Přidání nebo odstranění webové části

Pokud chcete, aby byla vaše Stránka webových částí přizpůsobená, můžete na ni přidat webové části pomocí dialogového okna Přidat webové části nebo galerie webových částí v podokně nástrojů.

Co chcete udělat?

Přidat webovou část pomocí dialogového okna Přidat webové části

Přidat webovou část pomocí podokna nástrojů

Odebrat nebo odstranit webovou část

Přidání webové části pomocí dialogového okna Přidat webové části

Nejrychlejší způsob přidání webové části do stránky webové části je pomocí dialogového okna Přidat webové části. V tomto dialogovém okně můžete na stránku webové části rychle přidat seznamy, knihovny a další webové části. Pokud jste vlastníkem webu, můžete přidat nové webové části do seznamu zobrazeného v dialogovém okně Přidat webové části a můžete vytvářet vlastní skupiny, které lze použít ke společnému zobrazení určitých webových částí v seznamu.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klepněte v zóně webových částí, do které chcete přidat webovou část, na položku Přidat webovou část.

 3. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko webové části, kterou chcete přidat na stránku.

  Typy webových částí

  Služba Windows SharePoint Services nabízí několik webových částí, které můžete použít ve vašem webu. Lze použít tyto předdefinované webové části, upravit je podle vašich požadavků nebo vytvořit nové webové části a uložit je pro použití ve vašem webu.

  Výchozí webové části

  Následující webové části jsou ve výchozím nastavení obsaženy v každém webu. Mnohé z nich jsou propojeny a vytvářejí tak řadu jedinečných řešení:

  • Webová část Editor obsahu:     Webová část Editor obsahu slouží k přidání formátovaného textu, tabulek, hypertextových odkazů a obrázků na stránku webových částí.

  • Webová část Formulář:     Pomocí webové části Formulář se můžete připojit ke sloupci dat v jiné webové části a filtrovat ho. Obě webové části musí běžet na stejném serveru.

  • Webová část Obrázek:     Webová část Obrázek slouží k přidání obrázku nebo grafiky na stránku webových částí. Kvůli snadnějšímu sladění obrázku s jinými webovými částmi na stránce můžete úpravou vlastních vlastností ve sdíleném zobrazení nastavit svislé zarovnání, vodorovné zarovnání a barvu pozadí obrázku uvnitř webové části Obrázek.

  • Webová část Seznam:    Pomocí webové části Seznam můžete na webu zobrazit a upravit data seznamu nebo knihovny a připojit se k dalším webovým částem, včetně jiných webových částí Seznam. Seznamy jsou informace sdílené se členy týmu, které se většinou zobrazují v tabulkovém formátu. V seznamech se tyto informace zobrazují různými způsoby pro různé účely, třeba kvůli filtrování, řazení nebo výběru konkrétních sloupců.

   Poznámka: Webová část s názvem Seznam neexistuje. Když na webu vytvoříte nějaký seznam, vytvoří se webová část Seznam automaticky a pojmenuje se po tomto seznamu. Pokud vytvoříte třeba seznam s názvem Lodě, bude v galerii názvů webů dostupná webová část s názvem Lodě. Tato webová část automaticky zobrazí data obsažená v seznamu, který jste vytvořili.

  • Webová část Prohlížeč stránky:     Webová část Prohlížeč stránky slouží k zobrazení webové stránky, souboru nebo složky na stránce webových částí. Odkaz na obsah vytvoříte zadáním hypertextového odkazu, cesty k souboru nebo názvu složky.

  • Webová část Uživatelé webu:     Webová část Uživatelé webu slouží k zobrazení seznamu uživatelů a skupin, kteří mají oprávnění k používání webu. Webová část Uživatelé webu se automaticky zobrazuje na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů. Webovou část Uživatelé webu můžete navíc přidat na libovolnou stránku webových částí.

   Poznámka: Na webech, na kterých je spuštěna služba Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a starší verze, je webová část Uživatelé webu nazývána webová část Členové.

  • Webová část XML:     Webová část XML slouží k zobrazení kódu XML (Extensible Markup Language) a použití transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) na tento kód XML před zobrazením obsahu. Můžete mít například soubor XML, který obsahuje seznam lodí, cen a odkazů na obrázky těchto lodí. Soubor XSLT umožňuje data transformovat tak, aby se zobrazil seznam lodí a cen, přičemž z názvu lodě se stane hypertextový odkaz, který zobrazí obrázek v samostatném okně.

   Předkonfigurované webové části Seznam

   Následující webové části jsou součástí šablony týmového webu Windows SharePoint Services a jsou automaticky nakonfigurované a připravené k použití na stránce webových částí, když vytvoříte nový týmový web. Při vytváření týmového webu nebo webu pracovního prostoru jsou dostupné různé kombinace těchto webových částí v závislosti na tom, jakou šablonu vyberete.

   Poznámka: Tyto webové části jsou odvozené od webové části Seznam a k vytvoření jedinečného rozložení a návrhu používají předkonfigurované šablony webových částí. Pokud do těchto seznamů chcete přidat data, na panelu Snadné spuštění klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom na Seznamy. Na stránce Veškerý obsah webu klikněte na název seznamu, do kterého chcete přidat data.

  • Oznámení:     Webová část Oznámení umožňuje publikovat zprávy, stav a jiné stručné informace, které chcete sdílet s členy týmu.

  • Kalendář:     Webová část Kalendář slouží k zobrazení nadcházejících událostí nebo harmonogramů týmu.

  • Odkazy:     Pomocí webové části Odkazy můžete na webových stránkách publikovat hypertextové odkazy, které jsou pro váš tým zajímavé.

  • Sdílené dokumenty:     Webová část Sdílené dokumenty umožňuje sdílení souborů z výchozí knihovny dokumentů s uživateli webu.

  • Úkoly:     Pomocí webové části Úkoly můžete přiřadit úkol členovi týmu, zadat jeho termín splnění a prioritu a vyznačit jeho stav a průběh.

  • Týmová diskuse:     Webová část Týmová diskuse poskytuje fórum pro konverzace o tématech, která váš tým zajímají.

   Vlastní webové části

   V programovacím prostředí kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, jako je třeba Microsoft Visual Studio, můžou vývojáři využívat kompletní sadu funkcí rozhraní Microsoft ASP.NET k vytváření vlastních webových částí. Stránka webových částí je soubor ASP.NET (.aspx), přičemž webové části jsou odvozené od ovládacích prvků webových formulářů. Vývojáři můžou stránky webových částí dál vylepšovat vytvářením svých vlastních webových částí, které budou poskytovat nové funkce. Navíc můžou webové části doplnit o nové vlastní vlastnosti, přidat do podokna vlastní tvůrce pro specializovaná uživatelská rozhraní a přes propojení webových částí se připojit k jiným webovým částem. Další informace o vytváření a nasazení webových částí najdete v sadě Windows SharePoint Services 3.0 SDK, která je dostupná z tématu Vítá vás sada Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Můžete taky použít webové části od jiných lidí nebo firem. Abyste na stránku webových částí nebo na web mohli přidat webové části jiného výrobce, potřebujete příslušná oprávnění. Některé webové části je potřeba nasadit přímo na server. Pokud na stránku webových částí nebo na web nemůžete přidat webovou část jiného výrobce, požádejte o pomoc správce.

  Jestliže zaškrtnete další políčka webových částí, které chcete přidat, můžete přidat několik typů webových částí.

 4. Webové části přidáte na stránku klepnutím na příkaz Přidat.

Začátek stránky

Přidání webové části za použití podokna nástrojů

Jestliže chcete mít lepší kontrolu nad webovými částmi přidanými do zón webových částí na stránce, použijte podokno nástrojů. Pomocí podokna nástrojů můžete vybrat webové části z různých galerií webových částí. V podokně nástrojů lze také vyhledávat webové části a importovat nové webové části.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klepněte v zóně webových částí, do které chcete přidat webovou část, na položku Přidat webovou část.

 3. Podokno nástrojů zobrazíte klepnutím na položku Rozšířená galerie webových částí a možnosti.

 4. V podokně nástrojů proveďte některý z následujících kroků:

  • Procházení webových částí:     Klepněte v horní části podokna nástrojů na šipku a potom na tlačítko Procházet. Klepnutím na název galerie zobrazte seznam webových částí, které jsou pro tuto galerii k dispozici. Klepnutím na tlačítko Další zobrazíte další webové části v galerii.

   Tip: Chcete-li zobrazit podsadu webových částí v Seznamu webových částí, klepněte na položku Filtr. Pomocí filtrování seznamu můžete zobrazit Všechny položky, Webové části, Seznamy nebo Knihovny.

  • Vyhledejte webovou část.     Nahoře v podokně nástrojů klikněte na šipku a potom klikněte na Hledat.

  • Import webové části:     Klepněte v horní části podokna nástrojů na šipku a potom na tlačítko Import.

 5. Klepněte na název webové části, kterou chcete přidat.

 6. Vyberte zónu webových částí, do které chcete webovou část přidat, a klepněte na příkaz Přidat.

  Tip: Webovou část můžete také přetáhnout do požadovaného umístění na stránce webové části.

  Poznámky: 

  • Galerie Zavřené webové části obsahuje webové části, které jsou pro aktivní stránku webových částí zavřené. Galerie Název webu obsahuje webové části pro aktivní web. Galerie serveru obsahuje webové části, které jsou nasazené na vašem serveru, a Galerie online obsahuje webové části, které jsou součástí online knihovny.

  • Pokud nemůžete požadovanou webovou část najít, je možné, že ji odstranil správce webu nebo změnil její název. Chcete-li webovou část vyhledat, kontaktujte správce webu nebo správce webu nejvyšší úrovně.

Začátek stránky

Odebrání nebo odstranění webové části

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete webovou část odebrat ze stránky, ale zachovat ji dostupnou pro pozdější použití, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část a potom klikněte na Zavřít. Můžete taky kliknout na tlačítko Zavřít Tlačítko Zavřít . Kopie webové části zůstane v galerii Zavřené webové části a můžete ji na stránku později znova přidat. Všechny úpravy webové části, které jste udělali, se uloží.

  • Pokud chcete webovou část ze stránky trvale odstranit, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část , klikněte na Odstranit a potom klikněte na OK. Webová část se ze stránky webových částí odstraní a později ji můžete znova přidat. Neuloží se žádné úpravy webové části, které jste udělali. Později můžete na svoji stránku přidat novou instanci webové části.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×