Přidání dynamického obsahu na stránku

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí Webová část Dotaz na obsah můžete vytvářet dynamická zobrazení obsahu. Dotaz definující zobrazený obsah můžete přizpůsobit stejně jako nastavení zobrazení, které určuje způsob uspořádání obsahu na stránce.

V tomto článku:

Co je dotaz na obsah?

Vytvoření dotazu

Přizpůsobení prezentace dat

Co je Dotaz na obsah?

Dotaz na obsah je webová část zobrazující dynamickou skupinu dat na základě dotazu vytvořeného pomocí webového prohlížeče. Tento dotaz lze použít ke specifikaci položek, které mají být zobrazeny, a nastavením možností prezentace lze určit, jakým způsobem budou tyto položky zobrazeny na stránce výsledků.

Položky zobrazené webovou částí Dotaz na obsah vždy odrážejí nejaktuálnější sadu položek vrácených dotazem, pro které má uživatel dostatečná oprávnění. Dotaz je spuštěn při každém zobrazení stránky, která obsahuje webovou část Dotaz na obsah. Pokud je do stránky přidán nový obsah odpovídající kritériím dotazu, bude webovou částí Dotaz na obsah automaticky zobrazen.

Poznámka: Mezi přidáním obsahu na web a jeho zobrazením webovu částí Dotaz na obsah může být několik minut prodleva.

Po přidání webové části Dotaz na obsah na stránku můžete upravit, které položky bude tato webová část zobrazovat a jak je bude zobrazovat. Chcete-li upravit webovou část Dotaz na obsah, v pravém horním rohu webové části klepněte na tlačítko Úpravy a poté klepněte na možnost Upravit sdílenou webovou část. Zobrazí se nové Podokno nástrojů obsahující nastavení webové části Dotaz na obsah.

Je k dispozici pět kategorií nastavení:

 • Dotaz      Toto nastavení použijte k vytvoření dotazu. Další informace o těchto nastaveních naleznete v části Vytvoření dotazu.

 • Prezentace      Pomocí tohoto nastavení můžete upravit prezentaci položky, které jsou načítané dotaz. Další informace o těchto nastaveních naleznete v části Vlastní prezentace dat.

 • Vzhled      Toto nastavení umožňuje přizpůsobí vzhled webové části. Změnou nastavení můžete změnit název, výšku, šířku a chrome (návrh ovládacích prvků a navigace prvkům rámce webové části) webové části. Další informace o těchto nastaveních naleznete v článku Přizpůsobení webových částí.

 • Rozložení      Pomocí tohoto nastavení můžete upravit rozvržení webové části. Můžete změnit, zda je webová část viditelné, zda je směrové (zleva doprava, zprava doleva nebo ani jedno), které zóny webové části se zobrazí v (začátek, levý sloupec nebo pravý sloupec) a index zóny webové části. Další informace o těchto nastaveních naleznete v článku Přizpůsobení webových částí.

 • Rozšířené možnosti      Pomocí tohoto nastavení můžete upravit řadu rozšířených možností webové části. Další informace o těchto nastaveních naleznete v článku Přizpůsobení webových částí.

Začátek stránky

Vytvoření dotazu

Pomocí následujících možností nastavení Dotazu můžete určit, jaký obsah bude dotaz vracet.

 • Zdroj.     Toto nastavení určuje obor dotazu. Toto nastavení je povinné. Poskytuje tři možnosti:

  • Zobrazit položky ze všech webů této kolekce webů.     Tuto možnost vyberte, chcete-li zadat dotaz platný pro celou kolekci webů. Toto nastavení je výchozí.

  • Zobrazit položky pro následující web a jeho podřízené weby.     Tuto možnost vyberte, chcete-li omezit dotaz na konkrétní web v kolekci webů. Adresu webu můžete ručně zadat, doporučuje se však použít tlačítko Procházet a vybrat daný web tímto způsobem. Po klepnutí na tlačítko Procházet se zobrazí dialogové okno webové části Vybrat web obsahující stromové zobrazení kolekce webů. Klepněte na web, pro který chcete dotaz zadat, a klepněte na tlačítko OK.

  • Zobrazit položky z následujícího seznamu.     Tuto možnost vyberte, chcete-li omezit dotaz na konkrétní seznam nebo knihovnu v kolekci webů. Adresu seznamu můžete zadat ručně, doporučuje se však použít tlačítko Procházet a vybrat daný seznam nebo knihovnu tímto způsobem. Po klepnutí na tlačítko Procházet se zobrazí dialogové okno webové části Vybrat seznam nebo knihovnu obsahující stromové zobrazení kolekce webů. Pokud je seznam nebo knihovna, pro kterou chcete dotaz zadat, součástí určitého webu, klepněte na znaménko plus (+) vedle jeho názvu. Jakmile se zobrazí seznam nebo knihovna, pro kterou chcete dotaz zadat, klepněte na její název a klepněte na tlačítko OK.

 • Typ seznamu.     Toto nastavení je povinné. Můžete vybrat jakýkoliv typ seznamu, který se nachází v kolekci webů. Výchozí nastavení je Knihovna stránek. Vybraný typ seznamu určuje, které seznamy nebo knihovny v oboru dotazu budou dotazem zpracovány.

 • Typ obsahu      Existují dvě nastavení pro typ obsahu: Skupina typu obsahu a Typ obsahu. Toto nastavení je nepovinné. Toto nastavení umožňuje omezit dotaz položky tohoto typu obsahu, které jsou definované pro kolekci webů.

 • Směřování na cílovou skupinu.     Toto nastavení je volitelné. Pokud zaškrtnete možnost Směřování na cílovou skupinu, bude dotaz filtrovat vrácený obsah tak, aby zobrazil jen ten obsah týkající se pouze cílové skupiny, do které patří aktuální uživatel. Cílové skupiny jsou definována pro celý systém a nemohou být pomocí webové části Dotaz na obsah změněna. Toto nastavení pouze určuje, zda tato webová část respektuje směřování na cílovou skupinu.

  Pokud zaškrtnete možnost Směřování na cílovou skupinu, bude k dispozici další nastavení: Vždy zobrazovat položky, které nejsou cílené. Pokud zvolíte toto nastavení, veškerý obsah, který není zaměřen na určitou cílovou skupinu, vrácený dotazem bude zobrazen bez ohledu na to, kdo ho zobrazuje. Pokud zvolíte možnost Směřování na cílovou skupinu, ale tuto možnost již nezvolíte, obsah netýkající se přímo cílové skupiny nebude dotazem zobrazen.

 • Další filtry      Toto nastavení je nepovinný krok. Toto nastavení slouží k další omezení obsah, který načítá dotaz. Vyberte pole filtru, relační operátor a zadejte kritéria. Například můžete pole filtru Autor, relační operátor Je rovno a kritérium Jan Dryml, chcete-li omezit výsledky dotazu na položky, které byly autorem Jan Dryml.

  Pomocí možnosti Další filtry můžete nastavit až tři dodatečné filtry. Pokud použijete více než jeden filtr, musíte určit, jak budou filtry souhrnně použity pomocí možností A a NEBO, které umístíte před druhý a třetí filtr.

Začátek stránky

Přizpůsobení prezentace dat

Prezentaci obsahu vráceného dotazem můžete přizpůsobit pomocí následujících možností nastavení Prezentace. Všechny tyto možnosti jsou volitelné.

 • Seskupení a řazení položek.     Toto nastavení lze použít k uspořádání položek vrácených dotazem.

  • Seskupit položky podle.     Vyberte pole k rozdělení položek do skupin. Pokud například chcete, aby položky byly seřazeny do skupin podle jejich autora, vyberte pole Autor.

   Pokud vyberete pole pro seskupení, můžete určit, zda budou položky seřazeny sestupně nebo vzestupně pomocí možností Zobrazit skupiny vzestupně a Zobrazit skupiny sestupně.

  • Počet sloupců.     Určete počet sloupců, které chcete použít pro uspořádání položek. Položky lze uspořádat až do pěti sloupců.

  • Seřadit položky podle.     Vyberte pole pro řazení položek. Pokud jste určili seskupení položek, položky budou seřazeny v rámci těchto skupin.

   Pokud vyberete pole pro řazení, můžete určit, zda budou položky řazeny sestupně nebo vzestupně pomocí možností Zobrazit položky vzestupně a Zobrazit položky sestupně.

  • Omezení počtu zobrazených položek.     Pomocí této možnosti je možné omezit počet zobrazených položek. Pokud neurčíte limit, zobrazí se všechny položky vrácené dotazem. Pokud je počet položek vysoký, stránka se přizpůsobí tak, aby zobrazila všechny položky.

 • Styly.     Toto nastavení lze použít k nastavení stylů skupin a položek.

  • Styl skupin.     Vyberte styl pro nadpis skupiny. Pokud například vytváříte skupiny podle autora, každá skupina položek má název shodný se jménem autora – toto jméno se zobrazí ve vybraném stylu.

  • Styl položek.     Vyberte styl pro položky.

 • Informační kanál.     Můžete nastavit, aby webová část Obsah podle dotazu fungovala jako informační kanál RSS. Uživatelé stránek tak získají možnost přihlásit se k odběru výsledků dotazu webové části, takže obdrží nové položky, jakmile se objeví, bez nutnosti znovu otevírat stránku. Toto nastavení lze použít k zadání názvu a popisu informačního kanálu RSS.

  • Název informačního kanálu.     Zadejte název, který chcete použít pro informační kanál RSS. Název pomůže odběratelům identifikovat informační kanál v programu pro čtení kanálů RSS.

  • Popis informačního kanálu.     Zadejte popis, který chcete použít pro informační kanál RSS. Popis pomůže odběratelům identifikovat informační kanál v programu pro čtení kanálů RSS.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×