Přidání obrazců

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Do svých dokumentů, e-mailů, prezentací a tabulek můžete přidávat obrazce, jako jsou obdélníky, kružnice a šipky. Obrazec přidáte takto: klikněte na Vložení, Obrazce, vyberte obrazec a kliknutím a tažením ho vytvořte.

Po přidání jednoho nebo více obrazců můžete přidat text, odrážky a číslování na ně a můžete změnit jejich výplně, obrysu a další efekty na kartě Formát.

Tip: Přidáním obrazců do grafu nebo horní části Obrázek SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek. Další informace o použití grafů nebo Obrázky SmartArt v dokumentech, najdete v článku Kdy mám použít obrázek SmartArt a kdy mám používat grafu?

Přidání obrazce v Excelu, Outlooku, Wordu nebo PowerPointu

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Vložení tlačítko obrazce v aplikaci Excel    Vložení tlačítko obrazce

 2. Klikněte na obrazec, klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a přetažením umístěte.

  Kreslení obrazce

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

K provedení těchto kroků se budete muset otevřete nebo vytvořte sestavu. Aby je dostala, na kartě Sestava, klikněte na seznam nedávné k otevření stávající sestavy nebo klikněte na Další sestavy vyberte sestavu ze seznamu v dialogovém okně sestavy nebo vytvořte novou zprávu.

 1. V otevřené zprávě, na kartě Návrh klikněte na obrazce.

  Vložení tlačítko obrazce
 2. Klikněte na obrazec, klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a přetažením umístěte.

  Kreslení obrazce

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na Přidat nebo Upravit Text nebo jednoduše začněte psát.

  Poznámka: Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

 2. Formátování a zarovnání textu, klikněte na kartu Domů a pak zvolte možnosti ze skupiny písmo, odstavce nebo Zarovnání, podle programu, který používáte a jaké druhy formátování, který chcete použít. (Možnosti formátování textu omezený v aplikaci Project.)

Poznámka: Tyto příkazy nejsou dostupné v aplikaci Project.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte při jejich výběru stisknutou klávesu CTRL.

 2. Na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazec Obrázek tlačítka obrazce , přejděte na příkaz Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový obrazec.

Pokud potřebujete přidat k témuž obrazci opakovaně, můžete to rychle udělat pomocí Zamknout režim kreslení.

Poznámka: Namísto přidávání jednotlivé obrazce, které chcete vytvořit výkres, můžete zvolit obrázek SmartArt. V Obrázek SmartArt uspořádání obrazců a velikosti písma v těchto obrazců se automaticky aktualizuje při přidání nebo odebrání tvarů a úprava textu.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Vložení tlačítko obrazce v aplikaci Excel

  Vložení tlačítko obrazce

 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec, který chcete přidat, a potom na příkaz Zamknout režim kreslení.

  Zamknout režim kreslení
 3. Klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a přetažením umístěte.

 4. Opakujte krok 3 přidejte obrazec kolikrát chcete.

  Tip:  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech obrazců, které budete potřebovat, stiskněte klávesu Esc vypnout Zamknout režim kreslení.

Poznámka: Tato funkce není dostupná v aplikaci Project.

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Vyberte na kartě Domů na karet a potom ve skupině Odstavec, vyberte odrážky nebo číslování.

  Tlačítka Odrážky a Číslování na kartě Domů

  Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Odrážky nebo Číslování zobrazíte různé styly odrážek a formáty číslování.

Rychlé styly umožňují použít styl na obrazec jedním kliknutím. Tyto styly naleznete v galerii Rychlé styly. Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento styl ovlivní příslušný obrazec.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Formát a ve skupině Styly obrazců vyberte požadovaný rychlý styl, který chcete použít.

  Skupina styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit víc rychlých stylů, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Zjistěte, jak změnit barvu výplně, barvy ohraničení nebo barvu textu, najdete v článku Změna barev v textovém poli nebo obrazci.

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte klávesu CTRL, vyberte obrazce a stiskněte klávesu DELETE.

Po přidání obrazce do dokumentu, můžete ho upravit tak, že přidání spojovací čáry, změňte styl přidání zrcadlového obrazu, změna barvy a použitím spoustu dalších efektů, například stínů, záře a 3D.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Tlačítko obrazce na kartě Vložení
 2. Klikněte na obrazec, klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a přetažením umístěte.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na Přidat Text nebo Upravit Text, nebo jednoduše klikněte na uvnitř obrazce a začněte psát.

  Poznámka: Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

 2. Formátování a zarovnání textu, klikněte na kartu Domů a pak zvolte požadované dostupné možnosti formátování. Můžete třeba změnit barvu písma, styly, velikost, změnit zarovnání nebo odsazení, změnit orientaci textu pojmenování několik.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte stisknutou klávesu PŘÍKAZ klikněte na tlačítko obrazce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Úprava obrazce , přejděte na příkaz Změnit obrazec a klikněte na nové, který chcete použít.

 1. Vyberte obrazec, který chcete zkopírovat.

 2. Stiskněte klávesy ALT a přetáhněte obrazec libovolném místě, kam chcete. Uvolněte tlačítko myši a vytvoření kopie obrazce. Můžete přetáhnout a uvolnění obrazce jako opakovaně pokoušeli podle potřeby.

Poznámka: Přidání seznamů není k dispozici v Excel 2016 pro Mac.

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle odrážky nebo číslování.

  Je zobrazena karta Domů s galerií odrážek.
 3. Pokaždé, když chcete novou odrážku nebo číslo nebo dvojím stisknutím klávesy Enter seznam ukončit, stiskněte klávesu Enter.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce a v galerii stylů klikněte na požadovaný styl.

  Možnosti ve skupině styly obrazců

  Chcete-li zobrazit více stylů, klikněte na More Down Arrow pod galerii stylů.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce a klikněte na Ikona Výplň obrazce (ikonaVýplň obrazce ).

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  1. Pokud chcete použít jinou barvu výplně, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

  2. Pokud chcete barvu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez výplně.

  3. Pokud chcete použít barvu výplně, která není dostupná v paletách Barvy motivu a Standardní barvy, klikněte na Další barvy výplně. V dialogovém okně Barvy použijte dostupné možnosti pro výběr barvy a potom klikněte na OK.

  4. Pokud chcete vyplnit obrazec obrázkem, klikněte na Obrázek. V dialogovém okně Vložit obrázek klikněte na požadovaný obrázek a pak klikněte na Vložit.

  5. Pokud chcete u vybrané barvy výplně použít efekt přechodu, klikněte na Přechod a potom klikněte na požadovaný styl přechodu.

   Pokud chcete další styly přechodů, klikněte na Další přechody a potom v podokně Formát oblasti grafu v části Výplň klikněte na požadované možnosti přechodu.

  6. Pokud chcete použít texturovou výplň, klikněte na Textura a pak klikněte na požadovanou texturu.

 1. Klikněte na obrazec a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců, přejděte na kategorii efektu a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Možnosti nabídky Efekty obrazců

 1. Na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Podokno formát.

  Formát bar button

 2. V podokně Formát obrazce klikněte na kartu Výplň & řádku a potom klikněte na Výplň nebo Čára.

 3. Přetáhněte posuvník Průhlednost dosáhnout požadovaný efekt.

  Podokno Formát obrazce

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit a stiskněte klávesu Delete. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte stisknutou klávesu příkaz klikněte na obrazce, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu Delete.

Word for Mac 2011

 1. Na kartě Domů klikněte v části Vložit na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na požadovaný obrazec.

  Word Home tab, Insert group

 2. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

PowerPoint for Mac 2011

 1. Na kartě Domů klikněte v části Vložit na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na požadovaný obrazec.

  Karta Domů, skupina Vložit

 2. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Excel for Mac 2011

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na zobrazení nebo skrytí prohlížeče médií   Media Browser button .

 2. Klikněte na obrazce   Karta Obrazce a potom v místní nabídce klikněte na Všechny obrazce.

 3. Klikněte na obrazec, který chcete přidat.

 4. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete převést na jiný obrazec.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Upravit text SmartArtu na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na obrazec, který se má použít.

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Word for Mac 2011

Můžete přidat řádek spojnice mezi dvěma obrazci zobrazíte jejich vztah do jiné, třeba při vytváření vývojového diagramu nebo organizační diagram.

 1. Na kartě Domů v části Vložit klikněte na Obrazec, přejděte na Čáry a spojnice a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Word Home tab, Insert group

 2. Podržte tlačítko myši a nakreslete čáru tak, aby spojila jeden obrazec s druhým.

  Tip: Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 3. K seskupení řádků a obrazec tak, že jsou zpracovány jako jeden objekt, podržte klávesu SHIFT, klikněte na spojnici a každý obrazec, který je připojen k, na kartě Formát pod položkou Uspořádat klikněte na skupiny   Group button a potom klikněte na Skupina.

PowerPoint for Mac 2011

Můžete přidat řádek spojnice mezi dvěma obrazci zobrazíte jejich vztah do jiné, třeba při vytváření vývojového diagramu nebo organizační diagram.

 1. Na kartě Domů v části Vložit klikněte na Obrazec, přejděte na Čáry a spojnice a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Karta Domů, skupina Vložit

 2. Podržte tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši nad první obrazec, až se úchyty pro změnu velikosti zobrazí červeně. Potom táhněte myší od jednoho z těchto červených úchytů k jednomu z červených úchytů pro změnu velikosti na druhém obrazci.

  Tip: Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 3. K seskupení řádků a obrazec tak, že jsou zpracovány jako jeden objekt, podržte klávesu SHIFT, klikněte na spojnici a každý obrazec, který je připojen k, na kartě Formát pod položkou Uspořádat klikněte na skupiny   Group button a potom klikněte na Skupina.

Excel for Mac 2011

Můžete přidat řádek spojnice mezi dvěma obrazci zobrazíte jejich vztah do jiné, třeba při vytváření vývojového diagramu nebo organizační diagram.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na zobrazení nebo skrytí prohlížeče médií   Media Browser button .

 2. Klikněte na obrazce   Karta Obrazce a potom v místní nabídce klikněte na čar, spojovacích čar.

 3. Klikněte na požadovaný styl čáry.

 4. Podržte tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši nad první obrazec, až se úchyty pro změnu velikosti zobrazí červeně. Potom táhněte myší od jednoho z těchto červených úchytů k jednomu z červených úchytů pro změnu velikosti na druhém obrazci.

  Tip: Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 5. K seskupení řádků a obrazec tak, že jsou zpracovány jako jeden objekt, podržte klávesu SHIFT, klikněte na spojnici a každý obrazec, který je připojen k, na kartě Formát pod položkou Uspořádat klikněte na skupiny   Group button a potom klikněte na Skupina.

Word pro Mac 2011 a Excelu for Mac 2011

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom na kartu Format (Formát).

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na požadovaný styl.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit více stylů, najeďte myší na styl a potom klikněte na More Down Arrow .

PowerPoint for Mac 2011

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů v části Formát klikněte na Rychlé styly a potom klikněte na požadovaný styl.

  Karta Domů v PowerPointu, skupina Formát

Word pro Mac 2011 a Excelu for Mac 2011

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců klikněte na Efekty, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

PowerPoint for Mac 2011

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů v části Formát klikněte na Rychlé styly, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Domů v PowerPointu, skupina Formát

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Barva obrazce se zesvětlí.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Poznámka: Pokud přesunete posuvník úplně doprava, obrazec bude celý průhledný a bude vypadat, jako kdyby neměl žádnou barvu.

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit a stiskněte klávesu Delete. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte stisknutou klávesu příkaz klikněte na obrazce, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu Delete.

Obrazce, například polí, kruhy a šipky, můžete přidat do sešitů a prezentací. (Word Online, které nejsou podporovány obrazců.) Informace o přidávání obrazců na pásu karet vyberte Vložit výběr obrazců a klikněte na obrazec.

Po přidání obrazce můžete přesunout na jiné místo a změna velikosti. Přidání textu, odrážek nebo číslování; a můžete změnit barvu výplně nebo obrysu.

 1. Na kartě Vložení vyberte obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce v Office Online
 2. Vyberte obrazec, který chcete z Galerie rozevíracího seznamu.

  Výchozích rozměrů obrazce se okamžitě vloží uprostřed se zobrazí stránka.

 3. Úchyt pro změnu velikosti na obvod obrazec a přetáhněte směrem dovnitř nebo ven můžete změnit velikost obrazce.

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 4. Přesunutí obrazce, přesuňte ukazatel myši ji ukazatel myši změní na čtyřsměrnou šipku. Potom klikněte na a přetažením přesunout obrazce požadované místo.

  Při vybrané obrazce v dokumentu, na pásu karet panelu nástrojů obrázku se objeví karta obrazce. Obsahuje tlačítka pro věci, které můžete dělat s obrazci třeba přidávat barvu výplně nebo obrysu nebo vybereme obrazec předdefinovaný styl.

  Poznámka: Pokud jste ještě zjednodušit pásu karet vypnou a zůstanou vypnuté, je název karty v kroku #4 Formát. Další informace na pásu karet zjednodušené najdete v článku Nový vzhled aplikace Office.

Vložení obrazce, nebo klikněte na existující obrazec a poté zadejte text, následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a vyberte Upravit Text.

  V Centru pro obrazce se zobrazí blikající kurzor.

 2. Zadejte text, který chcete přidat k obrazci.

 3. Formátování a zarovnání textu, vyberte kartu Domů a pak zvolte možnosti ze skupiny písmo, odstavce nebo Zarovnání.

  Možnosti písma, odstavců a zarovnání v PowerPointu Online

Rychlé styly umožňují přiřazení stylu k obrazci jediným kliknutím. Styly najdete v galerii obrazce.

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě obrazec (nebo na kartu Formát, pokud máte zjednodušené pásu karet vypnou a zůstanou vypnuté) otevřete Galerie stylů obrazce a vyberte požadovaný rychlý styl, který chcete použít.

  Obrazec nástroje v Office Online

  Klikněte na šipku dolů na konci galerie a otevřete ho a prohlédněte si kompletní seznam možností:

  Klikněte na šipku dolů v galerii zobrazíte úplná sada obrazce rychlých stylů

  Umístěte ukazatel myši nad možností v galerii zobrazíte jeho krátký popis.

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě obrazec (nebo na kartu Formát, pokud máte zjednodušené pásu karet vypnou a zůstanou vypnuté) klikněte na šipku dolů vedle výplně otevřete Galerie barvy výplně.

 3. Vyberte barvu.

 4. Obrazec průhlednost, vyberte možnost Bez výplně v dolní části galerie barev.

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit.

 2. Obrazec kartu (nebo Formát, pokud stále používáte klasické pásu karet) vyberte šipku dolů u tlačítka Obrys otevřete Galerie barvy obrysu.

 3. Vyberte barvu.

 4. V dolní části Galerie existují také možnosti tloušťky (Váha ) osnovy a zda osnovy je plné, tečkované, nebo přerušované čáry. Ukažte myší na Tloušťka čárypomlček nebo prázdných buněk zobrazíte seznam možností otevření v novém okně.

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit a stiskněte klávesu Delete. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte obrazce, které chcete odstranit a stiskněte klávesu Delete.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×