Přidání databáze jako zdroje dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete se připojit k různým databází, včetně Microsoft SQL Server Oracle a dalších databází, které jsou k dispozici pomocí protokolu OLE DB. Ve výchozím nastavení serveru Microsoft SharePoint neobsahuje žádné připojení databáze. Přístup k databázi, někoho, kdo má dostatečná oprávnění musí vytvořit připojení.

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit připojení k databázi. Je také se dozvíte, jak vytvořit vlastní příkazy jazyka SQL (Structured Query) a jak můžete upravit vlastnosti zdroje dat z existující připojení databáze v seznamu zdrojů dat.

Důležité informace: Možnost jednotného přihlašování na je ukončené funkce aplikace SharePoint Designer 2010 a neměli proto používá pro připojení k databázi. Další informace naleznete v části Viz také .

V tomto článku

Než začnete

Připojení k databázi uložením uživatelského jména a hesla

Připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce

Vytvoření vlastních příkazů SQL

Změna vlastností zdroje dat existujícího připojení databáze

Než začnete

Existuje několik věcí, které byste měli vědět, abyste se mohli připojit k databázi. Je potřeba vědět, jestli je na web, který právě pracujete Microsoft SharePoint Foundation webu nebo webu Microsoft SharePoint Server 2010, název serveru, kde je databáze uložena, zprostředkovatele dat, který používáte pro přístup k databázi a typ ověřování, který chcete použít. Pokud používáte vlastní připojovací řetězec pro připojení k databázi, budete potřebovat vědět, že připojovací řetězec. Požádejte o pomoc kontaktujte svého správce serveru.

Jaký typ databáze lze použít?

SharePoint Designer 2010 rychle připojení k databázi, která se nachází na Microsoft SQL Server 2000 a novější (SQL Server 2005 a SQL Server 2008) nebo k libovolnému zdroji dat, který používá protokol OLE DB. Pokud znáte připojovací řetězec, můžete taky rychle připojit k databázi Oracle.

Jakého zprostředkovatele dat je vhodné použít?

S SharePoint Designer 2010 můžete připojení k databázi pomocí některého z tři různé datové poskytovatelů. Tito poskytovatelé dat nejsou vzájemně vylučují. Microsoft SQL Server 2000 a novější verze se standardem OLE DB a můžete k nim získat přístup pomocí zprostředkovatele dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB. Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro systém SQL Server však konkrétně navržený pro práci s Microsoft SQL Server 2000 a novější verze a může být nejlepší volbou v případě databáze uložena na jednu z těchto dvou serverovými produkty.

Zprostředkovatelé dat jsou součástí software, které umožňují klienta – v tomto případě SharePoint Designer 2010 – komunikovat s databází. Původně každý systému správy databáze byl jedinečný a používal vlastní programovací jazyk pro přístup k i aktualizaci dat. Rozhraní ODBC je jednou z první pokusy o sjednocení přístup k různým různorodého databázových systémů. Zobrazení dat nepodporují zprostředkovatelů ODBC. Technologie OLE DB byla zavedená po ODBC poskytují flexibilnější přístup do databáze. Mnoho standardem ODBC databáze jsou dostupné taky OLE DB kompatibilní.

Další informace o tom, jakého zprostředkovatele dat je vhodné použít, naleznete v následující tabulce.

Pokud se připojujete k databázi, která je...

Použijte v těchto případech

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 nebo Microsoft SQL Server 2008

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro SQL Server

Kompatibilní se standardem OLE DB

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB

Oracle

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro Oracle

Kompatibilní se standardem ODBC

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro ODBC

Poznámka: zobrazení dat nepodporují ODBC poskytovatelů pro připojení k databázi na jakýkoli typ databázi, včetně MySQL. V dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze by měl ignorovat možnost, aby pomocí zprostředkovatele ODBC.

Jakou metodu ověřování je vhodné použít?

Můžete se připojit k databázi pomocí uživatelského jména a hesla nebo můžete použít vlastní připojovací řetězec.

Připojení k databázi dialogové okno Konfigurovat
Metody ověřování dostupné v dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze

Požadovanou metodu ověření bude definována v části Typ serveru, který používáte a poskytovatele dat, který používáte. Další informace o způsobu ověřování naleznete v následující tabulce.

Pokud váš web je umístěn na serveru...

Použitý zprostředkovatel dat

Viz část

Microsoft SharePoint Foundation 2010
— or —

Office SharePoint Server 2010

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro SQL Server
 nebo 
zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB

Připojení k databázi uložením uživatelského jména a hesla

Microsoft SharePoint Foundation 2010
— or —

Office SharePoint Server 2010

Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro Oracle

Připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce

Začátek stránky

Připojení k databázi uložením uživatelského jména a hesla

Když se připojíte k databázi uložením uživatelské jméno a heslo, SharePoint Designer 2010 vygeneruje založené na SQL připojovací řetězec, který ukládá uživatelské jméno a heslo připojení ke zdroji dat (proces jmenoval ověřování serveru SQL). Pokud váš web je umístěn na serveru Microsoft SharePoint Foundation 2010, je to upřednostňovaná možnost pro generování připojovací řetězec.

Připojení k databázi můžete taky vytvořit pomocí vlastního připojovacího řetězce. Další informace naleznete v oddílu připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce.

 1. Klikněte na zdroje dat v navigačním podokně.

 2. Na kartě Zdroje dat na pásu karet klikněte ve skupině Nový klikněte na Připojení k databázi.

 3. Na kartě Zdroj dialogového okna Vlastnosti zdroje dat klepněte na tlačítko Konfigurovat připojení databáze.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze zadejte do pole Název serveru ve skupinovém rámečku Informace o serveru název serveru, na kterém je uložena databáze.

 5. V poli Název poskytovatele proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se připojujete k externí databáze Microsoft SQL Server, klikněte na Zprostředkovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro systém SQL Server.

  • Pokud se připojujete k externí databázi kompatibilní se standardem OLE DB (včetně jiných verzí databází SQL než Microsoft SQL, jako je například MySQL), klepněte na položku Poskytovatel dat rozhraní Microsoft .NET Framework pro OLE DB.

 6. Ve skupinovém rámečku Ověřování klepněte na možnost Uložit uživatelské jméno a heslo do datového připojení.

 7. Do pole Uživatelské jméno zadejte své uživatelské jméno.

 8. Do pole Heslo zadejte své heslo.

 9. Klepněte na tlačítko Další.

  Důležité informace: Protože ověřování serveru SQL uloží uživatelské jméno a heslo jako text v datové připojení, můžete zobrazit všichni uživatelé s oprávněním k otevřete web v SharePoint Designer 2010 těchto přihlašovacích údajů. Upozornění zabezpečení informuje, že uživatelské jméno a heslo jsou uloženy jako text v rámci datového připojení a ostatní členové webu můžete získat přístup k tomuto zdroji dat. Pokud chcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na Zrušit.

 10. V seznamu Databáze klepněte na databázi, kterou chcete použít jako zdroj dat, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu Vyberte tabulku nebo zobrazení, klikněte na tabulku nebo uložené zobrazení seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   Pokud použijete tuto možnost, vytvoříte výchozího dotazu, který slouží k výběru všechny záznamy v tabulce nebo v zobrazení. Po klepnutí na tlačítko Dokončit můžete kliknutím na pole, filtrování a řazení v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat můžete změnit výchozí dotaz. Další informace naleznete v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

  • Klepněte na položku Zadejte vlastní příkazy Select, Update, Insert a Delete pomocí jazyka SQL nebo uložených procedur a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

   Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že váš správce povolil možnost Povolit aktualizace dotazu podporu v Centru pro správu služby SharePoint.

   Při použití této možnosti můžete vytvořit vlastní příkazy SQL. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se otevře dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL. V tomto dialogovém okně můžete vytvářet příkazy a přidávat parametry. Po vytvoření vlastního příkazu SQL můžete upravit dotaz klepnutím na tlačítko Upravit vlastní dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat. Další informace naleznete v části Vytvoření vlastních příkazů SQL uvedené dále v tomto článku.

 11. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Obecné, zadejte název zdroje dat a potom klepněte na tlačítko OK.

  V seznamu zdroje dat se zobrazí nové připojení databáze.

Poznámka: Pokud se pokoušíte připojit k externímu serveru s aplikací SQL Server, zkontrolujte, zda je na tomto serveru povoleno ověřování serveru SQL.

Začátek stránky

Připojení k databázi pomocí vlastního připojovacího řetězce

Připojovací řetězec obsahuje informace, které aplikace nebo zprostředkovatel potřebují ke komunikaci se zdrojem dat. Připojovací řetězec obvykle poskytuje informace o umístění databázového serveru a o konkrétní databázi, která má být použita, a ověřovací informace. Pomocí vlastního připojovacího řetězce můžete zadat připojovací řetězec, který bude sloužit k připojení k databázi.

 1. Klikněte na zdroje dat v navigačním podokně.

 2. Na kartě Datových připojení ve skupině Nový klikněte na Připojení k databázi.

 3. Na kartě Zdroj dialogového okna Vlastnosti zdroje dat klepněte na tlačítko Konfigurovat připojení databáze.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze zaškrtněte políčko Použít vlastní řetězec připojení a potom klepněte na tlačítko Upravit.

 5. V seznamu Název poskytovatele dialogového okna Upravit řetězec připojení klepněte na zprostředkovatele dat, kterého chcete použít.

 6. Do textového pole Připojovací řetězec zadejte připojovací řetězec.

  Připojovací řetězec OLE DB může mít například následující podobu:

  Zprostředkovatel = Zprostředkovatel; zdroj dat = cesta; počátečního katalogu = název_katalogu;

  Id uživatele = uživatelské jméno; Heslo = heslo.

  Připojovací řetězec Oracle může mít například následující podobu:

  Zdroj dat = databáze; Id uživatele = uživatelské jméno;

  Heslo = heslo; integrované zabezpečení = ne;

  Příklad připojovací řetězec SQL serveru:

  Zdroj dat = myServerAddress; počátečního katalogu = databáze; Id uživatele = uživatelské jméno; Heslo = heslo.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. V seznamu Databáze klepněte na databázi, kterou chcete použít jako zdroj dat, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na Výběr tabulky nebo zobrazení, klikněte na tabulku nebo uložené zobrazení seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   Při použití této možnosti vytvoříte výchozí připojení k tabulce nebo zobrazení. Po klepnutí na tlačítko Dokončit však můžete klepnutím na položky Pole, Filtr a Seřadit v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat zadat dotaz. Další informace naleznete v článku Vytvoření dotazu zdroje dat.

  • Klepněte na položku Zadejte vlastní příkazy Select, Update, Insert a Delete pomocí jazyka SQL nebo uložených procedur a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

   Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že správce serveru zapnul možnost Povolit aktualizace dotazu podporu v Centru pro správu služby SharePoint.

   Při použití této možnosti můžete vytvořit nebo upravit vlastní příkazy SQL. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se otevře dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL. V tomto dialogovém okně můžete vytvářet příkazy a přidávat parametry. Po vytvoření vlastního příkazu SQL můžete upravit dotaz klepnutím na tlačítko Upravit vlastní dotaz v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat. Další informace naleznete v části Vytvoření vlastních příkazů SQL uvedené dále v tomto článku.

 10. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Obecné, zadejte název zdroje dat a potom klepněte na tlačítko OK.

  V seznamu zdroje dat se zobrazí nové připojení databáze.

Poznámka: 

 • Pokud se pokoušíte připojit k externímu serveru s aplikací SQL Server, zkontrolujte, zda je na tomto serveru povoleno ověřování serveru SQL.

 • Pokud na serveru s aplikací SQL Server nelze použít ověřování serveru SQL Server, zkontrolujte, zda je u serveru, na kterém je uložen web služby SharePoint, povoleno ověřování jednotného přihlášení.

Začátek stránky

Vytvoření vlastních příkazů SQL

Kliknutím na možnost nebo zadejte vlastní vyberte aktualizovat, Vložit a odstraňovat příkazy pomocí jazyka SQL nebo uložené procedury a klikněte na tlačítko Dokončit v dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze, zobrazí se dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL. V tomto dialogovém můžete vytvořit vlastní příkazy SQL načtení nebo upravte data v databázi.

V dialogovém okně Upravit vlastní příkazy SQL jsou k dispozici čtyři karty odpovídající jednotlivým běžným příkazům SQL. Jedná se o následující karty:

 • Select:     Příkaz SELECT slouží k načítání dat z tabulky.

 • Update:     Příkaz UPDATE slouží ke změnám dat v tabulce.

 • Insert:     Příkaz INSERT INTO slouží ke vkládání nových řádků do tabulky.

 • Delete:     Příkaz DELETE slouží k odstranění řádků z tabulky.

V seznamu Uložená procedura jsou zobrazeny všechny uložené procedury, které jsou k dispozici v databázi, k níž se připojujete.

Po otevření dialogového okna Upravit vlastní příkazy SQL jsou v poli Příkaz SQL zobrazeny všechny příkazy, které již byly u dat použity. Pokud například při vytváření připojení databáze vyberete tabulku klepnutím na položku Vyberte tabulku nebo zobrazení a později se rozhodnete upravit příkaz SELECT, zobrazí se v poli Příkaz SQL na kartě Select následující příkaz:

Vyberte * z dbo. [název_vaší_tabulky]

Hvězdička v tomto příkazu je zástupný znak označující všechny položky. Tento příkaz SQL lze interpretovat takto: vybrat všechna pole pro všechny záznamy z této konkrétní tabulky. Chcete-li daný příkaz upravit, otevřete klepnutím na tlačítko Upravit příkaz dialogové okno Editor příkazů a parametrů.

Dialogové okno Editor příkazů a parametrů

Dotaz SQL můžete upravit přímo zadáním požadovaného textu do pole Příkaz SELECT.

Přidání parametrů SQL

Parametry dotazů SQL je možné vytvořit také klepnutím na tlačítko Přidat parametr.

Parametry SQL by měl použít kdekoli, že používáte řetězce dotazu, což je text uzavřený do jednoduchých uvozovek. Protože se zabezpečením při použití řetězce dotazu v příkazech SQL vznikne, parametry SQL jsou podle SharePoint Designer 2010 pokaždé, když vytvoříte příkazu SQL, který načítá filtrovaná data ze zdroje dat.

Northwind Traders je například společnost zabývající se distribucí lahůdek. Všechna obchodní data jsou v této společnosti ukládána do databáze SQL. Při načítání seznamu všech produktů z tabulky produktů vypadá výsledný dotaz SQL následujícím způsobem:

Vyberte * z dbo. [Výrobky]

Tímto příkazem SQL jsou načteny všechny záznamy uvedené v tabulce produktů. Společnost Northwind požaduje, aby byl načten filtrovaný seznam obsahující pouze položky, které nejsou na skladě. Tabulka obsahuje pole UnitsInStock (Jednotky na skladě). Při použití tradiční syntaxe jazyka SQL by příkaz, kterým by byl načten tento seznam, vypadal takto:

Vyberte * z dbo. [Výrobky] KDE podrobnosti = "0"

Řetězec

"0"

představuje v tomto příkazu řetězec dotazu. Tento řetězec dotazu by měl být nahrazen proměnnou. V tomto případě chcete vytvořit proměnnou s názvem OutOfStock (Není na skladě). Nový příkaz SQL bude vypadat takto:

Vyberte * z dbo. [Výrobky] KDE podrobnosti = @OutOfStock

Chcete-li vytvořit příkaz SQL s použitím proměnné OutOfStock v tomto příkladu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Do pole Příkaz SELECT v dialogovém okně Editor příkazů a parametrů zadejte následující řetězec:

Vyberte * z dbo. [Výrobky] KDE podrobnosti = @OutOfStock

 1. Ve skupinovém rámečku Parametry klepněte na tlačítko Přidat parametr.

 2. Proměnné, kterou chcete definovat je OutOfStock, takže ve sloupci název zadejte OutOfStock.

 3. V seznamu Zdroj parametru klepněte na položku Žádný.

 4. Protože chcete přiřadit hodnotu 0, zadejte do pole Výchozí hodnota hodnotu 0.

  Editor příkazů a parametrů s parametrem příkazu SQL

 5. Klepněte na tlačítko OK.

  Nový příkaz SQL je nyní zobrazen v dialogovém okně Upravit vlastní příkazy SQL.

  Dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL s příkazem SQL

 6. Znovu klepněte na tlačítko OK.

  V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat se na kartě Zdroj zobrazí tlačítko Upravit vlastní dotaz.

  Dialogové okno Vlastnosti zdroje dat s tlačítkem Upravit vlastní dotaz

Začátek stránky

Změna vlastností zdroje dat existujícího připojení databáze

Po konfiguraci připojení databáze můžete připojení kdykoli změnit. Můžete například vytvořit nový dotaz, změnit existující dotaz nebo vytvořit vlastní příkaz SQL.

 1. Klikněte na zdroje dat v navigačním podokně.

  Seznam všech připojení ke zdrojům dat se zobrazí pod navigačním podokně.

 2. Klikněte na zdroj dat ze seznamu.

  Pokud připojení databáze používá vlastní dotaz SQL, bude dialogové okno Vlastnosti zdroje dat vypadat jako okno na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti zdroje dat s tlačítkem Upravit vlastní dotaz

 3. Pokud připojení databáze nepoužívá vlastní dotaz SQL, bude dialogové okno Vlastnosti zdroje dat vypadat jako okno na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti zdroje dat s částí Dotaz

 4. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat proveďte některou z následujících akcí:

  • Je-li k dispozici oblast Dotaz s tlačítky, klepněte na příslušná tlačítka pro přidání či odebrání polí, případně pro vytvoření či změnu filtru nebo pořadí řazení.

  • Je-li k dispozici oblast Dotaz s tlačítky, klepněte na tlačítko Konfigurovat připojení databáze a použijte tak u připojení vlastní dotaz SQL. Po klepnutí na tlačítko Konfigurovat připojení databáze klepněte na tlačítko Další.

   Důležité informace: Protože ověřování serveru SQL uloží uživatelské jméno a heslo jako text v datové připojení, můžete zobrazit všichni uživatelé s oprávněním k otevřete web v SharePoint Designer 2010 těchto přihlašovacích údajů. Upozornění zabezpečení informuje, že uživatelské jméno a heslo jsou uloženy jako text v rámci datového připojení a ostatní členové webu můžete získat přístup k tomuto zdroji dat. Pokud chcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby ostatní členové webu pro přístup k databázi pomocí stejné uživatelské jméno a heslo, klikněte na Zrušit.

   V dialogovém okně Konfigurovat připojení databáze klepněte na položku Zadejte vlastní příkazy Select, Update, Insert a Delete pomocí jazyka SQL nebo uložených procedur a potom na tlačítko Dokončit.

   Otevře se dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL. V tomto dialogovém okně můžete vytvořit vlastní příkaz SQL. Další informace naleznete v části Vytvoření vlastních příkazů SQL uvedené výše v tomto článku.

  • Je-li je k dispozici tlačítko Upravit vlastní dotaz, klepněte na něj a otevřete tak dialogové okno Upravit vlastní příkazy SQL, ve kterém můžete přidávat, měnit nebo odstraňovat vlastní příkazy SQL.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×