Přidání efektů u textu v Office pro Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Pokud chcete dokumentu dodat vizuální hloubku, máte různé možnosti. Můžete vložit objekt WordArt s některým z celé řady přednastavených textových efektů, které zajímavými způsoby roztahují nebo ohýbají text. Nebo můžete použít styly na text, který jste už vložili, ať už jako samostatný text nebo v textovém poli.

Udělejte některou z těchto věcí:

Použití textového efektu u existujícího textu

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Font (Písmo) na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty) a potom vyberte efekt, který chcete použít na text.

  Tip: Pokud chcete použít další formátování textu a efekty (například kapitálky nebo dvojité přeškrtnutí), klikněte v nabídce Format (Formát) na Font (Písmo).

Vložení WordArtu

 1. Word 2016 pro Mac: na kartě Vložení klikněte na WordArt.

  Wordu 2011 pro Mac: na kartě Prvky dokumentu ve skupinovém rámečku Prvky Text, klikněte na WordArt a potom klikněte na objekt WordArt, který chcete.

 2. Zadejte požadovaný text.

Formátování textu jako kapitálek

 1. Vyberte text psaný malými písmeny, který chcete formátovat jako kapitálky.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Font (Písmo).

 3. V části Effects (Efekty) klikněte na Small caps (Kapitálky).

Zrcadlové obrácení textu

Pomocí textového pole můžete text zrcadlově obrátit, třeba když si ho chcete vytisknout na speciální papír, ze kterého si ho nažehlíte na tričko.

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Insert (Vložit) na Text Box (Textové pole).

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 2. Tažením vytvořte textové pole a napište do něj požadovaný text.

 3. Klikněte na ohraničení textového pole a pak v nabídce Format (Formát) klikněte na Shape (Tvar).

 4. Klikněte na 3D otočení a zadejte 180v části Otočení na kartě s efekty, v dialogovém okně X.

Přidání odrazu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Reflection (Odraz) a klikněte na požadovaný styl odrazu.

Přidání stínu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Shadow (Stín) a klikněte na požadovaný styl stínu.

Přidání záře

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Glow (Záře) a klikněte na požadovaný styl záře.

Přidání dalších efektů

Na text v textovém poli nebo objekty WordArt můžete použít i další efekty. Můžete třeba text ohnout nebo mu dodat 3D efekt.

 1. Vyberte textové pole nebo objektu WordArt, který chcete formátovat a klikněte v nabídce Formát.

 2. Word 2016 pro Mac: v části Textové efekty, klikněte na kartu textové efekty a pak klikněte na požadovaný efekt.

  Wordu 2011 pro Mac: v seznamu Styly textu, klikněte na efekty, najeďte na efekt a pak klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Formát, skupina Styly textu

Přidání stínu [režim kompatibility]

Režim kompatibility označuje, že dokument se vytvořil v dřívější verzi Wordu nebo je uložený ve starším formátu souboru.

 1. Vyberte textové pole nebo objektu WordArt, který chcete formátovat a klikněte v nabídce Formát.

 2. Word 2016 pro Mac: v části Textové efekty, klikněte na kartu Textové efekty a klikněte na stín.

  Wordu 2011 pro Mac: v části Stín klikněte na stín.

  Karta Formát, skupina Efekty stínu

Viz taky

Změna velikosti objektu

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Přidání nebo změna barvy výplně

PowerPoint

Pokud chcete dokumentu dodat vizuální hloubku, máte různé možnosti. Můžete vložit objekt WordArt s některým z celé řady přednastavených textových efektů, které zajímavými způsoby roztahují nebo ohýbají text. Nebo můžete použít styly textu na text v textovém poli nebo objektu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Použití textového efektu u existujícího textu

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Font (Písmo) na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty) a potom vyberte efekt, který chcete použít na text.

  Tip: Pokud chcete použít další formátování textu a efekty (například kapitálky nebo dvojité přeškrtnutí), klikněte v nabídce Format (Formát) na Font (Písmo).

Vložení WordArtu

 1. PowerPoint 2016 pro Mac: na kartě Vložení klikněte na WordArt.

  PowerPoint 2011 for Mac: na kartě Prvky dokumentu ve skupinovém rámečku Prvky Text, klikněte na WordArt a potom klikněte na objekt WordArt, který chcete.

  Karta Domů, skupina Vložit

 2. Zadejte požadovaný text.

Formátování textu jako kapitálek

 1. Vyberte text psaný malými písmeny, který chcete formátovat jako kapitálky.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Font (Písmo).

 3. V části efekty nebo Základní efekty klikněte na malá písmena.

Zrcadlové obrácení textu

Pomocí textového pole můžete text zrcadlově obrátit, třeba když si ho chcete vytisknout na speciální papír, ze kterého si ho nažehlíte na tričko.

 1. PowerPoint 2016 pro Mac: na kartě Vložení klikněte na Textové pole.

  PowerPoint 2011 for Mac: na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Vložit, klikněte na Textové pole.

  Karta Domů, skupina Vložit

 2. Tažením vytvořte textové pole a napište do něj požadovaný text.

 3. Klikněte na ohraničení textového pole a pak v nabídce Format (Formát) klikněte na Shape (Tvar).

 4. Na kartě s efekty klikněte na 3D otočení a v části Otočení v prostoru, v dialogovém okně X zadejte 180.

Přidání odrazu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. PowerPoint 2016 pro Mac: v nabídce Obrazce na kartě Formát klikněte na Textové efekty, přejděte na položku odraz a potom klikněte na požadovaný styl odrazu.

  PowerPoint 2011 for Mac: v části písmo na kartě Domů klikněte na Textové efekty Tlačítko Textové efekty , přejděte na položku odraz a potom klikněte na požadovaný styl odrazu. 

Přidání stínu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. PowerPoint 2016 pro Mac: na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Textové efekty, přejděte na stín a poté klikněte na požadovaný styl stínu.

  PowerPoint 2011 for Mac: v části písmo na kartě Domů klikněte na Textové efekty Tlačítko Textové efekty , přejděte na stín a poté klikněte na požadovaný styl stínu. 

Přidání záře

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. PowerPoint 2016 pro Mac: na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Textové efekty, přejděte na záře a potom klikněte na požadovaný styl záře.

  PowerPoint 2011 for Mac: v části písmo na kartě Domů klikněte na Textové efekty Tlačítko Textové efekty , přejděte na záře a potom klikněte na požadovaný styl záře. 

Pokud chcete odstranit záři, přejděte na Záře a klikněte na Bez záře.

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. PowerPoint 2016 pro Mac: na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Textové efekty, přejděte na 3D otočení a potom klikněte na požadovaný styl formátu.

  PowerPoint 2011 for Mac: v části písmo na kartě Domů klikněte na Textové efekty Tlačítko Textové efekty , přejděte na 3D otočení a potom klikněte na požadovaný formát. 

Přidání zkosených hran

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. PowerPoint 2016 pro Mac: na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Textové efekty, přejděte na zkosení a poté klikněte na požadovaný styl zkosení.

  PowerPoint 2011 for Mac: v části písmo na kartě Domů klikněte na Textové efekty Tlačítko Textové efekty , přejděte na zkosení a poté klikněte na požadovaný styl zkosení. 

Ohnutí textu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. PowerPoint 2016 pro Mac: na kartě Obrazce na kartě Formát klikněte na Textové efekty, přejděte na transformace a potom klikněte na požadovaný styl transformace.

  PowerPoint 2011 for Mac: v části písmo na kartě Domů klikněte na Textové efekty Tlačítko Textové efekty , přejděte na transformace a potom klikněte na požadovaný styl transformace. 

Viz také

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Přidání nebo změna barvy výplně

Excel

Pokud chcete vylepšit vzhled textu v dokumentu, máte různé možnosti. Můžete vložit objekt WordArt s některým z celé řady přednastavených textových efektů, které zajímavými způsoby roztahují nebo ohýbají text. Nebo můžete použít styly na text v textovém poli.

Udělejte některou z těchto věcí:

Použití textového efektu u existujícího textu

 1. Vyberte text v textovém poli, která chcete formátovat a potom klikněte na kartu Obrazce na kartě Formát nebo Formát.

  Poznámka: Textové efekty se nedají použít na text v buňce.

 2. Klikněte na požadovaný styl.

  Karta Formát, skupina Styly textu

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, přesuňte ukazatel na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Vložení WordArtu

 1. V nabídce Insert (Vložit) klikněte na WordArt.

 2. Zadejte požadovaný text.

Zrcadlové obrácení textu

Pomocí textového pole můžete text zrcadlově obrátit, třeba když si ho chcete vytisknout na speciální papír, ze kterého si ho nažehlíte na tričko.

 1. V nabídce Insert (Vložit) klikněte na Text Box (Textové pole).

 2. Tažením vytvořte textové pole a napište do něj požadovaný text.

 3. Klikněte na ohraničení textového pole a pak v nabídce Format (Formát) klikněte na Shape (Tvar).

 4. Na kartě s efekty v podokně Formát obrazce klikněte na 3D otočení a v části Otočení v prostoru, v dialogovém okně X zadejte 180.

Přidání odrazu

 1. Vyberte textové pole nebo objektu WordArt, který chcete formátovat a potom klikněte na kartu Obrazce na kartě Formát nebo Formát.

 2. V seznamu Styly textu klikněte na Textové efekty nebo efektů, přejděte na položku odraz a klikněte na požadovaný styl odrazu.

  Karta Formát, skupina Styly textu

Přidání dalších efektů

Na text v textovém poli nebo objekty WordArt můžete použít i další efekty. Můžete třeba přidat stín nebo záři okolo textu, ohnout text nebo mu dodat 3D efekt.

 1. Vyberte textové pole nebo objektu WordArt, který chcete formátovat a potom klikněte na kartu Obrazce na kartě Formát nebo Formát.

 2. V seznamu Styly textu klikněte na Textové efekty nebo efektů, najeďte na efekt a pak klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Formát, skupina Styly textu

Viz taky

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Přidání nebo změna barvy výplně

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×