Přidání nebo změna vyhledávacího sloupce

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hodnota, kterou potřebujete, je někdy vedena v jiné tabulce. Například řekněme, že chcete zaznamenat zákazníka u objednávky v tabulce Objednávky. Všechny informace o zákaznících jsou však vedeny v tabulce Zákazníci. Můžete vytvořit vyhledávací sloupec, který bude zobrazovat informace o zákaznících v poli se seznamem. Když potom v tomto ovládacím prvku vyberete některého zákazníka, do záznamu objednávky se uloží příslušná hodnota — například hodnota primárního klíče zákazníka.

Tento článek vysvětluje, co je vyhledávací sloupec a jak jej můžete vytvořit.

Pokud chcete vědět, jak programově vyhledání hodnoty v tabulce, najdete v článku Přehled Funkce DLookup. Informace o tom, jak vytvořit sloupec hodnotami naleznete v článku Přidání nebo změna vyhledávacího sloupce, který umožňuje uložení více hodnot.

V tomto článku

Co je vyhledávací sloupec?

Vytvoření vyhledávacího sloupce v zobrazení Datový list

Vytvoření vyhledávacího sloupce pomocí podokna Seznam polí

Vytvoření vyhledávacího sloupce v návrhovém zobrazení

Principy hodnoty vazby a zobrazená hodnota ve vyhledávacím sloupci

Úvodní informace o vlastností vyhledávacího pole

Pomocí Průvodce vyhledáváním

Změna vyhledávacího sloupce

Změna pole vyhledávacího sloupce

Co je to vyhledávací sloupec?

Vyhledávací sloupec (nebo pole) je pole v tabulce, jehož hodnota je získávána z jiné tabulky nebo ze seznamu hodnot. Pomocí vyhledávacího sloupce můžete zobrazovat seznam možností v poli se seznamem. Možnosti mohou pocházet z tabulky nebo dotazu, nebo se může jednat o hodnoty, které jste zadali. Vyhledávací sloupec můžete vytvořit buď ručně, nastavením vlastností pole Vyhledávání, nebo automaticky pomocí Průvodce vyhledáváním. Kdykoli je to možné, měli byste pro vytvoření vyhledávacího sloupce použít Průvodce vyhledáváním. Ten zjednodušuje proces a automaticky vyplní příslušné vlastnosti pole a vytvoří příslušné vztahy mezi tabulkami.

Vyhledávací sloupec

Vyhledávací sloupec můžete vytvořit v zobrazení datového listu a v návrhovém zobrazení.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího sloupce v zobrazení datového listu

Tabulka se ve výchozím nastavení vždy otevírá v zobrazení datového listu. Vyhledávací sloupec můžete přidat klepnutím na tlačítko Vyhledávací sloupec ve skupině Pole a sloupce na kartě Datový list. Tímto způsobem spustíte Průvodce vyhledáváním, který vás provede procesem vytvoření vyhledávacího sloupce.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, ve které chcete vyhledávací sloupec vytvořit — tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Na kartě Datový list ve skupině Pole a sloupce klepněte na možnost Vyhledávací sloupec.

  Obrázek pásu karet v Accessu

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

  Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat tabulku, dotaz nebo seznam hodnot.

 5. Na první stránce Průvodce vyhledáváním uveďte, zda má být vyhledávací sloupec založen na hodnotách z tabulky nebo dotazu, nebo na seznamu zadaných hodnot.

  Nejčastější typ vyhledávacího sloupce zobrazuje hodnoty vyhledané v související tabulce nebo dotazu.

 6. Klikněte na tlačítko Další a pak postupujte podle pokynů v průvodci. Další informace o dokončení průvodce naleznete v části jiný plán pomocí Průvodce vyhledáváním.

Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich voleb v Průvodci vyhledáváním.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího sloupce pomocí podokna Seznam polí

Pokud pracujete s databází, jež obsahuje více než jednu tabulku, můžete proces vytvoření vyhledávacího pole zahájit přetažením pole z podokna Seznam polí. V podokně Seznam polí jsou zobrazena pole, která jsou k dispozici v ostatních tabulkách dané databáze. Vytvoříte-li vyhledávací sloupec tímto způsobem, automaticky se spustí Průvodce vyhledáváním a přetažené pole se stane jedním z polí vyhledávacího sloupce.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, ve které chcete vyhledávací sloupec vytvořit — tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Klepněte na kartě Datový list ve skupině Pole a sloupce na možnost Přidat existující pole.

  Obrázek pásu karet v Accessu

  Zobrazí se podokno Seznam polí.

 5. Klepnutím na znaménko plus (+) před názvem tabulky zobrazte seznam polí této tabulky.

 6. Přetáhněte požadované pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení datového listu.

 7. Jakmile se objeví čára označující místo pro vložení, uvolněte tlačítko myši, a vložte tak pole na příslušnou pozici.

  Čára označující místo pro vložení pole z podokna Seznam polí

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 8. Postupujte podle pokynů v průvodci. Další informace o dokončení průvodce naleznete v části jiný plán pomocí Průvodce vyhledáváním.

  Po dokončení průvodce se vyhledávací sloupec objeví v tabulce otevřené v zobrazení datového listu.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího sloupce v návrhovém zobrazení

Kromě zobrazení datového listu můžete vyhledávací sloupec vytvořit také v návrhovém zobrazení. Při práci v návrhovém zobrazení vytvoříte vyhledávací sloupec pomocí stejného Průvodce vyhledáváním jako v zobrazení datového listu. V návrhovém zobrazení však máte také plný přístup ke všem vlastnostem pole a můžete je přímo upravovat.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete přidat vyhledávací sloupec, a potom klepněte na místní nabídku Návrhové zobrazení.

 4. V návrhové mřížce tabulky najděte první prázdný řádek.

 5. V prvním prázdném řádku klepněte na buňku ve sloupci Název pole a zadejte název pole pro vyhledávací sloupec.

 6. Potom klepněte na buňku ve sloupci Datový typ pro tento řádek, klepněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte položku Průvodce vyhledáváním.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

  Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat tabulku, dotaz nebo seznam hodnot.

 7. Na první stránce Průvodce vyhledáváním uveďte, zda má být vyhledávací sloupec založen na hodnotách z tabulky nebo dotazu, nebo na seznamu zadaných hodnot.

  Nejčastější typ vyhledávacího sloupce zobrazuje hodnoty vyhledané v související tabulce nebo dotazu.

 8. Klikněte na tlačítko Další a pak postupujte podle pokynů v průvodci. Další informace o dokončení průvodce naleznete v části jiný plán pomocí Průvodce vyhledáváním.

Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich voleb v Průvodci vyhledáváním. Vlastnosti pole zobrazíte ve spodním podokně návrhového zobrazení v části Vlastnosti pole. Chcete-li zobrazit vlastnosti specifické pro vyhledávací sloupec, klepněte na kartu Vyhledávání.

Význam hodnoty vazby a zobrazené hodnoty ve vyhledávacím sloupci

Účelem použití vyhledávacího sloupce je nahradit zobrazování čísla, například ID (nebo jiné hodnoty cizího klíče), něčím smysluplnějším, například jménem. Například místo zobrazování identifikačního čísla kontaktu může aplikace Access zobrazovat jméno kontaktu. ID kontaktu je hodnota vazby. Její pomocí je ve zdrojové tabulce nebo dotazu automaticky vyhledáno jméno kontaktu. Jméno kontaktu je zobrazená hodnota.

Hodnota vazby a zobrazená hodnota ve vyhledávacím sloupci

1. Zobrazená hodnota

2. Hodnota vazby

Vyhledávací sloupec má zobrazenou hodnotu, která se zobrazuje v uživatelském rozhraní, a hodnotu vazby, jež je uložena v ovládacím prvku. Zobrazená hodnota je vyhledána na základě hodnoty vazby. To znamená, že aplikace Access často zobrazuje vyhledanou zobrazenou hodnotu, jež není shodná s hodnotou vazby uloženou v poli. Například v ukázkové tabulce objednávek je identifikační hodnota zákazníka z tabulky Zákazníci uložena v poli Zákazník tabulky Objednávky — toto je hodnota vazby. Avšak protože pole Zákazník je vyhledávací pole, aplikace Access zobrazuje vyhledanou hodnotu — v tomto případě jméno zákazníka. Jméno zákazníka je zobrazená hodnota.

Je důležité pochopit rozdíl mezi zobrazenou hodnotou a hodnotou vazby vyhledávacího pole. Zobrazená hodnota se ve výchozím nastavení automaticky objevuje v zobrazení datového listu. Uložena je však hodnota vazby, která se používá v kritériích dotazů a kterou aplikace Access používá ve spojeních s jinými tabulkami.

Začátek stránky

Úvod do vlastností vyhledávacího pole

Vlastnosti vyhledávacího pole lze zobrazit v dolním podokně návrhového zobrazení v části Vlastnosti pole. Vlastnosti, které přímo souvisí s vyhledávacím sloupcem, zobrazíte klepnutím na kartu Vyhledávání.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete přidat vyhledávací sloupec, a potom klepněte na místní nabídku Návrhové zobrazení.

 4. Klepněte na buňku ve sloupci Název pole pro vyhledávací sloupec.

 5. V podokně Vlastnosti pole klepněte na kartu Vyhledávání.

  Zobrazí se vlastnosti pole Vyhledávání.

Jakmile změníte první vlastnost (Zobrazit ovládací prvek), seznam dostupných vlastností se podle vaší volby změní. Nastavením vlastností pole Vyhledávání můžete změnit chování vyhledávacího sloupce. Když vyhledávací sloupec vytvoříte pomocí Průvodce vyhledáváním, vlastnosti pole Vyhledávání jsou nastaveny průvodcem.

Vlastnosti pole Vyhledávání

Nastavení této vlastnosti

Požadovaná akce

Zobrazit ovládací prvek

Nastavte typ ovládacího prvku na hodnotu Zaškrtávací políčko, Textové pole, Seznam nebo Pole se seznamem. Nejběžnější volbou u vyhledávacího sloupce je Pole se seznamem.

Typ zdroje řádků

Zvolte, zda má být vyhledávací sloupec vyplněn hodnotami z jiné tabulky nebo dotazu, anebo ze seznamu hodnot, který zadáte. Můžete také zvolit možnost vyplnění seznamu názvy polí v tabulce nebo dotazu.

Zdroj řádků

Určete tabulku, dotaz nebo seznam hodnot, který má poskytovat hodnoty pro vyhledávací sloupec. Je-li vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na hodnotu Tabulka či dotaz nebo Seznam polí, měla by být tato vlastnost nastavena na název tabulky nebo dotazu nebo na příkaz SQL, který představuje příslušný dotaz. Nastavíte-li hodnotu Typ zdroje řádků na hodnotu Seznam hodnot, bude tato vlastnost obsahovat seznam hodnot oddělených středníky.

Vázaný sloupec

Určete sloupec ve zdroji řádků, z něhož má pocházet hodnota uložená vyhledávacím sloupcem. Tato hodnota může být v rozpětí od 1 do počtu sloupců ve zdroji řádků.

Poznámka: Sloupec, z něhož pochází hodnota pro uložení, nemusí být shodný se zobrazeným sloupcem.

Počet sloupců

Určete počet sloupců ve zdroji řádků, který může být zobrazen ve vyhledávacím sloupci. Chcete-li vybrat sloupce, které mají být zobrazeny, zadejte šířku sloupce do vlastnosti Šířky sloupců.

Hlavičky sloupců

Určete, zda se mají zobrazovat hlavičky sloupců.

Šířky sloupců

Pro každý sloupec zadejte šířku sloupce. Pokud některý sloupec, například identifikační číslo, nechcete zobrazovat, zadejte jako jeho šířku hodnotu 0.

Počet řádků seznamu

Určete počet řádků, které se zobrazí při zobrazení vyhledávacího sloupce.

Šířka seznamu

Určete šířku ovládacího prvku, který se zobrazí při zobrazení vyhledávacího sloupce.

Omezit na seznam

Zvolte, zda uživatel může zadat hodnotu, která se v seznamu nenachází.

Povolit více hodnot

Určete, zda vyhledávací sloupec používá vícehodnotové pole a umožňuje vybrat více hodnot.

Další informace o pole s více hodnotami naleznete v článku Průvodce pro pole s více hodnotami.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Určete, zda je možné upravovat položky ve vyhledávacím sloupci, který je založen na seznamu hodnot. Je-li tato hodnota nastavena na Ano a vy klepnete pravým tlačítkem myši na vyhledávací pole, které je založeno na seznamu hodnot s jedním sloupcem, zobrazí se možnost nabídky Upravovat položky seznamů. Pokud má vyhledávací pole více než jeden sloupec, je tato vlastnost ignorována.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Určete existující formulář, jehož pomocí můžete upravovat položky seznamu ve vyhledávacím sloupci založeném na tabulce nebo dotazu.

Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku

Zobrazuje pouze hodnoty, které se shodují se zdrojem aktuálního řádku, pokud je vlastnost Povolit více hodnot nastavena na Ano.

Hodnota vazby ve vyhledávacím sloupci je určena vlastností Vázaný sloupec. Zobrazená hodnota ve vyhledávacím sloupci je sloupec nebo sloupce, jejichž vlastnost Šířky sloupců má nenulovou šířku.

Začátek stránky

Použití Průvodce vyhledáváním

Průvodce vyhledáváním se spustí v následujících případech: když vytvoříte vyhledávací sloupec v zobrazení datového listu, když přetáhnete pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení datového listu a když v návrhovém zobrazení vyberete možnost Průvodce vyhledáváním ve sloupci Typ dat. Průvodce vás provede kroky potřebnými k vytvoření vyhledávacího sloupce a podle vašich voleb automaticky nastaví příslušné vlastnosti polí. Vytvoří také vztahy mezi tabulkami a v případě potřeby rovněž indexy podporující vyhledávací sloupec.

Po spuštění průvodce se musíte rozhodnout, zda má být vyhledávací sloupec založen na tabulce nebo dotazu, nebo na seznamu zadaných hodnot. Je-li vaše databáze správně navržena a informace jsou rozděleny do tabulek podle předmětu, měli byste ve většině případů použít jako zdroj dat vyhledávacího sloupce tabulku nebo dotaz.

Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat tabulku, dotaz nebo seznam hodnot.

Vyhledávací sloupec založený na tabulce nebo dotazu

Pokud zvolíte možnost Hodnoty pro vyhledávací sloupec načíst z tabulky nebo dotazu, Průvodce vyhledáváním po klepnutí na tlačítko Další zobrazí seznam dostupných tabulek, z nichž mohou být získávány hodnoty pro vyhledávací sloupec. Chcete-li zobrazit pouze tabulky, klepněte na kartu Tabulky. Chcete-li zobrazit pouze dotazy, klepněte na kartu Dotazy. Pokud chcete zobrazit tabulky i dotazy, klepněte na kartu Oboje. Po výběru tabulky nebo dotazu klepněte na tlačítko Další.

Stránka Průvodce vyhledáváním s tabulkami a dotazy, z nichž si můžete vybrat.

Průvodce vyhledáváním vypíše všechna dostupná pole z tabulky nebo dotazu. Klepněte na každé pole, které chcete zahrnout do vyhledávacího sloupce, a klepnutím na tlačítko větší než (>) je přesuňte do seznamu Vybraná pole. Při výběru ve vyhledávacím sloupci byste kromě pole, z něhož má být získávána uložená hodnota, měli vybrat také pole, jež mají být viditelná. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat pole.

Průvodce vyhledáváním zobrazí stránku, na které můžete určit pole, podle nichž se má vyhledávací sloupec seřadit. Řazení je volitelné. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete určit pořadí řazení.

Můžete nastavit šířku sloupců, které se zobrazí ve vyhledávacím sloupci. Pokud zúžíte šířku pole natolik, že už nebude vidět, ve vyhledávacím sloupci se nezobrazí. Touto funkcí můžete například zabránit zobrazení sloupce s identifikačním kódem. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete nastavit šířku sloupců.

Vyberete-li řádek ve vyhledávacím sloupci, můžete hodnotu z tohoto řádku uložit do databáze nebo ji použít později k provedení akce. Na této stránce průvodce, která je zobrazena na následujícím obrázku, můžete vybrat pole, z něhož se má hodnota získat. Měli byste vybrat pole, které jedinečně identifikuje řádek. Dobrou volbou je obvykle pole primárního klíče zdrojové tabulky. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete zvolit hodnotu vazby.

Na poslední stránce Průvodce vyhledáváním byste měli zadat název vyhledávacího sloupce — ten se použije jako název pole v tabulce.

Poslední stránka Průvodce vyhledáváním

Pokud chcete umožnit výběr více než jedné hodnoty ve vyhledávacím sloupci a potom uložit více vybraných hodnot, zaškrtněte políčko Povolit více hodnot. Zaškrtnutím tohoto políčka změníte vyhledávací sloupec na vícehodnotové pole.

Další informace o pole s více hodnotami najdete v článcích Průvodce pro pole s více hodnotami a Přidání nebo změna vyhledávacího sloupce, který umožňuje uložení více hodnot.

Vyhledávací sloupec založený na seznamu hodnot

Pokud zvolíte možnost Hodnoty zadá uživatel, Průvodce vyhledáváním po klepnutím na tlačítko Další zobrazí mřížku, do které můžete zadat hodnoty pro vyhledávací sloupec.

Mřížka Průvodce vyhledáváním pro zadání hodnot

Nejprve zadejte počet sloupců, které mají být ve vyhledávacím sloupci obsaženy. Potom do mřížky zadejte požadované hodnoty. Můžete nastavit šířku sloupců, které se zobrazí ve vyhledávacím sloupci. Pokud zúžíte šířku pole natolik, že už nebude vidět, ve vyhledávacím sloupci se nezobrazí. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

Vyberete-li řádek ve vyhledávacím sloupci, můžete hodnotu z tohoto řádku uložit do databáze nebo ji použít později k provedení akce. Na této stránce průvodce, která je zobrazena na následujícím obrázku, můžete vybrat pole, z něhož se má hodnota získat. Měli byste vybrat pole, které jedinečně identifikuje řádek. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete zvolit hodnotu vazby.

Na poslední stránce Průvodce vyhledáváním byste měli zadat název vyhledávacího sloupce — ten se použije jako název pole v tabulce. Pokud chcete umožnit výběr více než jedné hodnoty ve vyhledávacím sloupci a potom uložit více vybraných hodnot, zaškrtněte políčko Povolit více hodnot. Zaškrtnutím tohoto políčka změníte vyhledávací sloupec na vícehodnotové pole.

Poslední stránka Průvodce vyhledáváním

Další informace o pole s více hodnotami najdete v článcích Průvodce pro pole s více hodnotami nebo Přidání nebo změna vyhledávacího sloupce, který umožňuje uložení více hodnot.

Začátek stránky

Změna vyhledávacího sloupce

Změna vyhledávacího sloupce, můžete otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a úprava vlastností vyhledávacího pole. Informace o vlastností vyhledávacího pole naleznete v části úvodní informace o vlastností vyhledávacího pole. Pokud je vlastnost Povolit úpravy seznamu hodnot nastavena na hodnotu Anovyhledávací sloupec je založeno na seznamu hodnot, můžete upravit položky seznamu v zobrazení Datový list či ve formulářovém zobrazení. Chcete-li upravit položky seznamu v zobrazení Datový list či ve formulářovém zobrazení:

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku nebo formulář, který obsahuje pole s více hodnotami.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu, případně formulář se otevře ve formulářovém zobrazení.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na vyhledávací sloupec a v místní nabídce klepněte na příkaz Upravovat položky seznamů.

 5. Proveďte v seznamu hodnot potřebné změny a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pole na vyhledávací sloupec

Chcete-li změnit existující pole na vyhledávací sloupec, otevřete v návrhovém zobrazení tabulku s polem, které chcete změnit, klepněte na sloupec Datový typ pole a v rozevíracím seznamu klepněte na položku Průvodce vyhledáváním. Potom podle pokynů v Průvodci vyhledáváním vytvořte vyhledávací sloupec.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete přidat vyhledávací sloupec, a potom klepněte na místní nabídku Návrhové zobrazení.

 4. Vyhledejte pole, které chcete změnit na vyhledávací sloupec.

 5. Potom klepněte na buňku ve sloupci Datový typ pro tento řádek, klepněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte položku Průvodce vyhledáváním.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

  Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat tabulku, dotaz nebo seznam hodnot.

 6. Na první stránce Průvodce vyhledáváním uveďte, zda má být vyhledávací sloupec založen na hodnotách z tabulky nebo dotazu, nebo na seznamu zadaných hodnot.

  Nejčastější typ vyhledávacího sloupce zobrazuje hodnoty vyhledané v související tabulce nebo dotazu.

 7. Klikněte na tlačítko Další a pak postupujte podle pokynů v průvodci. Další informace o dokončení průvodce naleznete v části jiný plán pomocí Průvodce vyhledáváním.

Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich voleb v Průvodci vyhledáváním. Vlastnosti pole zobrazíte v dolním podokně návrhového zobrazení v části Vlastnosti pole. Chcete-li zobrazit vlastnosti specifické pro vyhledávací sloupec, klepněte na kartu Vyhledávání.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×