Přidání databáze jako zdroje dat

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

S Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete se připojit k různým databází, včetně Microsoft SQL Server Oracle a dalších databází, které jsou k dispozici pomocí protokolu OLE DB. Ve výchozím nastavení serveru Microsoft SharePoint neobsahuje žádné připojení databáze. Přístup k databázi, někoho, kdo má dostatečná oprávnění musí vytvořit připojení.

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit připojení k databázi. Je také se dozvíte, jak vytvořit vlastní příkazy jazyka SQL (Structured Query) a jak můžete upravit vlastnosti zdroje dat z existující připojení databáze v seznamu zdrojů dat.

Důležité informace: Možnost jednotného přihlašování na je ukončené funkce aplikace SharePoint Designer 2010 a neměli proto používá pro připojení k databázi. Další informace najdete v části Viz také.

V tomto článku

Než začnete

Připojení k databázi uložením uživatelské jméno a heslo

Připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce

Vytvoření vlastní příkazy SQL

Upravit vlastnosti zdroje dat z existující připojení databáze

Než začnete

Existuje několik věcí, které byste měli vědět, abyste se mohli připojit k databázi. Je potřeba vědět, jestli je na web, který právě pracujete Microsoft SharePoint Foundation webu nebo webu Microsoft SharePoint Server 2010, název serveru, kde je databáze uložena, zprostředkovatele dat, který používáte pro přístup k databázi a typ ověřování, který chcete použít. Pokud používáte vlastní připojovací řetězec pro připojení k databázi, budete potřebovat vědět, že připojovací řetězec. Požádejte o pomoc kontaktujte svého správce serveru.

Jaký druh databáze mám?

SharePoint Designer 2010 rychle připojení k databázi, která se nachází na Microsoft SQL Server 2000 a novější (SQL Server 2005 a SQL Server 2008) nebo k libovolnému zdroji dat, který používá protokol OLE DB. Pokud znáte připojovací řetězec, můžete taky rychle připojit k databázi Oracle.

Zprostředkovatele dat chcete použít?

S SharePoint Designer 2010 můžete připojení k databázi pomocí některého z tři různé datové poskytovatelů. Tito poskytovatelé dat nejsou vzájemně vylučují. Microsoft SQL Server 2000 a novější verze se standardem OLE DB a můžete k nim získat přístup pomocí zprostředkovatele dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB. Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro systém SQL Server však konkrétně navržený pro práci s Microsoft SQL Server 2000 a novější verze a může být nejlepší volbou v případě databáze uložena na jednu z těchto dvou serverovými produkty.

Zprostředkovatelé dat jsou součástí software, které umožňují klienta – v tomto případě SharePoint Designer 2010 – komunikovat s databází. Původně každý systému správy databáze byl jedinečný a používal vlastní programovací jazyk pro přístup k i aktualizaci dat. Rozhraní ODBC je jednou z první pokusy o sjednocení přístup k různým různorodého databázových systémů. Zobrazení dat nepodporují zprostředkovatelů ODBC. Technologie OLE DB byla zavedená po ODBC poskytují flexibilnější přístup do databáze. Mnoho standardem ODBC databáze jsou dostupné taky OLE DB kompatibilní.

Další informace o poskytovatele dat pro použití naleznete v následující tabulce.

Pokud se připojujete k databázi, která je...

Použijte v těchto případech

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 nebo Microsoft SQL Server 2008

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro systém SQL Server

Kompatibilní s prohlížečem OLE DB

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB

Oracle

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro Oracle

Kompatibilní se standardem ODBC

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro rozhraní ODBC

Poznámka: zobrazení dat nepodporují ODBC poskytovatelů pro připojení k databázi na jakýkoli typ databázi, včetně MySQL. V dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze by měl ignorovat možnost, aby pomocí zprostředkovatele ODBC.

K čemu metody ověřování chci použít?

Můžete se připojit k databázi pomocí uživatelského jména a hesla nebo můžete použít vlastní připojovací řetězec.

Configure Database Connection dialog box
Metody ověřování dostupné v dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze

Požadovanou metodu ověření bude definována v části Typ serveru, který používáte a zprostředkovatele dat, který používáte. Další informace o způsobu ověřování naleznete v následující tabulce.

Pokud váš web je umístěn na serveru...

A poskytovatele dat není...

V části...

Microsoft SharePoint Foundation 2010 – nebo –

Office SharePoint Server 2010

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro systém SQL Server
nebo
Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB

Připojení k databázi uložením uživatelské jméno a heslo

Microsoft SharePoint Foundation 2010 – nebo –

Office SharePoint Server 2010

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro Oracle

Připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce

Začátek stránky

Připojení k databázi uložením uživatelské jméno a heslo

Když se připojíte k databázi uložením uživatelské jméno a heslo, SharePoint Designer 2010 vygeneruje založené na SQL připojovací řetězec, který ukládá uživatelské jméno a heslo připojení ke zdroji dat (proces jmenoval ověřování serveru SQL). Pokud váš web je umístěn na serveru Microsoft SharePoint Foundation 2010, je to upřednostňovaná možnost pro generování připojovací řetězec.

Připojení k databázi můžete taky vytvořit pomocí vlastního připojovacího řetězce. Další informace naleznete v oddílu připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce.

 1. Klikněte na zdroje dat v navigačním podokně.

 2. Na kartě Zdroje dat na pásu karet klikněte ve skupině Nový klikněte na Připojení k databázi.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat na kartě zdroj klikněte na Konfigurovat připojení databáze.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze v části Informace o serveruv poli Název serveru zadejte název serveru, kde jsou uložená databáze.

 5. Do pole Název poskytovatele proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se připojujete k externí databáze Microsoft SQL Server, klikněte na Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro systém SQL Server.

  • Pokud se připojujete k externí databáze, která je OLE DB kompatibilní, včetně verzí systému SQL než Microsoft SQL například MySQL, klikněte na Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB.

 6. Ve skupinovém rámečku ověřováníklikněte na Uložit uživatelské jméno a heslo v datové připojení.

 7. Do pole uživatelské jméno zadejte svoje uživatelské jméno.

 8. Do pole heslo zadejte svoje heslo.

 9. Klepněte na tlačítko Další.

  Důležité informace: Protože ověřování serveru SQL uloží uživatelské jméno a heslo jako text v datové připojení, můžete zobrazit všichni uživatelé s oprávněním k otevřete web v SharePoint Designer 2010 těchto přihlašovacích údajů. Upozornění zabezpečení informuje, že uživatelské jméno a heslo jsou uloženy jako text v rámci datového připojení a ostatní členové webu můžete získat přístup k tomuto zdroji dat. Pokud chcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na Zrušit.

 10. V seznamu databáze klikněte na databázi, kterou chcete použít jako zdroj dat a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • V seznamu Vyberte tabulku nebo zobrazení, klikněte na tabulku nebo uložené zobrazení seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   Pokud použijete tuto možnost, vytvoříte výchozího dotazu, který slouží k výběru všechny záznamy v tabulce nebo v zobrazení. Po klepnutí na tlačítko Dokončitmůžete kliknutím na pole, filtrovánía řazení v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat můžete změnit výchozí dotaz. 

  • Klikněte na Zadejte vlastní vyberte aktualizace, vložení a odstranění příkazy pomocí jazyka SQL nebo uložené procedurya potom klikněte na Dokončit.

   Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že váš správce povolil možnost Povolit aktualizace dotazu podporu v Centru pro správu služby SharePoint.

   Pomocí této možnosti můžete vytvořit vlastní příkazy SQL. Když kliknete na tlačítko Dokončit, otevře se dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL . V tomto dialogovém můžete vytvořit příkazy a přidat parametry. Po vytvoření vlastního příkazu SQL po kliknutí na Upravit vlastní dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat můžete upravit dotaz. Další informace najdete v tématu Vytvoření vlastní příkazy SQL dál v tomto článku.

 11. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klikněte na kartu Obecné , zadejte název zdroje dat a klikněte na OK.

  V seznamu zdroje dat se zobrazí nové připojení databáze.

Poznámka: Pokud se pokoušíte se připojit k externím serverem SQL serveru, ujistěte se, že ověřování serveru SQL Server je povolený na tomto serveru.

Začátek stránky

Připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce

Připojovací řetězec obsahuje informace, které aplikace nebo poskytovatele vyžaduje komunikovat se zdroji dat. Obvykle připojovací řetězec Určuje umístění databázovém serveru, databázových používat a informace o ověřování. S vlastní připojovací řetězec můžete zadat připojovací řetězec, který se používá pro připojení k databázi.

 1. Klikněte na zdroje dat v navigačním podokně.

 2. Na kartě Datových připojení ve skupině Nový klikněte na Připojení k databázi.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat na kartě zdroj klikněte na Konfigurovat připojení databáze.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze zaškrtněte políčko použít vlastní připojovací řetězec a pak klikněte na Upravit.

 5. V dialogovém okně Upravit připojovací řetězec v seznamu Název poskytovatele klikněte na poskytovatele dat, který chcete použít.

 6. Do textového pole Připojovací řetězec zadejte připojovací řetězec.

  Příklad řetězce připojení OLE DB:

  Zprostředkovatel = Zprostředkovatel; zdroj dat = cesta; počátečního katalogu = název_katalogu;

  Id uživatele = uživatelské jméno; Heslo = heslo.

  Příklad Oracle připojovací řetězec:

  Zdroj dat = databáze; Id uživatele = uživatelské jméno;

  Heslo = heslo; integrované zabezpečení = ne;

  Příklad připojovací řetězec SQL serveru:

  Zdroj dat = myServerAddress; počátečního katalogu = databáze; Id uživatele = uživatelské jméno; Heslo = heslo.

 7. Klikněte na OK.

 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. V seznamu databáze klikněte na databázi, kterou chcete použít jako zdroj dat a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikněte na Výběr tabulky nebo zobrazení, klikněte na tabulku nebo uložené zobrazení seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   Pokud použijete tuto možnost, vytvoříte připojení výchozí do tabulky nebo zobrazení. Po klepnutí na tlačítko Dokončit, můžete kliknutím na pole, filtrovánía řazení v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat můžete zadat dotaz. 

  • Klikněte na Zadejte vlastní vyberte aktualizace, vložení a odstranění příkazy pomocí jazyka SQL nebo uložené procedurya potom klikněte na Dokončit.

   Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že správce serveru je zapnutá možnost Povolit aktualizace dotazu podporu v Centru pro správu služby SharePoint.

   Pomocí této možnosti můžete vytvořit nebo upravit vlastní příkazy SQL. Když kliknete na tlačítko Dokončit, otevře se dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL . V tomto dialogovém můžete vytvořit příkazy a přidat parametry. Po vytvoření vlastního příkazu SQL po kliknutí na Upravit vlastní dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat můžete upravit dotaz. Další informace najdete v tématu Vytvoření vlastní příkazy SQL dál v tomto článku.

 10. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klikněte na kartu Obecné , zadejte název zdroje dat a klikněte na OK.

  V seznamu zdroje dat se zobrazí nové připojení databáze.

  Poznámky: 

  • Pokud se pokoušíte se připojit k externím serverem SQL serveru, ujistěte se, že ověřování serveru SQL Server je povolený na tomto serveru.

  • Pokud na serveru, na kterém běží SQL Server nelze použít ověřování serveru SQL Server, zkontrolujte, jestli že je zapnuté ověřování, které jednotného přihlašování pro server, kde jsou uložená webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Vytvoření vlastní příkazy SQL

Pokud možnost nebo zadejte vlastní vyberte aktualizovat, Vložit a odstraňovat příkazy pomocí jazyka SQL nebo uložené procedury a klikněte na tlačítko Dokončit v dialogovém okně Konfigurace připojení k databázi , Upravit vlastní příkazy SQL Dialogové okno. V tomto dialogovém můžete vytvořit vlastní příkazy SQL načtení nebo upravte data v databázi.

Existují čtyři karty v dialogovém okně Upravit vlastní příkazy SQL odpovídající jednotlivým běžné příkaz SQL. Tady jsou:

 • Vyberte     Příkaz SELECT slouží k načtení dat z tabulky.

 • Aktualizace     Příkaz UPDATE slouží ke změně dat v tabulce.

 • Vložení     Příkaz INSERT INTO slouží k vložení nových řádků do tabulky.

 • Odstranit     Příkaz Odstranit slouží k odstranění řádků z tabulky.

Uložená procedura seznamu zobrazí všechny uložené procedury, které jsou k dispozici v databázi, ke kterému se připojujete.

Otevře dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL s příkazy už použili k datům nabídne v textovém poli Příkaz SQL . Například pokud kliknutím na Vybrat tabulku Vyberte tabulky nebo zobrazení můžete vytvořit připojení k databázi a později rozhodnete upravit příkazu SELECT, se zobrazí následující příkaz v poli Příkaz SQL na kartě Vyberte :

Vyberte * z dbo. [název_vaší_tabulky]

Hvězdička v tomto prohlášení je zástupný znak představující všechny. Tento příkaz SQL znamená, Vyberte všechny sloupce pro všechny záznamy z této konkrétní tabulky. Příkaz upravit, klikněte na Příkaz Upravit a otevřete Editor příkazů a parametrů.

Dialogové okno Editor příkazů a parametrů

Úprava dotazu SQL zadáním přímo v seznamu vyberte příkaz .

Přidání parametrů SQL

Můžete taky vytvořit parametry pro dotazy SQL kliknutím Přidat parametr.

Parametry SQL by měl použít kdekoli, že používáte řetězce dotazu, což je text uzavřený do jednoduchých uvozovek. Protože se zabezpečením při použití řetězce dotazu v příkazech SQL vznikne, parametry SQL jsou podle SharePoint Designer 2010 pokaždé, když vytvoříte příkazu SQL, který načítá filtrovaná data ze zdroje dat.

Například Northwind Traders je lahůdek rozdělení. Ukládají všechny své obchodní data v databázi aplikace založené na SQL. Při načítání seznamu všech produktů z tabulky produkty, výsledný dotaz SQL zobrazený vypadat takto:

Vyberte * z dbo. [Výrobky]

Tento příkaz SQL vyhledá všechny záznamy v tabulce product. Northwind chce k načtení filtrovaným seznamem, který obsahuje pouze položky, které nejsou na skladě. Tabulka obsahuje pole podrobnosti. Použití tradiční SQL, příkaz, který by načtení seznamu vypadat takto:

Vyberte * z dbo. [Výrobky] KDE podrobnosti = "0"

Na

"0"

v tomto prohlášení je řetězec dotazu. Tento řetězec dotazu se nahrazuje proměnné. V tomto příkladu které chcete vytvořit proměnnou s názvem OutOfStock. Nový příkaz SQL vypadat takto:

Vyberte * z dbo. [Výrobky] KDE podrobnosti = @OutOfStock

Vytvoření příkazu SQL pomocí proměnnou OutOfStock v tomto příkladu, postupujte následujícím způsobem:

 1. V dialogovém okně Editor příkazů a parametrů v dialogovém okně vyberte příkaz zadejte následující řetězec:

Vyberte * z dbo. [Výrobky] KDE podrobnosti = @OutOfStock

 1. V části Parametryklikněte na Přidat parametr.

 2. Proměnné, kterou chcete definovat je OutOfStock, takže ve sloupci název zadejte OutOfStock.

 3. V seznamu Zdroj parametru klikněte na žádná.

 4. Vzhledem k tomu, který se má posuzovat shoda hodnotu 0, zadejte do pole Výchozí hodnota0.

  Editor příkazů a parametrů s parametrem příkazu SQL

 5. Klikněte na OK.

  Nyní vidíte nový příkaz SQL v dialogovém okně Upravit vlastní příkazy SQL .

  Dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL s příkazem SQL

 6. Znovu klikněte na tlačítko OK.

  V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat se zobrazí tlačítko Upravit vlastní dotaz na kartě zdroj .

  Dialogové okno Vlastnosti zdroje dat s tlačítkem Upravit vlastní dotaz

Začátek stránky

Upravit vlastnosti zdroje dat z existující připojení databáze

Po dokončení konfigurace připojení k databázi, můžete později změníte připojení kdykoli. Můžete například vytvořit nový dotaz, upravit existující nebo vytvořit vlastní příkaz SQL.

 1. Klikněte na zdroje dat v navigačním podokně.

  Seznam všech připojení ke zdrojům dat se zobrazí pod navigačním podokně.

 2. Klikněte na zdroj dat ze seznamu.

  Pokud připojení k databázi používá vlastní dotaz SQL zobrazený, dialogové okno Vlastnosti zdroje dat vypadá jako na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti zdroje dat s tlačítkem Upravit vlastní dotaz

 3. Pokud připojení k databázi nepoužívá vlastní dotaz SQL zobrazený, dialogové okno Vlastnosti zdroje dat vypadá jako na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti zdroje dat s částí Dotaz

 4. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud tam je oblast dotaz s tlačítky, klikněte na těchto tlačítek k přidání nebo odebrání polí k vytvoření nebo úprava pořadí filtru či řazení.

  • Pokud tam je oblast dotaz s tlačítky, klikněte na Konfigurovat připojení databáze použít vlastní dotaz SQL připojení. Po klepnutí na tlačítko Konfigurace připojení k databázi, klikněte na tlačítko Další.

   Důležité informace: Protože ověřování serveru SQL uloží uživatelské jméno a heslo jako text v datové připojení, můžete zobrazit všichni uživatelé s oprávněním k otevřete web v SharePoint Designer 2010 těchto přihlašovacích údajů. Upozornění zabezpečení informuje, že uživatelské jméno a heslo jsou uloženy jako text v rámci datového připojení a ostatní členové webu můžete získat přístup k tomuto zdroji dat. Pokud chcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na Zrušit.

   V dialogovém okně Konfigurace připojení k databázi klikněte na Zadejte vlastní vyberte aktualizace, vložení a odstranění příkazy pomocí jazyka SQL nebo uložené procedurya potom klikněte na Dokončit.

   Otevře se dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL . V tomto dialogovém můžete vytvořit vlastní příkaz SQL. Další informace najdete v tématu Vytvoření vlastní příkazy SQL dříve v tomto článku.

  • Pokud je tlačítko Upravit vlastní dotaz , klikněte na a otevřete dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL , kde můžete přidat, změnit nebo odstranit vlastní příkazy SQL.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×