Přidání nebo odebrání ohraničení pro obrázky, obrazce a textová pole

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šetrně použít ohraničení je skvělý způsob, jak získat pozornost. Tady je postup, jak přidat řádek, vzorek nebo vlastní okraj do textového pole, obrázků a jiných objektů v aplikaci Word, PowerPoint nebo Excel for Mac.

Poznámka: Pokud ohraničení nepřidali tvaru, textového pole, obrázku nebo jiného objektu v Mac Office, nelze změnit nebo odebrat ohraničení objektu.

Přidání nebo odebrání ohraničení pro obrazce nebo textového pole

 1. Vyberte obrazce nebo textového pole, do kterého chcete přidat nebo odebrat ohraničení.

 2. Klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na šipku u tlačítka Obrys obrazce.

  Projekt na ikonu Obrys obrazce

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidání nebo změna barvy ohraničení

  Klikněte na požadovanou barvu, nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na Další barvy obrysu.

  Přidání nebo změna tloušťky ohraničení

  Přejděte na položku Tloušťka čáry a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidání nebo změna stylu ohraničení

  Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Odebrání ohraničení obrazce nebo textového pole

  Klikněte na Bez obrysu.

Přidání nebo odebrání ohraničení obrázku

 1. Vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat nebo odebrat ohraničení.

 2. Klikněte na Formát obrázku a potom klikněte na šipku vedle Ohraničení obrázku.

  Klikněte na ikonu obrys obrázku

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidání nebo změna barvy ohraničení

  Klikněte na požadovanou barvu, nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na Další barvy obrysu.

  Přidání nebo změna tloušťky ohraničení

  Přejděte na položku Tloušťka čáry a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidání nebo změna stylu ohraničení

  Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Odebrání ohraničení z obrázku

  Klikněte na Bez obrysu.

Přidání nebo odebrání ohraničení pro obrazce nebo textového pole

 1. Vyberte obrazce nebo textového pole, do kterého chcete přidat nebo odebrat ohraničení.

 2. Klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na šipku u tlačítka Obrys obrazce .

  Klikněte na ikonu Obrys obrazce

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidání nebo změna barvy ohraničení

  Klikněte na požadovanou barvu, nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na Další barvy obrysu.

  Přidání nebo změna tloušťky ohraničení

  Přejděte na položku Tloušťka čáry a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidání nebo změna stylu ohraničení

  Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Odebrání ohraničení obrazce nebo textového pole

  Klikněte na Bez obrysu.

Přidání nebo odebrání ohraničení obrázku

 1. Vyberte obrázek, jehož okraj chcete-li přidat nebo odebrat.

 2. Klikněte na Formát obrázku a potom klikněte na šipku vedle Ohraničení obrázku.

  Klikněte na ikonu obrys obrázku

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidání nebo změna barvy ohraničení

  Klikněte na požadovanou barvu, nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na Další barvy obrysu.

  Přidání nebo změna tloušťky ohraničení.

  Přejděte na položku Tloušťka čáry a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidání nebo změna stylu ohraničení

  Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Odebrání ohraničení z obrázku

  Klikněte na Bez obrysu.

Přidání nebo odebrání ohraničení pro obrazce nebo textového pole

 1. Vyberte obrazce nebo textového pole, do kterého chcete přidat nebo odebrat ohraničení.

 2. Klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na šipku u tlačítka Obrys obrazce.

  Klikněte na ikonu Obrys obrazce

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidání nebo změna barvy ohraničení

  Klikněte na požadovanou barvu, nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na Další barvy obrysu.

  Přidání nebo změna tloušťky ohraničení

  Přejděte na položku Tloušťka čáry a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidání nebo změna stylu ohraničení

  Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Odebrání ohraničení obrazce nebo textového pole

  Klikněte na Bez obrysu.

Přidání nebo odebrání ohraničení obrázku

 1. Vyberte obrázek, jehož okraj chcete-li přidat nebo odebrat.

 2. Klikněte na Formát obrázku a potom klikněte na šipku vedle Ohraničení obrázku.

  Klikněte na ikonu ohraničení obrázku

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidání nebo změna barvy ohraničení

  Klikněte na požadovanou barvu, nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na Další barvy obrysu.

  Přidání nebo změna tloušťky ohraničení

  Přejděte na položku Tloušťka čáry a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidání nebo změna stylu ohraničení

  Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Odebrání ohraničení z obrázku

  Klikněte na Bez obrysu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání ohraničení obrazce nebo textového pole

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole, pro které chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Format (Formát) klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na Line (Čára).

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Vyberte požadovanou barvu nebo klikněte na More Colors (Další barvy) a namíchejte si vlastní barvu.

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Přejděte na Weights (Tloušťky) a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Přejděte na Dashed (Přerušovaná) a klikněte na požadovaný styl čáry.

Přidání ohraničení tabulky

 1. Vyberte tabulku, pro kterou chcete přidat ohraničení.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Na kartě Tables (Tabulky) klikněte v části Table Styles (Styly tabulek) na šipku vedle tlačítka Lines (Čáry) a pak na požadovanou barvu. Nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na More Colors (Další barvy).

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Na kartě Tables klikněte v části Draw Borders (Nakreslit ohraničení) na místní nabídku Line Weight (Tloušťka čáry) Síla čáry a vyberte požadovanou tloušťku ohraničení. 

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Na kartě Tables klikněte v části Draw Borders na místní nabídku Line Style (Styl čáry) Styl čáry a vyberte požadovaný styl čáry ohraničení. 

 3. Na kartě Tables klikněte v části Draw Borders na šipku vedle položky Borders (Ohraničení) Tlačítko Ohraničení a vyberte nebo zrušte výběr požadovaného ohraničení tabulky. 

  Karta Tabulky, skupina Nakreslit ohraničení

Přidání ohraničení obrázku

 1. Vyberte obrázek, pro který chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Format Picture (Formát obrázku) klikněte v části Picture Styles (Styly obrázků) na šipku vedle položky Border (Ohraničení) Tlačítko Ohraničení

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Vyberte požadovanou barvu nebo klikněte na More Colors (Další barvy) a namíchejte si vlastní barvu.

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Přejděte na Weights (Tloušťky) a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Přejděte na Dashed (Přerušovaná) a klikněte na požadovaný styl čáry.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání ohraničení obrazce nebo textového pole

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole, pro které chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Format (Formát) klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na Line (Čára).

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Vyberte požadovanou barvu nebo klikněte na More Colors (Další barvy) a namíchejte si vlastní barvu.

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Přejděte na Weights (Tloušťky) a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Přejděte na Dashed (Přerušovaná) a klikněte na požadovaný styl čáry.

Přidání ohraničení tabulky

 1. Vyberte tabulku, pro kterou chcete přidat ohraničení.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Na kartě Tables (Tabulky) klikněte v části Table Styles (Styly tabulek) na šipku vedle tlačítka Lines (Čáry) a pak na požadovanou barvu. Nebo si namíchejte vlastní barvu po kliknutí na More Colors (Další barvy).

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Na kartě Tables klikněte v části Draw Borders (Nakreslit ohraničení) na místní nabídku Line Weight (Tloušťka čáry) Síla čáry a vyberte požadovanou tloušťku ohraničení. 

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Na kartě Tables klikněte v části Draw Borders na místní nabídku Line Style (Styl čáry) Styl čáry a vyberte požadovaný styl čáry ohraničení. 

 3. Na kartě Tables klikněte v části Draw Borders na šipku vedle položky Borders (Ohraničení) Tlačítko Ohraničení a vyberte nebo zrušte výběr požadovaného ohraničení tabulky. 

  Powerpointová karta Tabulky, skupina Nakreslit ohraničení

Přidání ohraničení obrázku

 1. Vyberte obrázek, pro který chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Format Picture (Formát obrázku) klikněte v části Picture Styles (Styly obrázků) na šipku vedle položky Border (Ohraničení) Tlačítko Ohraničení

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Vyberte požadovanou barvu nebo klikněte na More Colors (Další barvy) a namíchejte si vlastní barvu.

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Přejděte na Weights (Tloušťky) a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Přejděte na Dashed (Přerušovaná) a klikněte na požadovaný styl čáry.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání ohraničení obrazce nebo textového pole

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole, pro které chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Format (Formát) klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na Line (Čára).

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Vyberte požadovanou barvu nebo klikněte na More Colors (Další barvy) a namíchejte si vlastní barvu.

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Přejděte na Weights (Tloušťky) a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Přejděte na Dashed (Přerušovaná) a klikněte na požadovaný styl čáry.

Přidání ohraničení obrázku

 1. Vyberte obrázek, pro který chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Format Picture (Formát obrázku) klikněte v části Picture Styles (Styly obrázků) na šipku vedle položky Border (Ohraničení) Tlačítko Ohraničení

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Postup

  Přidat barevné ohraničení

  Vyberte požadovanou barvu nebo klikněte na More Colors (Další barvy) a namíchejte si vlastní barvu.

  Přidat ohraničení s konkrétní tloušťkou

  Přejděte na Weights (Tloušťky) a vyberte požadovanou tloušťku čáry.

  Přidat ohraničení konkrétního stylu

  Přejděte na Dashed (Přerušovaná) a klikněte na požadovaný styl čáry.

Viz taky

Přidání, změna nebo odebrání ohraničení stránky

Změna nebo odebrání ohraničení z textových polí a obrazců

Změna nebo odebrání ohraničení z obrázků

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×