Přidání nebo odebrání popisků dat v grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete v grafu rychle určit datovou řadu, můžete k datovým bodům grafu přidat popisky dat. Standardně jsou popisky dat propojené s hodnotami na listu a při změně těchto hodnot se automaticky aktualizují.

Pokud jsou v grafu popisky dat, graf se dá snadněji pochopit, protože popisky zobrazují podrobnosti o datových řadách nebo jednotlivých datových bodech. Například z výsečového grafu, který vidíte dole, by bylo bez popisků dat těžké vyčíst, že káva dělala 38 % z celkového prodeje. Podle toho, co chcete na grafu zvýraznit, můžete přidat popisky k jedné řadě, ke všem řadám (celý graf) nebo k jednomu datovému bodu.

Pie chart with data labels formatted as percentages

Poznámka: Následující postupy platí pro Office 2013 a novějších verzích. Hledáte pokyny Office 2010?

Přidání popisků dat ke grafu

 1. Klikněte na datovou řadu nebo graf. Pokud chcete vytvořit popisek pro jeden datový bod, po kliknutí na řadu klikněte na tento datový bod.

 2. V pravém horním rohu, vedle grafu klikněte na Prvek grafu přidat Tlačítko Prvky grafu > Popisky dat.

  Prvky grafu > Popisky dat > možnosti popisků
 3. Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.

 4. Pokud chcete popisek dat zobrazit uvnitř bublinového obrazce s textem, klikněte na Popisek dat.

  Výsečový graf s popisky dat

Aby byly popisky dat čitelnější, můžete je přesunout do datových bodů nebo dokonce mimo graf. Pokud chcete datový popisek přesunout, přetáhněte ho tam, kde ho chcete mít.

Pokud budete mít pocit, že je graf kvůli popiskům nepřehledný, můžete kterýkoliv z nich (nebo všechny) odebrat tak, že kliknete na popisky dat a potom na klávesnici stisknete Delete.

Tip: Pokud je text uvnitř popisků dat špatně čitelný, můžete změnit velikost popisků dat – kliknete na ně a tažením myší nastavíte, jak mají být velké.

Změna vzhledu popisků dat

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na datovou řadu nebo na popisek dat, pro které chcete zobrazit víc dat, a klikněte na Formát popisků dat.

 2. Klikněte na Možnosti popisku a v části Obsah popisku vyberte, co má popisek obsahovat.

  Label Options part of Format Data Label pane

Použití hodnoty buněk jako popisky dat

Hodnoty v buňkách můžete použít jako popisky dat pro graf.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na datovou řadu nebo na popisek dat, pro které chcete zobrazit víc dat, a klikněte na Formát popisků dat.

 2. Klikněte na Možnosti popisku a v části Obsah popisku, zaškrtněte políčko Hodnoty z buňky.

 3. Pokud se zobrazí dialogové okno Oblast popisků dat, vraťte se do tabulky a vyberte oblast, pro které je požadován hodnot buněk zobrazí jako popisky dat. Po výběru vybrané oblasti se zobrazí v dialogovém okně Oblast popisků dat . Klikněte na OK.

  Dialogové okno Oblast popisku dat

  Hodnoty buněk se teď zobrazí jako popisky dat v grafu.

Změna textu zobrazeného v popiscích dat

 1. Klikněte na popisek dat s textem, který chcete změnit, a klikněte na něj znovu tak, aby to byl jediný vybraný popisek dat.

 2. Vyberte stávající text a potom ho přepište novým textem.

 3. Klikněte jinam než na popisek dat.

Tip: Pokud chcete přidat komentář o grafu nebo máte jenom jeden popisek dat, můžete použít textové pole.

Odebrání popisků dat z grafu

 1. Klikněte na graf, ze kterého chcete popisky dat odebrat.

  Zobrazí se Nástroje grafu, přidání Návrh a Formát.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení grafu klikněte na Přidat prvek grafu, zvolte Popisky dat a potom klikněte na žádná.

  • Klepněte na popisek dat jednorázové vybrat všechny popisky dat v datové řadě nebo dvakrát vyberte jenom jeden popisek dat, který chcete odstranit a stiskněte klávesu DELETE.

  • Klikněte pravým tlačítkem na popisek dat a potom klikněte na Odstranit.

   Poznámka: To odebere všechny popisky dat z datové řady.

 3. Můžete taky odeberete popisky dat hned po přidáte kliknutím na zpět Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + Z.

Přidání nebo odebrání popisků dat v grafu v Office 2010

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům všech datových řad, klikněte na Oblast grafu.

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům datové řady, kliknutím vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat popisek.

  • Pokud chcete přidat popisek dat na jeden datový bod v datové řadě, klikněte na datovou řadu, který obsahuje datový bod, který chcete označit a potom klikněte na datový bod.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Popisky klikněte na tlačítko Popisky dat a poté klikněte na požadovanou možnost zobrazení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  V závislosti na použitém typu grafu budou k dispozici různé možnosti popisků dat.

Změna na popisek dat položky, které jsou zobrazeny (Office 2010)

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zobrazit další položky popisků všem datovým bodům řady, klikněte na popisek dat jednorázové vyberte všechny popisky dat z datové řady.

  • Zobrazit další položky popisků jeden datový bod, klikněte na popisek dat na datový bod, který chcete změnit a potom klikněte na popisek dat.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem vybraný popisek popisky v grafu a potom klikněte na Formát popisku dat nebo Formát popisků dat.

 3. Pokud není vybrána, klikněte na Možnosti popisku a potom v části Obsah popisku, zaškrtněte políčko pro popisek položky, které chcete přidat.

  Možnosti popisku, které jsou k dispozici, závisí na typu grafu grafu. Například ve výsečovém grafu dat popisky mohou obsahovat procent a vodicími čarami.

 4. Pokud chcete změnit oddělovač položek popisků dat, vyberte oddělovač, který chcete použít nebo zadejte vlastní oddělovač v poli Oddělovač.

 5. Pokud chcete upravit umístění popisků lépe prezentovat další text, vyberte požadovanou možnost v části Umístění popisků.

Pokud jste zadali vlastní text popisku, ale chcete zobrazit položky popisků dat, které jsou propojené na hodnoty listu znovu, klikněte na tlačítko Obnovit Text popisku.

 1. V grafu klikněte na popisek dat na datový bod, který chcete změnit a pak klikněte na popisek dat znovu a vyberte právě štítek.

 2. Klikněte do pole popisek dat ke spuštění režimu úprav.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zadejte nový text, vyberte text, který chcete změnit přetažením a zadejte požadovaný text.

  • Pokud chcete propojit popisek dat na text nebo hodnoty v listu, vyberte text, který chcete změnit přetažením a pak udělejte toto:

   1. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

   2. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

    Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

   3. Stiskněte ENTER.

    Tip: Obě metody můžete zadávat procentuální hodnoty – ručně víte, co jsou nebo propojením procent v listu. V grafu se nevypočítávají procent, ale výpočtu procent v listu pomocí rovnice Částka / celkem = procento. Řekněme, že můžete vypočítat 10 / 100 = 0,1a pak formát 0,1 jako procento, číslo se správně zobrazí jako 10 %. Další informace o způsobu výpočtu procent naleznete v tématu výpočty procent.

Velikost pole popisek dat přizpůsobí velikost textu. Nejde měnit velikost v poli popisek dat a může se stanou zkrácen text, pokud je příliš velký maximální velikost. Tak, aby zahrnoval další text, můžete místo toho použít textové pole. Další informace najdete v tématu Přidání textového pole do grafu.

Změnit umístění popisku jednu datovou přetažením. Můžete také vložit popisky dat na standardní místo vzhledem k jeho datové značky. V závislosti na typu graf můžete vybírat různé možnosti umístění.

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit umístění všechny popisky dat u celého datové řady, klikněte na popisek dat jednorázové vyberte datovou řadu.

  • Pokud chcete změnit umístění popisku konkrétních dat, klikněte na data popisek dvakrát ho vyberte.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky klikněte na Popisky dat a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Další možnosti popisku dat klikněte na Další možnosti popisků dat, pokud není vybrána, klikněte na Možnosti popisku a pak vyberte požadované možnosti.

 1. Klikněte na graf, ze kterého chcete popisky dat odebrat.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky klikněte na Popisky dat a potom klikněte na žádná.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Klepněte na popisek dat jednorázové vybrat všechny popisky dat v datové řadě nebo dvakrát vyberte jenom jeden popisek dat, který chcete odstranit a stiskněte klávesu DELETE.

  • Klikněte pravým tlačítkem na popisek dat a potom klikněte na Odstranit.

   Poznámka: To odebere všechny popisky dat z datové řady.

 3. Můžete taky odeberete popisky dat hned po přidáte kliknutím na zpět Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + Z.

Pokud jsou v grafu popisky dat, graf se dá snadněji pochopit, protože popisky zobrazují podrobnosti o datových řadách nebo jednotlivých datových bodech. Například z výsečového grafu, který vidíte dole, by bylo bez popisků dat těžké vyčíst, že káva dělala 38 % z celkového prodeje. Podle toho, co chcete na grafu zvýraznit, můžete přidat popisky k jedné řadě, ke všem řadám (celý graf) nebo k jednomu datovému bodu.

Přidání popisků dat

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. Tento krok platí jenom pro Word pro Mac: na kartě zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu.

 3. Klikněte na Prvek grafu přidat a vyberte Popisky dat a pak vyberte umístění pro možnost popisek dat.

  Poznámka: Možnosti se budou lišit v závislosti na typu grafu.

 4. Pokud chcete popisek dat zobrazit uvnitř bublinového obrazce s textem, klikněte na Popisek dat.

  Výsečový graf s popisky dat

  Aby byly popisky dat čitelnější, můžete je přesunout do datových bodů nebo dokonce mimo graf. Pokud chcete datový popisek přesunout, přetáhněte ho tam, kde ho chcete mít.

  Poznámka: Pokud je text uvnitř popisků dat špatně čitelný, můžete změnit velikost popisků dat – kliknete na ně a tažením myší nastavíte, jak mají být velké.

Klikněte na Další možnosti popisků dat pro změnu vzhledu popisků dat.

Změna vzhledu popisků dat

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jakýkoli popisek dat a vyberte Formát popisků dat.

 2. Klikněte na Možnosti popisku a v části Obsah popisku, vyberte požadované možnosti.

Změna textu zobrazeného v popiscích dat

 1. Klikněte na popisek dat s textem, který chcete změnit, a klikněte na něj znovu tak, aby to byl jediný vybraný popisek dat.

 2. Vyberte stávající text a potom ho přepište novým textem.

 3. Klikněte jinam než na popisek dat.

Tip: Pokud chcete přidat komentář o grafu nebo máte jenom jeden popisek dat, můžete použít textové pole.

Odebrání popisků dat

Pokud se rozhodnete, že štítky graf kvůli popiskům nepřehledný, můžete odebrat některé nebo všechny z nich tak, že kliknete na popisky dat a stiskněte klávesu Delete.

Poznámka: To odebere všechny popisky dat z datové řady.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×