Přidání nebo úprava slov ve slovníku kontroly pravopisu

Důležité informace: Když přidáte slovo do vlastního slovníku v jedné aplikaci Office, bude toto slovo k dispozici pro kontrolu pravopisu ve všech aplikacích Office.

Všechny vlastní slovníky jsou spravovány v dialogovém okně vlastní slovníky a v tomto dialogovém okně musí být povolené všechny vlastní slovníky, které chcete použít. Pomocí těchto kroků otevřete dialogové okno a potom zvolte konkrétní úkol, který následuje.

Dialogové okno Vlastní slovníky

Otevření dialogového okna Vlastní slovníky

 1. Otevřete možnosti kontroly pravopisu a mluvnice:

  • Ve většině aplikací Office: přejděte na >Možnosti > Kontrola pravopisu.

  • V Outlooku: přejděte na možnosti > souborů > pošta > Pravopis a automatické> opravy .

 2. Přesvědčte se, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Navrhovat pouze z hlavního slovníku.

 3. Vyberte vlastní slovníky.

  Zobrazí se seznam všech slovníků. Výchozí slovník je nahoře.

Poznámka: Pokud chcete rychle přidat slovo do slovníku, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo v dokumentu a vyberte Přidat do slovníku. Slovo se přidá do výchozího slovníku.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Vyberte slovník, který chcete upravit. Dávejte přitom pozor, abyste nezrušili zaškrtnutí jeho políčka.

 3. Vyberte Upravit seznam slov.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat slovo, zadejte je do pole Slova a klikněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud chcete odstranit slovo, vyberte je v seznamu Slovník a klikněte na tlačítko Odstranit.

  • Chcete-li upravit slovo, odstraňte je a potom je přidejte v požadovaném tvaru.

  • Chcete-li odstranit všechna slova, klikněte na tlačítko Odstranit vše.

  Úpravy seznamu slov

Pokud chcete, aby byl tento vlastní slovník výchozím slovníkem, kde budou uložena všechna nově přidaná slova, přečtěte si téma Změna vlastního slovníku, do kterého nástroj Kontrola pravopisu přidá slova níže.

Další informace najdete v následujících kapitolách.

Pokud jsou při kontrole pravopisu některá slova označená jako chybně napsaná, ale vy chcete, aby se tato slova ignorovala, můžete je přidat do výchozího vlastního slovníku. Pokud chcete změnit výchozí vlastní slovník, do kterého se tato slova přidají, přečtěte si téma Změna vlastního slovníku, ke kterému Nástroj pro kontrolu pravopisu přidává slova.

 • Při automatické kontrole pravopisu a gramatiky klikněte pravým tlačítkem na slovo podtržené červenou vlnovkou a pak klikněte na Přidat do slovníku.

 • Při spuštěném nástroji pro kontrolu pravopisu a gramatiky klikněte pro označené slovo na tlačítko Přidat nebo Přidat do slovníku.

Poznámka: Pokud není možnost Přidat do slovníku dostupná, ujistěte se, že máte v dialogovém okně Vlastní slovníky vybraný výchozí vlastní slovník. Informace o tom, jak vybrat výchozí vlastní slovník, najdete v části Změna vlastního slovníku, do kterého se při kontrole pravopisu přidávají slova.

Další informace najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Vyberte Nový.

 3. Do pole Název souboru napište název vlastního slovníku.

 4. Vyberte Uložit.

 5. Pokud chcete nový slovník používat pro jiný jazyk, ponechejte v seznamu Seznam slovníků tento slovník vybraný a v rozevíracím seznamu Jazyk slovníku vyberte požadovaný jazyk.

Pokud chcete, aby váš nový vlastní slovník byl výchozím slovníkem, do kterého se budou ukládat všechna slova, která přidáte, podívejte se na následující úkol Změna vlastního slovníku, do kterého se při kontrole pravopisu přidávají slova.

Když přidáváte slova při kontrole pravopisu, nová slova se přidávají do výchozího vlastního slovníku – je to slovník, který je nahoře v seznamu, když otevřete dialogové okno Vlastní slovníky. Výchozí vlastní slovník používaný všemi aplikacemi Office můžete změnit:

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. V poli Seznam slovníků proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit výchozí slovník pro všechny jazyky, klikněte na název slovníku v části Všechny jazyky.

  • Chcete-li změnit výchozí slovník pro určitý jazyk, klikněte na název slovníku pod hlavičkou daného jazyka.

 3. Vyberte změnit výchozí.

  Poznámka: Pokud je pod nějakou hlavičkou jen jeden slovník, pak to musí být výchozí slovník. V takovém případě není tlačítko k dispozici.

Při příští kontrole pravopisu použije aplikace vybrané výchozí vlastní slovníky.

Ve výchozím nastavení je nový vlastní slovník po vytvoření nastaven na možnost Všechny jazyky, což znamená, že se slovník bude používat při kontrole pravopisu textu v libovolném jazyce. Vlastní slovník je však možné spojit s určitým jazykem, aby jej aplikace používala pouze při kontrole pravopisu textu v tomto jazyce.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. V poli Seznam slovníků klikněte na slovník, který chcete změnit.

 3. V nabídce Jazyk slovníku klikněte na jazyk, pro který se má slovník používat.

Dialogové okno Vlastní slovníky obsahuje seznam dostupných vlastních slovníků, které aplikace může používat ke kontrole pravopisu. Pokud je slovník, který chcete používat (například slovník zakoupený od jiné společnosti), nainstalovaný v počítači, ale není uvedený v poli Seznam slovníků, můžete ho přidat.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů výše v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Vyberte možnost Přidat.

 3. Vyhledejte složku, která obsahuje požadovaný vlastní slovník, a potom poklikejte na soubor slovníku.

Pokud chcete, aby byl tento vlastní slovník výchozím slovníkem, kde budou uložena všechna nově přidaná slova, přečtěte si téma Změna vlastního slovníku, do kterého nástroj Kontrola pravopisu přidá slova nad.

 1. Přejděte do wordu > Předvolby.

 2. V části Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolupravopisu vyberte gramatika & gramatiky.

  Pokud chcete nastavení kontroly pravopisu a gramatiky změnit, klikněte na možnost Pravopis a gramatika.
 3. Pokud chcete použít vlastní slovníky, zrušte zaškrtnutí políčka navrhovat pouze z hlavního slovníku .

 4. Vyberte slovníky.

 5. Vyberte slovník, který chcete upravit.

  Ujistěte se, že jste omylem zrušili zaškrtnutí políčka pro slovník.

 6. Vyberte Upravit.

  Vlastní slovník se otevře jako dokument pro úpravy.

 7. Proveďte změny, které chcete udělat, a pak dokument uložte.

Poznámka: Když upravujete vlastní slovník, Word přestane kontrolovat pravopis při psaní. Pokud chcete, aby Word obnovil kontrolu pravopisu při psaní, přejděte do dialogového okna pravopis & gramatika , které je uvedené v kroku 2 výše, a vyberte možnost kontrolovat pravopis při psaní.

 1. Podle výše uvedených pokynů otevřete dialogové okno vlastní slovníky .

 2. Ve vlastních slovníkechzkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko vedle všech vlastních slovníků, které chcete použít, a klikněte na OK.

 1. Podle výše uvedených pokynů otevřete dialogové okno vlastní slovníky .

 2. Vyberte Nový.

 3. Do pole Uložit jako napište název vlastního slovníku.

 4. Vyberte Uložit.

 5. Pokud chcete, aby byl nový slovník použit pro jiný jazyk, vyberte v dialogovém okně vlastní slovníky vybraný jazyk v seznamu jazyk .

 6. Vyberte OK.

Dialogové okno vlastní slovníky obsahuje seznam dostupných vlastních slovníků, které může Word použít ke kontrole pravopisu. Pokud je slovník, který chcete použít (například ten, který jste koupili od třetí strany) nainstalovaný v počítači, ale není uvedený v dialogovém okně vlastní slovníky , můžete ho přidat.

 1. Podle výše uvedených pokynů otevřete dialogové okno vlastní slovníky .

 2. Vyberte možnost Přidat.

 3. Vyhledejte složku obsahující vlastní slovník, který chcete přidat, a poklikejte na něj.

Pokud potřebujete další pomoc s instalací slovníku jiného výrobce, přečtěte si pokyny k instalaci tohoto slovníku.

Ve výchozím nastavení je nový vlastní slovník po vytvoření nastaven na možnost Všechny jazyky, což znamená, že se slovník bude používat při kontrole pravopisu textu v libovolném jazyce. Vlastní slovník je však možné spojit s určitým jazykem, aby jej aplikace používala pouze při kontrole pravopisu textu v tomto jazyce.

 1. Podle výše uvedených pokynů otevřete dialogové okno vlastní slovníky .

 2. V dialogovém okně vlastní slovníky vyberte slovník, který chcete změnit.

 3. V seznamu jazyk vyberte jazyk, ve kterém má být slovník použit.

Při každé kontrole pravopisu dokumentu můžete přidat slovo označené jako špatně napsané do vlastního slovníku. Výchozím vlastním slovníkem je slovník, do kterého Word přidá slovo.

 1. Podle výše uvedených pokynů otevřete dialogové okno vlastní slovníky .

 2. V pravopisu & gramatikuvyberte slovník v seznamu vlastní slovníky.

 3. Zavřete dialogové okno pravopis & gramatika .

  Poznámka: Pokud je pod nějakou hlavičkou jen jeden slovník, pak to musí být výchozí slovník. V takovém případě není tlačítko k dispozici.

Při příští kontrole pravopisu použije aplikace vybrané výchozí vlastní slovníky.

Pokud máte chybně napsané slovo, můžete kliknout pravým tlačítkem myši a ignorovat ho. Slovo se ale do slovníku nepřidá a při příštím použitíWord pro web ho označí.

Viz také

Další informace najdete v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky ve Wordu .

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×