Přidání kontaktů mimo vaši společnost

Do seznamu kontaktů aplikace Communicator je možné přidat kontakty mimo vaši společnost.

 • Je-li vaše společnost držitelem licence k veřejnému připojení k Internetu, můžete přidat uživatele rychlých zpráv ze sítí nebo služeb AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live. Poté si s tímto uživatelem můžete vyměňovat rychlé zprávy.

 • Je-li rozlehlá síť vaší společnosti propojena se sítí jiné společnosti, což se nazývá federace, můžete daného uživatele přidat do seznamu kontaktů aplikace Communicator. S tímto uživatelem pak můžete komunikovat pomocí rychlých zpráv, telefonu a videa, pokud daný režim podporují obě společnosti.

 • Pokud uživatel mimo společnost není externí kontakt ani veřejný kontakt rychlých zpráv, můžete přidat do seznamu kontaktů pouze jeho telefonní číslo. Je možné například přidat do seznamu kontaktů člena rodiny a poté mu volat jedním klepnutím.

Pokud si nejste jisti, zda vaše společnost podporuje veřejné připojení k Internetu nebo zda je sdružena s podnikem společnosti jiného uživatele, obraťte se na svého správce systému.

Co chcete provést?

Přidání uživatele mimo vaši společnost do seznamu kontaktů

Změna úrovně přístupu kontaktu

Přidání uživatele mimo vaši společnost do seznamu kontaktů

Kontaktem mimo společnost (nevyskytuje se v adresáři společnosti) může být:

Jak přidat do seznamu kontaktů veřejné kontakty rychlých zpráv?

Aplikace Office Communicator je nastavená tak, aby podporovala zasílání veřejných rychlých zpráv (IM). Proto si do seznamu kontaktů aplikace Office Communicator můžete přidat kontakty rychlých zpráv služeb nebo sítí AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Po přidání veřejného kontaktu rychlých zpráv můžete s tímto kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Při komunikaci s veřejnými kontakty rychlých zpráv nejsou podporovány tyto režimy komunikace: volání aplikace Communicator (volání pomocí služby VoIP), audiovizuální volání a zvukové a videokonference.

Veřejný kontakt rychlých zpráv přidáte nejjednodušeji pomocí složky Kontakty aplikace Outlook, kde přidáte telefonní číslo domů, na mobilní telefon a další telefonní čísla. To vám umožní volat kontakt pomocí aplikace Communicator jedním klepnutím.

 1. Otevřete složku Kontakty v aplikaci Office Outlook a klepněte na položku Nový.

 2. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné zadat informace do polí Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 3. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako:     Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů aplikace Communicator.

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv:     Adresa pro rychlé zasílání zpráv kontaktu. Pokud toto pole nevyplníte, není možné přidat kontakt do seznamu kontaktů aplikace Communicator. (Pokud kontakt nemá adresu pro rychlé zasílání zpráv nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com a později jej nahraďte správnou adresou.)

 4. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Například telefonní číslo ve Spojených státech zadáte ve tvaru: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Spusťte aplikaci Office Communicator a zadejte do pole Hledat jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se objeví v poli Výsledky hledání.

 7. Přetáhněte kontakt z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete komunikovat s kontaktem pomocí rychlých zpráv. Je také možné klepnout na tlačítko telefonu vpravo od jména kontaktu. Pro veřejné kontakty rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Jak přidat do seznamu kontaktů externí kontakty?

Aplikace Office Communicator a systém Office Communications Server 2007 podporují schopnost sdružování (propojení) s jinými organizacemi a umožňují přidávat do seznamu kontaktů kontakty z těchto organizací. Po přidání externího kontaktu do seznamu kontaktů můžete s tímto kontaktem komunikovat pomocí veškerých komunikačních režimů, které podporují obě organizace. Pokud například obě organizace podporují volání programu Communicator, audiovizuální volání a zvukové a videokonference, můžete tyto komunikační režimy používat pro komunikaci s externím kontaktem.

 1. Zadejte e-mailovou adresu nebo adresu pro rychlé zasílání zpráv kontaktu do pole Hledat aplikace Communicator.

 2. Požadované jméno kontaktu přetáhněte z pole Výsledky hledání do seznamu kontaktů. U externích kontaktů se v seznamu kontaktů zobrazuje vpravo od jména kontaktu ikona externího kontaktu.

Jak přidat telefonní čísla externích kontaktů ze seznamu kontaktů?

Chcete-li přidat telefonní číslo externího kontaktu, vyžádejte si u kontaktu zvýšení úrovně přístupu na Tým nebo Osobní.

Další možností je vymazat kontakt ze seznamu kontaktů a poté ho přidat pomocí složky Kontakty aplikace Outlook.

 1. Spusťte aplikaci Communicator, klepněte pravým tlačítkem na jméno kontaktu a klepněte na položku Odebrat ze seznamu kontaktů.

 2. V aplikaci Office Outlook otevřete složku Kontakty a klepněte na položku Nový.

 3. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné zadat informace do polí Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 4. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako: Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů aplikace Communicator.

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv: Pokud toto pole nevyplníte, není možné přidat kontakt do seznamu kontaktů. (Pokud kontakt nemá adresu pro rychlé zasílání zpráv nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com a později jej nahraďte správnou adresou.)

 5. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Například telefonní číslo ve Spojených státech zadáte ve tvaru: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 6. Uložte kontakt.

 7. Spusťte aplikaci Office Communicator a zadejte do pole Hledat jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se objeví v poli Výsledky hledání.

 8. Přetáhněte kontakt z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete s kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také klepnout na tlačítko telefonu vpravo od jména kontaktu. Pro veřejné kontakty rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Jak přidat do seznamu kontaktů aplikace Communicator vnější kontakt, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv?

Chcete-li přidat kontakt mimo vaši společnost, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv, přidejte telefonní číslo domů, na mobilní telefon a jiná telefonní čísla prostřednictvím složky Kontakty aplikace Outlook. To vám umožní volat kontakt pomocí aplikace Communicator jedním klepnutím. U kontaktů, které nejsou externími kontakty ani veřejnými kontakty rychlých zpráv, je možné volat na jejich telefonní čísla, ale nelze s nimi komunikovat prostřednictvím rychlých zpráv, volání aplikace Communicator, audiovizuálních volání nebo zakládat hlasové a videokonference.

 1. V aplikaci Outlook otevřete složku Kontakty a klepněte na položku Nový.

 2. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné vyplnit pole Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 3. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako:     Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů.

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv:     Adresa pro rychlé zasílání zpráv kontaktu. Pokud toto pole nevyplníte, není možné přidat kontakt do seznamu kontaktů. (Pokud kontakt nemá adresu pro rychlé zasílání zpráv nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com a později jej nahraďte správnou adresou.)

 4. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Například telefonní číslo ve Spojených státech zadáte ve tvaru: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Spusťte aplikaci Office Communicator a zadejte do pole Hledat jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se objeví v poli Výsledky hledání.

 7. Přetáhněte kontakt z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete komunikovat s kontaktem pomocí rychlých zpráv. Je také možné klepnout na tlačítko telefonu vpravo od jména kontaktu. Pro veřejné kontakty rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Jak přidat do seznamu kontaktů kontakty tvořené pouze telefonním číslem?

Aplikace Office Communicator nepodporuje přímé zadávání samotných telefonních čísel do seznamu kontaktů. Postupujte podle návodu uvedeného v části Jak přidat do seznamu kontaktů vnější kontakt, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv?

Proč nelze do seznamu kontaktů přidat kontakt z Naposledy použitých kontaktů?

Je možné, že se jedná o kontakt tvořený pouze telefonním číslem, který se nenachází v adresáři vaší společnosti. Buď jste kontaktu volali vy, nebo on volal vám. Aplikace Communicator neumožňuje přímo přidávat kontakty, které nejsou uloženy v podnikovém adresáři. Postupujte podle návodu v části Jak přidat do seznamu kontaktů vnější kontakt, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv?

Které režimy jsou podporovány u veřejných kontaktů rychlých zpráv?

Aplikace Communicator umožňuje komunikovat pomocí rychlých zpráv s klienty služeb nebo sítí AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Komunikace s veřejnými kontakty rychlých zpráv je omezené na zasílání rychlých zpráv. Přenos dat, volání aplikace Communicator, audiovizuální volání, zvukové a videokonference nejsou v případě komunikace s veřejnými kontakty rychlých zpráv podporovány.

Jaké funkce jsou dostupné pro komunikaci s externími kontakty?

Pomocí aplikace Communicator je možné komunikovat s externími kontakty prostřednictvím komunikačních režimů, které jsou podporovány oběma společnostmi. Pokud například vaše společnost a společnost externího kontaktu podporují zvukové a videokonference, můžete je s tímto kontaktem pořádat. Pokud obě společnosti podporují všechny možnosti zvuku a videa, můžete navazovat a přijímat volání aplikace Communicator a videohovory.

Jak poznat, která společnost je sdružená s mou společností?

Chcete-li zjistit, zda je některá společnost sdružená s vaší, obraťte se na správce systému.

Je nutné pro přidání kontaktů do seznamu kontaktů používat nabídku Přidat kontakty?

Ne. Kontakty z podnikové sítě lze vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy osoby do pole Hledat a potom kontakt přetáhnout z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Ve výchozím nastavení aplikace Communicator prohledá podnikový adresář a složku Kontakty aplikace Outlook.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu kontaktu

Při přidání uživatele rychlých zpráv ze služby AOL, Yahoo, MSN, Windows Live nebo externího kontaktu do seznamu kontaktů aplikace Communicator je tento kontakt ve výchozím nastavení přidán do úrovně přístupu Veřejné. Pokud je kontaktu přiřazena úroveň přístupu Veřejné, můžete od něj přijímat rychlé zprávy a oznámení. Kontakt také vidí váš stav přítomnosti (zda jste online nebo offline). Chcete-li s kontaktem sdílet další informace, například číslo na mobilní telefon nebo informace o naplánovaných událostech, můžete úroveň jeho přístupu změnit.

Postup pro změnu úrovně přístupu kontaktu

 • V Seznamu kontaktů klepněte pravým tlačítkem myši na kontakt, přejděte na položku Změnit úroveň přístupu a poté vyberte úroveň přístupu.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×