Přidání nebo odebrání webové části

Pokud chcete, aby byla vaše Stránka webových částí přizpůsobená, můžete na ni přidat webové části pomocí dialogového okna Přidat webové části nebo galerie webových částí v podokně nástrojů.

Co chcete udělat?

Přidat webovou část pomocí dialogového okna Přidat webové části

Přidat webovou část pomocí podokna nástrojů

Odebrat nebo odstranit webovou část

Přidání webové části pomocí dialogového okna Přidat webové části

Webovou část přidáte na stránku webových částí nejrychleji pomocí dialogového okna Přidat webové části. Toto dialogové okno umožňuje na stránku webových částí rychle přidat seznamy, knihovny a jiné webové části. Pokud jste vlastníkem webu, můžete novou webovou část přidat do seznamu, který se zobrazuje v dialogovém okně Přidat webové části, a vytvořit vlastní skupiny, které můžete použít k zobrazení určitých webových částí společně v seznamu.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. V zóně webové části, do které chcete webovou část přidat, klikněte na Přidat webovou část.

 3. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko webové části, kterou chcete na stránku přidat.

  Typy webových částí

  Služba Windows SharePoint Services poskytuje několik připravených webových částí, které můžete použít na svém webu. Můžete použít tyto předdefinované webové části a přizpůsobit je svým potřebám, nebo vytvořit nové webové části a nahrát je, aby se daly použít na vašem webu.

  Výchozí webové části

  Následující webové části jsou standardně součástí každého webu a dají se přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu. Mnohé z těchto webových částí se navíc dají propojit, čímž vznikne spousta unikátních řešení:

  • Webová část Editor obsahu:     Webová část Editor obsahu slouží k přidání formátovaného textu, tabulek, hypertextových odkazů a obrázků na stránku webových částí.

  • Webová část Formulář:     Pomocí webové části Formulář se můžete připojit ke sloupci dat v jiné webové části a filtrovat ho. Obě webové části musí běžet na stejném serveru.

  • Webová část Obrázek:     Webová část Obrázek slouží k přidání obrázku nebo grafiky na stránku webových částí. Kvůli snadnějšímu sladění obrázku s jinými webovými částmi na stránce můžete úpravou vlastních vlastností ve sdíleném zobrazení nastavit svislé zarovnání, vodorovné zarovnání a barvu pozadí obrázku uvnitř webové části Obrázek.

  • Webová část Seznam:    Pomocí webové části Seznam můžete na webu zobrazit a upravit data seznamu nebo knihovny a připojit se k dalším webovým částem, včetně jiných webových částí Seznam. Seznamy jsou informace sdílené se členy týmu, které se většinou zobrazují v tabulkovém formátu. V seznamech se tyto informace zobrazují různými způsoby pro různé účely, třeba kvůli filtrování, řazení nebo výběru konkrétních sloupců.

   Poznámka: Webová část s názvem Seznam neexistuje. Když na webu vytvoříte nějaký seznam, vytvoří se webová část Seznam automaticky a pojmenuje se po tomto seznamu. Pokud vytvoříte třeba seznam s názvem Lodě, bude v galerii názvů webů dostupná webová část s názvem Lodě. Tato webová část automaticky zobrazí data obsažená v seznamu, který jste vytvořili.

  • Webová část Prohlížeč stránky:     Webová část Prohlížeč stránky slouží k zobrazení webové stránky, souboru nebo složky na stránce webových částí. Odkaz na obsah vytvoříte zadáním hypertextového odkazu, cesty k souboru nebo názvu složky.

  • Webová část Uživatelé webu:     Webová část Uživatelé webu slouží k zobrazení seznamu uživatelů a skupin, kteří mají oprávnění k používání webu. Webová část Uživatelé webu se automaticky zobrazuje na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů. Webovou část Uživatelé webu můžete navíc přidat na libovolnou stránku webových částí.

   Poznámka: U webů, které se provozují se službou Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a starších verzích, měla webová část Uživatelé webu název Členové.

  • Webová část XML:     Webová část XML slouží k zobrazení kódu XML (Extensible Markup Language) a použití transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) na tento kód XML před zobrazením obsahu. Můžete mít například soubor XML, který obsahuje seznam lodí, cen a odkazů na obrázky těchto lodí. Soubor XSLT umožňuje data transformovat tak, aby se zobrazil seznam lodí a cen, přičemž z názvu lodě se stane hypertextový odkaz, který zobrazí obrázek v samostatném okně.

   Předkonfigurované webové části Seznam

   Následující webové části jsou součástí šablony týmového webu Windows SharePoint Services a jsou automaticky nakonfigurované a připravené k použití na stránce webových částí, když vytvoříte nový týmový web. Při vytváření týmového webu nebo webu pracovního prostoru jsou dostupné různé kombinace těchto webových částí v závislosti na tom, jakou šablonu vyberete.

   Poznámka: Tyto webové části jsou odvozené od webové části Seznam a k vytvoření jedinečného rozložení a návrhu používají předkonfigurované šablony webových částí. Pokud do těchto seznamů chcete přidat data, na panelu Snadné spuštění klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom na Seznamy. Na stránce Veškerý obsah webu klikněte na název seznamu, do kterého chcete přidat data.

  • Oznámení:     Webová část Oznámení umožňuje publikovat zprávy, stav a jiné stručné informace, které chcete sdílet s členy týmu.

  • Kalendář:     Webová část Kalendář slouží k zobrazení nadcházejících událostí nebo harmonogramů týmu.

  • Odkazy:     Pomocí webové části Odkazy můžete na webových stránkách publikovat hypertextové odkazy, které jsou pro váš tým zajímavé.

  • Sdílené dokumenty:     Webová část Sdílené dokumenty umožňuje sdílení souborů z výchozí knihovny dokumentů s uživateli webu.

  • Úkoly:     Pomocí webové části Úkoly můžete přiřadit úkol členovi týmu, zadat jeho termín splnění a prioritu a vyznačit jeho stav a průběh.

  • Týmová diskuse:     Webová část Týmová diskuse poskytuje fórum pro konverzace o tématech, která váš tým zajímají.

   Vlastní webové části

   V programovacím prostředí kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, jako je třeba Microsoft Visual Studio, můžou vývojáři využívat kompletní sadu funkcí rozhraní Microsoft ASP.NET k vytváření vlastních webových částí. Stránka webových částí je soubor ASP.NET (.aspx), přičemž webové části jsou odvozené od ovládacích prvků webových formulářů. Vývojáři můžou stránky webových částí dál vylepšovat vytvářením svých vlastních webových částí, které budou poskytovat nové funkce. Navíc můžou webové části doplnit o nové vlastní vlastnosti, přidat do podokna vlastní tvůrce pro specializovaná uživatelská rozhraní a přes propojení webových částí se připojit k jiným webovým částem. Další informace o vytváření a nasazení webových částí najdete v sadě Windows SharePoint Services 3.0 SDK, která je dostupná z tématu Vítá vás sada Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Můžete taky použít webové části od jiných lidí nebo firem. Abyste na stránku webových částí nebo na web mohli přidat webové části jiného výrobce, potřebujete příslušná oprávnění. Některé webové části je potřeba nasadit přímo na server. Pokud na stránku webových částí nebo na web nemůžete přidat webovou část jiného výrobce, požádejte o pomoc správce.

  Zaškrtnutím dalších políček webových částí, které chcete přidat, můžete přidat víc typů webových částí.

 4. Kliknutím na Přidat přidejte webovou část na stránku.

Začátek stránky

Přidání webové části pomocí podokna nástrojů

Pokud chcete mít lepší kontrolu nad tím, které webové části se přidají do zóny webových částí na stránce, použijte podokno nástrojů. Podokno nástrojů umožňuje vybrat webové části z různých galerií webových částí. Taky můžete pomocí podokna nástrojů hledat webové části a importovat nové.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. V zóně webové části, do které chcete webovou část přidat, klikněte na Přidat webovou část.

 3. Kliknutím na Rozšířená galerie webových částí a možnosti zobrazíte podokno nástrojů.

 4. V podokně nástrojů udělejte některou z těchto věcí:

  • Přejděte k webové části.     Nahoře v podokně nástrojů klikněte na šipku a potom klikněte na Procházet. Kliknutím na název galerie zobrazte seznam webových částí, které jsou pro tuto galerii dostupné. Kliknutím na Další zobrazíte další webové části v galerii.

   Tip: Pokud chcete v seznamu webových částí zobrazit podmnožinu webových částí, klikněte na Filtr. Filtrováním seznamu můžete zobrazit všechny položky, webové části, seznamy, nebo knihovny.

  • Vyhledejte webovou část.     Nahoře v podokně nástrojů klikněte na šipku a potom klikněte na Hledat.

  • Importujte webovou část.     Nahoře v podokně nástrojů klikněte na šipku a potom klikněte na Importovat.

 5. Klikněte na název webové části, kterou chcete přidat.

 6. Vyberte zónu webové části, do které chcete webovou část přidat, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Webovou část můžete taky přetáhnout na libovolné požadované místo na stránce webových částí.

  Poznámky: 

  • Galerie Zavřené webové části obsahuje webové části, které jsou pro aktivní stránku webových částí zavřené. Galerie Název webu obsahuje webové části pro aktivní web. Galerie serveru obsahuje webové části, které jsou nasazené na vašem serveru, a Galerie online obsahuje webové části, které jsou součástí online knihovny.

  • Pokud nemůžete požadované webové části najít, možná správce webu webovou část odebral nebo změnil její název. Pokud chcete webovou část najít, kontaktujte správce webu nebo správce webu nejvyšší úrovně.

Začátek stránky

Odebrání nebo odstranění webové části

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete webovou část odebrat ze stránky, ale zachovat ji dostupnou pro pozdější použití, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část a potom klikněte na Zavřít. Můžete taky kliknout na tlačítko Zavřít Close button . Kopie webové části zůstane v galerii Zavřené webové části a můžete ji na stránku později znova přidat. Všechny úpravy webové části, které jste udělali, se uloží.

  • Pokud chcete webovou část ze stránky trvale odstranit, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část , klikněte na Odstranit a potom klikněte na OK. Webová část se ze stránky webových částí odstraní a později ji můžete znova přidat. Neuloží se žádné úpravy webové části, které jste udělali. Později můžete na svoji stránku přidat novou instanci webové části.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×