Přidání datových symbolů k obrazcům

Informace o datech obsažených v obrazci lze zobrazit pomocí datových symbolů. V aplikaci Microsoft Visio 2010 můžete vytvářet vlastní datové symboly, které zahrnují text, datové pruhy, ikony nebo jedinečné barvy výplně.

Poznámky: 

V tomto článku

Co je datový symbol?

Vytvoření datového symbolu

Použití existujícího datového symbolu v obrazci

Změna existujícího datového symbolu

Odebrání datového symbolu z obrazce

Co je datový symbol?

Datový symbol je vizuální reprezentace použitelná u obrazců k zobrazení dat, která obsahují. Datový symbol zobrazuje data jako kombinaci textových a vizuálních prvků, například čísel, příznaků a indikátorů průběhu.

Předpokládejme například, že máte obrazec představující proces, který obsahuje data týkající se nákladů, čísla procesu, vlastníka, funkce, počátečního a koncového data a stavu procesu:

Obrazec Proces bez datového symbolu

1. Obrazec Proces bez datového symbolu

2. Podokno úloh Data obrazce zobrazující data obsažená v obrazci Proces

Nyní si představme, že chcete vyjádřit data v obrazci vizuálně:

Obrazec Proces s použitým datovým symbolem.

1. Funkce procesu („Test“) je zobrazena pomocí jedinečné barvy výplně.

2. Náklady procesu („50 000.00 USD“) se zobrazují jako datový pruh.

3. Stav procesu („Nezahájeno“) je znázorněn ikonou otazníku.

4. Údaje o vlastníkovi („Phyllis Harris“) a koncovém datu („9/30/2009“) jsou znázorněny jako textové popisky.

Pokud použijeme u obrazce datový symbol, lze snadno znázornit data v obrazci bez nutnosti obrazec vybírat a prohlížet si podokno Data obrazce. Kromě toho lze rychle zjistit konkrétní data obsažená v několika obrazcích současně sledováním datových symbolů v obrazcích.

Po vytvoření datového symbolu jej můžete použít u jiných obrazců se stejnými daty. Jestliže ve výchozím nastavení datový symbol změníte, promítne se tato změna automaticky do všech obrazců, ve kterých je daný datový symbol použit.

Můžete vytvořit tolik datových symbolů, kolik pro své obrazce potřebujete. Můžete například vytvořit jeden datový symbol k zobrazení dat procesu a použít jej pro všechny obrazce zaměstnanců. Můžete vytvořit druhý datový symbol pro zobrazení dat vybavení a použít jej pro všechny obrazce vybavení.

Odkud jsou data dodávána?     Data, která můžete zobrazit pomocí datového symbolu, jsou uvedena v podokně Data obrazce jednotlivých obrazců. Data můžete zadat do podokna úloh Data obrazce pro každý obrazec zvlášť nebo můžete použít Průvodce propojením dat s obrazci. Pokud data importujete pomocí Průvodce propojením dat s obrazci, můžete zvolit způsob, jakým aplikace Visio data zobrazí. Další informace o průvodci naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Poznámka: Chcete-li zobrazit podokno úloh Data obrazce, zaškrtněte na kartě Data ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Okno dat obrazce.

Začátek stránky

Vytvoření datového symbolu

Do datového symbolu lze přidat přidat čtyři typy položek: text, datové čáry, ikony a barevné kódování. V následujících částech je popsán způsob přidání jednotlivých typů prvků.

Poznámka: Tyto postupy fungují nejlépe, pokud obrazec již obsahuje data. Další informace o přidávání dat do obrazců naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Přidání textového prvku do obrazce

Na výběr máte textové popisky nebo nadpisy. Textové popisky obsahují název sloupce i jeho hodnotu. Nadpisy zobrazují pouze datovou hodnotu.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a vyberte položku Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na tlačítko Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení datové pole, které chcete znázornit, v seznamu Datové pole.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Text

 5. V seznamu Zobrazeno jako vyberte položku Text.

 6. V seznamu Styl vyberte požadovaný styl textového prvku.

 7. Ve skupinovém rámečku Umístění vyberte umístění textového prvku jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li použít uvedenou výchozí pozici, zaškrtněte políčko Použít výchozí pozici.

  • Pokud chcete zadat jinou pozici, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí pozici, klikněte na položky Vodorovně nebo Svisle a vyberte požadovanou pozici.

 8. Ve skupinovém rámečku Podrobnosti vyberte možnosti pro volbu způsobu zobrazení popisku nebo nadpisu.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Jakmile dokončíte přidávání položek do datového symbolu, klikněte v dialogovém okně Nový datový symbol na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání datového pruhu do obrazce

Datové čáry zobrazují data dynamicky v miniaturních schématech a grafech, jako jsou například ukazatele průběhu, hvězdičková hodnocení, teploměry a rychloměry.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a vyberte položku Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na tlačítko Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení datové pole, které chcete znázornit, v seznamu Datové pole.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Datový pruh

 5. V seznamu Zobrazeno jako vyberte položku Datový pruh.

 6. V seznamu Styl vyberte požadovaný styl datového pruhu.

 7. Ve skupinovém rámečku Umístění vyberte umístění datového pruhu jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li použít uvedenou výchozí pozici, zaškrtněte políčko Použít výchozí pozici.

  • Pokud chcete zadat jinou pozici, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí pozici, klikněte na položky Vodorovně nebo Svisle a vyberte požadovanou pozici.

 8. Ve skupinovém rámečku Podrobnosti vyberte možnosti pro výběr způsobu zobrazení datového pruhu.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Jakmile dokončíte přidávání položek do datového symbolu, klikněte v dialogovém okně Nový datový symbol na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání sady ikon do obrazce

Data můžete zobrazit pomocí sad ikon, jako jsou příznaky, světelné signály a šipky trendů. Ikony lze nastavit tak, aby se zobrazovaly na základě určitých hodnot, dat výrazů nebo dokonce i datových polí ve stejném obrazci.

Můžete například použít příznaky pro označení porovnání aktuálního prodeje s prodejem v předchozím roce. Jak je znázorněno v následujícím příkladu, můžete nastavit hodnoty příznaku tak, že modrý příznak znamená, že prodej byl výrazně vyšší, žlutý příznak znamená, že prodej byl mírně vyšší a červený příznak znamená, že prodej byl za daný rok nižší.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a vyberte položku Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na tlačítko Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení datové pole, které chcete znázornit, v seznamu Datové pole.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Sada ikon.

 5. V seznamu Zobrazeno jako vyberte položku Sada ikon.

 6. V seznamu Styl vyberte požadovanou sadu ikon.

 7. V části Pozice vyberte umístění ikony popisku jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li použít uvedenou výchozí pozici, v části Pozice zaškrtněte políčko Použít výchozí pozici.

  • Pokud chcete zadat jinou pozici, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí pozici, klikněte na položky Vodorovně nebo Svisle a vyberte požadovanou pozici.

 8. Ve skupinovém rámečku Pravidla pro zobrazení ikon vyberte hodnoty, které bude každá ikona reprezentovat.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Jakmile dokončíte přidávání položek do datového symbolu, klikněte v dialogovém okně Nový datový symbol na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Použití barvy výplně podle hodnoty dat

Pomocí možnosti Barva podle hodnoty můžete k označení jedinečných hodnot nebo rozsahů hodnot použít barvu výplně.

Poznámka: Pokud vytvoříte více položek datových symbolů Barva podle hodnoty a obě budou mít u jednoho obrazce hodnotu pravda, aplikace Visio použije u daného obrazce výplň datového symbolu, který je uveden jako první v dialogovém okně Upravit datový symbol.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a vyberte položku Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na tlačítko Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení datové pole, které chcete znázornit pomocí datového symbolu, v seznamu Datové pole.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Barva podle hodnoty.

 5. V seznamu Zobrazeno jako vyberte položku Barva podle hodnoty.

 6. V seznamu Metoda vybarvení vyberte způsob, jakým bude v aplikaci Visio použita u obrazce výplň na základě příslušného datového pole:

  • Každá barva představuje jedinečnou hodnotu:     Pro všechny obrazce se stejnou hodnotou můžete použít stejnou barvu. Můžete například žlutou barvou označit všechny obrazce zaměstnanců z oddělení prodeje a všechny obrazce zaměstnanců z účetního oddělení označit červenou barvou.

  • Každá barva představuje rozsah hodnot:     K označení rozsahu hodnot můžete použít rozsah barev od nejjasnější po nejtlumenější. Můžete například použít rozsah barev, které jsou zesvětleny od červené po růžovou tak, aby odpovídaly oblastem s vysokým, středním a nízkým růstem prodeje.

 7. Ve skupinovém rámečku Přiřazení barev zadejte hodnoty datových polí, které budou použity pro jednotlivé barvy výplní, a vyberte výplň a barvy textu, které budou použity.

 8. Pokud potřebujete vytvořit více možných barev výplně, klikněte na tlačítko Vložit.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Jakmile dokončíte přidávání položek do datového symbolu, klikněte v dialogovém okně Nový datový symbol na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Použití existujícího datového symbolu v obrazci

Poznámka: Obrazec, ve kterém použijete existující datový symbol, musí obsahovat datová pole, na která příslušný datový symbol odkazuje.

 1. Vyberte obrazec, ve kterém chcete použít datový symbol.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a v části Datové symboly k dispozici vyberte požadovaný datový symbol.

  Výběrem položky Žádný datový symbol odeberete datový symbol z obrazce.

Poznámka: Po umístění ukazatele myši na symbol se zobrazí náhled obrazce s datovým symbolem.

Začátek stránky

Změna existujícího datového symbolu

 1. Vyberte obrazec s datovým symbolem, který chcete upravit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a vyberte položku Upravit datový symbol.

  Dialogové okno Upravit datový symbol.

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li změnit datové pole, které symbol představuje, vyberte ve sloupci Datové pole pro danou položku jiné datové pole.

  2. Chcete-li změnit barvu, nastavení, písmo, formát nebo typ zobrazeného symbolu, vyberte ve sloupci Zobrazen jako položku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku ve skupinovém rámečku Zobrazení vyberte v seznamu Zobrazeno jako požadovaný typ symbolu.

  3. Chcete-li změnit pozici položky datového symbolu vzhledem k obrazci, vyberte ve sloupci Zobrazeno jako položku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku vyberte v části Pozice požadovanou pozici.

 4. Chcete-li změny použít u všech obrazců, které mají stejný datový symbol, vyberte v části Použít změny na možnost Všechny obrazce s tímto datovým symbolem.

 5. Pokud chcete změny použít pouze u vybraných obrazců, vyberte v části Použít změny na možnost Pouze vybrané obrazce.

Začátek stránky

Odebrání datového symbolu z obrazce

 1. Vyberte obrazec (obrazce), odkud chcete odebrat datový symbol.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Zobrazit data na tlačítko Datové symboly a potom v části Žádný datový datový symbol vyberte položku Žádný datový symbol.

  Výběrem položky Žádný datový symbol odeberete datový symbol z obrazce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×