Přidání kontaktů mimo vaši společnost

Do seznamu kontaktů aplikace Communicator je možné přidat kontakty mimo vaši společnost.

 • Je-li vaše společnost držitelem licence k veřejnému připojení k Internetu, můžete přidat uživatele rychlých zpráv ze sítí nebo služeb AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live. Poté si s těmito uživateli můžete vyměňovat rychlé zprávy.

 • Je-li firemní síť vaší společnosti propojena s (externí) sítí jiné společnosti, můžete uživatele přidat do seznamu kontaktů aplikace Communicator. S těmito uživateli pak můžete komunikovat pomocí rychlých zpráv, telefonu a videa, pokud daný režim podporují obě společnosti.

 • Pokud uživatel mimo společnost není externím kontaktem ani veřejným kontaktem pro komunikaci pomocí rychlých zpráv, můžete do seznamu přidat kontakt jen s telefonním číslem. Do seznamu kontaktů můžete například přidat člena rodiny a poté mu snadno volat jedním kliknutím.

Pokud si nejste jisti, zda vaše společnost podporuje veřejné připojení k Internetu nebo zda je sdružena se společností jiného uživatele, obraťte se na svého správce systému.

Co chcete provést?

Přidání uživatele mimo vaši společnost do seznamu kontaktů

Změna úrovně přístupu kontaktu

Přidání uživatele mimo vaši společnost do seznamu kontaktů

Kontakt mimo vaši společnost (neuvedený v adresáři společnosti) může být:

Přidání veřejných kontaktů rychlých zpráv do seznamu kontaktů

Aplikace Office Communicator je nastavena tak, aby podporovala zasílání veřejných rychlých zpráv. Proto do seznamu kontaktů aplikace Office Communicator můžete přidat kontakty pro komunikaci pomocí rychlých zpráv služeb nebo sítí AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Po přidání kontaktu veřejné služby rychlých zpráv můžete s tímto kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Při komunikaci s veřejnými kontakty rychlých zpráv nejsou podporovány tyto režimy komunikace: volání aplikace Communicator (volání pomocí technologie VoIP), audiovizuální hovory a zvukové a audiovizuální konference.

Veřejný kontakt rychlých zpráv přidáte nejsnáze pomocí složky Kontakty aplikace Outlook, kde můžete přidat telefonní číslo domů, na mobilní telefon a další telefonní čísla. To vám umožní volat kontakt pomocí aplikace Communicator jedním kliknutím.

 1. V aplikaci Office Outlook otevřete složku Kontakty a klikněte na možnost Nový.

 2. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné zadat informace do polí Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 3. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako:     Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů aplikace Communicator

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv:     Adresa pro rychlé zasílání zpráv kontaktu Pokud toto pole nevyplníte, kontakt nebude možné přidat do seznamu kontaktů aplikace Communicator. (Pokud kontakt adresu pro rychlé zasílání zpráv nemá nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com, a později jej nahraďte správnou adresou.)

 4. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí: směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Telefonní číslo v USA tedy může vypadat takto: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Spusťte aplikaci Office Communicator a do pole Hledat zadejte jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se zobrazí v okně Výsledky hledání.

 7. Přetáhněte kontakt z okna Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní s kontaktem můžete komunikovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také kliknout na tlačítko telefonu napravo od jména kontaktu. U veřejných kontaktů rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Přidání externích kontaktů do seznamu kontaktů

Aplikace Office Communicator a Office Communications Server 2007 podporují možnost propojení s jinými organizacemi, do seznamu kontaktů proto můžete přidávat kontakty z těchto organizací. Když do svého seznamu kontaktů přidáte externí kontakt, můžete s ním komunikovat v libovolném komunikačním režimu, který podporují obě organizace. Jestliže například obě organizace podporují hovory, audiovizuální hovory a také audiovizuální konference aplikace Communicator, můžete pro komunikaci s externím kontaktem používat tyto komunikační režimy.

 1. Zadejte e-mailovou adresu nebo adresu pro rychlé zasílání zpráv kontaktu do pole Hledat aplikace Communicator.

 2. Přetáhněte jméno kontaktu z pole Výsledky hledání do seznamu kontaktů. U externích kontaktů se v seznamu kontaktů zobrazuje vpravo od jména kontaktu ikona externího kontaktu.

Přidání telefonního čísla externího kontaktu ze seznamu kontaktů

Chcete-li přidat telefonní číslo externího kontaktu, vyžádejte si u kontaktu zvýšení úrovně přístupu na Tým nebo Osobní.

Další možností je vymazat kontakt ze seznamu kontaktů a poté ho přidat pomocí složky Kontakty aplikace Outlook.

 1. Spusťte aplikaci Communicator, klikněte pravým tlačítkem myši na jméno kontaktu a klikněte na možnost Odebrat ze seznamu kontaktů.

 2. V aplikaci Office Outlook otevřete složku Kontakty a klikněte na možnost Nový.

 3. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné zadat informace do polí Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 4. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako: Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů aplikace Communicator

  • Adresa pro zasílání rychlých zpráv Adresa kontaktu pro zasílání rychlých zpráv Pokud toto pole nevyplníte, kontakt nebude možné přidat do seznamu kontaktů. (Pokud kontakt adresu pro rychlé zasílání zpráv nemá nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com, a později jej nahraďte správnou adresou.)

 5. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí: směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Telefonní číslo v USA tedy může vypadat takto: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 6. Uložte kontakt.

 7. Spusťte aplikaci Office Communicator a do pole Hledat zadejte jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se zobrazí v okně Výsledky hledání.

 8. Přetáhněte kontakt z okna Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete s kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také kliknout na tlačítko telefonu napravo od jména kontaktu. U veřejných kontaktů rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Přidání vnějšího kontaktu, který není externím ani veřejným kontaktem rychlých zpráv, do seznamu kontaktů aplikace Communicator

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat kontakt mimo vaši společnost, který není externím ani veřejným kontaktem rychlých zpráv, přidejte telefonní číslo domů, na mobilní telefon a jiná telefonní čísla prostřednictvím složky Kontakty aplikace Outlook. To vám umožní volat kontakt pomocí aplikace Communicator jedním kliknutím. U kontaktů, které nejsou externími ani veřejnými kontakty rychlých zpráv, je možné volat na jejich telefonní čísla, ale nelze s nimi komunikovat prostřednictvím rychlých zpráv, volání aplikace Communicator, audiovizuálních hovorů ani zahajovat hlasové a audiovizuální konference.

 1. V aplikaci Outlook otevřete složku Kontakty a klikněte na možnost Nový.

 2. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné vyplnit pole Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 3. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako:     Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv:     Adresa pro rychlé zasílání zpráv kontaktu Pokud toto pole nevyplníte, kontakt nebude možné přidat do seznamu kontaktů. (Pokud kontakt adresu pro rychlé zasílání zpráv nemá nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com, a později jej nahraďte správnou adresou.)

 4. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí: směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Telefonní číslo v USA tedy může vypadat takto: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Spusťte aplikaci Office Communicator a potom do pole Hledat zadejte jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se zobrazí v okně Výsledky hledání.

 7. Přetáhněte kontakt z okna Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete s kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také kliknout na tlačítko telefonu napravo od jména kontaktu. U veřejných kontaktů rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Přidání kontaktů tvořených pouze telefonním číslem do seznamu kontaktů

V aplikaci Communicator 2007 R2 můžete do seznamu kontaktů přidávat i kontakty, které mají jen telefonní číslo. To vám umožní snadno volat domů nebo kontaktům, které aplikaci Communicator nepoužívají. Přidání kontaktu, který má jen telefonní číslo, provedete jedním z následujících způsobů:

 • Do pole Hledat zadejte telefonní číslo a potom jej přetáhněte do skupiny v seznamu kontaktů.

 • Pokud jste na toto číslo nedávno volali a toto číslo je zobrazeno ve skupině Naposledy použité kontakty, přetáhněte jej do jiné skupiny v seznamu kontaktů.

Které režimy jsou podporovány u veřejných kontaktů rychlých zpráv?

Aplikace Communicator umožňuje odesílat a přijímat rychlé zprávy od klientů služeb AOL, Yahoo, MSN a sítě Windows Live™ služeb Internetu. Komunikace s veřejnými kontakty rychlých zpráv je omezena na zasílání rychlých zpráv. Přenos dat, volání aplikace Communicator, audiovizuální hovory a zvukové a audiovizuální konference nejsou v případě komunikace s veřejnými kontakty rychlých zpráv podporovány.

Jaké funkce jsou dostupné pro komunikaci s externími kontakty?

S externími kontakty můžete pomocí aplikace Communicator komunikovat prostřednictvím komunikačních režimů, které jsou podporovány oběma společnostmi. Pokud například vaše společnost a společnost externího kontaktu podporují zvukové a audiovizuální konference, můžete je s tímto kontaktem uskutečnit. Pokud obě společnosti podporují všechny možnosti zvuku a videa, můžete uskutečňovat a přijímat volání aplikace Communicator a audiovizuální hovory.

Jak poznat, která společnost je sdružená s mou společností?

Chcete-li zjistit, zda je některá společnost sdružená s vaší společností, obraťte se na správce systému.

Je nutné pro přidání kontaktů do seznamu kontaktů používat nabídku Přidat kontakty?

Ne. Kontakty z firemní sítě lze vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy osoby do pole Hledat a následným přetažením kontaktu z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Ve výchozím nastavení aplikace Communicator prohledá podnikový adresář a složku Kontakty aplikace Outlook.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu kontaktu

Při přidání uživatele rychlých zpráv ze služby AOL, Yahoo, MSN, Windows Live nebo externího kontaktu do seznamu kontaktů aplikace Communicator je tomuto kontaktu ve výchozím nastavení přiřazena úroveň přístupu Veřejné. Pokud je kontaktu přiřazena úroveň přístupu Veřejné, můžete od něj přijímat rychlé zprávy a oznámení. Kontakt může zobrazit informace o vašem stavu a volném čase (zda jste online, nebo offline). Chcete-li kontaktu zpřístupnit další informace, například číslo na mobilní telefon nebo informace o naplánovaných událostech, můžete změnit jeho úroveň přístupu.

Postup změny úrovně přístupu kontaktu

 • V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt, přejděte na možnost Změnit úroveň přístupu a poté zvolte úroveň přístupu.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×