačítko za účelem výběru jedné nebo více položek ze související skupiny. Můžete například vytvořit formulář objednávky obsahující seznam dostupných položek s přepínacím tlačítkem před každou položkou.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×