Text a tabulky

Přidání hypertextového odkazu na snímek

Přidání hypertextového odkazu do snímku

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Nejrychlejší způsob, jak vytvořit základní web hypertextový odkaz na snímku PowerPoint je stisknutím klávesy ENTER po zadání adresy stávající webové stránky (třeba http://www.contoso.com).

Vývojářů systému Office můžete změnit barvu hypertextový odkaz.

Pokud chcete změnit zobrazovaný text odkazu, který jste vytvořili, pravým tlačítkem myši a vyberte Odkaz pro úpravy.

Můžete vytvořit odkaz na webovou stránku, propojení na jiné místo v prezentaci, otevřete jinou prezentaci, otevřete nový soubor nebo zahájit zprávu, která e-mailovou adresu.

Odkaz na web nebo soubor z webu

 1. Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na Existující soubor nebo webová stránka a potom klikněte na Procházet web Obrázek tlačítka .

  Zobrazí dialogové okno, kde je vybraná možnost vložení odkazu na web
 4. Vyhledejte a vyberte stránku, web nebo soubor, na které chcete vytvořit odkaz, a potom klikněte na OK.

 1. Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

  zobrazení pásu karet znázorňujícího kartu vložení a tlačítko hypertextového odkazu
 3. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz na panelu Odkaz na klikněte na Místo v tomto dokumentu.

  Zobrazí dialogové okno, kde je vybrané vložení odkazu do stejného dokumentu.
 4. Udělejte jedno z tohoto:

  • Pokud chcete vložit odkaz na snímek v aktuální prezentaci, ve skupinovém rámečku Vyberte místo v tomto dokumentu klikněte na snímek, který bude pro hypertextový odkaz cílový.

  • Pokud chcete vložit odkaz na vlastní prezentaci (vybranou skupinu snímků) v aktuální prezentaci, ve skupinovém rámečku Vyberte místo v tomto dokumentu klikněte v části Vlastní prezentace na vlastní prezentaci, která bude pro hypertextový odkaz cílová. Potom zaškrtněte políčko Zobrazit a vrátit se.

Související informace najdete v článku Změna barvy textu hypertextového odkazu a Odebrání podtržení textu hypertextového odkazu.

Udržujte odkazy funkční:    Pokud do prezentace přidáte odkaz na jinou prezentaci a potom svoji prezentaci zkopírujete na jiný počítač, nezapomeňte zkopírovat do stejné složky i druhou prezentaci. Pokud nezkopírujete prezentaci, na kterou odkazujete, nebo pokud ji přejmenujete, přesunete nebo odstraníte, nebude odkaz fungovat.

 1. Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 4. Najděte a vyberte soubor prezentace se snímkem, na který chcete vytvořit odkaz.

 5. Klikněte na Záložka a potom klikněte na název snímku, na který chcete vytvořit odkaz.

  Zobrazí se dialogové okno s vloženým odkazem na jiný vybraný soubor.

 1. Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko E-mailová adresa.

 4. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete vytvořit odkaz, nebo v poli Naposledy použité e-mailové adresy klikněte na požadovanou e-mailovou adresu.

 5. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

  Zobrazí dialogové okno, kde je vybrané vložení odkazu do e-mailu.

 1. Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Vytvořit nový dokument.

 4. Do pole název nového dokumentu zadejte název souboru, který chcete vytvořit a propojit.

  Pokud chcete vytvořit dokument v jiném umístění, klikněte v části Úplná cesta na tlačítko Změnit, přejděte do umístění, ve kterém chcete soubor vytvořit, a potom klikněte na OK.

 5. V části Doby úprav dokumentu vyberte, zda chcete Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní.

  dialogové okno s možností připojení k novému dokumentu

Viz také

Odebrání podtržení textu hypertextového odkazu

Změna barvy textu hypertextového odkazu v celé prezentaci

Můžete vytvořit odkaz na webovou stránku, propojení na jiné místo v prezentaci, otevřete jinou prezentaci nebo zahájit zprávu, která e-mailovou adresu.

2016

Vyberte záhlaví dole a otevřete ho a podívejte se na podrobné pokyny.

Odkaz na webovou stránku

 1. Vyberte v normálním zobrazení text, obrazec nebo obrázek, který chcete použít jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Zobrazí se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

  Office for Mac Hyperlink dialog

  1 - Text to Display (1 – text k zobrazení): Propojený text v dokumentu.

  2 – popisů ovládacích prvků: Text zobrazený, když najedete myší na propojený text na snímku.

 3. Do pole adresa zadejte webovou adresu. (Příklad: https://www.contoso.com)

Změna barvy hypertextového odkazu

Nová funkce je k dispozici ve verzi PowerPoint 2016 pro Mac 16.14.18061000. Vyhledání vaše verze Office

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete znovu barev.

 2. Na kartě Domů na pásu karet vyberte šipku dolů vedle tlačítka Barva písma otevřete nabídku barev.

  Výběr barvy písma
 3. Vyberte barvu, kterou chcete použít pro hypertextový odkaz.

 1. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na Tento dokument.

 2. V části Vyberte místo v tomto dokumentu klikněte na snímek, který chcete vytvořit odkaz.

 1. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na Webová stránka nebo soubor.

 2. Klikněte na Vybrat a potom klikněte na prezentaci nebo soubor, který chcete vytvořit odkaz.

  Poznámka: PowerPoint pro Mac nelze vytvořit propojení na určitý snímek v jiné prezentaci.

 1. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na E-mailová adresa.

 2. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete odkazovat, nebo v poli Naposledy použité e-mailové adresy klikněte na požadovanou e-mailovou adresu.

 3. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

2011

Vyberte záhlaví dole a otevřete ho a podívejte se na podrobné pokyny.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Home tab, Insert group

 3. Do pole Link to (Odkaz na) zadejte webovou adresu.

  Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní umístění na webové stránce, klikněte na kartu Web page (Webová stránka) a pak v části Anchor (Ukotvení) postupujte podle pokynů.

Přidání textu nebo objektu jako hypertextový odkaz, který se otevře na určitý snímek v prezentaci aplikace PowerPoint nebo vlastní prezentace. Můžete také propojit do dokumentu Wordu, sešit aplikace Excel, souboru nebo e-mailovou adresu.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Home tab, Insert group

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) nebo E-mail Address (E-mailová adresa) pro typ hypertextového odkazu, který chcete vložit.

 4. Podle pokynů vytvořte odkaz.

  Poznámka: Hypertextový odkaz je aktivní v zobrazení prezentace.

Můžete vytvořit odkaz na různá místa v prezentaci, jako je první snímek, poslední snímek, další snímek nebo názvy snímků.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Home tab, Insert group

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) a v části Anchor (Ukotvení) klikněte na Locate (Nalézt).

 4. Vyberte místo v dokumentu, na které chcete odkazovat.

  Poznámka: Hypertextový odkaz je aktivní v zobrazení prezentace.

Odkazovaná vlastní prezentace je rychlý způsob, jak z hlavní prezentace přejít na jiné vlastní prezentace. Dá se vytvořit i snímek s obsahem, ze kterého vedou odkazy. Když se prezentace navrhne tímto způsobem, umožní vám to přecházet ze snímku s obsahem na různé části prezentace, abyste mohli určit, kdy budete cílové skupině prezentovat jaké části prezentace. Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit jednu nebo více vlastních prezentací a pak v hlavní prezentaci přidat hypertextový odkaz na tyto vlastní prezentace.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z jedné prezentace na úplně jinou prezentaci, můžete přidat hypertextový odkaz na jiný dokument. Další informace najdete v tématu o vytvoření, úpravě nebo odebrání hypertextového odkazu.

 1. Pokud chcete vytvořit odkazovanou vlastní prezentaci, otevřete prezentaci, kterou chcete použít.

 2. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Play Slide Show (Spustit prezentaci) klikněte na Custom Shows (Vlastní prezentace) a pak na Edit Custom Shows (Upravit vlastní prezentace).

  Slide Show tab, Play Slide Show group

 3. Klikněte na tlačítko Nový.

 4. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat několik sousedních snímků, klikněte na první z nich, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední snímek, který chcete vybrat. Když chcete vybrat několik snímků, které spolu nesousedí, podržte klávesu Command a klikněte na každý ze snímků, které chcete vybrat.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, klikněte na snímek v seznamu Slides in custom show (Snímky ve vlastní prezentaci) a klikáním na Šipka pro změnu pořadí směrem nahoru nebo Šipka pro změnu pořadí směrem dolů posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 6. Do textového pole Slide show name (Název prezentace) napište název a klikněte na OK. Pokud chcete ze snímků vaší prezentace vytvořit další vlastní prezentace, opakujte kroky 2 až 6.

 7. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z hlavní prezentace na podpůrnou vlastní prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz. Jako způsob navigace vlastní prezentací můžete vytvořit i obsah a z každého textového záznamu udělat hypertextový odkaz. To uděláte tak, že do prezentace vložíte nový snímek, zadáte obsah a pro každý záznam vytvoříte hypertextový obsah.

 8. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Set Up (Nastavení) klikněte na Action Settings (Nastavení akce).

  Slide Show tab, Set Up group

 9. V dialogovém okně Action Settings (Nastavení akce) vyberte, jak má akce začít. To uděláte jedním z těchto postupů:

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete změnit.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Proveďte požadované změny.

 1. Vyberte text nebo objekt, který představuje hypertextový odkaz, který chcete odstranit.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text, pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz) a nakonec na Remove Link (Odstranit odkaz).

  Home tab, Insert group

 1. Zvýrazněte text, který má představovat hypertextový odkaz.

  Zvýraznění textu
 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Otevře se dialogové okno odkaz.

 3. Do pole zobrazený text zadejte text, který chcete, aby byl viditelný na snímku hypertextového odkazu.

  Vložení hypertextového odkazu
 4. Do pole adresa zadejte webovou adresu. (Příklad: https://www.contoso.com)

 5. Vyberte Vložení.

 6. Hypertextový odkaz otestujete tak, vyberte kartu Zobrazit na pásu karet, vyberte Z aktuálního snímku ve skupině Spustit prezentaci a klikněte na odkaz.

Poznámky: 

 • Můžete taky vytvořit hypertextové odkazy na e-mailové adresy. Místo zadání webové adresy do pole Adresa (krok 3 výše) zadejte text mailto://<EmailováAdresa>
  .

 • Na rozdíl od desktopové aplikaci PowerPoint nelze vytvořit propojení na snímky v jedné prezentaci nebo do jiné prezentace ze snímků v PowerPoint Online. Kromě; nelze přidáte aktuálně odkaz na obrázek nebo obrazec.

Vložení hypertextového odkazu

 1. Na snímku zadejte text, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Klepněte na text, který chcete vybrat.

 3. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte odkaz.

 4. Vyberte Vložit propojení.

  Nebo: Můžete vytvořit odkaz na poslední webové adresy nebo naposledy otevřít soubor tak, že vyberete položku ze seznamu Naposledy otevřené položky, která se zobrazí.

 5. V dialogovém okně odkaz do pole adresa zadejte adresu, kterou chcete vytvořit odkaz. (Příklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte Použít.

Změna barvy hypertextového odkazu

Funkce dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider Tato funkce je teď dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider.

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete znovu barev.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klepněte na tlačítko Barva písma otevřete nabídku barev.

  Font Color button
 3. Klepněte na barvu, kterou chcete použít pro hypertextový odkaz.

Vložení hypertextového odkazu

 1. Na snímku zadejte text, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Klepněte na text, který chcete vybrat.

 3. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte odkaz.

 4. Vyberte Vložit propojení.

  Nebo: Můžete vytvořit odkaz na poslední webové adresy nebo naposledy otevřít soubor tak, že vyberete položku ze seznamu Naposledy otevřené položky, která se zobrazí.

 5. V dialogovém okně odkaz do pole adresa zadejte adresu, kterou chcete vytvořit odkaz. (Příklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte Použít.

Změna barvy hypertextového odkazu

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete znovu barev.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klepněte na šipku vedle tlačítka Barva písma otevřete nabídku barev.

  Font Color button
 3. Klepněte na barvu, kterou chcete použít pro hypertextový odkaz.

Vložení hypertextového odkazu

 1. Na snímku zadejte text, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Vyberte text.

 3. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte odkaz.

 4. Vyberte Vložit propojení.

  Nebo: Můžete vytvořit odkaz na naposledy otevřený soubor výběrem ze seznamu Naposledy otevřené položky, která se zobrazí.

 5. V dialogovém okně, které se otevře, do pole adresa zadejte adresu, kterou chcete vytvořit odkaz. (Příklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte Vložení.

Změna barvy hypertextového odkazu

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete znovu barev.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klepněte na šipku vedle tlačítka Barva písma otevřete nabídku barev.

  Font Color button
 3. Klepněte na barvu, kterou chcete použít pro hypertextový odkaz.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×