Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V Office můžete svoje dokumenty, sešity a prezentace chránit hesly, aby je ostatní nemohli otevírat nebo upravovat. Hesla můžete pak snadno odebrat a dokument nebo sešit odemknout, až nebude režim jen pro čtení nutný. Zámek dokumentu můžete také použít k omezení typů změn, které můžou uživatelé revidující dokument provádět.

Správci IT nastavují pro aplikace pro Office zásady hesel, které obsahují základní pravidla.

Upozornění: Je důležité vědět, že Microsoft nemůže obnovit zapomenutá hesla.

Přidání nebo odebrání hesla k ovládání přístupu

Když chcete ve wordovém, excelovém nebo powerpointovém souboru nastavit heslo, klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument > Zašifrovat pomocí hesla. Zadejte heslo a pak ho zadejte ještě jednou pro potvrzení. Aby heslo začalo platit, je potřeba soubor uložit.

Důležité informace: 

 • Koncoví uživatelé: Heslo uchovávejte na bezpečném místě. Pokud ho ztratíte nebo zapomenete, nedá se obnovit ani odebrat.

 • Společnosti: Pokud se obáváte, že byste ve vaší společnosti mohli ztratit přístup k heslem chráněným souborům Office, mohl by vám pomoci nástroj DocRecrypt. Mějte na paměti, že nástroj DocRecrypt je potřeba nasadit DŘÍVE, než daný soubor začnete chránit heslem. DocRecrypt neumí zpětně obnovit soubory, které byly chráněny heslem před jeho nasazením. Další informace najdete v tématu věnovaném odebrání nebo resetování hesel souborů pomocí nástroje DocRecrypt.

Po přidání hesla k souboru nemůže nikdo tento soubor otevřít bez zadání hesla.

Pokud chcete heslo odebrat, otevřete soubor (k tomu je nutné zadat aktuální heslo) a přejděte na Soubor > Zamknout dokument > Zašifrovat pomocí hesla. Odstraňte heslo a klikněte na OK. Aby byla tato změna trvalá, musíte soubor uložit.

Jak nastavit, aby uživatelé mohli váš soubor zobrazit pro čtení, ale měli jste pod kontrolou jeho změny

V otevřeném dokumentu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument. Zobrazí se následující možnosti.

V nabídce Zamknout dokument ve Wordu for Office 365

Označit jako dokončené

Tímto způsobem sdělíte, že sdílíte konečnou verzi souboru. Zmenšíte tak pravděpodobnost, že recenzenti nebo čtenáři udělají v souboru nežádoucí změny.

Když je soubor označený jako dokončený, je zakázané nebo vypnuté psaní, úpravy, příkazy a značky kontroly pravopisu a soubor je jenom pro čtení.

Pokud označíte dokument jako dokončený, Word vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření dokumentu se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČEN JAKO KONEČNÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, dokument už nebude dál označený jako dokončený.

Důležité informace: Funkce Označit jako dokončené není funkce zabezpečení. Libovolný uživatel může při otevření souboru kliknout na Přesto upravit a toto nastavení tak obejít. Funkce Označit jako dokončené jenom upozorní uživatele, který soubor otvírá, že by měl soubor považovat za konečný. Pokud chcete vynutit ochranu před úpravami, použijte funkci Omezit úpravy, kterou popisujeme níže.

Vždy otevírají jen pro čtení

Pokud vyberete tuto možnost a uložit soubor, při každém otevření souboru v budoucnu ho otevřít jen pro čtení ve výchozím nastavení a uživatel bude muset výběr textu "Přesto upravit" předtím, než se budete moct ukládat všechny změny. Tím nechtěným úpravám.

Omezit úpravy (jenom ve Wordu)

Určete, jaké druhy změn jsou v dokumentu povolené.

Když vyberete Omezit úpravy, zobrazí se tyto možnosti:

Podokno Omezit úpravy
 • Omezení formátování:    Můžete omezit možnosti formátování a zachovat vzhled a chování, které vyberete. Po kliknutí na Nastavení můžete vybrat povolené styly.

 • Omezení úprav:    Můžete určit, jakým způsobem jde soubor upravovat nebo můžete úpravy zakázat. Kliknutím na možnost Výjimky nebo Více uživatelů můžete zadat uživatele, kteří můžou provádět úpravy.

 • V dolní části podokna najdete odkaz Omezit oprávnění...:    K omezení oprávnění použijte Windows Live ID.

  K omezení oprávnění můžete použít Windows Live ID nebo účet Microsoft Windows. Oprávnění můžete nastavit prostřednictvím šablony používané ve vaší organizaci nebo můžete oprávnění přidat kliknutím na Omezit přístup. Další informace o technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) najdete v článku IRM (Správa přístupových práv k informacím) v Office.

Až budete připravení zapnout omezení úprav, která jste vybrali, klikněte na Použít zámek a pak zadejte heslo nebo vyberte možnost pro ověření uživatele.

Omezit přístup

Takto můžete použít oprávnění prostřednictvím šablony vytvořené vaší organizací. Další informace o používání Správy přístupových práv k informacím (IRM) pro omezení přístupu k dokumentu najdete v tématu: IRM (Správa přístupových práv k informacím) v Office.

Přidat digitální podpis

Takto přidáte neviditelný digitální podpis, který slouží k ověření pravosti souboru.

Digitální podpisy umožňují ověřit digitální informace, třeba dokumenty, e-mailové zprávy a makra, pomocí počítačové kryptografie.

Další informace o digitálních podpisech najdete v článku Digitální podpisy a certifikáty.

Zamknutí jednotlivých listů nebo struktury sešitu v excelové tabulce

Microsoft Excel nabízí pár dalších položek, které se dají zamknout. Tato nastavení najdete v části Soubor > Informace > Zamknout sešit.

 • Zamknout aktuální list:    Pokud chcete nastavit, jaké změny můžou uživatelé dělat v aktuálně vybraném listu, zvolte Zamknout aktuální list. Zadejte heslo listu a pak ho zadejte ještě jednou pro potvrzení. Budete mít také možnost vybrat, jaké věci můžou uživatelé s listem dělat – jestli můžou vybírat, formátovat, vkládat, odstraňovat nebo dělat v listu jiné změny. Soubor po nastavení hesla uložte, aby nové heslo platilo.

  Když budete chtít tuto ochranu odebrat, postupujte stejně jako výše a zadejte do pole Heslo k odemknutí listu aktuální heslo. Po odebrání ochrany soubor uložte, aby byl list otevřený pro všechny uživatele.

 • Zamknout strukturu sešitu:    Při použití funkce Zamknout strukturu sešitu můžete zvolit ochranu heslem a vybrat možnosti, které uživatelům zabrání měnit, přesouvat nebo odstraňovat důležitá data. Když vyberete Zamknout strukturu sešitu, zobrazí se výzva k volitelnému zadání hesla.

  Pokud budete chtít tuto ochranu odebrat, klikněte znovu na Zamknout strukturu sešitu. Pokud jste při přidávání této ochrany nezadali žádné heslo, ochrana se odebere bez nutnosti provádět nějaké další kroky. Pokud jste heslo zadali, požádá vás Excel o toto heslo v dialogovém okně Odemknout sešit.

Odebrání ochrany souboru

Odebrání ochrany Označit jako dokončené   

Otevřete soubor a v horní části souboru uvidíte žlutý panel s upozorněním OZNAČEN JAKO KONEČNÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, dokument už nebude dál označený jako dokončený.

Odebrání omezení úprav   

V souboru klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument > Omezit úpravy a v dolní části podokna Omezit úpravy klikněte na Odemknout.

Odebrání nebo změna omezeného přístupu   

Pokud chcete omezený přístup odebrat nebo změnit, otevřete soubor a na žlutém panelu v horní části dokumentu klikněte na Změnit oprávnění.

Odebrání digitálního podpisu   

Pokud chcete odebrat digitální podpis, otevřete soubor a na žlutém panelu v horní části souboru uvidíte upozornění, že soubor je označený jako konečný. Klikněte na Přesto upravit a potvrďte dialogové okno s upozorněním, že úpravy odeberou podpisy z dokumentu.

Klikněte na Přesto upravit a odeberte digitální podpis ze souboru.

Kliknutím na následující nadpisy zobrazíte další informace.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V podokně Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení formátování políčko Omezit formátování na výběr stylů a pak klikněte na Nastavení a určete, jaké styly může revidující použít nebo změnit.

 3. V části Omezení úprav zaškrtněte políčko Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav.

 4. V seznamu omezení úprav klikněte na Sledované změny. (Zahrnuje komentáře a vkládání, odstraňování a přesouvání textu.)

  Poznámka: Pro jinou sadu ochranných funkcí použijte adresářovou službu Active Directory. Pokud chcete použít IRM (Správa přístupových práv k informacím), klikněte na Omezit oprávnění.

 5. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 6. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité informace: Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, mohou všichni revidující omezení úprav změnit.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V podokně úloh Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu jen tento typ úprav.

 3. V seznamu omezení úprav klikněte na Komentáře.

 4. Pokud chcete některým uživatelům dovolit upravovat určité části dokumentu, vyberte je a zvolte, kteří uživatelé (skupiny nebo jednotlivci) mohou vybrané oblasti dokumentu upravovat. Když kliknete na rozevírací šipku vedle názvu skupiny nebo jména jednotlivce, najdete další oblast nebo všechny oblasti, které smí skupina nebo jednotlivec upravovat. Oprávnění můžete skupině nebo jednotlivci také odebrat.

  Poznámka: Pro jinou sadu ochranných funkcí použijte adresářovou službu Active Directory. Pokud chcete použít IRM (Správa přístupových práv k informacím), klikněte na Omezit oprávnění.

 5. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 6. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité informace: Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, mohou všichni revidující omezení úprav změnit.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V podokně Zamknout dokument klikněte na Odemknout.

Poznámka: Pokud je dokument chráněný heslem, musíte ho napřed zadat, abyste mohli dokument odemknout.

Jak se vynucují pravidla zásad hesel?

Správci IT vynucují zásady silných hesel tak, že nakonfigurují nastavení zásad skupiny podle toho, jaké má jejich organizace potřeby v oblasti zabezpečení. Další informace o způsobu nasazení pravidel zásad hesel v organizaci najdete na TechNetu v článku věnovaném plánování nastavení složitosti hesel pro Office 2013.

Existují dvě běžné chybové zprávy, které se zobrazí, když se pokusíte chránit soubor heslem, které není v souladu s pravidly zásad hesel.

 • Heslo nesplňuje minimální požadavky na délku. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že heslo musí obsahovat více znaků. Řešení: Použijte heslo, které splňuje nebo překračuje požadavek na minimální délku hesla uvedený v této zprávě.

  Chybová zpráva, která se zobrazí, pokud heslo neobsahuje minimální počet znaků

 • Heslo nesplňuje minimální požadavky na složitost. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že heslo musí obsahovat více typů znaků. Řešení: Použijte heslo, které splňuje nebo překračuje minimální požadavky uvedené v této zprávě.

  Chybová zpráva, která se zobrazí, pokud heslo neobsahuje dostatečný počet znaků

Související témata

Proč se mi soubor otevřel jen pro čtení?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×