Grafy

Přidání nebo odebrání vedlejší osy grafu v Excelu

Přidání nebo odebrání vedlejší osy grafu v Excelu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud se čísla v jednotlivých Datová řada grafu výrazně liší nebo pokud používáte různé typy dat najednou (například cenu a zároveň množství), můžete zobrazit jednu nebo více datových řad na vedlejší svislé ose (ose hodnot). Měřítko každé vedlejší svislé osy bude ukazovat hodnoty pro svou datovou řadu. Vedlejší osy vám přijdou vhod hlavně u grafů, které v sobě kombinují sloupcový graf se spojnicovým grafem.

Kombinovaný graf s vedlejší osou

Podobné grafy můžete zobrazit velmi snadno. Stačí jen změnit typ grafu na kombinovaný graf.

 1. Klikněte kamkoliv do grafu, který chcete změnit na kombinovaný graf, a zobrazí se vám Nástroje grafu.

  Karty Návrh a Formát pro Nástroje grafu

 2. Klikněte na Návrh > Změnit typ grafu.

  Skupina Typ na kartě Návrh

 3. Na kartě Všechny grafy vyberte typ Kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – čára na vedlejší ose.

  Kombinovaný graf s vedlejší osou na kartě Všechny grafy

 4. Pod nápisem Vyberte typ grafu a osu pro datovou řadu: zaškrtněte políčko Vedlejší osa u každé datové řady, kterou chcete vytyčit na vedlejší osu, a potom změňte typ těchto grafů na Spojnicový.

 5. Ujistěte se, že u všech zbylých datových řad je nastaveno Skupinový sloupcový.

  Jestli chcete zvýraznit, co která osa značí, můžete osy pojmenovat.

Pojmenování svislých os

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu a pak na Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu .

 2. Zaškrtněte políčko Názvy os, klikněte na šipku vedle něj a zaškrtněte políčka u těch názvů os, které chcete přidat.

 3. Zpátky v grafu klikněte na název každé osy a jeden po druhém napište názvy, které popisují, co je na osách zobrazeno.

Viz také

Vytvoření grafu od začátku do konce

Výběr dat pro graf

Změna popisků os u grafu

Přidání názvů os do grafu

Další informace o kombinovaných grafech

Pokud se hodnoty v jednotlivých datových řadách v 2D grafu výrazně liší nebo pokud používáte smíšené typy dat (například cenu a množství), můžete vykreslit jednu nebo více datových řad na vedlejší svislé ose (ose hodnot). Měřítko vedlejší svislé osy odráží hodnoty odpovídající datové řady.

Formátovaný kombinovaný graf

Když přidáte vedlejší svislou osu do 2D grafu, můžete také přidat vodorovnou vedlejší osu (kategorie), která se může hodit v XY (bodovém) grafu nebo bublinovém grafu.

Pokud chcete lépe odlišit datové řady, které se vykreslují na vedlejší osu, můžete změnit jejich typ grafu. Například ve sloupcovém grafu můžete změnit datovou řadu na vedlejší ose na spojnicový graf.

Důležité informace: Pokud chcete provést následující postup, musíte mít nějaký existující 2D graf. Vedlejší osy se nepodporují ve 3D grafech.

Na vedlejší svislou osu můžete vykreslit data jedné datové řady. Pokud chcete na vedlejší svislou osu vykreslit více datových řad, opakujte tento postup pro každou datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose.

 1. V grafu klikněte na datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší svislé ose, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

  Zobrazí se dialogové okno Formát datové řady.

  Poznámka: Pokud se zobrazí jiné dialogové okno, opakujte 1. krok a vyberte v grafu datovou řadu.

 3. Na kartě Možnosti řady klikněte v části Vykreslit řady na na možnost Vedlejší osa a pak klikněte na tlačítko Zavřít.

  V grafu se zobrazí vedlejší svislá osa.

 4. Pokud chcete změnit zobrazení vedlejší svislé osy, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na tlačítko Osy.

  2. Klikněte na Vedlejší svislá osa a potom na požadovanou možnost zobrazení.

 5. Pokud chcete změnit možnosti vedlejší svislé osy, postupujte takto:

  1. Klikněte pravým tlačítkem na vedlejší svislou osu a potom klikněte na Formát osy.

  2. V části Možnosti osy vyberte možnosti, které chcete použít.

K provedení tohoto postupu musíte mít graf, ve kterém je zobrazená vedlejší svislá osa. Pokud chcete přidat vedlejší svislou osu, najdete postup v oddíle Přidat vedlejší svislou osu.

 1. Klikněte na graf, ve kterém je zobrazená vedlejší svislá osa.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na tlačítko Osy.

  Obrázek pásu karet

 3. Klikněte na Vedlejší vodorovná osa a potom na požadovanou možnost zobrazení.

 1. V grafu klikněte na datovou řadu, kterou chcete změnit.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem na datovou řadu, kliknout na Změnit typ grafu řady a pak pokračovat 3. krokem.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na Změnit typ grafu.

  Obrázek pásu karet Excelu

 3. V dialogu Změnit typ grafu klikněte na typ grafu, který chcete použít.

  V prvním rámečku se zobrazuje seznam kategorií typu grafů a ve druhém rámečku se zobrazují dostupné typy grafů pro jednotlivé kategorie. Další informace o typech grafů, které můžete použít, najdete v tématu Dostupné typy grafů.

Poznámka: Typ grafu můžete změnit vždy jen u jedné datové řady. Pokud chcete změnit typ grafu u více než jedné datové řady grafu, opakujte tento postup u každé datové řady, kterou chcete změnit.

 1. Klikněte na graf, na kterém je zobrazená vedlejší osa, kterou chcete odebrat.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na Osy, klikněte na Vedlejší svislá osa nebo Vedlejší vodorovná osa a potom klikněte na Žádná.

  Obrázek pásu karet

Tipy: 

 • Vedlejší osu můžete odstranit i jinak – můžete na ni kliknout a potom stisknout klávesu DELETE, nebo můžete na vedlejší osu kliknout pravým tlačítkem a potom kliknout na Odstranit.

 • Vedlejší osu můžete hned po jejím přidání odebrat tak, že kliknete na panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Zpět Undo button nebo stisknete kombinaci kláves CTRL+Z.

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

Graf s vedlejší osou

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafu > Osy > a vyberte Vedlejší vodorovná nebo Vedlejší svislá.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafu > Názvy os > a vyberte Vedlejší vodorovná nebo Vedlejší svislá.

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

Graf s vedlejší osou

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Karta Charts (Grafy), skupina Current Selection (Aktuální výběr)

 3. V navigačním podokně klikněte na Axis (Osa).

 4. Klikněte na Secondary axis (Vedlejší osa) a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete na vedlejší osu přidat další datovou řadu, opakujte tento postup.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), přejděte na Secondary Horizontal Axis Title (Název vedlejší vodorovné osy) nebo Secondary Vertical Axis Title (Název vedlejší svislé osy) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Chart Layout (Rozložení grafu), skupina Labels (Popisky)

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

Přidání popisku osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), přejděte na Secondary Horizontal Axis (Vedlejší vodorovná osa) nebo Secondary Vertical Axis (Vedlejší svislá osa) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Karta (Rozložení grafu), skupina Axes (Osy)

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

Graf s vedlejší osou

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Karta Charts (Grafy), skupina Current Selection (Aktuální výběr)

 3. V navigačním podokně klikněte na Axis (Osa).

 4. Klikněte na Secondary axis (Vedlejší osa) a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete na vedlejší osu přidat další datovou řadu, opakujte tento postup.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), přejděte na Secondary Horizontal Axis Title (Název vedlejší vodorovné osy) nebo Secondary Vertical Axis Title (Název vedlejší svislé osy) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Chart Layout (Rozložení grafu), skupina Labels (Popisky)

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

Přidání popisku osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), přejděte na Secondary Horizontal Axis (Vedlejší vodorovná osa) nebo Secondary Vertical Axis (Vedlejší svislá osa) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Karta (Rozložení grafu), skupina Axes (Osy)

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

Graf s vedlejší osou

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 3. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Karta Charts (Grafy), skupina Current Selection (Aktuální výběr)

 4. V navigačním podokně klikněte na Axis (Osa).

 5. Klikněte na Secondary axis (Vedlejší osa) a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete na vedlejší osu přidat další datovou řadu, opakujte tento postup.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), přejděte na Secondary Horizontal Axis Title (Název vedlejší vodorovné osy) nebo Secondary Vertical Axis Title (Název vedlejší svislé osy) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Chart Layout (Rozložení grafu), skupina Labels (Popisky)

 4. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

Přidání popisku osy pro vedlejší osu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), přejděte na Secondary Horizontal Axis (Vedlejší vodorovná osa) nebo Secondary Vertical Axis (Vedlejší svislá osa) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Karta (Rozložení grafu), skupina Axes (Osy)

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

Graf s vedlejší osou

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafu > Osy > a vyberte Vedlejší vodorovná nebo Vedlejší svislá.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 2. Klikněte na Přidat prvek grafu > Názvy os > a vyberte Vedlejší vodorovná nebo Vedlejší svislá.

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

Graf s vedlejší osou

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat prvek grafu > Osy > a vyberte Vedlejší vodorovná nebo Vedlejší svislá.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Přidat prvek grafu > Názvy os > a vyberte Vedlejší vodorovná nebo Vedlejší svislá.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×