Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete, aby byly pracovní postupy k dispozici pro použití v dokumentech nebo jiných položkách, je nutné je přidat k seznamu, knihovně nebo typu obsahu.

V tomto článku

Jaké typy pracovních postupů jsou dostupné?

Jak přidružení pracovního postupu ovlivňuje dostupnost pracovního postupu?

Přidání nebo změna pracovního postupu pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu

Jaké typy pracovních postupů jsou k dispozici?

Serverové aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahují několik předdefinovaných pracovních postupů, které jsou určeny jako podklad pro běžné pracovní procesy, ale každá organizace může vytvořit a používat vlastní pracovní postupy.

Předdefinované pracovní postupy

Předdefinované pracovní postupy v Office SharePoint Server 2007 adresu řadu běžných obchodních procesů. Pokud tyto pracovní postupy jsou aktivní pro kolekci webů, můžete Přidat pracovních postupů do seznamu, knihovně nebo typu obsahu. Některé z předdefinovaných pracovních postupů, například schvalování, Shromáždit názory a pracovních postupech shromáždit podpisy, jsou přiřazené k typu obsahu dokument, což znamená, že pocházejí automaticky k dispozici v knihovnách dokumentů.

Další informace o způsobu práce s těmito předdefinovanými pracovními postupy naleznete v odkazech v části Viz také.

Vlastní pracovní postupy

Pokud jsou ve vaší organizaci potřeba další pracovní postupy, musí je na webu nainstalovat a povolit správce serveru.

Kdy lze vytvořit vlastní pracovní postupy pro Office SharePoint Server 2007 dvěma způsoby:

 • Profesionální vývojáři softwaru lze vytvořit pracovní postup pomocí Visual Studio 2005 rozšíření for Windows Workflow Foundation     Tyto pracovní postupy obsahují vlastní kód a činnosti pracovních. Po profesionální vývojář vytvoří vlastních pracovních postupů, správce serveru nástroje můžete nasazovat je na více webech.

 • Návrháři webu můžete navrhovat pracovní postupy bez použití kódu pro použití v konkrétním seznamu nebo knihovně pomocí návrhové aplikace pro Web, třeba Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Tyto pracovní postupy vytvořené ze seznamu dostupných činností pracovních postupů a Návrhář Web, který vytváří pracovního postupu můžete nasadit postupů přímo do seznamu nebo knihovny, kde bude používat.

Začátek stránky

Jak přidružení pracovního postupu ovlivňuje dostupnost pracovního postupu?

Ačkoli je možné pracovní postup vytvořený v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 bez použití kódu zavést přímo do seznamu nebo knihovny, kde se bude používat, je nutné přidat všechny vlastní pracovní postupy nainstalované na serveru do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, čímž je zajištěna jejich dostupnost v dokumentech nebo položkách v určitém umístění. Pro přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je nutné oprávnění Spravovat seznamy. Ve většině případů tento úkol provádějí správci webu nebo osoby spravující určité seznamy nebo knihovny.

Dostupnost pracovního postupu v rámci webu je různá v závislosti na místě, kam je přidán:

 • Pokud pracovní postup přidáte přímo do seznamu nebo knihovny, je k dispozici pouze pro položky v tomto seznamu nebo knihovně.

 • Pokud jej přidáte k typu obsahu seznamu (příklad tytu obsahu webu, který byl přidán do konkrétního seznamu nebo knihovny), bude k dispozici pouze pro položky daného typu obsahu v konkrétním seznamu nebo knihovně, s nimiž je tento typ seznamu spojený.

 • Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu webu, bude k dispozici pro všechny položky tohoto typu obsahu ve všech seznamech a knihovně, do níž byla přidána instance tohoto typu obsahu webu. Chcete-li, aby byl tento pracovní postup k dispozici v rámci seznamů nebo knihoven v kolekci webů pro položky konkrétního typu obsahu, je nejúčinnějším způsobem dosažení tohoto výsledku přidání daného pracovního postupu přímo k typu obsahu webu.

Začátek stránky

Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Před přidáním pracovního postupu se obraťte na správce serveru a zjistěte, které pracovní postupy jsou na webu nainstalovány a povoleny. Další informace o možnostech přidání nebo změny předdefinovaných pracovních postupů, které jsou součástí serverových aplikací Office SharePoint Server 2007, naleznete v odkazech v části Viz také.

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu můžete tento pracovní postup upravit pro konkrétní použití zadáním různých možností:

 • název této instance pracovního postupu,

 • seznam úkolů, kde jsou uloženy úkoly související s pracovním postupem,

 • seznam historie obsahující záznamy všech událostí souvisejících s pracovním postupem,

 • způsob spuštění pracovního postupu,

 • další možnosti specifické pro jednotlivé pracovní postupy. (Například jak jsou úkoly směrovány účastníkům, za jakých okolností je pracovní postup ukončen a jaké akce následují po úspěšném ukončení pracovního postupu.)

Pokud chcete přidat nový pracovní postup do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, případně změnit nastavení pracovního postupu, který je již přiřazen k seznamu, knihovně nebo typu obsahu, postupujte stejným způsobem.

 1. Chcete-li otevřít stránku Přidat pracovní postup nebo Změnit pracovní postup pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu, u nichž chcete přidat nebo změnit pracovní postup, proveďte některou z následujících akcí:

  • Seznam nebo knihovna:

   1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve které chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

   2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

    V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   3. V části Oprávnění a správa klepněte na položku Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu seznamu:

   1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující instanci typu obsahu seznamu, pro nějž chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

   2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

    V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu.

    Poznámka: Pokud nejsou seznam nebo knihovna nastaveny tak, aby umožňovaly více typů obsahu, část Typy obsahu se na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu nezobrazí.

   4. V oblasti Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu webu:

   1. Na domovské stránce kolekce webů, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

   2. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

   3. Klepněte na název typu obsahu webu, pro který chcete přidat nebo změnit pracovní postup, a potom klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

    Poznámka: Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu již byly přidány pracovní postupy, zavede vás tento krok přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde je třeba klepnutím na tlačítko Přidat pracovní postup přejít na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, přejdete provedením tohoto kroku přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 1. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na možnost Přidat pracovní postup nebo klepněte na název pracovního postupu, u kterého chcete změnit nastavení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud přidáváte pracovní postup, klepněte na stránce Přidat pracovní postup v části Pracovní postup na název šablony pracovního postupu, který chcete použít.

  • Jestliže provádíte změnu nastavení pracovního postupu, změňte na stránce Změnit pracovní postup požadované možnosti podle následujícího postupu.

 3. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

  1. V oblasti Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, které chcete použít pro tento pracovní postup.

   Poznámky: 

   • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit seznam nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, účastníci pracovního postupu budou moci snadno vyhledávat a prohlížet své úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

   • Pokud úkoly pro tento pracovní postup ukáží citlivá nebo důvěrná data, která chcete mít uložená odděleně od seznamu Úkoly, je vhodné vytvořit nový seznam úkolů.

   • Jestliže vaše společnost bude používat několik pracovního postupů nebo budou pracovní postupy zahrnovat několik úkolů, měli byste vytvořit nový seznam úkolů. V takovém případě může být nutné vytvořit pro jednotlivé pracovní postupy samostatné seznamy úkolů.

 4. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka: Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 5. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  Poznámky: 

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány vybranou šablonou pracovního postupu.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze produktu je k dispozici pouze v případě, že je pro knihovnu povolena podpora hlavních a vedlejších verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 6. Jestliže přidáváte tento pracovní postup k typu obsahu webu, zadejte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu, zda chcete pracovní postup přidat ke všem typům obsahu založeným na tomto typu obsahu.

  Poznámka: Část Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu je na stránce Přidat pracovní postup zobrazena pouze pro typy obsahu webu.

 7. Pokud jsou k dispozici další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko Další a zadejte požadované možnosti pracovního postupu na stránce Přizpůsobit.

  Podrobnější informace o možnostech přizpůsobení předdefinovaných pracovních postupů získáte klepnutím na odkazy v části Viz také.

 8. Pokud nejsou k dispozici žádné další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×