Animace, video a zvuk

Přidání nebo odstranění zvuku v powerpointové prezentaci

Přidání nebo odstranění zvuku v powerpointové prezentaci

Do prezentace aplikace PowerPoint můžete přidat zvuk, například hudbu, komentář nebo krátké zvuky. Abyste mohli nahrávat a poslouchat zvuk, musí být váš počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

2:00

Přidání zvuku z počítače

 1. Vyberte Vložení > Zvuk.

 2. Vyberte Zvuk v mém počítači.

 3. V dialogovém okně Vložit zvuk vyberte zvukový soubor, který chcete přidat.

 4. Vyberte Vložit.

Nahrání zvuku

 1. Vyberte Vložení > Zvuk.

 2. Vyberte Nahrát zvuk.

 3. Zadejte název zvukového souboru, vyberte možnost pro nahrávání a začněte mluvit.

  Poznámka: Abyste mohli nahrávat zvuk, musí mít vaše zařízení zapnutý mikrofon.

 4. Pokud chcete zkontrolovat, co jste nahráli, vyberte Zastavit a potom vyberte Přehrát.

 5. Vyberte možnost pro nahrávání, abyste svůj klip znovu nahráli, nebo vyberte OK, pokud jste s výsledkem spokojení.

 6. Pokud chcete klip přesunout, vyberte a přetáhněte ikonu zvuku na požadované místo na snímku.

  Pokud na snímku používáte více zvukových souborů, doporučujeme umístit ikonu zvuku na stejné místo na snímku, abyste ji snadno našli.

 7. Vyberte Přehrát.

Změna možností přehrávání

Vyberte ikonu zvuku a potom vyberte kartu Nástroje pro zvuk – Přehrávání. Potom vyberte možnosti, které chcete použít:

 • Pokud chcete zvuk stříhat, vyberte možnost pro střih a potom pomocí červeného a zeleného posuvníku zvukový soubor požadovaným způsobem sestříhejte.

 • Pokud chcete zvuk postupně zesilovat nebo zeslabovat, změňte čísla v polích Doba trvání postupného zesilování a zeslabování.

 • Pokud chcete upravit hlasitost, vyberte Hlasitost a vyberte požadované nastavení.

 • Pokud chcete zvolit způsob, jakým se má zvukový soubor začít přehrávat, vyberte šipku rozevíracího seznamu a vyberte možnost:

  • V posloupnosti kliknutí: Zvukový soubor se přehraje automaticky po kliknutí.

  • Automaticky: Zvukový soubor se přehraje automaticky po přechodu na snímek, na kterém je umístěný.

  • Při kliknutí: Zvuk se přehraje až po kliknutí na ikonu.

 • Pokud chcete vybrat způsob přehrávání zvuku v prezentaci, vyberte některou z těchto možností:

  • Přehrávat i na dalších snímcích: Přehrává jeden zvukový soubor na všech snímcích.

  • Opakovat do ukončení uživatelem: Přehrává zvukový soubor opakovaně, dokud ho ručně nezastavíte kliknutím na tlačítko Přehrát/pozastavit.

 • Pokud chcete zvuk plynule přehrávat na pozadí u všech snímků, vyberte Přehrát na pozadí.

Odstranění zvuku

Pokud chcete zvukový klip odstranit, vyberte na snímku ikonu zvuku a stiskněte klávesu Delete.

Co chcete udělat?

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální soubor na šipku pod tlačítkem Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. V seznamu klikněte na Zvuk ze souboru nebo Klipart – zvuk, vyhledejte a vyberte požadovaný zvukový klip a pak klikněte na Vložit.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku.

  Ikona a ovládací prvky zvuku

 4. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální soubor na šipku pod tlačítkem Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. V seznamu vyberte Nahrát zvuk.

  Otevře se dialog Nahrát zvuk.

 4. V dialogu Nahrát zvuk klikněte na Nahrát  Tlačítko Nahrát zvuk v PowerPointu a začněte mluvit nebo přehrávat vlastní zvuk.

 5. Až nahrávání skončíte, klikněte na Zastavit Tlačítko Zastavit v dialogu Nahrát zvuk . Přiřaďte nahrávce nějaký název.

  Kliknutím na Přehrát Tlačítko Přehrát v dialogu Nahrát zvuk si nahrávku můžete poslechnout. Pokud jste spokojení, kliknutím na </c0>OK nahrávku uložte a vložte ji do snímku. Pokud to ještě není ono, opakujte kroky 4 a 5.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku:

  Ikona a ovládací prvky zvuku

 6. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímku.

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání udělejte ve skupině Možnosti zvuku některou z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový klip spustit automaticky při zobrazení snímku, klikněte v seznamu Začátek na Automaticky.

  • Pokud se má zvukový klip přehrát ručně při kliknutí na snímek, klikněte v seznamu Začátek na Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat během snímků prezentace, klikněte v seznamu Začátek na Přehrávat na snímcích.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat nepřetržitě, dokud ho nezastavíte, zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

   Poznámka: Při opakovaném přehrávání se zvuk přehrává tak dlouho, dokud nepřejdete na další snímek.

 • Na snímku klikněte na tlačítko Přehrát či pozastavit pod ikonou zvuku.

  Přehrání zvukového klipu

Podívejte se na samostatný článek o přehrávání hudby po celou dobu prezentace.

Důležité informace: Tuto možnost použijte jen v případě, že jste nastavili automatické přehrání zvukového klipu nebo vytvořili nějaký jiný ovládací prvek (například aktivační událost) pro přehrání klipu kliknutím. (Aktivační událost je něco na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, co při kliknutí vyvolá určitou akci.) Ikona zvuku je trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

 1. Klikněte na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu .

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání zaškrtněte ve skupině Možnosti zvuku políčko Skrýt během prezentace.

Pokud chcete odstranit hudební klip nebo jiný zvuk v PowerPointu, udělejte jednu z těchto věcí:

 1. Najděte snímek, na kterém je zvuk, který chcete odstranit.

 2. V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu nebo na ikonu disku CD Vzhled ikony a potom stiskněte klávesu Delete.

Co chcete udělat?

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupině Mediální klipy na šipku pod položkou Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat zvuk z počítače nebo síťové sdílené složky, klikněte na Zvuk ze souboru, vyhledejte složku obsahující soubor a pak poklikejte na soubor, který chcete přidat.

  • Pokud chcete přidat zvuk z klipartu, klikněte na Zvuk z Galerie médií, vyhledejte zvukový klip v podokně úloh Klipart a pak ho kliknutím přidejte do snímku.

  • Pokud chcete přehrát zvuk z CD v počítači, klikněte na Přehrát stopu zvukového CD, vyberte čas zahájení a ukončení a další možnosti přehrávání a pak klikněte na OK.

  • Pokud chcete nahrát a přidat vlastní zvuk, klikněte na Nahrát zvuk, v dialogu klikněte na tlačítko Záznam  Tlačítko Nahrát zvuk v PowerPointu a začněte mluvit nebo přehrávat vlastní zvuk.

  Na snímku se objeví ikona zvuku Vzhled ikony .

 1. Vyberte ikonu zvuku Vzhled ikony na snímku.

 2. V oblasti Zvukové nástroje na kartě Možnosti udělejte ve skupině Možnosti zvuku jednu z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový klip spustit automaticky při zobrazení snímku, klikněte v seznamu Přehrát zvuk na Automaticky.

  • Pokud se má zvukový klip přehrát ručně při kliknutí na snímek, klikněte v seznamu Přehrát zvuk na Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat během snímků prezentace, klikněte v seznamu Přehrát zvuk na Přehrávat na snímcích.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat nepřetržitě, dokud ho nezastavíte, zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

   Poznámka: Při opakovaném přehrávání se zvuk přehrává tak dlouho, dokud nepřejdete na další snímek.

Pokud se má zvuk opakovat, dokud ho nezastavíte, nebo přehrávat po dobu trvání prezentace, musíte určit možnosti zastavení.

 1. Okamžik, kdy se má zvukový soubor přestat přehrávat, nastavíte tak, že na kartě Animace kliknete ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek karty Animace

 2. V podokně úloh Vlastní animace klikněte na šipku napravo od vybraného zvuku v seznamu Vlastní animace a klikněte na Možnosti efektu.

 3. Na kartě Efekt udělejte v oblasti Zastavit přehrávání jednu z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový soubor přestat přehrávat při kliknutí myši na snímek, klikněte na Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový soubor přestat přehrávat po tomto snímku, klikněte na Po aktuálním snímku.

  • Pokud se má zvukový soubor přehrávat přes několik snímků, klikněte na Po a nastavte celkový počet snímků, na kterých se má soubor přehrávat.

   Poznámka: U posledních dvou možností by měl být zvuk stejně dlouhý jako zadané zobrazení snímků. Délku zvukového souboru můžete zjistit v oblasti Informace na kartě Nastavení zvuku.

 • Poklikejte na ikonu zvuku Vzhled ikony na snímku.

Důležité informace: Tuto možnost použijte jen v případě, že jste nastavili automatické přehrání zvuku nebo vytvořili nějaký jiný ovládací prvek (například aktivační událost) pro přehrání zvuku kliknutím. (Aktivační událost je něco na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, co při kliknutí vyvolá určitou akci.) Ikona zvuku je v zobrazení Normální trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

 1. Klikněte na ikonu zvuku Vzhled ikony .

 2. V oblasti Zvukové nástroje zaškrtněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti zvuku políčko Skrýt během prezentace.

 1. Klikněte na snímek, na kterém je zvuk, který chcete odstranit.

 2. V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku Vzhled ikony nebo na ikonu disku CD Vzhled ikony a potom stiskněte klávesu DELETE.

  Pokud chcete odstranit více zvuků, opakujte kroky 1 a 2 pro každý snímek obsahující zvukové soubory, které chcete odstranit.

Do prezentace aplikace PowerPoint můžete přidat zvuk, například hudbu, komentář nebo krátké zvuky. Abyste mohli nahrávat a poslouchat zvuk, musí být váš počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

2:00

Pokud chcete do své prezentace přidat hudbu nebo jiný zvukový klip, vyberte snímek a klikněte na Vložení > Zvuk. Zvuk můžete přidat k jednomu snímku, přehrát automaticky při zobrazení snímku nebo můžete přidat skladbu, která se bude přehrávat na pozadí během celé prezentace.

Na kartě Prezentace můžete také nahrát vlastní mluvený komentář a přidat ho k celé prezentaci. Další informace najdete v článku o záznamu prezentace.

Přidání zvuku k jednomu snímku

 1. V zobrazení Normální vyberte požadovaný snímek a klikněte na Vložení > Zvuk.

  Nabídka pro vložení zvuku s možností Zvuk ze souboru a Prohlížeč audiosouborů
 2. Pokud chcete vložit zvuk z iTunes, klikněte na Prohlížeč zvuku. Pokud chcete vložit zvukový klip z počítače, klikněte na Zvuk ze souboru.

 3. Vyberte zvukový klip. Na kartě Formát zvuku vyberte požadované možnosti zvuku.

  Možnosti zvuku na pravé straně karty Formát zvuku
 4. (Volitelné) Pokud chcete změnit nebo upravit standardní ikonu zvukového souboru, použijte tlačítka pro formátování obrázku na kartě Formát zvuku a přidejte k ikoně rámeček, ohraničení nebo jiné formátovací efekty.

  Ovládací prvek zvuku s vybranou ikonou reproduktoru

Poslech zvukové ukázky

 • Vyberte ikonu zvuku na snímku a klikněte na tlačítko Přehrát/Pozastavit pod touto ikonou.

  Ikona Zvuk a ovládací prvky pro přehrávání v PowerPointu for Mac 2011

Automatické přehrání zvuku při zobrazení snímku

Ve výchozím nastavení se v prezentaci zvuk přehraje, když na něj kliknete. Můžete ho ale nastavit tak, aby se automaticky přehrál hned při zobrazení snímku.

 1. V zobrazení Normální vyberte snímek a přidejte k němu zvukový klip (pokud jste to ještě neudělali).

 2. Na kartě Formát zvuku vpravo klikněte na Zahájení > Automaticky.

  Možnost automatického spuštění přehrávání zvuku

Přidání zvuku, který se přehrává po celou dobu prezentace

 1. V zobrazení Normální vyberte první snímek v prezentaci a přidejte k němu zvukový klip (pokud jste to ještě neudělali).

 2. Na kartě Formát zvuku vpravo klikněte na Přehrát během několika snímků.

  Možnost nepřetržitého přehrávání hudby přes všechny snímky

Přidání opakovaně přehrávaného zvuku

 1. V zobrazení Normální vyberte snímek a přidejte k němu zvukový klip (pokud jste to ještě neudělali).

 2. Na kartě Formát zvuku vpravo klikněte na Opakovat až do ukončení.

  (Když tuto možnost použijete samostatně, bude se zvuk opakovaně přehrávat, dokud bude zobrazený snímek, na kterém se nachází. Když možnost Opakovat až do ukončení použijete společně s možností Přehrávat i na dalších snímcích,bude se zvuk opakovat během celé prezentace.)

Skrytí ikony zvuku

 1. Klikněte na ikonu zvukového klipu. Ikona zvuku označující přítomnost zvukového klipu na snímku v PowerPointu 2016 pro Mac

 2. Na pásu karet PowerPointu zaškrtněte na kartě Přehrávání políčko Skrýt během prezentace.

  Tuto možnost použijte jenom v případě, že jste nastavili automatické přehrávání zvukového klipu. Ikona zvuku je trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

Viz také

Jak vytvořit záznam prezentace

Pokud chcete přehrávat zvuk během celé prezentace, nastavte ho na kartě Format Audio (Formát zvuku).

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
 1. Přejděte na kartu Home (Domů), klikněte na Media (Média) > Audio Browser (Prohlížeč audiosouborů) a zvolte iTunes nebo GarageBand.

  Otevření zvukového prohlížeče
 2. Vyberte zvukový soubor a přetáhněte ho na první snímek.

  Prohlížeč médií

  Tip:   Pokud si chcete poslechnout ukázku skladby, poklikejte na ni.

 3. S vybranou ikonou reproduktoru klikněte na kartu Format Audio (Formát zvuku) a pak klikněte na Start (Začátek) > Play Across Slides (Přehrávat i na dalších snímcích).

  Ikona Zvuk

  Výběr možnosti Přehrávat na snímcích

  Tip:   Pokud je vaše prezentace delší než zvuk, můžete nastavit opakování zvuku tak, že kliknete na Playback Options (Možnosti přehrávání) > Loop Until Stopped (Opakovat až do ukončení).

  Opakovat až do zastavení

  Tip:   Pokud chcete ikonu zvuku skrýt, vyberte možnost Hide Icon During Show (Skrýt ikonu během prezentace).

  Skrytí ikony během zobrazení

Související články

Nahrávání zvuku

Nahrávání prezentace

PowerPoint pro web nepodporuje přidání zvuku na snímek.

Pokud chcete tuto funkci do PowerPointu Online přidat, navštivte prosím naše fórum pro návrhy a hlasujte pro ni.

Viz také

Automatické přehrávání hudby a zvuků při zobrazení snímku 

Přehrávání hudby během zobrazení několika snímků v prezentaci

Záznam prezentace s mluveným komentářem a časováním snímků 

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×