Přidání odrážek nebo čísel do textu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Seznam s odrážkami nebo číslovaném seznamu můžete použít k uspořádání textu nebo postupných kroků procesu zobrazit v prezentaci PowerPoint.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Normální.

  Zobrazit pás karet s normálním zvýrazněným
 2. Na levé straně okna PowerPointu klikněte na miniaturu snímku, který chcete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný text.

  Levé miniatur galerie s vybraným snímkem.
 3. Na snímku vyberte řádky textu v zástupném textu nebo tabulce, k němuž chcete přidat odrážky nebo číslování.

 4. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na Obrázek tlačítka Odrážky odrážkynebo číslování Obrázek tlačítka .  

  Vybraný text novými použité odrážky

  Poznámky: 

Změna barvy a stylu odrážek a chápete omezení

Můžete změnit barvu, styl nebo velikost odrážek nebo číslování v prezentaci PowerPoint a můžete změnit číslo, kterého chcete začít od.

 1. Chcete-li změnit jednu odrážku nebo číslo, umístěte kurzor na začátek řádku, který chcete změnit. Pokud chcete změnit více odrážek nebo čísel, vyberte text u všech odrážek nebo čísel, které chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Domů, klikněte na šipku vedle tlačítka odrážky a tlačítko číslování a potom klikněte na tlačítko Odrážky a číslování.

  Tlačítka Odrážky a číslování

  Tip: Pokud chcete rychle změnit styl seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu, klikněte jednoduše v seznamu, který se zobrazí po kliknutí na šipku vedle tlačítka Odrážky nebo Číslování, na styl, který chcete změnit.

 3. V dialogovém okně Odrážky a číslování na kartě seznam s odrážkami nebo Číslovaný kartu (podle toho, jaký druh seznamu pracujete s), vyberte styl změny, které chcete udělat, jako například:

  • Odrážky nebo styl číslování

  • Barva

  • Velikost (Pokud chcete změnit velikost odrážky nebo čísla, aby je určitou velikost vzhledem k textu, klikněte na velikosta zadejte procento)

  • Počáteční číslo (na kartě číslování zadejte požadované číslo v poli začít od )

  • Obrázek (Pokud chcete použít obrázek jako odrážky, na kartě odrážky , klikněte na Obrázeka vyhledejte obrázek)

  • Symboly (Pokud chcete dočasně přidat znak ze seznamu symbol na kartě odrážky na kartě odrážky , klikněte na Přizpůsobit, klikněte na symbol a klikněte na OK. Symbol můžete použít ke snímkům ze seznamu styl)

  • Obrázky SmartArt (Pokud chcete převést existující seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam na obrázek SmartArt, klikněte na Domů > převést na obrázek SmartArt)

  Tipy: 

  • Pokud chcete změnit formát pouze jedné nebo některé odrážky nebo styly čísel v seznamu, například barvu nebo velikost, umístěte kurzor na začátek řádku, který chcete změnit před otevřením okna Odrážky a číslování . Změny, které uděláte, se projeví pouze u vybraných řádků.

  • Chcete-li upravit zarovnání položek v seznamu, najdete v článku jak větší nebo menší mezery mezi odrážkou nebo číslem a textem v řádku? v tomto článku.

Aplikování vlastních stylů na více snímků

Nejlepší způsob, jak použít vlastní styly seznamů u všech snímků v prezentaci, je změnit předlohu snímků. Všechny vlastní nastavení seznamu, které uděláte v předloze snímků se uloží a použít u všech snímků. Můžete také upravit nebo vytvořit rozložení snímků, která zahrnují vaše přizpůsobené styly seznamů, a ta pak přidat do své prezentace, kde budete chtít své styly seznamů použít.

Seznam omezení PowerPoint

Existuje několik věcí, které se nedá dosáhnout pomocí seznamů v PowerPoint, můžete to udělat v jiných programech Office, například Word. Například PowerPoint podporuje:

 • Decimal číslované seznamy (1.1 1.2 a tak dál).

 • Definování nové formáty čísel (musíte si vybrat z výchozí sadu stylů nabízených v poli Odrážky a číslování na kartě číslování ).

 • Použití tučného formátování, kurzívy nebo podtržení pro odrážky nebo čísla (jakékoliv formátování se použije na celý vybraný řádek nebo seznam)

 • Vnořené seznamy (stisknutím klávesy Tab nebo klikněte na Zvýšit úroveň seznamu Tlačítko pro zvětšení odsazení k vytvoření stejného účinku, ale nové odsazené odrážky nebo styl číslování není nastavil automaticky PowerPoint ).

Časté otázky

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Zkontrolujte, že umísťujete odrážek nebo číslování v textovém poli a ne v poli název . Do textového pole dostanete odrážky nebo čísla pokaždé, když stisknete Enter. Když stisknete Ctrl + Enter, získáte další řádky bez odrážky (dobré podrobnosti nebo poznámky na seznam s odrážkami nebo číslovaný řádek).

Obrázek prázdným názvem pole a prázdná textová pole zobrazíte, kde bude fungovat odrážky.

Do pole název text se očekává jeden řádek záhlaví nebo názvu. Můžete použít číslování nebo odrážek, ale zpracuje všechny řádky textu jako jeden řádek, výsledkem jednu odrážku nebo číslo.

Zastavit vytváření odrážek nebo číslování a vraťte se do textu, klikněte na Obrázek tlačítka Odrážky odrážkynebo číslování Obrázek tlačítka znovu na tuto možnost vypnete.  

Můžete také stisknout Enter a stiskněte klávesu Backspace Chcete-li vymazat odrážek nebo číslování. Potom můžete začít přidávat textu nebo stiskněte Enter Chcete-li přidat další prázdné řádky.

Pokud chcete vytvořit odsazený (podřízený) seznam v seznamu, umístěte kurzor na začátek řádku, který chcete odsadit a na kartě Domů ve skupině Odstavec na Zvýšit úroveň seznamu .

Tlačítka snížit úroveň seznamu a zvýšit úroveň seznamu

1. Snížit úroveň seznamu (odsazení)

2. Zvýšit úroveň seznamu (odsazení)

Přesunout text zpět na méně odsazené úrovně v seznamu, umístěte kurzor na začátek řádku a potom na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na Snížit úroveň seznamu.

Chcete-li větší nebo menší mezery mezi odrážkou nebo číslem a textem v řádku, umístěte kurzor na začátek řádku textu. Chcete-li zobrazit pravítko, na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit klikněte na políčko Pravítko . Na pravítku (jak ukazuje následující obrázek), klepněte na položku předsazení a tažením změnit mezery mezi odrážkou nebo číslem a příslušný text.

Existují tři různé značky, které se zobrazí na pravítku označíte odsazení definované pro textové pole.

Značky odsazení

1. odsazení prvního řádku – označuje umístění skutečný odrážky nebo čísla. Pokud není odstavec s odrážkami označuje pozici prvního řádku textu.

2. odsazení zleva – upraví první řádek a značky odsazení předsazení a udržuje relativní vzdálenost mezi nimi.

3. Předsazení prvního řádku – označuje umístění skutečné řádků textu. Pokud není odstavec s odrážkami označuje umístění druhém řádku (a dalších řádcích) text.

Změna výchozích odrážek ve PowerPoint na počítači Windows takto:

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Předloha snímků.

  Ukazuje tlačítko Předloha snímků na pásu karet v PowerPointu.

 2. Vyberte položku Předloha snímků (první, větší snímku v panelu miniatur).

  Předlohu snímků, vybraná Miniatura panelech
 3. Klikněte na kartu Domů.

 4. Vyberte jednu nebo více řádků s odrážkami ve vzorcích.

 5. Klikněte na šipku dolů u tlačítka odrážky a vyberte styl, který chcete použít pro výchozí.

  Nastavení výchozí odrážky pro všechny úrovně
 6. Opakujte, pokud máte jiné odrážky na různé řádky.

 7. Po dokončení aktualizace styly odrážek, klikněte na kartě Předloha snímků a potom klikněte na Zavřít předlohu.

Po vložení snímku nebo v textovém poli odrážky, budou obsahovat nové výchozí hodnoty odrážku.

Další informace o práci s předlohami najdete v článku Změna předlohy snímků.

Pomocí odrážek nebo číslování v prezentaci Microsoft PowerPoint 2010 k uvedení bloků textu nebo postupných kroků procesu.

 1. Na kartě zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací . Klikněte na Normální.

  Zobrazit pás karet s vybraným tlačítkem normální
 2. Na levé straně okna aplikace PowerPoint v podokně, které obsahuje Osnova a snímky karty klikněte na kartu snímky a klikněte na miniaturu snímku, který chcete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný text. Podokno obsahující karty Osnova a Snímky

 3. Na snímku vyberte řádky textu v zástupném textu nebo tabulce, k němuž chcete přidat odrážky nebo číslování.

  Vybraný text a zvýrazněným tlačítkem odrážky
 4. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na Obrázek tlačítka Odrážky odrážkynebo číslování Obrázek tlačítka .  

  Poznámky: 

Pomocí odrážek nebo číslování můžete v prezentaci Microsoft Office PowerPoint 2007 uvádět velké množství textu nebo postupných kroků procesu.

 1. Na kartě zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací . Klikněte na Normální.

  Zobrazit pás karet s normálním zapisovat
 2. V podokně, které obsahuje karty Osnova a snímky klikněte na miniaturu snímku.

  Levé miniatur galerie s vybraným snímkem.
 3. Na snímku vyberte řádky textu v zástupném textu nebo tabulce, k němuž chcete přidat odrážky nebo číslování.

  Text vybraný se zvýrazněným tlačítkem odrážky
 4. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na položku Odrážky nebo Číslování.

  Poznámka: Zvětšit nebo zmenšit odsazení a změnit mezery mezi odrážkou nebo číslem a textem, najdete v části jak větší nebo menší mezery mezi odrážkou nebo číslem a textem v řádku? v tomto článku.

Formátování textu jako seznam

 1. Přechod na snímek, který chcete formátovat seznamu.

 2. Na snímku vyberte řádky textu v zástupném textu nebo tabulce, k němuž chcete přidat odrážky nebo číslování.

 3. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na Obrázek tlačítka Odrážky odrážkynebo číslování Obrázek tlačítka .  

  Vybraný text novými použité odrážky

  Poznámka: Chcete-li změnit všechny řádky textu, můžete vybrat osnovu zástupný text nebo text, který obsahuje text, a potom přidejte odrážky nebo číslování.

  Výchozí odrážky nebo styl číslování ihned použije na vybraný text. Galerie pro seznamu možnosti formátování, klikněte na malou šipku dolů na odrážky nebo číslování tlačítko:

  Galerie stylů seznam s odrážkami

  Obrázek 1: Seznam s odrážkami: galerii stylů

  Galerie styly číslovaných seznamů v PowerPointu Online

  Obrázek 2: Číslovaný seznam: galerii stylů

 4. Pokud chcete změnit úroveň odsazení v seznamu, vyberte seznam a pak na kartě Domů pásu karet panelu nástrojů, klikněte na Zvětšit odsazení Tlačítko pro zvětšení odsazení nebo Zmenšit odsazení Tlačítko pro zmenšení odsazení .

Výběr textu

Chcete-li vybrat slovo: bodu na slovo a poklikejte na něj myší.

Pokud chcete vybrat odstavec: bodu na slovo v odstavci a třikrát klepněte.

Viz taky

Zkontrolujte slova zobrazovat jednořádkové najednou v aplikaci PowerPoint

Použít nebo změnit rozložení snímku

Co je předloha snímků?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×