Přidání nebo odstranění výplně nebo efektu v obrázku SmartArt

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje změna výplně pro obrázky SmartArt. Pokud chcete udělat něco jiného, užitečné následující odkazy:

Vzhled obrázku SmartArt lze změnit změnou výplně tvaru nebo textu, případně přidáním trojrozměrných (3D) efektů, jako jsou stíny, odrazy, záře, měkké okraje, zkosené hrany a otočení.

V tomto článku:

Základní informace o výplní, přechody a 3D efektů

Přidat výplň obrazce v obrázku SmartArt

Přidat výplň textu v obrázku SmartArt

Použití efektu tvaru v obrázku SmartArt

Použití efektu u textu v obrázku SmartArt

Odstranění výplně obrazce nebo textu v obrázku SmartArt

Odstranění efektu z obrazce a textem v obrázku SmartArt

Přehled výplní, přechodů a 3D efektů

Výplň je vnitřní část tvaru. U tvaru můžete změnit barvu výplně nebo můžete jako výplň použít texturu, obrázek či přechod. Přechod představuje plynulý přechod barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho odstínu do jiného odstínu téže barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Můžete použít tvary zobrazené s okraji a hloubkou, které se otáčení v 3D prostoru.

Pokud celý obrázek SmartArt je prostorových (nazývané scény souvislý 3D), můžete upravovat text a formátování každého z jednotlivých obrazců, ale měli přemístění nebo změna velikosti obrazců pouze ve scéně dvojrozměrné.

Jestliže chcete přepnout mezi režimem 2D a 3D, klepněte na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt na tlačítko Upravit v zobr. 2D ve skupině Tvary na kartě Formát. Tlačítko Upravit v zobr. 2D dočasně odemkne obrázek SmartArt pro úpravy umožňující přesouvání nebo změnu velikosti tvarů.  U obrázku SmartArt je nadále použit trojrozměrný efekt, který se zobrazí po opětovném klepnutí na tlačítko Upravit v zobr. 2D.

Začátek stránky

Přidání výplně do tvaru obrázek SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li k tvaru přidat výplň, klepněte na tvar.

  • Chcete-li přidat stejnou výplň do několika tvarů, klepněte na první tvar a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary, do kterých chcete přidat výplň.

  • Jestliže chcete přidat výplň do všech tvarů v obrázku SmartArt, klepněte na obrázek SmartArt a pak vyberte všechny tvary stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Formát ve skupině Styly tvaru na šipku vedle možnosti Výplň tvaru a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát, přesvědčte se, že jste obrázek SmartArt vybrali.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu. Pokud nechcete vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Jestliže chcete změnit barvu, která není mezi Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a poté klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou v případě pozdější změny Motiv dokumentu aktualizovány.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na položku Obrázek, vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na příkaz Vložit.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na požadovanou variantu.

   Přizpůsobení přechod, kliknutím na Další přechody a pak zvolte požadované možnosti. Další informace o přizpůsobení přechody najdete v článku Změna barvy obrazce, obrysu obrazce nebo celého obrázku SmartArt.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Pokud chcete přidat výplň pozadí pro celý obrázek SmartArt, postupujte takto:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrázku SmartArt a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Formát objektu.

 2. Klepněte na položku Výplň a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání výplně do textu obrázku SmartArt

 1. Vyberte text ve tvaru obrázku SmartArt, do kterého chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň do textu ve více tvarech, vyberte text v prvním tvaru a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte text v ostatních tvarech.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě na šipku vedle tlačítka Výplň textu ve skupině Styly obrázků WordArt na kartě Formát a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát, přesvědčte se, že jste obrázek SmartArt vybrali.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu. Pokud nechcete vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Jestliže chcete změnit barvu, která není mezi Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a poté klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou v případě pozdější změny Motiv dokumentu aktualizovány.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na položku Obrázek, vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na příkaz Vložit.

   Jestliže samostatně vyberete několik částí textu a použijete na ně obrázkovou výplň, každý jednotlivý výběr bude vyplněn celým obrázkem. Obrázek nebude vybrané texty spojovat.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na požadovanou variantu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Použití efektu u tvaru v obrázku SmartArt

Rychlý a snadný způsob, jak přidat profesionálně navržených kombinaci efektů do obrázku SmartArt je Rychlý styl. Rychlé styly pro obrázky SmartArt (a styly obrázků SmartArt) obsahovat okrajů stíny, styly čar, přechody a perspektivy 3D a mohou být pro celý obrázek SmartArt nebo na jednotlivé obrazce podle následujících pokynů. Rychlé styly obrazců je nazýván styly tvaru a rychlé styly pro celý obrázek SmartArt je nazýván styly obrázků SmartArt. Styly obrázků SmartArt a stylů tvarů se zobrazují v miniatury v galerii Rychlé styly. Když umístíte ukazatel myši na miniaturu, uvidíte, jak tento rychlý styl ovlivní SmartArt nebo obrazce.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li efekt použít na jeden tvar, klepněte na tvar, u kterého chcete efekt použít.

  • Chcete-li přidat stejný efekt do několika tvarů, klepněte na první tvar a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary, do kterých chcete přidat efekt.

  • Jestliže chcete použít efekt u celého obrázku SmartArt, klepněte na obrázek SmartArt a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+A a vyberte všechny tvary.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na tlačítko Efekty tvarů ve skupině Styly tvaru na kartě Formát a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát, přesvědčte se, že jste obrázek SmartArt vybrali.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klikněte na požadovaný efekt.

   Chcete-li předdefinovaný efekt upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a poté klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li přizpůsobit barvy záře, klepněte na položku Další zářivé barvy a poté klepněte na požadovanou barvu. Jestliže chcete změnit barvu, která není mezi Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a poté klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou při pozdější změně Motiv dokumentu aktualizovány.

  • Chcete-li přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a poté klepněte na požadovanou velikost.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadovaný okraj.

   Pokud potřebujete okraj v prostoru upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Jestliže chcete přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Chcete-li otočení upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky: 

   • Jestliže chcete vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte krok 2. Do téhož tvaru nelze přidat několik efektů výplně, ale můžete přidat výplň a další efekty jako Měkký okraj nebo Zkosení.

   • Jestliže chcete efekt použít na tvary, jejichž kombinací je vytvořen větší tvar, například tvary v rozložení Seznam zdůraznění obrázku – ohyb obsaženém v typu Seznam, vyberte před přidáním efektu všechny přidružené tvary.

    V níže uvedeném příkladu jsou vybrány všechny přidružené tvary většího složeného tvaru. Chcete-li přidat efekt k jednomu přidruženému tvaru, například malému kruhovému tvaru (se zástupným obrázkem slunce nebo hory), je nutné vybrat pouze tento tvar. Jestliže chcete efekt přidat celému většímu tvaru, vyberte všechny přidružené tvary, jak je znázorněno níže. Pamatujte, že efekt bude použit na každý jednotlivý tvar a nikoli na skupinu tvarů.

    Obrázek SmartArt Seznam – ohyb 1 s vybranými přidruženými tvary

   • Chcete-li přidat efekt na pozadí celého obrázku SmartArt, proveďte následující kroky:

    1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrázku SmartArt a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Formát objektu.

    2. Klepněte na položku Stín, Prostorový efekt nebo Otočení v prostoru a pak vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Použití efektu na text v obrázku SmartArt

Rychlý a snadný způsob, jak přidat profesionálně navržených kombinaci efektů u textu v celého obrázku SmartArt je Rychlý styl. Rychlé styly pro text se označují jako styly WordArt. Styly WordArtu se zobrazují v miniaturami v galerii Rychlé styly. Když umístíte ukazatel myši na miniaturu, uvidíte, jaký vliv má požadovaný styl objektu WordArt textu v obrázku SmartArt.

 1. Vyberte text ve tvaru obrázku SmartArt, do kterého chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt do textu na více místech, vyberte text na prvním místě a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte text na ostatních místech.

 2. Klepněte na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt na tlačítko Textové efekty ve skupině Styly WordArt na kartě Formát a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát, přesvědčte se, že jste obrázek SmartArt vybrali.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a poté klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li přizpůsobit barvy záře, klepněte na položku Další barvy záře a potom klepněte na požadovanou barvu. Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li textu dodat vizuální hloubku přidáním nebo změnou hran, přejděte na položku Zkosení a poté klepněte na požadované zkosení.

   Pokud potřebujete otočení v prostoru upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a poté klepněte na požadované otočení v prostoru.

   Chcete-li prostorové otáčení upravit, klepněte na položku Možnosti prostorového otáčení a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit deformaci nebo linii textu, přejděte na položku Transformace a poté klepněte na požadovanou deformaci nebo linii.

Začátek stránky

Odstranění výplně z tvarů nebo textu v obrázku SmartArt

 1. Klepněte na tvar nebo text, ze kterého chcete odstranit výplň.

  Jestliže chcete odstranit stejnou výplň z více tvarů nebo více částí textu, klepněte na první tvar nebo část textu a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary nebo části textu.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt proveďte na kartě Formát jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát, přesvědčte se, že jste obrázek SmartArt vybrali.

  • Chcete-li odstranit výplň z tvaru, klepněte ve skupinovém rámečku Styly tvarů na položku Výplň tvaru a pak na položku Bez výplně. Chcete-li odstranit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na položku Bez přechodu.

  • Chcete-li odstranit výplň z textu, klepněte ve skupinovém rámečku Styly WordArt na položku Výplň textu a pak na položku Bez výplně. Jestliže chcete odstranit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na položku Bez přechodu.

Začátek stránky

Odstranění efektu z tvarů nebo textu v obrázku SmartArt

 1. Klepněte na tvar nebo text, ze kterého chcete odstranit efekt.

  Jestliže chcete odstranit stejný efekt z více tvarů nebo více částí textu, klepněte na první tvar nebo část textu a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary nebo části textu.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt proveďte na kartě Formát jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát, přesvědčte se, že jste obrázek SmartArt vybrali.

  • Jestliže chcete odstranit efekt z tvaru, klepněte ve skupinovém rámečku Styly tvarů na položku Efekty tvarů.

  • Jestliže chcete odstranit efekt z textu, klepněte ve skupinovém rámečku Styly WordArt na položku Textové efekty.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li z tvaru odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolené a poté klepněte na možnost Bez předvoleb.

  • Jestliže chcete odstranit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na položku Bez stínu.

  • Jestliže chcete odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na položku Bez odrazu.

  • Jestliže chcete odstranit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na položku Bez záře.

  • Chcete-li z tvaru odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na položku Bez měkkých okrajů.

  • Jestliže chcete odstranit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na položku Bez zkosení.

  • Jestliže chcete odstranit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na položku Bez otočení.

  • Chcete-li odstranit cestu nebo deformaci z textu, přejděte na položku Transformace a pak klepněte na položku Bez transformace.

Tip: Jestliže chcete rychle odstranit všechna přizpůsobení z tvaru, klepněte na tvar pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Obnovit tvar.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×