Přidání nebo změna primárního klíče tabulky v aplikaci Access

Přidání nebo změna primárního klíče tabulky v aplikaci Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Je primárním klíčem pole nebo sadu polí s hodnotami, které jsou jedinečné v celé tabulce. Hodnoty klíče lze odkazují na celý záznamy, protože každý záznam má jinou hodnotu klíče. Každá tabulka může obsahovat pouze jeden primární klíč. Aplikace Access automaticky vytvoříte polem primárního klíče, když vytvoříte tabulku, nebo můžete zadat pole, která chcete použít jako primární klíč. Tento článek vysvětluje, jak a proč používat primárního klíče.

Chcete-li nastavit primární klíč tabulky, otevřete ji v návrhovém zobrazení. Vyberte pole, které chcete použít, a na pásu karet klikněte na položku Primární klíč.

Poznámka: Tento článek je určen pouze pro použití s desktopové databáze Accessu. Aplikace Access automaticky spravuje primární klíče u nových tabulek ve webových aplikacích pro Access a webové databáze. Přestože je možné přepsat tyto automatické primárního klíče, nedoporučujeme nejdřív.

V tomto článku

Základní informace o primárních klíčů v aplikaci Access

Nastavit primární klíč, pole, která už máte v aplikaci Access

Odebrání primárního klíče

Změna primárního klíče v aplikaci Access

Další informace

Základní informace o primárních klíčů v aplikaci Access

Access primární klíče slouží k rychlému přidružení dat z více tabulek a kombinování dat smysluplně. Obsahovat pole primárního klíče v jiných tabulkách jako odkaz na tabulku, která je zdrojem primární klíč. V těchto tabulkách se pole s názvem cizích klíčů. Pole ID zákazníka v tabulce Zákazníci může taky zobrazit v tabulce objednávky. V tabulce Zákazníci je primární klíč. V tabulce objednávky je označená jako cizí klíč. Cizí klíč, jednoduše řečeno, je primární klíč jiné tabulky. Další informace najdete v tématu Základy návrhu databáze.

Primární a cizí klíč zobrazený mezi dvěma datovými listy Accessu

1. Primární klíč

2. Cizí klíč

Přesouváte-li existující data do databáze, již pravděpodobně máte pole, které můžete použít jako primární klíč. V tabulce slouží často jako primární klíč jedinečné identifikační číslo, například číslo ID, pořadové číslo nebo kód. Například v tabulce Zákazníci, ve které má každý zákazník jedinečný kód, je pole kódu zákazníka primárním klíčem.

Access automaticky vytvoří index primárního klíče, což napomáhá urychlení dotazů a dalších operací. Access také zajišťuje, aby měl každý záznam hodnotu v poli s primárním klíčem a aby byl vždy jedinečný.

Když vytvoříte novou tabulku v zobrazení Datový list, Access automaticky vytvoří primární klíč a přiřadí mu název pole "Identifikátor" a datový typ Automatické číslo.

Jak vypadá vhodný primární klíč?

Aby pole mohlo sloužit jako primární klíč, mělo by splňovat několik následujících podmínek:

 • Jednoznačně identifikuje každý řádek.

 • Nesmí být prázdné nebo obsahovat hodnotu Null – musí vždy obsahovat hodnotu.

 • Hodnoty obsažené v poli by se měly měnit jen zřídka (v ideálním případě nikdy).

Pokud nedokážete určit vhodný klíč, vytvořte pole typu Automatické číslo jako klávesu použít. Pole typu Automatické číslo vygeneruje hodnoty pro vlastní potřebu při prvním uložení každý záznam. Pole typu Automatické číslo proto splňuje všechny tři vlastnosti vhodný primární klíč. Další informace o přidávání pole typu Automatické číslo naleznete v článku Přidání pole typu Automatické číslo jako primární klíč.

Primární klíč typu Automatické číslo označený jako ID v návrhovém zobrazení tabulky Accessu

Vhodným primárním klíček je pole Automatické číslo.

Příklady nevhodného primárního klíče

Jakékoli pole, ve kterém chybí jedna nebo více zmíněných vlastností vhodného primárního klíče, není vhodné použít jako primární klíč. Následuje několik příkladů primárních klíčů nevhodných pro tabulku Kontakty, ve kterých je vysvětleno, proč daná pole nejsou vhodná.

Nevhodné primární klíče

Důvod

Jméno a příjmení

Nemusí být zaručena jedinečnost pole a může také docházet ke změnám.

Telefonní číslo

Může se změnit.

E-mailová adresa

Může se změnit.

PSČ

PSČ může sdílet více osob.

Kombinace fakt a čísel

Část obsahující fakta se může změnit a bude obtížné provádět správu. Pokud se část obsahující fakta opakuje v samostatném poli, může to způsobovat nejasnosti. Například kombinace názvu města a zvyšujícího se čísla (např. PRAHA0579) by nebyla vhodná, pokud by byl název města uložen také jako pole.

Čísla sociálního pojištění

 • V případě ministerstev a některých organizací není zadávání osobních údajů povoleno.

 • Některé osoby nemají rodné číslo.

 • Některé osoby mohou mít v průběhu života více rodných čísel.

Složené klíče: kombinace více polí jako primárního klíče

V některých případech chcete použít dva nebo více polí v tabulce jako primární klíč. Například tabulce Rozpis objednávek, který ukládá řádkové položky objednávky pomocí dvou polí v jeho primární klíč: ID objednávky a ID produktu. Klávesy, která obsahuje více než jedno pole se nazývá složeného klíče.

Nastavit primární klíč, pole, která už máte v aplikaci Access

Aby primární klíč dobře fungoval, musí pole jednoznačně identifikovat každý řádek, pole nesmí být prázdné ani obsahovat hodnotu Null a mělo by se pouze zřídkakdy (v ideálním případě nikdy) měnit. Nastavení primárního klíče:

 1. Otevřete databázi, kterou chcete změnit.

 2. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete nastavit primární klíč, a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tip: Pokud není zobrazeno navigační podokno, zobrazte jej stisknutím klávesy F11.

 3. Vyberte jedno nebo více polí, která chcete použít jako primární klíč.

  Chcete-li vybrat samostatné pole, klikněte na jeho volič řádku.

  Chcete-li vybrat více polí k vytvoření složeného klíče, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom klikněte na volič řádku každého pole.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Do levé části pole nebo polí, která byla určena jako primární klíč, bude připojen indikátor klíče.

Odebrání primárního klíče v aplikaci Access

Odeberete-li primární klíč, nebudou již pole, která dříve sloužila jako primární klíč, poskytovat primární prostředky k identifikaci záznamu.

Odstraněním primárního klíče nebudou odstraněna pole z tabulky, bude však odstraněn index, který byl pro primární klíč vytvořen.

 1. Před odstraněním primárního klíče, musíte ho není součástí všech relací mezi tabulkami. Pokud se pokusíte odstranit primární klíč, která je součástí jedné nebo více relací, zobrazí se upozornění se, že je potřeba nejdřív odstranit vztahy.

  Odstranění relace mezi tabulkami, proveďte následující kroky:   

  1. Jsou-li tabulky, které jsou součástí relace otevřít, je ani zavřete. Relace mezi tabulkami mezi otevřenými tabulkami nelze odstranit.

  2. Na kartě Databázové nástroje, skupina vztahy na, klikněte na relace.

   Obrázek pásu karet

  3. Pokud nejsou viditelné, na tabulky, které jsou součástí relace karta Návrh, skupina vztahy na, klikněte na Zobrazit tabulku.

  4. Vyberte tabulky, které chcete přidat dialogové okno Zobrazit tabulku a potom klikněte na Přidat a klikněte na Zavřít.

   Skupina Vztahy na kartě Návrh na pásu karet

  5. Klikněte na řádek relace tabulky, jejíž relaci chcete odstranit (je-li řádek vybrán, zobrazí se tučně) a poté stiskněte klávesu DELETE.

  6. Na karta Návrh, relace seskupit, klikněte na Zavřít.

 2. Po odstranění relací klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete odebrat primární klíč, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tip: Pokud není zobrazeno navigační podokno, zobrazte jej stisknutím klávesy F11.

 3. Klikněte na volič řádků aktuálního primárního klíče.

  Je-li primární klíč tvořen jedním polem, klikněte na volič řádků tohoto pole.

  Skládá-li se primární klíč z více polí, klikněte na volič řádků libovolného pole primárního klíče.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Z pole nebo polí, která byla určená jako primární klíč, bude odstraněn indikátor klíče.

Poznámka: Uložíte-li novou tabulku bez nastavení primárního klíče, aplikace Access zobrazí výzvu k jeho vytvoření. Zvolíte-li možnost Ano, Access vytvoří pole Kód, které používá datový typ Automatické číslo, s jehož pomocí bude vytvořena jedinečná hodnota pro jednotlivé záznamy. Obsahuje-li již tabulka pole typu Automatické číslo, Access použije toto pole jako primární klíč.

Změna primárního klíče v aplikaci Access

Chcete-li změnit primární klíč tabulky, postupujte takto:

 1. Odstraňte existující primární klíč podle pokynů v části Odebrání primárního klíče.

 2. Nastavte primární klíč podle pokynů v části Nastavení primárního klíče.

Další informace

Další informace o návrhu databází a volbě vhodného primárního klíče najdete v článcích:

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×