Přidání nebo odebrání úkolu (řádku) časového rozvrhu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Každý řádek v Časový rozvrh slouží k zaznamenání Dosavadní práce za vybrané vykazované období. Můžete přidat nové řádky pro odlišné kategorie času, které chcete zaznamenat, nebo řádek odebrat, pokud u úkolu již nepotřebujete vykazovat další čas.

Co chcete udělat?

Přidání projektového úkolu

Přidání administrativního úkolu

Přidání jiné práce

Odebrání úkolu

Přidání projektového úkolu

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte v části Moje práce na položku Centrum časových rozvrhů.

 2. Ve sloupci Název časového rozvrhu klepněte na časový rozvrh, ke kterému přidáváte úkol.

  Pokud není zobrazen časový rozvrh, který chcete změnit, pomocí seznamu pro výběr zobrazení na pravé straně panelu nástrojů zobrazte časové rozvrhy pro jiná časová období.

 3. Na stránce Můj časový rozvrh klepněte na položku Přidat řádky.

 4. Klepněte na položku Vyberte některé z existujících přiřazení a pak vyberte příslušné úkoly z pole.

  Chcete-li vybrat více než jeden úkol, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé úkoly, které chcete přidat.

 5. Ze seznamu Vyberte klasifikaci řádku vyberte kategorii práce.

  Klasifikace jsou kategorie, které vaše organizace definuje pro vykonávanou práci. Organizace může například používat jinou klasifikaci pro práci, která se fakturuje zákazníkovi a jinou pro práci, která se zákazníkovi nefakturuje.

  Poznámka: Vybraná klasifikace bude použita na všechny přidávané řádky. Pokud chcete přidat řádky s jinou klasifikací, dokončete přidání první sady řádků a pak opakováním tohoto postupu přidejte do časového rozvrhu další řádky.

 6. Do pole Komentář zadejte případný komentář týkající se přidávaných řádků.

Začátek stránky

Přidání administrativního úkolu

Mezi administrativní úkoly může patřit dovolená, nemocenská nebo jiné podnikem schválené kategorie pro vykazování času, například čas strávený na schůzkách nebo odpovídáním na e-maily. Tento administrativní čas můžete do časového rozvrhu přidat na stránce Centrum časových rozvrhů.

 1. Na panelu Rychlé spuštění klepněte v oblasti Moje práce na položku Centrum časových rozvrhů.

 2. Klepněte na položku Plánovat čas pro správu.

 3. V dialogovém okně Čas pro správu vyberte v seznamu Kategorie požadovanou kategorii administrativního času.

 4. V případě potřeby vyberte Typ práce.

 5. Do pole Popis zadejte stručný popis administrativní práce.

 6. Ze seznamu Období vyberte vykazované období pro administrativní práci.

  Nezapomeňte pro administrativní čas vybrat správné vykazované období, aby se zobrazil v časovém rozvrhu.

 7. Do odpovídajících řádků v mřížce zadejte počet hodin, které jste na neprojektovém úkolu odpracovali či naplánovali (nebo obojí). Skutečné neboli odpracované hodiny můžete do časového rozvrhu zadat také pro administrativní čas.

  • Odpracované hodiny představují čas, po který jste vykonávali práci na administrativním úkolu během vykazovaného období. Pokud jste například celé úterý strávili na schůzkách, zadejte u odpovídajícího data do mřížky hodnotu 8h.

  • Plánované hodiny představují čas, který chcete v plánu rezervovat. Chcete si například v létě vzít jeden týden dovolené. Vyhledáte vykazované období pro čas, který chcete rezervovat pro dovolenou, a zadáte plánované hodiny pro daný týden.

   Poznámky: 

   • K administrativním úkolům lze přidat vždy pouze jednu kategorii. Potřebujete-li například do časového rozvrhu přidat dvě kategorie administrativního času pro dovolenou a schůzky, je nutné nejprve přidat administrativní úkol pro dovolenou a pak zopakováním postupu přidat administrativní úkol pro čas strávený na schůzkách.

   • Plánovaný čas lze upravit pouze v dialogovém okně Čas pro správu.

   • Pokud správce úloh má přiřazený schvalovatel, nahlášeného čas automaticky schválené a přidat k úkolu. Pokud jste schvalovatel pro daný úkol, bude automaticky schválen práce, které odesíláte pro daný úkol.

Začátek stránky

Přidání jiné práce

Některé úkoly nemusí být součástí projektu, ale organizace je nemůže kategorizovat jako administrativní čas. Můžete mít například důležitý pracovní oběd u zákazníka nebo potřebujete navštívit konferenci. Vaše organizace nemůže tyto úkoly sledovat jako administrativní čas, protože jsou pouze občasné. Takový neprojektový čas můžete do časového rozvrhu snadno přidat na stránce Centrum časových rozvrhů.

Tip: Pokud často vykazujete čas, který není spojen s existujícím projektem nebo klasifikací administrativního času, může organizace přidat novou klasifikaci pro tuto činnost.

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte v části Moje práce na položku Centrum časových rozvrhů.

 2. Ve sloupci Název časového rozvrhu klepněte na časový rozvrh, do kterého chcete přidat úkol.

  Pokud není zobrazen časový rozvrh, který chcete vytvořit, pomocí seznamu pro výběr zobrazení na pravé straně panelu nástrojů zobrazte časové rozvrhy pro jiná časová období.

 3. Na stránce Můj časový rozvrh klepněte na položku Přidat řádky.

 4. Klepněte na položku Zadejte název nového řádku časového rozvrhu a pak do pole zadejte název nového řádku časového rozvrhu. Můžete zadat několik řádků oddělených znakem návratu na začátek řádku.

  Pomocí této možnosti můžete zaznamenat čas strávený prací, která nesouvisí s úkoly a projekty v aplikaci Microsoft Office Project 2007.

 5. Ze seznamu Vyberte klasifikaci řádku vyberte kategorii práce.

  Klasifikace jsou kategorie, které vaše organizace definuje pro vykonávanou práci. Organizace může například používat jinou klasifikaci pro práci, která se fakturuje zákazníkovi a jinou pro práci, která se zákazníkovi nefakturuje.

  Poznámka: Vybraná klasifikace bude použita na všechny přidávané řádky. Pokud chcete přidat řádky s jinou klasifikací, dokončete přidání první sady řádků a pak opakováním tohoto postupu přidejte do časového rozvrhu další řádky.

 6. Do pole Komentář zadejte případný komentář týkající se přidávaných řádků.

Začátek stránky

Odebrání úkolu

Může mít úkoly do časového rozvrhu, který chcete zobrazit "zmizí" Například časového rozvrhu může obsahovat k zaznamenání plánované nemoc události lékaře, ale jste nemusí provedli jakékoli nemoc během vykazovaného období. Pokud ještě nemáte čas zprávu o úkolu a pokud nebyly dosud odeslána časového rozvrhu, můžete odstranit úkolu z časového rozvrhu místo pomocí možnosti Plánování času stráveného administrativou změnit plánované doby vypnout. Tato možnost je užitečná taky čas, který vyžaduje schválení od vedoucího, kdy byla Odmítnutá žádost, nebo z jiného důvodu, jejichž výsledkem čas, který ještě byl schválen.

 1. Na stránce Můj časový rozvrh zaškrtněte políčka vedle všech úkolů, které chcete odebrat z časového rozvrhu.

 2. Klepněte na tlačítko Odstranit řádky.

Poznámky: 

 • Při odebrání úkolu z časového rozvrhu není úkol odebrán z projektu ani není odebráno přiřazení úkolu.

 • Pokud úkol odeberete neúmyslně, můžete jej do časového rozvrhu znovu přidat pomocí postupu pro přidání projektového, administrativního nebo jiného úkolu. Čas, který jste pro tento úkol zadali do mřížky, je nutné zadat znovu.

 • Jestliže potřebujete odebrat úkol po odeslání časového rozvrhu, můžete časový rozvrh odvolat a provést opravu, pokud ještě nebyl schválen posledním schvalujícím. Jakmile poslední schvalující časový rozvrh schválí, nelze úkol odebrat.

Proč nelze provést několik akcí v Microsoft Office Project Web Access ?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×