Přidání nového vzorku výplně, vzorku čáry a vzorku zakončení čáry

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby byl nový vzorek k dispozici pouze v aktuálním výkresu, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Okno průzkumníka výkresu.

  • Chcete-li nový vzorek uložit do existujícího vzorníku, aby jej bylo možné otevřít ve všech výkresech, otevřete vzorník (v nabídce Soubor přejděte na příkaz Obrazce, potom na příkaz Obrazce a klepněte na příkaz Oblíbené položky nebo na jiný název vzorníku). Nelze-li vzorník upravovat, klepněte na jeho záhlaví pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Upravit vzorník. Ve vývojářském režimu klepněte znovu na ikonu záhlaví a klepněte na příkaz Okno průzkumníka výkresu.

   Poznámka: Chcete-li spustit aplikaci Microsoft Office Visio ve vývojářském režimu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti, potom na kartu Upřesnit a zaškrtněte políčko Spustit ve vývojářském režimu.

  • Chcete-li vytvořit nový vzorník, do něhož byste mohli vzorek uložit, a potom jej použít v libovolném výkresu, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Obrazce a klepněte na příkaz Nový vzorník. Ve vývojářském režimu klepněte na ikonu záhlaví a klepněte na příkaz Okno průzkumníka výkresu.

 2. V okně průzkumníka výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vzorky výplní, Vzorky čar nebo Konce čáry a v místní nabídce klepněte na příkaz Nový vzorek.

 3. Ve skupinovém rámečku Podrobnosti zadejte v poli Název název vzorku a potom klepněte na požadovaný vzorek.

 4. Zvolte požadovanou možnost ve skupinovém rámečku Chování.

  Možnosti chování

  Typ vzorku

  Popis

  Tlačítko

  Vzorek výplně

  Vytvořit několik kopií obrázku tak, aby vyplnily celý obrazec (dlaždice obrázku)

  Tile image button for fill pattern

  Použít jediný obrázek a umístit jej na střed

  Single, centered image button for fill pattern

  Roztáhnout jediný obrázek tak, aby vyplnil celý obrazec

  Single stretched image button for fill pattern

  Vzorek čáry

  Zalomit vzorek čáry tak, aby byl uspořádán v podobě dlaždic a deformován podle cesty čáry

  Tile and distort an image along the path of the line for a line pattern

  Uspořádat více obrázků v podobě dlaždic podle čáry, ale nedeformovat je

  Tile images along line for a line pattern

  Roztáhnout jediný obrázek přes celou čáru

  Stretch an image along a line for a line pattern

  Uspořádat více obrázků v podobě dlaždic podle čáry, ale nedeformovat je a uchovat původní formátování čáry

  Tile images on original line for a line pattern

  Vzorek zakončení čáry

  Nastavit orientaci konce čáry podle směru čáry

  Orient line end to direction of line button image

  Nastavit orientaci konce čáry vždy vzhůru

  Orient line end to always be upright button image

 5. Budete-li chtít přizpůsobit vzorek, pokud se změní měřítko stránky výkresu, zaškrtněte políčko S měřítkem.

  Poznámka: Vzorek čáry nebo zakončení čáry bez měřítka se přizpůsobí tloušťce čáry

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. V okněprůzkumníka výkresu otevřete odpovídající složku, klepněte pravým tlačítkem myši na nový vzorek a v místní nabídce klepněte na příkaz Upravit vzorek.

 8. Vytvořte obrazec nebo obrazce, které chcete použít jako vzorky. Můžete vytvořit nové obrazce, upravit existující obrazce nebo vložit rastrové obrázky.

  Poznámka: Použijete-li pro vytvoření vzorku výplně rastrový obrázek, nebude vzorek průhledný v místech, kde je zobrazeno pozadí. Pokud však k vytvoření vzorku výplně použijete obrazce aplikace Visio, zobrazí se pozadí přes vzorek.

 9. Klepněte na tlačítko Zavřít okno a potom klepnutím na tlačítko Ano aktualizujte vzorek.

Tip: Navrhujete-li čárkovaný vzorek jako vlastní vzorek čáry, nakreslete segmenty čar s nulovou tloušťkou, aby zdědily tloušťku čáry původního obrazce. Segmenty čáry jsou efektivnější než vyplněné obrazce, a je-li čára tenká, jsou tyto segmenty na obrazovce lépe zobrazeny.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×