Přidání jednoho či více souborů do knihovny

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Do Knihovna můžete přidávat dokumenty, tabulky, prezentace a další typy souborů a spravovat je v ní. Některé typy souborů jsou však z bezpečnostních důvodů blokovány.

Soubory lze do knihoven přidávat různými způsoby podle toho, zda v knihovně vytváříte nový soubor, přidáváte do ní stávající soubor nebo přidáváte několik souborů najednou. Pokud správce nastavil v knihovně příjem e-mailů, můžete soubor do knihovny přidat i tak, že ho odešlete v příloze e-mailové zprávy.

V tomto článku

Vytvoření souboru v knihovně

Přidání souboru do knihovny

Přidání více souborů do knihovny

Přidání souborů do knihovny pomocí e-mailu

Vytvoření souboru v knihovně

Pokud chcete používat program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například aplikaci Microsoft Office Word 2007, můžete v knihovně vytvořit nový soubor.

I v případě, že program, který chcete používat, není kompatibilní, lze soubor uložit a spravovat jej v knihovně. Ačkoli soubor nelze vytvořit pomocí příkazu Nový, můžete jej vytvořit v příslušném programu a přidat ho do knihovny později.

V případě knihovny obrázků je nutné soubor vytvořit v jiném programu a potom ho přidat do knihovny. V knihovně obrázků i jakémkoli jiném typu knihovny můžete vytvořit složku, pokud v knihovně není omezeno vytváření složek.

Typ souboru, který lze vytvořit, závisí na šabloně nebo šablonách, které vlastník nebo správce ke knihovně přidruží. Pokud chcete v knihovně vytvořit další typ souboru, obraťte se na správce nebo vlastníka webu.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. V nabídce Nový klikněte na šipku a potom klikněte na Nový typ souboru, například Nový dokument.

  Pokud jsou ke knihovně přidruženy další šablony, zobrazí se další volby, například Nový list nebo Nová smlouva.

  Tip: Chcete-li vytvořit soubor, který je založen na výchozí šabloně knihovny, stačí klepnout na tlačítko Nový.

 3. Podle potřeby přidejte do souboru text a další položky.

 4. Uložte soubor standardním způsobem klepnutím na tlačítko Uložit nebo zvolte příkaz Uložit v nabídce Soubor a pojmenujte soubor.

  Uložený soubor je přidán do knihovny a zobrazí se v seznamu souborů.

 5. Pokud se soubory v knihovně nezobrazí, aktualizujte prohlížeč.

  Poznámky: 

  • V závislosti na tom, jak je knihovna nastavena, se může při ukládání zobrazit dotaz na další informace o souboru. Může se například zobrazit výzva, abyste zvolili typ souboru nebo zadali další informace o souboru.

  • Pokud ukládáte soubor do knihovny, která vyžaduje, aby byly soubory rezervovány, je pro vás na začátku soubor zarezervován. Aby soubor mohli upravovat ostatní uživatelé, je třeba, abyste jej vrátili se změnami.

  • Jestliže je u knihovny vyžadováno schválení obsahu, bude pravděpodobně nutné soubor schválit, aby byl viditelný pro všechny uživatele, kteří mají oprávnění k prohlížení souborů v knihovně.

Začátek stránky

Přidání souboru do knihovny

Do knihovny můžete buď přidat nový soubor, nebo nahradit stávající soubor revidovanou verzí souboru. Jestliže je v knihovně nakonfigurováno sledování verzí souborů, můžete revidovaný soubor přidat jako novou verzi, která se stane součástí historie verzí souboru.

Jestliže do knihovny uložíte soubor, který má stejný název jako stávající soubor v knihovně, a nechcete nahrazovat ani přidávat novou verzi stávajícího souboru, je třeba jeden z duplicitních souborů přejmenovat.

Při přidávání souboru do knihovny bude pravděpodobně nutné zadat vlastnosti souboru. Vlastnosti souboru mohou zahrnovat základní informace o souboru, například jeho popis nebo klíčová slova, podle kterých budou moci soubor ostatní uživatelé lépe vyhledat, nebo informace, které jsou pro společnost specifické, například název oddělení nebo číslo projektu.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. V nabídce Uložit klepněte na příkaz Uložit dokument.

 3. Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor, který chcete přidat, vyberte soubor a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. Jestliže ukládáte revidovanou verzi existujícího souboru, postupujte takto:

  • Jestliže v knihovně není nakonfigurováno sledování verzí souborů, můžete nahradit stávající soubor revidovaným souborem. V části Uložit dokument zaškrtněte políčko Chcete přepsat existující soubory.

  • Pokud v knihovně sledování verzí souborů nakonfigurováno je, můžete nahradit stávající soubor novou verzí v rámci historie dokumentů. V části Uložit dokument zaškrtněte políčko Přidat jako novou verzi ke stávajícím souborům.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. Jestliže se zobrazí formulář vyžadující další informace o souboru, zadejte do polí požadované informace, například název. Vedle názvu každého pole, do kterého je nutné zadat informace, se zobrazí červená hvězdička. Zobrazí se různá pole v závislosti na tom, jak je nastavena knihovna a zda skupina vyžaduje vlastní vlastnosti.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Pokud se soubory v knihovně nezobrazí, aktualizujte prohlížeč.

  Poznámky: 

  • Jestliže ukládáte soubor do knihovny vyžadující vyplnění určitých vlastností souboru a tyto vlastnosti chybí, soubor pro vás zůstane rezervovaný. Po vyplnění požadovaných vlastností můžete soubor vrátit se změnami.

  • Pokud ukládáte soubor do knihovny, která vyžaduje, aby byly soubory rezervovány, je pro vás soubor na začátku zarezervován. Aby soubor mohli upravovat ostatní uživatelé, je třeba, abyste ho vrátili se změnami.

  • Jestliže je u knihovny vyžadováno schválení obsahu, bude pravděpodobně nutné soubor schválit, aby byl viditelný pro všechny uživatele, kteří mají oprávnění k prohlížení souborů v knihovně.

  • V knihovně stránek wikiwebu můžete vytvářet nové stránky wikiwebu, nelze však ukládat stávající soubory.

Tip: Jestliže ukládáte novou verzi souboru, je vhodné přidat komentář s informacemi o tom, co se v této verzi změnilo, aby bylo možné snadněji sledovat historii souboru.

Začátek stránky

Přidání více souborů do knihovny

Pokud máte nainstalovaný program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, může se po klepnutí na šipku u nabídky Uložit zobrazit možnost k uložení více souborů. Máte-li například nainstalovanou sadu Microsoft Office 2007, zobrazí se možnost Odeslat více dokumentů. Jestliže není možnost Odeslat více dokumentů zobrazena, postupujte takto:

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na Otevřít v Průzkumníkovi Windows.

 3. V zobrazeném okně programu Průzkumník Windows vyhledejte soubory, které chcete uložit, a potom je vyberte.

 4. Pravým tlačítkem klepněte na jeden ze souborů a v místní nabídce klepněte na tlačítko Kopírovat.

 5. Opakovaným klepnutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny.

 6. V okně složky klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Vložit.

 7. Zavřete Průzkumníka Windows.

 8. Pokud se soubory v knihovně nezobrazí, aktualizujte prohlížeč.

Poznámka: 

Poznámky: 

 • Jestliže do knihovny obrázků ukládáte více obrázků, pravděpodobně se zobrazí editor obrázků kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například Microsoft Office Picture Manager. Podle pokynů v editoru obrázků vyberte více souborů a uložte je. Pokud ukládáte více obrázků, může editor obrázků zobrazit dotaz, zda má soubor, který ukládáte, stejný název jako stávající soubor v knihovně.

 • Jestliže ukládáte soubor do knihovny vyžadující vyplnění určitých vlastností souboru a tyto vlastnosti chybí, zůstane pro vás soubor rezervovaný. Po vyplnění požadovaných vlastností můžete soubor vrátit se změnami.

 • Pokud ukládáte soubor do knihovny, která vyžaduje, aby byly soubory rezervovány, je pro vás soubor na začátku zarezervován. Aby soubor mohli upravovat ostatní uživatelé, je třeba, abyste soubor vrátili se změnami.

 • Jestliže je u knihovny vyžadováno schválení obsahu, bude pravděpodobně nutné soubor schválit, aby byl viditelný pro všechny uživatele, kteří mají oprávnění k prohlížení souborů v knihovně.

 • V knihovně stránek wikiwebu můžete vytvářet nové stránky wikiwebu, nelze však ukládat stávající soubory.

Tip: Soubory můžete také přetáhnout z jiného okna programu Průzkumník, například Průzkumník Windows nebo Dokumenty, na web SharePoint, který se zobrazí v okně programu Průzkumník Windows.

Začátek stránky

Přidání souborů do knihovny odesláním e-mailu

Před odesláním e-mailu do knihovny je třeba vědět, zda je knihovna nastavena na příjem e-mailů, a získat adresu knihovny.

 1. Adresu knihovny můžete získat některým z těchto postupů:

  • Prohledejte adresář e-mailového programu, který používáte. Pokud v něm není e-mailová adresa uvedena, je nutné ji získat od osoby, která knihovnu nastavila. Potom ji můžete přidat do seznamu kontaktů e-mailového programu, abyste ji později dokázali snadněji nalézt.

  • Prohlédněte si popis knihovny, který se zobrazí přímo pod názvem knihovny. Vlastník webu mohl přidat e-mailovou adresu knihovny do jejího popisu.

  • Pokud se e-mailová adresa nezobrazí v popisu knihovny a máte oprávnění k zobrazení nastavení knihovny, projděte si nastavení e-mailů pro knihovnu:

   1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

    Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

    1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

     V knihovně dokumentů například klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

   2. Pokud je v knihovně povolen příjem e-mailů, zobrazí se její adresa v části Informace o seznamu vedle položky E-mailová adresa.

  • K odeslání souboru v podobě přílohy použijte e-mailovou adresu skupiny SharePoint. Vaše společnost může mít svůj vlastní seznam e-mailů, kterému se říká Skupina služby SharePoint a který umožňuje jejím členům vzájemně si posílat e-maily. Adresa skupiny SharePoint může obsahovat adresy knihoven, aby v případě, že odešlete e-mail členům skupiny, jsou k webu produktu Windows SharePoint Services 3.0 automaticky přidány přílohy zpráv.

 2. V e-mailovém programu připojte k e-mailové zprávě soubor, například dokument nebo list.

 3. Do pole Komu nebo Kopie zadejte adresu knihovny. Pokud je knihovna zahrnuta ve skupině SharePoint, zadejte namísto toho e-mailovou adresu skupiny SharePoint.

 4. Zprávu odešlete. Ve většině e-mailových aplikací se zpráva odesílá klepnutím na tlačítko Odeslat.

 5. Pokud se soubory v knihovně nezobrazí, aktualizujte prohlížeč.

  V závislosti na nastavení e-mailového serveru může chvíli trvat, než se soubory zobrazí.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×