Přidání chybových úseček nebo sloupců vzrůstu a poklesu do grafu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chybové úsečky graficky znázorňují potenciální velikost chyby vzhledem k jednotlivým datovým bodům nebo datovým značkám v datové řadě. Ve výsledcích vědeckého experimentu můžete například zobrazit potenciální pětiprocentní kladnou a zápornou chybu. Chybové úsečky můžete přidat do datové řady v dvojrozměrném plošném, pruhovém, spojnicovém, burzovním, XY bodovém nebo bublinovém grafu. V XY bodových a bublinových grafech můžete chybové úsečky zobrazit pro hodnoty X, hodnoty Y nebo oboje.

Chybové úsečky v grafu

Udělejte některou z těchto věcí:

Chyby vyjádřené jako procento, se směrodatnou odchylkou nebo standardní chybou

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat chybových úseček do.

  Například ve spojnicovém grafu klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. Na kartě Návrh grafu n klikněte na Přidat prvek grafu.

  Na kartě Návrh grafu vyberte Přidat prvek grafu

 3. Přejděte na Chybové úsečky a pak udělejte jednu z těchto věcí:

Klikněte na

Co uděláte

Standardní chyba

Použijte standardní chybu pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro standardní chybu

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Procento

Použití procentuální hodnoty pro všechny datové body v řadě dat

Směrodatná odchylka

Použijte násobek směrodatné odchylky pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro směrodatnou odchylku

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách
M = aritmetický průměr

Chyby vyjádřené jako vlastní hodnoty

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat chybových úseček do.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Prvek grafu přidat a potom klikněte na Další možnosti chybové úsečky.

 3. V podokně Formát chybových úseček na kartě Možností chybových úseček pod Chybové hodnoty klikněte na tlačítko vlastní a potom klikněte na Zadejte hodnotu.

 4. V části Error amount (Typ chybové hodnoty) klikněte na Custom (Vlastní) a pak klikněte na Specify Value (Zadat hodnotu).

  Zobrazuje podokno formát chybových úseček s vlastní vybraná chybové hodnoty

 5. Do polí Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) a Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) zadejte požadované hodnoty jednotlivých datových bodů oddělené čárkami (třeba 4, 3, 8) a pak klikněte na OK.

  Poznámka: Chybové hodnoty můžete taky definovat jako oblast buněk ve stejném excelovém sešitu. Pokud chcete vybrat oblast buněk, vymažte v dialogovém okně Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky) obsah pole Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) nebo Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) a pak vyberte oblast buněk, kterou chcete použít.

Přidání sloupců vzrůstu a poklesu

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete přidat up/Page down pruhů.

 2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafu, přejděte na Sloupce vzrůstu a poklesu a potom klikněte na sloupce vzrůstu a poklesu.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Viz taky

Vytvoření grafu

Změna grafu

Změnit typ grafu

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Chybové úsečky v grafu

Udělejte některou z těchto věcí:

Chyby vyjádřené jako procento, se směrodatnou odchylkou nebo standardní chybou

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat chybové úsečky, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 3. V části Analysis (Analýza) klikněte na Error Bars (Chybové úsečky).

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

Klikněte na

Co uděláte

Chybové úsečky se standardní chybou

Použijte standardní chybu pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro standardní chybu

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Chybové úsečky s procentem

Použití procentuální hodnoty pro všechny datové body v řadě dat

Chybové úsečky se směrodatnou odchylkou

Použijte násobek směrodatné odchylky pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro směrodatnou odchylku

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách
M = aritmetický průměr

Chyby vyjádřené jako vlastní hodnoty

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat chybové úsečky, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

   Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 3. V části Analysis (Analýza) klikněte na Error Bars (Chybové úsečky) a potom klikněte na Error Bars Options (Možnosti chybových úseček).

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

  Pokud se zobrazí dialogové okno Add Error Bars (Přidat chybové úsečky), vyberte řadu, ke které chcete chybové úsečky přidat.

 4. V navigačním podokně klikněte na Error Bars (Chybové úsečky).

 5. V části Error amount (Typ chybové hodnoty) klikněte na Custom (Vlastní) a pak klikněte na Specify Value (Zadat hodnotu).

 6. Přepněte do Excelu.

  Po přepnutí do Excelu se zobrazí dialogové okno Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky).

 7. Do polí Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) a Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) zadejte požadované hodnoty jednotlivých datových bodů oddělené čárkami (třeba 4, 3, 8) a pak klikněte na OK.

  Poznámka: Chybové hodnoty můžete taky definovat jako oblast buněk ve stejném excelovém sešitu. Pokud chcete vybrat oblast buněk, vymažte v dialogovém okně Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky) obsah pole Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) nebo Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) a pak vyberte oblast buněk, kterou chcete použít.

 8. Přepněte do Wordu.

 9. V dialogovém okně Format Error Bars (Formát chybových úseček) klikněte na OK.

Přidání sloupců vzrůstu a poklesu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat sloupce vzrůstu a poklesu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). 

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 3. V části Analysis (Analýza) klikněte na Up/Down Bars (Sloupce vzrůstu a poklesu) a pak klikněte na požadovaný sloupec vzrůstu a poklesu.

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

PowerPoint

Chybové úsečky v grafu

Udělejte některou z těchto věcí:

Chyby vyjádřené jako procento, se směrodatnou odchylkou nebo standardní chybou

 1. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat chybové úsečky, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). 

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Analysis (Analýza) klikněte na Error Bars (Chybové úsečky).

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Klikněte na

Co uděláte

Chybové úsečky se standardní chybou

Použijte standardní chybu pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro standardní chybu

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Chybové úsečky s procentem

Použití procentuální hodnoty pro všechny datové body v řadě dat

Chybové úsečky se směrodatnou odchylkou

Použijte násobek směrodatné odchylky pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro směrodatnou odchylku

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách
M = aritmetický průměr

Chyby vyjádřené jako vlastní hodnoty

 1. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat chybové úsečky, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

   Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Analysis (Analýza) klikněte na Error Bars (Chybové úsečky) a potom klikněte na Error Bars Options (Možnosti chybových úseček).

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

  Pokud se zobrazí dialogové okno Add Error Bars (Přidat chybové úsečky), vyberte řadu, ke které chcete chybové úsečky přidat.

 3. V navigačním podokně klikněte na Error Bars (Chybové úsečky).

 4. V části Error amount (Typ chybové hodnoty) klikněte na Custom (Vlastní) a pak klikněte na Specify Value (Zadat hodnotu).

 5. Přepněte do Excelu.

  Po přepnutí do Excelu se zobrazí dialogové okno Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky).

 6. Do polí Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) a Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) zadejte požadované hodnoty jednotlivých datových bodů oddělené čárkami (třeba 4, 3, 8) a pak klikněte na OK.

  Poznámka: Chybové hodnoty můžete taky definovat jako oblast buněk ve stejném excelovém sešitu. Pokud chcete vybrat oblast buněk, vymažte v dialogovém okně Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky) obsah pole Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) nebo Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) a pak vyberte oblast buněk, kterou chcete použít.

 7. Přepněte do PowerPointu.

 8. V dialogovém okně Format Error Bars (Formát chybových úseček) klikněte na OK.

Přidání sloupců vzrůstu a poklesu

 1. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat sloupce vzrůstu a poklesu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). 

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Analysis (Analýza) klikněte na Up/Down Bars (Sloupce vzrůstu a poklesu) a pak klikněte na požadovaný sloupec vzrůstu a poklesu.

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Excel

Chybové úsečky v grafu

Udělejte některou z těchto věcí:

Chyby vyjádřené jako procento, se směrodatnou odchylkou nebo standardní chybou

 1. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat chybové úsečky, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). 

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Analysis (Analýza) klikněte na Error Bars (Chybové úsečky).

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Klikněte na

Co uděláte

Chybové úsečky se standardní chybou

Použijte standardní chybu pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro standardní chybu

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Chybové úsečky s procentem

Použití procentuální hodnoty pro všechny datové body v řadě dat

Chybové úsečky se směrodatnou odchylkou

Použijte násobek směrodatné odchylky pomocí následujícího vzorce:

Vzorec pro směrodatnou odchylku

s = číslo řady
I = číslo bodu v řadě s
m = počet řad pro bod y v grafu
n = počet bodů v každé řadě
y is = datová hodnota řady s a i-tého bodu
n y = celkový počet datových hodnot ve všech řadách
M = aritmetický průměr

Chyby vyjádřené jako vlastní hodnoty

 1. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat chybové úsečky, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

   Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Analysis (Analýza) klikněte na Error Bars (Chybové úsečky) a potom klikněte na Error Bars Options (Možnosti chybových úseček).

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

  Pokud se zobrazí dialogové okno Add Error Bars (Přidat chybové úsečky), vyberte řadu, ke které chcete chybové úsečky přidat.

 3. V navigačním podokně klikněte na Error Bars (Chybové úsečky).

 4. V části Error amount (Typ chybové hodnoty) klikněte na Custom (Vlastní) a pak klikněte na Specify Value (Zadat hodnotu).

 5. Do polí Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) a Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) zadejte požadované hodnoty jednotlivých datových bodů oddělené čárkami (třeba 4, 3, 8) a pak klikněte na OK.

  Poznámka: Chybové hodnoty můžete taky definovat jako oblast buněk ve stejném excelovém sešitu. Pokud chcete vybrat oblast buněk, vymažte v dialogovém okně Custom Error Bars (Vlastní chybové úsečky) obsah pole Positive Error Value (Kladná chybová hodnota) nebo Negative Error Value (Záporná chybová hodnota) a pak vyberte oblast buněk, kterou chcete použít.

 6. V dialogovém okně Format Error Bars (Formát chybových úseček) klikněte na OK.

Přidání sloupců vzrůstu a poklesu

 1. V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat sloupce vzrůstu a poklesu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu). 

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Analysis (Analýza) klikněte na Up/Down Bars (Sloupce vzrůstu a poklesu) a pak klikněte na požadovaný sloupec vzrůstu a poklesu.

  Karta Rozložení grafů, skupina Analýza

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Viz taky

Vytvoření grafu

Úprava dat v grafu

Změna grafu

Skrytí chybových hodnot a indikátorů chyb

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×