Přidání nebo odstranění zvuku v powerpointové prezentaci

Přidání nebo odstranění zvuku v powerpointové prezentaci

Do prezentace aplikace PowerPoint můžete přidat zvuk, například hudbu, komentář nebo krátké zvuky. Abyste mohli nahrávat a poslouchat zvuk, musí být váš počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Pokud chcete nahrát komentář s časováním a přidat ho do prezentace v aplikaci PowerPoint, přečtěte si článek Záznam prezentace s komentářem a časováním snímků.

Pokud chcete v průběhu prezentace přehrávat hudbu, přečtěte si článek Přehrávání hudby po celou dobu prezentace.

Co chcete udělat?

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Multimédia na Zvuk.

 3. V seznamu klikněte na Zvuk v mém počítači, vyhledejte a vyberte požadovaný zvukový klip a pak klikněte na Vložit.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku.

  Ikona a ovládací prvky zvuku

 4. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat nahraný zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Multimédia na Zvuk.

 3. V seznamu klikněte na Nahrát zvuk (ve verzi PowerPoint 2016) nebo Nahrát zvuk (ve verzi PowerPoint 2013).

  Otevře se dialog Nahrát zvuk.

 4. V dialogu Nahrát zvuk klikněte na Nahrát a začněte mluvit nebo přehrávat vlastní zvuk.

 5. Až nahrávání skončíte, klikněte na Zastavit Tlačítko Zastavit záznam v PowerPointu . Přiřaďte nahrávce nějaký název.

  Kliknutím na Přehrát Tlačítko Přehrát v dialogu Nahrát zvuk si nahrávku můžete poslechnout. Pokud jste spokojení, kliknutím na OK nahrávku uložte a vložte ji do snímku. Pokud to ještě není ono, opakujte kroky 4 a 5.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku.

  Ikona a ovládací prvky zvuku
 6. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímku.

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání udělejte ve skupině Možnosti zvuku některou z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový klip spustit automaticky při zobrazení snímku, klikněte v seznamu Začátek na Automaticky.

  • Pokud se má zvukový klip přehrát ručně při kliknutí na snímek, postupujte v seznamu Začátek následovně.

   • (PowerPoint 2016) Vyberte Při kliknutí.

   • (PowerPoint 2013) Vyberte Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat během snímků prezentace, zaškrtněte políčko Přehrávat na snímcích.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat nepřetržitě, dokud ho nezastavíte, zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

   Poznámka: Při opakovaném přehrávání se zvuk přehrává tak dlouho, dokud nepřejdete na další snímek.

 • Vyberte ikonu zvuku na snímku a klikněte na tlačítko Přehrát či pozastavit pod touto ikonou.

  Přehrání zvukového klipu

Důležité informace: Tuto možnost použijte jen v případě, že jste nastavili automatické přehrání zvukového klipu nebo vytvořili nějaký jiný ovládací prvek (například aktivační událost) pro přehrání klipu kliknutím. (Aktivační událost je něco na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, co při kliknutí vyvolá určitou akci.) Ikona zvuku je trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

 1. Klikněte na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu .

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání zaškrtněte ve skupině Možnosti zvuku políčko Skrýt během prezentace.

Pokud chcete odstranit hudební klip nebo jiný zvuk v PowerPointu, udělejte jednu z těchto věcí:

 1. Najděte snímek, na kterém je zvuk, který chcete odstranit.

 2. V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu nebo na ikonu disku CD-ROM Vzhled ikony a potom stiskněte klávesu Delete.

Co chcete udělat?

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální soubor na šipku pod tlačítkem Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. V seznamu klikněte na Zvuk ze souboru nebo Klipart – zvuk, vyhledejte a vyberte požadovaný zvukový klip a pak klikněte na Vložit.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku.

  Ikona a ovládací prvky zvuku

 4. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Mediální soubor na šipku pod tlačítkem Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. V seznamu vyberte Nahrát zvuk.

  Otevře se dialog Nahrát zvuk.

 4. V dialogu Nahrát zvuk klikněte na Nahrát  Tlačítko Nahrát zvuk v PowerPointu a začněte mluvit nebo přehrávat vlastní zvuk.

 5. Až nahrávání skončíte, klikněte na Zastavit Tlačítko Zastavit v dialogu Nahrát zvuk . Přiřaďte nahrávce nějaký název.

  Kliknutím na Přehrát Tlačítko Přehrát v dialogu Nahrát zvuk si nahrávku můžete poslechnout. Pokud jste spokojení, kliknutím na OK nahrávku uložte a vložte ji do snímku. Pokud to ještě není ono, opakujte kroky 4 a 5.

  Na snímku se objeví ikona a ovládací prvky zvuku:

  Ikona a ovládací prvky zvuku

 6. V zobrazení Normální nebo Prezentace klikněte na tuto ikonu a kliknutím na Přehrát přehrajte hudbu nebo jiný zvuk.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímku.

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání udělejte ve skupině Možnosti zvuku některou z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový klip spustit automaticky při zobrazení snímku, klikněte v seznamu Začátek na Automaticky.

  • Pokud se má zvukový klip přehrát ručně při kliknutí na snímek, klikněte v seznamu Začátek na Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat během snímků prezentace, klikněte v seznamu Začátek na Přehrávat na snímcích.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat nepřetržitě, dokud ho nezastavíte, zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

   Poznámka: Při opakovaném přehrávání se zvuk přehrává tak dlouho, dokud nepřejdete na další snímek.

 • Na snímku klikněte na tlačítko Přehrát či pozastavit pod ikonou zvuku.

  Přehrání zvukového klipu

Důležité informace: Tuto možnost použijte jen v případě, že jste nastavili automatické přehrání zvukového klipu nebo vytvořili nějaký jiný ovládací prvek (například aktivační událost) pro přehrání klipu kliknutím. (Aktivační událost je něco na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, co při kliknutí vyvolá určitou akci.) Ikona zvuku je trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

 1. Klikněte na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu .

 2. V oblasti Nástroje pro zvuk na kartě Přehrávání zaškrtněte ve skupině Možnosti zvuku políčko Skrýt během prezentace.

Pokud chcete odstranit hudební klip nebo jiný zvuk v PowerPointu, udělejte jednu z těchto věcí:

 1. Najděte snímek, na kterém je zvuk, který chcete odstranit.

 2. V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu nebo na ikonu disku CD-ROM Vzhled ikony a potom stiskněte klávesu Delete.

Co chcete udělat?

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, ke kterému chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupině Mediální klipy na šipku pod položkou Zvuk.

  Nabídka Zvuk

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat zvuk z počítače nebo síťové sdílené složky, klikněte na Zvuk ze souboru, vyhledejte složku obsahující soubor a pak poklikejte na soubor, který chcete přidat.

  • Pokud chcete přidat zvuk z klipartu, klikněte na Zvuk z Galerie médií, vyhledejte zvukový klip v podokně úloh Klipart a pak ho kliknutím přidejte do snímku.

  • Pokud chcete přehrát zvuk z CD v počítači, klikněte na Přehrát stopu zvukového CD, vyberte čas zahájení a ukončení a další možnosti přehrávání a pak klikněte na OK.

  • Pokud chcete nahrát a přidat vlastní zvuk, klikněte na Nahrát zvuk, v dialogu klikněte na tlačítko Záznam  Tlačítko Nahrát zvuk v PowerPointu a začněte mluvit nebo přehrávat vlastní zvuk.

  Na snímku se objeví ikona zvuku Vzhled ikony .

 1. Vyberte ikonu zvuku Vzhled ikony na snímku.

 2. V oblasti Zvukové nástroje na kartě Možnosti udělejte ve skupině Možnosti zvuku jednu z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový klip spustit automaticky při zobrazení snímku, klikněte v seznamu Přehrát zvuk na Automaticky.

  • Pokud se má zvukový klip přehrát ručně při kliknutí na snímek, klikněte v seznamu Přehrát zvuk na Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat během snímků prezentace, klikněte v seznamu Přehrát zvuk na Přehrávat na snímcích.

  • Pokud se má zvukový klip přehrávat nepřetržitě, dokud ho nezastavíte, zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

   Poznámka: Při opakovaném přehrávání se zvuk přehrává tak dlouho, dokud nepřejdete na další snímek.

Pokud se má zvuk opakovat, dokud ho nezastavíte, nebo přehrávat po dobu trvání prezentace, musíte určit možnosti zastavení.

 1. Okamžik, kdy se má zvukový soubor přestat přehrávat, nastavíte tak, že na kartě Animace kliknete ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek karty Animace

 2. V podokně úloh Vlastní animace klikněte na šipku napravo od vybraného zvuku v seznamu Vlastní animace a klikněte na Možnosti efektu.

 3. Na kartě Efekt udělejte v oblasti Zastavit přehrávání jednu z následujících věcí:

  • Pokud se má zvukový soubor přestat přehrávat při kliknutí myši na snímek, klikněte na Při kliknutí.

  • Pokud se má zvukový soubor přestat přehrávat po tomto snímku, klikněte na Po aktuálním snímku.

  • Pokud se má zvukový soubor přehrávat přes několik snímků, klikněte na Po a nastavte celkový počet snímků, na kterých se má soubor přehrávat.

   Poznámka: U posledních dvou možností by měl být zvuk stejně dlouhý jako zadané zobrazení snímků. Délku zvukového souboru můžete zjistit v oblasti Informace na kartě Nastavení zvuku.

 • Poklikejte na ikonu zvuku Vzhled ikony na snímku.

Důležité informace:  Tuto možnost použijte jen v případě, že jste nastavili automatické přehrání zvuku nebo vytvořili nějaký jiný ovládací prvek (například aktivační událost) pro přehrání zvuku kliknutím. (Aktivační událost je něco na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, co při kliknutí vyvolá určitou akci.) Ikona zvuku je v zobrazení Normální trvale viditelná, dokud ji nepřetáhnete mimo snímek.

 1. Klikněte na ikonu zvuku Vzhled ikony .

 2. V oblasti Zvukové nástroje zaškrtněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti zvuku políčko Skrýt během prezentace.

 1. Klikněte na snímek, na kterém je zvuk, který chcete odstranit.

 2. V normálním zobrazení klikněte na ikonu zvuku Vzhled ikony nebo na ikonu disku CD-ROM Vzhled ikony a potom stiskněte klávesu DELETE.

  Pokud chcete odstranit více zvuků, opakujte kroky 1 a 2 pro každý snímek obsahující zvukové soubory, které chcete odstranit.

Viz také

Přidání zvuku do prezentace v PowerPointu 2016 pro Mac

Přehrávání hudby po celou dobu prezentace

Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu

Automatické přehrávání hudby a zvuků při zobrazení snímku

Střih videa, hudebního klipu nebo zvukového klipu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×