Přidání nebo změna tvaru v Office pro Mac

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po přidání obrazce do dokumentu, můžete ho upravit tak, že přidání spojovací čáry, změňte styl přidání zrcadlového obrazu, změna barvy a použitím spoustu dalších efektů, například stínů, záře a 3D.

Přidání obrazce

 1. Na kartě Vložení klikněte na obrazce, přejděte na libovolný obrazec a potom klikněte na požadovaný obrazec.

  Tlačítko obrazce na kartě Vložení

 2. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Přidání řádku spojnice mezi dvěma obrazci

Můžete přidat řádek spojnice mezi dvěma obrazci zobrazíte jejich vztah do jiné, třeba při vytváření vývojového diagramu nebo organizační diagram.

 1. Na kartě Vložení klikněte na obrazce a potom klikněte na požadovaný styl čáry v seznamu čáry.

  Výběr řádku v nabídce obrazce

 2. Podržte tlačítko myši a nakreslete čáru tak, aby spojila jeden obrazec s druhým.

  Tip: Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 3. Zařadit do skupiny řádkování a obrazce společně tak, že jsou zpracovány jako jeden objekt, podržte stisknutou klávesu SHIFT, klepněte na spojnici a každý obrazec, který je připojen k klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Skupina > Skupina.

Změna stylu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Ve skupině Styly obrazců klikněte na požadovaný styl.

  Možnosti ve skupině styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, najeďte myší na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Přidání odraz, záře, stín, 3D nebo jinou funkci

 1. Klikněte na obrazec a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců, přejděte na kategorii efektu a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Možnosti nabídky Efekty obrazců

Změna barvy obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Ve skupině Styly obrazců klikněte na šipku vedle tlačítka Výplň obrazce a vyberte nové možnosti výplně nebo na šipku vedle tlačítka Obrys obrazce můžete změnit možnosti čára obrazce.

Změna úrovně průhlednosti obrazce

 1. Na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Podokno formát.

  Formát bar button

 2. V podokně Formát obrazce klikněte na kartu Výplň a čára a potom klikněte na Výplň nebo Čára.

 3. Přetáhněte posuvník Průhlednost dosáhnout požadovaný efekt.

  Podokno Formát obrazce

Viz také

Změna velikosti objektu

Oříznutí obrázku

Přesunutí, otočení nebo seskupit obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Zarovnání objektů

Seskupení nebo oddělení objektů

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání obrazce

 1. Na kartě Domů klikněte v části Vložit na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na požadovaný obrazec.

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 2. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Můžete přidat řádek spojnice mezi dvěma obrazci zobrazíte jejich vztah do jiné, třeba při vytváření vývojového diagramu nebo organizační diagram.

 1. Na kartě Domů v části Vložit klikněte na Obrazec, přejděte na Čáry a spojnice a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 2. Podržte tlačítko myši a nakreslete čáru tak, aby spojila jeden obrazec s druhým.

  Tip: Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 3. Pokud chcete čáru a obrazec seskupit tak, aby se s nimi zacházelo jako s jedním objektem, podržte SHIFT, klikněte na spojnici a všechny obrazce, ke kterým je připojená, a potom na kartě Formát v části Uspořádat klikněte na Seskupit  Tlačítko Skupina . Nakonec klikněte na Seskupit.

Změna stylu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na požadovaný styl.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, přesuňte ukazatel na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Přidání odraz, stín, záře, 3D nebo jinou funkci

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců klikněte na Efekty, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

Jak udělat obrazec průhlednější nebo světlejší

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Barva obrazce se zesvětlí.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Poznámka: Pokud přesunete posuvník úplně doprava, obrazec bude celý průhledný a bude vypadat, jako kdyby neměl žádnou barvu.

Převod obrazce na jiný

 1. Klikněte na obrazec, který chcete převést na jiný obrazec.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Upravit text SmartArtu na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na obrazec, který se má použít.

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a potom na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vyjmout Tlačítko Vyjmout .

Viz taky

Změna velikosti objektu

Oříznutí obrázku

Zarovnání objektů

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Přidání nebo změna barvy výplně

PowerPoint

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání obrazce

 1. Na kartě Domů klikněte v části Vložit na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na požadovaný obrazec.

  Karta Domů, skupina Vložit

 2. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Můžete přidat řádek spojnice mezi dvěma obrazci zobrazíte jejich vztah do jiné, třeba při vytváření vývojového diagramu nebo organizační diagram.

 1. Na kartě Domů v části Vložit klikněte na Obrazec, přejděte na Čáry a spojnice a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Karta Domů, skupina Vložit

 2. Podržte tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši nad první obrazec, až se úchyty pro změnu velikosti zobrazí červeně. Potom táhněte myší od jednoho z těchto červených úchytů k jednomu z červených úchytů pro změnu velikosti na druhém obrazci.

  Tip: Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 3. Pokud chcete čáru a obrazec seskupit tak, aby se s nimi zacházelo jako s jedním objektem, podržte SHIFT, klikněte na spojnici a všechny obrazce, ke kterým je připojená, a potom na kartě Formát v části Uspořádat klikněte na Seskupit  Tlačítko Skupina . Nakonec klikněte na Seskupit.

Změna stylu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů v části Formát klikněte na Rychlé styly a potom klikněte na požadovaný styl.

  Powerpointová karta Domů, skupina Formát

Přidání odraz, stín, záře, 3D nebo jinou funkci

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů v části Formát klikněte na Rychlé styly, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Powerpointová karta Domů, skupina Formát

Jak udělat obrazec průhlednější nebo světlejší

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Barva obrazce se zesvětlí.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Poznámka: Pokud přesunete posuvník úplně doprava, obrazec bude celý průhledný a bude vypadat, jako kdyby neměl žádnou barvu.

Převod obrazce na jiný

 1. Klikněte na obrazec, který chcete převést na jiný obrazec.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Upravit text SmartArtu na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na obrazec, který se má použít.

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a potom na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vyjmout Tlačítko Vyjmout .

Viz taky

Zarovnání objektů

Oříznutí obrázku

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Přidání nebo změna barvy výplně

Excel

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání obrazce

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Zobrazit nebo skrýt prohlížeč médií  Tlačítko Prohlížeč médií .

 2. Klikněte na Obrazce  Karta Obrazce a potom v místní nabídce klikněte na Všechny obrazce.

 3. Klikněte na obrazec, který chcete přidat.

 4. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Můžete přidat řádek spojnice mezi dvěma obrazci zobrazíte jejich vztah do jiné, třeba při vytváření vývojového diagramu nebo organizační diagram.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Zobrazit nebo skrýt prohlížeč médií  Tlačítko Prohlížeč médií .

 2. Klikněte na Obrazce  Karta Obrazce a potom v místní nabídce klikněte na Čáry a spojnice.

 3. Klikněte na požadovaný styl čáry.

 4. Podržte tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši nad první obrazec, až se úchyty pro změnu velikosti zobrazí červeně. Potom táhněte myší od jednoho z těchto červených úchytů k jednomu z červených úchytů pro změnu velikosti na druhém obrazci.

  Tip: Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 5. Pokud chcete čáru a obrazec seskupit tak, aby se s nimi zacházelo jako s jedním objektem, podržte SHIFT, klikněte na spojnici a všechny obrazce, ke kterým je připojená, a potom na kartě Formát v části Uspořádat klikněte na Seskupit  Tlačítko Skupina . Nakonec klikněte na Seskupit.

Změna stylu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na požadovaný styl.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, přesuňte ukazatel na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Přidání odraz, stín, záře, 3D nebo jinou funkci

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců klikněte na Efekty, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

Jak udělat obrazec průhlednější nebo světlejší

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Barva obrazce se zesvětlí.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Poznámka: Pokud přesunete posuvník úplně doprava, obrazec bude celý průhledný a bude vypadat, jako kdyby neměl žádnou barvu.

Převod obrazce na jiný

 1. Klikněte na obrazec, který chcete převést na jiný obrazec.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Upravit text SmartArtu na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na obrazec, který se má použít.

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a potom na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vyjmout Tlačítko Vyjmout .

Viz taky

Zarovnání objektů

Oříznutí obrázku

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Přidání nebo změna barvy výplně

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×